Навчально-методичний комплексСторінка1/7
Дата конвертації09.12.2016
Розмір1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ННІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФПФПС ННІПФПСКМ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Математична статистика”


для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
напрям підготовки: “Психологія” (6.030102).

спеціалізація: “Психологічне забезпечення діяльності

підрозділів внутрішніх військ”

Автори:


Тарасенко В.П. – доцент кафедри

інформаційних технологій, канд.фіз.-

мат. наук

Пакриш О.Є. – доцент кафедри

інформаційних технологій,

канд.технічних наук, доцент

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «_____» ___________ 20__р.

Київ 2013

Рецензенти:

Іщенко А.В. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики НАВС;

Гавловський В.Д. – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу МНДЦ при РНБО України.

Тарасенко В.П.Математична статистика. Математичні методи в психології: Навчально-методичний комплекс. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2013. – ---с.
Навчально-методичний комплекс розкриває загальнотеоретичні основи математичних методів в психології, а також вказує на основні технології для набуття практичних навичок у розв’язуванні типових задач. Курс “Математична статистика” входить до комплексу дисциплін фахової психологічної орієнтації.

Навчально-методичний комплекс може бути корисним для курсантів, слухачів, магістрів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів МВС України та практичних працівників органів внутрішніх справ України.

©Тарасенко В.П., 2013

©Пакриш О.Є., 2013Зміст
Витяги з освітньо-кавліфікаційної характеристики та з освітньо-професійної програми………………………………………………………………………….…..4

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою…….………..4

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни………………………………..4

Тематичний план на поточний навчальний рік……………………………………6

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни………………….…………..7

Плани-конспекти лекцій……………………………………………………….…..10

Плани семінарських занять………………………………………………………..42

Плани практичних занять……………………………………………………...…..60

Завдання для самостійної підготовки……………………………………….…….80

Самостійна та індивідуальна робота………………………………………….…..85

Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю…….…85

Приблизний перелік питань для підсумкового контролю....…………………..100

Рекомендована література………………………………………………………..102

.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка