Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка11/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Тема 6. Управління прибутком
Моделювання точки беззбитковості і планування цільової суми прибутку.
Мета заняття: придбання практичних навичок моделювання точки беззбитковості і цільового планування прибутку за допомогою електронних таблиць EXCEL.
Завдання складається з двох частин.
Зміст першої частини завдання
Цегельний завод планує модернізувати устаткування, замінивши його більш новим і сучасним. Аналіз беззбитковості існуючого виробництва надано у табл. 6.1.

Необхідно виконати аналіз беззбитковості пропонованого проекту модернізації виробництва і порівняти його результати з результатами аналізу беззбитковості існуючого виробництва та провести ситуаційний аналіз беззбитковості і цільового планування прибутку за допомогою електронних таблиць EXCEL.

Проект модернізації передбачає придбання нового обладнання загальною вартістю 16.8 млн. грн., терміном експлуатації 10 років і планованою ліквідаційною вартістю 0.8 млн. грн.

Заміна старого устаткування новим приводить до наступних наслідків: • витрати на електроенергію збільшуються на 20%;

 • витрати на закупівлю сировини збільшуються на 10%;

 • утрати на брак зменшуються на 60%;

 • перемінні цехові витрати виростуть на 10%;

 • постійні витрати на оплату праці і відрахування на соцстрах збільшуються на 15%, у той час як витрати прямої праці на одиницю продукції зменшуються на 40 %;

 • постійні цехові витрати збільшуються на 10%.

Таблиця 6.1 - Аналіз беззбитковості виробництва силікатної цегли.
Показники

Існуючий варіант

Пропонований варіант

Структура собівартості

1

2

3

4

5

Перемінні витрати на одиницю продукції (1 піддон), грн.

Матеріали

30,48


Пар

11,96


Електроенергія

3,37


Пряма праця

0,37


Утрати від браку

0,19


Перемінні цехові витрати

1,10


Перемінні загальнозаводські витрати

0,53


Усього

47,99
0,00
Постійні витрати, грн./рік

Непряма праця

114 456


Нарахування на заробітну плату (витрати на соцстрахування)

77 811


Амортизація

824 609


Загальноцехові витрати

138 127


Загальнозаводські витрати

1 584 579


Усього

2 739 582
0
Ціна одиниці продукції

85,71

100%
100%

Мінус перемінні витрати на одиницю продукції

47,99

55,99%

0,00

0,00%

Вкладений доход на одиницю продукції

37,72

44,01%

0,00

100%

Точка беззбитковості

72 633

од. прод.

0

од. прод.

6 225 398

грн.

0

грн.

Прод. табл.. 6.1

Оцінка прибутку

План продажу

80 000

Од. прод.
од. прод.

Доход

6 856 800

грн.

0

грн.

Мінус перемінні витрати

3 839 360

грн.

0

грн.

Мінус постійні витрати

2 739 582

грн.

0

грн.

Прибуток

277 858

грн.

0

грн.

Запас безпеки

631 402

грн.

0

грн.

Запас безпеки (%)

9,21%
0,00%По оцінках відділу збуту впровадження нового обладнання приведе до збільшення продажу на 20% і дозволить підняти ціну на 10% за рахунок поліпшення якості продукції, що випускається.

Аналітична робота за першою частиною завдання виконується за допомогою електронних таблиць EXCEL ручним набором або за спеціально розробленою програмою аналізу беззбитковості.

Читаючи текст програми з екрана монітора за допомогою програми треба розробити альтернативний варіант аналізу беззбитковості і цільового планування прибутку, що відповідає заданому варіанту зміни базової структури собівартості і плану продажів.

У процесі підготовки до виконання завдання треба відповісти на наступні питання:


 1. Чому дорівнює відносний маржинальний доход підприємства?

 2. Чи достатній запас міцності виробництва?

 3. Як була розрахована точка беззбитковості?

Рис. 6.1. Приклад графіку беззбитковості

Користуючись програмою треба дотримуватись наступної інструкції:

Після запуску програми на екрані з'явиться текст завдання, у якому міститься незаповнений стовпчик, який відповідає варіанту запропонованої модернізації.

Дані вводяться в осередки, виділені зеленим кольором.

Треба зробити всі необхідні зміни у вихідних даних (див.табл.6.1) і розрахувати беззбитковість пропонованого проекту, побудувати декілька графіків беззбитковості проекту заміни устаткування, використовуючи можливості форматування діаграм Excel (приклад див. рис.6.1).


Зміст другої частини завдання
Завжди існує імовірність того, що події будуть розвиватися несподіваним чином, хоча попередній аналіз беззбитковості покаже економічну доцільність проекту. Цілком імовірно, що витрати виробництва виявляться вище очікуваних, а ціна реалізації й обсяги збуту нижче запланованих. Необхідно оцінити стійкість проекту до впливу різних змін витрат, цін і обсягів продажу.

Аналітична робота виконується з використанням можливостей Excel по ситуаційному аналізу вручну, або за допомогою спеціально розробленої програми.

У процесі виконання роботи студентам треба опанувати текст завдання з монітора, електронну програму і майстер сценаріїв табличного процесора Excel.

За допомогою електронної програми треба протестувати проект на чутливість до змін різних параметрів вихідних даних, проаналізувати критичні статті вихідних даних, імовірність несприятливого розвитку подій і оцінити стійкість проекту.

В процесі виконання другої частини завдання треба відповісти на наступні питання:


 1. Чому дорівнює відносний вкладений доход підприємства?

 2. Чи достатній запас міцності виробництва?

 3. Які витрати є найбільш значними для підприємства?

 4. Як уплине на точку беззбитковості ріст перемінних витрат?

 5. Результат використання ситуаційного аналізу.

Виконуючи роботу за допомогою спеціально розробленої програми, необхідно дотримуватись наступної інструкції:  • Після запуску програми. на екрані з'явиться текст завдання у якому містяться розрахунки по аналізу беззбитковості проекту модернізації устаткування (відповідні результатам розрахункам попередньої частини завдання).

  • Зберегти вихідні дані (в осередках зеленого кольору) у виді базового сценарію. Для цього варто виділити осередки з вихідними даними, зайти в меню "Сервіс" підменю "Сценарії" і додати сценарій за назвою "базовий".

  • Змінюючи по черзі кожну статтю вихідних даних на 5 - 20 %, протестувати чутливість проекту і виділити фактори, критичні для прибутковості проекту. Наприклад, коли Ви збільшите витрати на пряму працю на 10%, подивіться, яким чином це позначилося на вкладеному доході, на точці беззбитковості і на загальній величині чистого прибутку. Чи став проект збитковим? Наскільки сильно знизився прибуток? Чи є цей показник критичним для успішності проекту? При яких умовах виростуть витрати на оплату праці?

  • Розробити три ситуації (сценарії) розвитку подій, при яких проект стає економічно неефективним. Оцінити імовірність виникнення кожної ситуації. Наприклад, можливе зростання цін на прямі матеріали, що приведе до збільшення витрати на прямі матеріали на 5%. При цьому ціна цегли також виросте на 5%, а обсяги продажу знизяться на 10%. Така ситуація (сценарій) розвитку подій досить ймовірний.

Таблиця 6.2 - Результати сценарного аналізу


Зміст і результати сценарного аналізу беззбитковості виробництва силікатної цегли на новому обладнанні

1

Найбільш критичними позиціями для прибутковості проекту по заміні устаткування є: прямі матеріали, ціна продукції, . . .

Збільшення витрат матеріалів на 5% за інших рівних умов приводить до зниження прибутку до 382 тис. грн.;

Зниження обсягів збуту на 10% приводить до росту точки беззбитковості до 7 850 тис. грн. і падінню запасу безпеки проекту до 3.61%;

2

Ріст ціни продукції на 2% дає . . .

3.

Проект стає неефективним з погляду прибутку при наступних сценаріях:

СЦЕНАРІЙ 1: Ріст витрат матеріалів на 10% при росту цін лише на 5% і зниженні обсягів продажу на 15%.

СЦЕНАРІЙ 2:

СЦЕНАРІЙ 3:

4.

Імовірність кожного сценарію можна оцінити як (малоймовірно, імовірно, досить ймовірно):

СЦЕНАРІЙ 1 — малоймовірно;

СЦЕНАРІЙ 2 — досить ймовірно;

СЦЕНАРІЙ 3 — . . .

5.

Заздалегідь підготуватися до несприятливого розвитку подій можна:
По СЦЕНАРІЮ 1 за рахунок:

- диверсифікованості каналів постачання матеріалів, щоб уникнути їхнього раптового росту;

- реалізації продукції з нееластичним попитом, що дозволяє розуміти ціну без істотного зниження обсягів продажів;

. . .

По СЦЕНАРІЮ 2 за рахунок: . . .
По СЦЕНАРІЮ 3 за рахунок: . . .

6.

Проект варто прийняти (відхилити) по наступним причинах:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка