Навчально-методичні матеріали зі спецкурсу «правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»Сторінка6/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

Заняття 8 . Відповідальність у сфері ЗЕД (2 год.)


Теоретичні питання:

 1. Загальні засади відповідальності суб'єктів ЗЕД.

 2. Види та форми відповідальності у ЗЕД

 3. Спеціальні санкції за порушення законів України про ЗЕД.


Тестові завдання:
1. До спеціальних санкцій за порушення законодавства про ЗЕД належать:

А) відшкодування збитків за порушення зовнішньоекономічних догововорів;

Б) штраф у разі здійснення експорту/імпорту без ліцензії;

В) пеня за невчасне повернення валютної виручки;

Г) індивідуальний режим ліцензування;

Д) позбавлення права здійснення ЗЕД.2. Спеціальні санкції за порушення законодавства про ЗЕД можуть бути застосовані:

А) протягом трьох років з дня вчинення порушення;

Б) протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення;

В) протягом трьох років з дня виявлення порушення;

Г) граничний строк застосування санкцій не встановлений.
3. Індивідуальний режим ліцензування застосовується:

А) безстроково - до фактичного усунення порушення законодавства про ЗЕД;

Б) протягом 6 місяців, але не більше року з дні вчинення порушення;

В) не більше 3 місяців з можливістю подовження за рішенням суду.
 1. Тимчасове зупинення ЗЕД передбачає:

А) заборону здійснення будь-яких зовнішньоекономічних операцій;

Б) лише заборону укладання угод, що передбачають проведення зовнішньоекономічних операцій іншими особами або на користь інших осіб за дорученням чи передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності;

В) лише завершення розрахунків за вже розпочатими операціями.
5. Спеціальні санкції за порушення законодавства про ЗЕД застосовуються:

А) судом;

Б) Держмитслужбою України;

В) Державною податковою адміністрацією України;

Г) Мінекономіки України;

Д) Національним банком України.Контрольні питання


 1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

 2. Принципи ЗЕД.

 3. Суб’єкти ЗЕД.

 4. Правий статус представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності.

 5. Види ЗЕД. Експорт та імпорт як види ЗЕД.

 6. Регулювання ЗЕД: мета, суб’єкти та засоби.

 7. Правові режими для іноземних суб'єктів господарювання.

 8. Компетенція органів державного регулювання ЗЕД.

 9. Компетенція органів місцевого самоврядування щодо регулювання ЗЕД.

 10. Торгово-промислові палати як органи недержавного регулювання ЗЕД.

 11. Мета, функції, система угод СОТ.

 12. Принципи СОТ.

 13. Система методів державного регулювання ЗЕД.

 14. Митне регулювання ЗЕД.

 15. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій.

 16. Заборона окремих видів експорту/імпорту.

 17. Застосування санітарних, фітосанітарних, ветеринарних, технічних норм і правил в ЗЕД.

 18. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту).

 19. Форма та порядок підписання зовнішньоекономічного договору (контракту).

 20. Право, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 21. Умови зовнішньоекономічного договору (контракту).

 22. Предмет зовнішньоекономічного договору (контракту). Кількість та якість товару як умова зовнішньоекономічного договору (контракту).

 23. Базисні умови поставки товарів у зовнішньоекономічному договорі (контракті).

 24. Ціна та умови платежів у зовнішньоекономічному договорі (контракті).

 25. Форс-мажорні обставини у зовнішньоекономічному договорі (контракті).

 26. Санкції та рекламації у зовнішньоекономічному договорі (контракті).

 27. Правове регулювання консигнаційних операцій.

 28. Правовий режим митного ліцензійного складу.

 29. Поняття та загальні засади здійснення товарообмінних (бартерних) операцій.

 30. Строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій.

 31. Відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій.

 32. Поняття та ознаки операцій з давальницькою сировиною в ЗЕД.

 33. Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової продукції.

 34. Порядок реалізації на митній території України готової продукції, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником.

 35. Порядок закупівлі на митній території України іноземним замовником давальницької сировини та порядок реалізації або вивезення виробленої з неї готової продукції.

 36. Порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України та повернення в Україну готової продукції.

 37. Відповідальність за порушення строків здійснення операцій з давальницькою сировиною.

 38. Валютні операції: поняття, види, суб’єкти.

 39. Ліцензування валютних операцій Національним банком України.

 40. Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання та валютного контролю.

 41. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті.

 42. Поняття іноземних інвестицій. Форми і види іноземних інвестицій.

 43. Державна реєстрація іноземних інвестицій.

 44. Правове становище суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями.

 45. Здійснення іноземних інвестицій за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність.

 46. Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за кордон

 47. Гарантії для іноземних інвесторів.

 48. Загальні засади захисту національного товаровиробника.

 49. Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту.

 50. Порядок проведення антидемпінгового розслідування.

 51. Порядок застосування антидемпінгових заходів.

 52. Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту.

 53. Порядок проведення антисубсидиційного розслідування.

 54. Порядок застосування компенсаційних заходів.

 55. Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну.

 56. Порядок проведення спеціального розслідування.

 57. Загальні засади відповідальності за порушення законодавства про ЗЕД.

 58. Спеціальні санкції за порушення законодавства про ЗЕД.

 59. Застосування режиму індивідуального ліцензування до суб'єктів ЗЕД.

 60. Тимчасове зупинення ЗЕД.

Тематика магістерських/дипломних робіт


 1. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах господарювання.

 2. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Проблеми гармонізації законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність з нормати та вимогами СОТ.

 6. Тарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 7. Нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 8. Правові режими зовнішньоекономічної діяльності.

 9. Зовнішньоекономічний договір як вид господарських договорів.

 10. Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу.

 11. Правові проблеми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

 12. Захисні застереження у зовнішньоекономічному договорі.

 13. Правові питання відповідальності та врегулювання розбіжностей за зовнішньоекономічними договорами.

 14. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 15. Правове регулювання консигнаційних операцій.

 16. Правове регулювання операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 17. Правовий режим іноземних інвестицій в Україні.

 18. Правове становище іноземного інвестора в Україні.

 19. Правове становище суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями.

 20. Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів.

 21. Правові питання допуску іноземного капіталу у сферу фінансових постуг.

 22. Правове регулювання здійснення резидентами України інвестицій за її межами.

 23. Проблеми функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Україні.

 24. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в рамках спеціальних режимів господарювання.

 25. Правові засади захисту національного товаровиробника.

 26. Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту.

 27. Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту.

 28. Застосування спеціальних заходів щодо імпорту і Україну.

 29. Відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 30. Вирішення спорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

.

Р Е Ц Е Н З І Я
на навчально-методичні матеріали зі спецкурсу

«Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

для студентів 5 (6) курсу юридичного факультету (укладач доц. Поєдинок В.В.)

Рецензовані навчально-методичні матеріали можуть бути рекомендовані до друку як такі, що відповідають програмі спецкурсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» для студентів 5 (6) курсу юридичного факультету та встановленим вимогам до навчально-методичної літератури. Навчально-методичні матеріали можуть застосовуватися в умовах дії кредитно-модульної системи організації навчального процесу, у тому числі при здійсненні контролю навчальних досягнень студентів за модульно-рейтинговою системою оцінювання знань. нні контролю навчальних досягнень студентів теми організації навчального

Завідувач кафедри

господарського права проф. Щербина В.С.
 Далі – ЗЕД.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка