Навчальний посібник Вінниця внту 2010 (075) ббк 81. 2У-96Сторінка6/6
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6

22. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ
Завдання 1. Прочитайте слова та поясніть їх значення.

Слухач, глядач, викладач, приймач, перемикач, читач, вимикач, користувач, відвідувач,


Диктор, газетяр, поштар, лікар, аптекар, господар.
Письменник, знаменник, будівельник, чисельник, розчинник, годинник, робітник, рушник.
Селянин, християнин, громадянин, молодець, хлопець, вуглець, фахівець, покупець.

Завдання 2. Прочитайте словосполучення. Утворіть дієслова доконаного виду (перфект) та запишіть їх.


Вживати ліки використовувати комп’ютер

випускати продукцію вирощувати урожай

відвідувати музей вступати до університету

вмикати телевізор заважати працювати

замовляти квитки запрошувати у гості

зберігати традиції одержувати листа

припиняти роботу розраховувати траєкторію

складати іспит удосконалювати конструкцію

утворювати хімічну сполуку
Завдання 3. Утворіть словосполучення з прислівниками.
Зразок: гарний;

гарно писати; гарно відпочивати.
Відмінно, мало, погано, добре, просто, самостійно, смачно, чудово, швидко, якісно.


Завдання 4. Прочитайте словосполучення. Запишіть іменники у формі називного відмінка однини.
У техніці, з початку, на нозі, у руці, на дошці, від імені, з дозволу, до ранку, у молоці, з радості, на книжці, у русі, від якості, на святі, при дорозі, після відпочинку, у книзі.

У бібліотеці, в аптеці, на дискотеці.

Завдання 5. Дайте відповіді на запитання. У відповідях вживайте антоніми до виділених слів.


 1. Ви добре себе почуваєте?

 2. Ти увімкнув телевізор?

 3. Вам легко навчатися в університеті?

 4. Ваш друг захворів?

 5. Тобі подобається західне мистецтво?

 6. Чи допомагає вам музика готуватися до іспитів?

 7. У пустелі багато води?

 8. Чи є у цього трикутника тупий кут?

 9. Пітер поїде відпочивати на північ?

 10. Ти швидко читаєш?

Завдання 6. Слова, що стоять в дужках, поставте у потрібній формі.


Писати (стаття). Записувати (лекція). Написати (заява). Навчатися в (школа). Працювати (інженер). Реалізувати (продукція). Допомагати (друзі). Користуватися (міський транспорт). Перевіряти (курсова робота). Міряти (температура). Передплачувати (газета). Запускати (ракета). Дивитися (вистава). Подорожувати (автомобіль). Виправити (помилка).
З

авдання 7. Прочитайте слова. Випишіть назви продуктів, з яких варять український борщ.
Сметана, огірок, курка, картопля, цукор, молоко, сіль, масло, часник, морква, олія, горох, гарбуз, груша, квасоля, слива, перець, капуста, помідор, сало, цибуля, яблуко, буряк, м’ясо.

Завдання 8. Прочитайте речення з прочитаних вами текстів. Пригадайте назви цих текстів.


 1. Ньютон закінчив Кембриджський університет.

 2. Хімічна активність води досить висока.

 3. У садибі Вишня скінчилося життя видатного вченого.

 4. Всім, хто любить природу, буде цікаво відвідати всесвітньо відомий заповідник на півдні України.

 5. Речовина може перебувати у трьох агрегатних станах.

 6. Нормальний пульс – 60/80 ударів за хвилину.

 7. Вінницький краєзнавчий музей заснований у 1919 році.

 8. Король Франції Людовик ХVІ квітами картоплі прикрашав свій одяг.

Завдання 9. Складіть та запишіть речення.


 1. Біля, влітку, добре, Чорне море, відпочивати.

 2. Гора, в, називатися, Карпати, найвища, Говерла.

 3. В, прочитати, газета, новини, “Голос України”, можна, політичний.

 4. У, можна, театр, вінницький, подивитись, вистава.

 5. 4 жовтня, запуск, в, історія, людство, 1957 рік, перший, Земля, штучний, супутник, відбутися.

Завдання 10. Напишіть назви професій.
 1. Зубний лікар □□□□□□□□□□

 2. Фахівець з вищою технічною освітою □□□□□□□

 3. Автор музичних творів □□□□□□□□□□

 4. Людина, що показує відвідувачам музеїв та виставок експонати і дає необхідні пояснення □□□□□□□□□□□

 5. Професійний літературний працівник газет, журналів, радіо, телебачення □□□□□□□□□

 6. Працівник радіо або телебачення, який читає текст перед мікрофоном □□□□□□

 7. Той, хто виконує перед публікою твори мистецтва □□□□□□

 8. Працівник залізничного транспорту, який обслуговує пасажирів у вагоні □□□□□□□□□

 9. Той, хто приймає та видає гроші, продає квитки □□□□□

З


авдання 11. Прочитайте текст. Слова, що стоять в дужках, поставте у потрібній формі.
Залізо є одним з (найпоширеніші елементи) у природі. Це сріблясто-білий метал; на (повітря) він піддається корозії. Залізо за (звичайні умови) кристалізується. При (нагрівання) залізо реагує з (неметали): (кисень, вуглець). З (вода) реагує лише при (високі температури), розчиняється у (соляна кислота). Залізо реагує з (оксид вуглецю):

Fe + 5 CO = [Fe (CO)5].

Цю сполуку застосовують для добування (чистий метал).

Залізо та його сполуки мають велике значення для (народне господарство): вони є основними конструкційними матеріалами.

Завдання 12. Дайте тексту назву. Перекажіть текст за планом.
П

л а н


 1. Залізо у природі.

 2. Фізичні та хімічні властивості заліза.

 3. Вироби з заліза у народному господарстві.

Завдання 13. Прочитайте та поясніть прислів’я.
 1. Язик до Києва доведе.

 2. Хто хоче багато мати, тому треба мало спати.

 3. Не вір словам, а вір ділам.

 4. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

 5. Вік живи – вік учись.

 6. Життя прожити – не поле перейти.

Завдання 14. Відгадайте загадки про явища природи. Відповіді запишіть.
 1. Без рук, без ніг, а ворота відчиняє. ...

 2. В

  се поїдаю, а з голоду помираю. ...

 3. Ввечері вмирає, а зранку оживає. ...

 4. Коли нема – чекають, а коли прийду – тікають. ...

 5. Не художник, а малює. ...

 6. Сам не біжить, а стояти не дозволяє. ...

 7. Біле, а не цукор, м’яке, а не вата, без ніг, а йде. …

 8. Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. ...

ДОДАТОК А


Відповіді на кросворд (С. 59 )
По горизонталі:

2. Софія. 3. Дніпро. 5. Оболонь. 6. Бровари. 8. Яр. 9. Мрія. 10. Хрещатик.


По вертикалі:

1. Володимир. 2. Столиця. 4. Пиво. 7. Русь. 8. Язик.


Відповіді на кросворд (С. 63 )
По горизонталі:

3. Україна. 6. Житомир. 7. Подорож. 9. Карта. 10. Крим.


По вертикалі:

1. Київ. 2. Дорога. 4. Карпати. 5. Автобус. 8. Одеса.


Відповіді на кросворд (С. 69)
По горизонталі:

2Аптека. 5. Ефір. 6. Урожай. 8. Хірург.


По вертикалі:

1. Україна. 3. Пирогов. 4. Хімік. 7. Музей.ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів: Світ, 1994.

 2. Бушок Г. Ф., Левандовський В. В. Курс фізики: У 2 кн. Кн.1. – К.: Либідь, 1997.

 3. Довідник з елементарної математики, механіки та фізики. – К.: Наукова думка, 1996.

 4. Корженко В. Я., Корженко З. П. Фізика на заняттях української мови для студентів-іноземців першого курсу. Частина 2. Навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 83 с.

 5. Пономарів О. Д. Сучасна українська мова. – К.: Либіль, 2001. – 399 с.

 6. Український орфографічний словник / За ред. проф. А. О. Свашенко. – Х.: Прапор, 1997.

 7. Український орфографічний словник / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Довіра, 2005. – 1069 с.

 8. Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. – Стереотипне видання. – К.: Наукова думка, 2005. – 240 с.

 9. Хомченко І. Г. Загальна хімія: Підручник, – К.: Вища школа, 1993.

 10. Чолпан П. П. Основи фізики: Навчальний посібник.– К.: Вища школа, 1995.

Навчальне видання

Корженко Василь Якович

Абрамчук Оксана Володимирівна

Горчинська Людмила Володимирівна


СПІЛКУЄМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ

КРАЇНОЗНАВСТВО
Навчальний посібник

Редактор В. Дружиніна

Коректор З. Поліщук

Оригінал-макет підготовлено В. Корженком


Підписано до друку 22.22.2007 р.

Формат 29,742¼. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. др. арк. 9999

Наклад 999 прим. Зам № 555555555555555


Вінницький національний технічний університет,

науково-методичний відділ ВНТУ.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, к. 2201.

Тел. (0432) 59-87-36.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

cерія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.
Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті

в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел (0432) 59-81-59.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справиcерія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка