Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни»Сторінка1/16
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для практичних занять та самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

(Загальна частина)

Одеса

2012
Укладачі:
Берназ В.Д., доктор юридичних наук, професор

Гурджі Ю.О., доктор юридичних наук, доцент

Ємельяненко В.В., кандидат юридичних наук, доцент

Митрофанов І.І., кандидат юридичних наук, доцент

Притула А.М., кандидат юридичних наук, ст. викладач

Шиманський Ф.В., кандидат юридичних наук, доцент


Відповідальний редактор
Берназ В.Д., доктор юридичних наук, професор
Рецензент
Гуторова Н.О., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України

Публікується згідно рішення кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету протокол № 17 від __ 28 грудня 2011 року.ПРОГРАМА КУРСУ


п.п


Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна

робота


1

Поняття, предмет, завдання та принципи кримінального права.

2

2

2

2

Закон про кримінальну відповідальність

6

4

4

3

Кримінальна відповідальність та її підстава

4

2

2

4

Поняття злочину

6

2

4

5

Склад злочину

4

4

2

6

Об’єкт злочину

6

2

2

7

Об’єктивна сторона злочину

8

2

4

8

Суб’єкт злочину

4

4

4

9

Суб’єктивна сторона злочину

4

2

2

10

Стадії вчинення злочину

2

2

4

11

Співучасть у злочині

4

4

2

12

Множинність злочинів

2

2

4

13

Обставини, що виключають злочинність діяння

2

4

2

14

Звільнення від кримінальної відповідальності

2

2

4

15

Покарання та його види

4

2

2

16

Призначення покарання

2

4

2

17

Звільнення від покарання та його відбування

2

2

2

18

Судимість

2

2

2

19

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

2

2

2

20

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

2

2

2
Всього – 196 годин, з них:

70

52

74 (з них 20 год- індивід. р-та)

Завдання для самостійної роботи розв’язуються студентами в конспекті письмово, з посиланням на чинне кримінальне законодавство України, міжнародні договори, з обов’язковим обґрунтуванням застосування тієї чи іншої правової норми.ВСТУП
Кримінальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін з підготовки фахівців зі спеціальності «правознавство», яка має своєю метою засвоєння майбутніми фахівцями положень про злочин та покарання.
Дисципліна «Кримінальне право України» структурно складається із Загальної та Особливої частин. Передбачає вивчення законодавства України про кримінальну відповідальність, його принципів, підстави кримінальної відповідальності, поняття злочину, ознак окремих злочинів, правил їх кваліфікації й відокремлення злочинів один від одного та суміжних з ними діянь, системи та видів покарань, порядку призначення покарання, умов звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, погашення та зняття судимості тощо.

Метою оволодіння кримінальним правом є всебічне пізнання й осмислення студентами законодавства про кримінальну відповідальність, набуття навичок щодо кваліфікації суспільно небезпечних діянь, застосування нормативно-правових актів та вирішення питань притягнення осіб, які вчинили злочини, до кримінальної відповідальності, а також вміння визначити характер та справедливість покарання, обраного за конкретною справою.

Кримінальне право України — базова галузь права стосовно інших галузей, що реґулюють питання протидії злочинності. Це визначає його первинність і одночасно єдність мети, принципів і методів правового реґулювання, однаковий понятійний апарат кримінально-правових, кримінально-процесуальних і кримінально-виконавчих інститутів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:


 • законодавство України про кримінальну відповідальність;

 • предмет та метод кримінального права як галузі права;

 • підставу кримінальної відповідальності;

 • окремі інститути кримінального права;

 • правила кваліфікації злочинів;

 • види та ознаки окремих злочинів;

 • постанови Пленуму Верховного Суду України, пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з питань застосування кримінального законодавства;

вміти:

 • орієнтуватися в системі законодавства України про кримінальну відповідальність;

 • правильно тлумачити чинне законодавство України про кримінальну відповідальність;

 • кваліфікувати злочини у повній відповідності із законодавством України про кримінальну відповідальність;

 • визначати характер та справедливість покарання, обраного за конкретною кримінальною справою;

 • правильно оцінювати застосування покарання з випробуванням та призначенням іспитового строку та умовно-дострокового звільнення від відбування покарань;

 • обчислювати строки давності та погашення судимості;

 • аналізувати тенденції юридичної практики, практики Європейського суду з прав людини та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству України про кримінальну відповідальність;

 • користуватися Єдиним державним реєстром судових рішень (режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua).


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальне право України (Загальна частина)»

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка