Навчальний посібник Вінниця внту 2010 (075) ббк 81. 2У-96Сторінка4/6
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6

11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Завдання 1. Прочитайте речення. Дієслова, що стоять в дужках, поставте у формі теперішнього часу.
1. Ми (навчатися) у Вінницькому національному технічному університеті. 2. Студенти ВНТУ (слухати та записувати) лекції, (відвідувати) практичні заняття. 3. Першокурсники (вивчати) такі загальні предмети, як фізика, хімія, математика. 4. Наприкінці триместру студенти (складати) іспити та заліки. 5. Під час сесії багато студентів (працювати) у бібліотеці. 6. Вони (готуватися) до екзаменів у читальних залах. 7. Після іспитів у студентів (починатися) весела пора – канікули.

Завдання 2. Запишіть запитання до речень завдання 1.


Завдання 3. Прочитайте та запишіть речення. Слова, що стоять в дужках, поставте у потрібній формі.
Варіант А


 1. Речовина може перебувати у трьох (агрегатні стани).

 2. Сили (взаємодія) між молекулами визначають характер (молекулярний рух).

 3. Молекули рухаються незалежно одна від (одна).

 4. У кристалах молекули більшу частину часу перебувають у (коливальний рух).

 5. Архімед був видатним (інженер) та (математик).

 6. Ньютон встановив закон (всесвітнє тяжіння).


Варіант Б


 1. У (давнина) під фізикою розуміли вчення про (природа).

 2. За допомогою експерименту виявляють властивості об’єктів в умовах дуже (високий тиск).

 3. Різні науки вивчають форми (рух).

 4. Фізика першої половини 19 ст. досягла (успіхи) у вивченні теплових, електричних і магнітних явищ.

 5. Нова фізика не відкидає (класична фізика), а зберігає все позитивне, що було в (вона).

 6. Розвиток (фізика) став можливим завдяки розвитку (виробництво).

Завдання 4. Прочитайте та запишіть речення. Іменники, що стоять в дужках, замініть прикметниками.


Зразок: Я відвідав Музей (захід) мистецтва.

Я відвідав Музей західного мистецтва.


 1. Музей (Україна) мистецтва знаходиться у Києві.

 2. (Софія) собор збудували на початку ХІ століття.

 3. У (Вінниця) художньому музеї є картини російського художника Василя Тропініна.

 4. В (університет) музеї можна побачити чудові картини.

 5. Петро Чайковський – відомий (Росія) композитор.

 6. Космічні польоти стали можливими лише завдяки розвитку (ракета) техніки.

 7. Стан людини залежить від (атмосфера) тиску.

 8. Познайомитися з (наукова робота) відомого російського вченого М. Пирогова можна у музеї, який знаходиться у Вінниці.

Завдання 5. Варіант А. До поданих слів доберіть та запишіть антоніми.
Великий – … перший – …

простий – … прямий – …

твердий – … початок – …

тепло – … рух – …

північ – … схід – …
Варіант Б. Запишіть пари антонімів.
Зустрічати сучасність

працювати повільний

розпочати ворог

веселий хворий

верхній сумний

здоровий нижній

швидкий закінчити

давнина проводжати

друг відпочивати

Завдання 6. Прочитайте слова. Розподіліть їх за темами:
Наукова лабораторія

Лікарня

Відпочинок

...

...

...

Агрегатний, азот, алюміній, амплітуда, аптека, атмосфера, вистава, властивість, водень, вольт, вуглець, газета, газоподібний, гідрат, екскурсовод, журнал, кальцій, картина, квиток, кисень, кислота, кінокомедія, компрес, конспект, молекула, кристалічний, музей, музикант, напруга, оксид, опір, палата, плавлення, подорож, поїздка, прямолінійний, потужність, пульс, режисер, речовина, розрахунки, співак, стоматолог, струм, телевізор, траєкторія, турист, фільм.

Завдання 7. Прочитайте текст, дайте йому назву. Перекажіть його.

Усі тіла в природі перебувають у русі. Щоб описати рух тіла, треба вказати на інше тіло або групу тіл, які умовно вважатимуться нерухомими. Відносно них розглянемо рух даного тіла. Отже, щоб описати рух матеріальної точки, треба вибрати певне тіло відліку.

Залежно від вибору тіла рух одного і того ж тіла матиме різний вигляд. Наприклад, якщо за тіло відліку взято автобус, то пасажир атобуса вважатиметься нерухомим; якщо тілом відліку є поверхня Землі, то пасажир рухатиметься з такою самою швидкістю, як і автобус. Отже, будь-який рух тіла є відносним, відносним є також стан спокою тіла.

З тілом відліку пов’язують якусь систему координат, за допомогою якої можна вказати просторове положення рухомої точки в будь-який момент часу. Тіло відліку та пов’язану з ним систему координат і сукупність синхронізованих годинників у різних точках простору в цілому називають системою відліку. Лінія, яку описує матеріальна точка в просторі, називається траєкторією руху.


Завдання. 8. Складіть та запишіть питальний план тексту.
Завдання 9. Провідміняйте словосполучення.
Н. матеріальна точка; повільний рух; гарне місто.

… … … …
Завдання 10. Прочитайте речення. Замість крапок поставте потрібні слова.


1. Учора ми їздили … екскурсію. 2. Ми любимо відпочивати …міському парку. 3. Влітку друзі їздили … Одеси та Криму. 4. Щосуботи ми граємо у футбол … стадіоні. 5. Його батько працює інженером … великому заводі. 6. Вони навчаються … нашому університеті … третьому курсі. 7. На площі … нашого університету є фонтан. 8. Центральний універмаг знаходиться … парку. 9. Ми часто ходимо пішки … гуртожитку … університету. 10. Я часто думаю … своїх батьків та друзів.


12. ЧИСТА ЕНЕРГІЯ
Завдання 1. Поясніть значення слова енергія.
а) з курсу фізики ви дізналися про механічну та теплову, електромагнітну та атомну енергію;

б) поясніть словосполучення природна енергія, екологічно чиста енергія (енергія сонця, вітру тощо).


Завдання 2. Поясніть значення слів та словосполучень.
Струм (електричний струм), промінь (проміння), установка, коефіцієнт корисної дії, турбіна, генератор, дзеркало, пара, кремній; кремнієвий фотоелемент, паровий котел, кухонна плита, космічний апарат, штучний супутник, органічні відходи, потужний генератор; виробляти – виробити що, виробництво чого, використовувати – використати що, користуватися чим, постачати – постачити що, постачання чого, перетворювати – перетворити що у що (що на що), експлуатувати що, експлуатуватися.
Завдання 3. Прочитайте слова та назвіть спільнокореневі.
Планувати, значний, сконцентрувати, потужність, дешевий, виробляти, сонце, людство, будинок, вітер, промисловий, людина, значити, потужний, дешевше, сонячний, виробництво, концентрований, вітровий, план, знак, концентрація, збудувати, промисловість.
Завдання 4. Поясніть, як утворилися ці складні слова. За допомогою викладача з’ясуйте їх значення.
Електроенергія, електростанція, електромережа, фотоелемент, вітрогенератор, біоенергетика, біогаз, теплопостачання, енергопостачання, геліокотел, біомаса, біопаливо, фотосинтез, мікроорганізм.
Завдання 5. Провідміняйте слова.
Я дію служу маю використовую користуюсь

… … … … … …


Завдання 6. Утворіть ступені порівняння прикметників.
Зразок: простий – простіший, найпростіший, дуже простий.


Потужний, дешевий, чистий, дорогий, корисний.


Завдання 7. Прочитайте текст. Підготуйтеся відповідати на запитання.
ЧИСТА ЕНЕРГІЯ
У США, біля міста Санта-Барбара (штат Каліфорнія), на багато кілометрів протяглася система потужних вітрогенераторів для виробництва струму, який подається в електромережі. Дуже дешеве та екологічно чисте виробництво.

У Китаї діє сім мільйонів біоенергетичних установок, які з органічних відходів виробляють біогаз для кухонних плит. Те ж саме – в Індії. Людство використовує сонячну енергію. Вночі можна побачити, як повільно летить штучний супутник. За енергію йому служить сонячне проміння. Фотоелементи сонячної батареї мають високий коефіцієнт корисної дії, вони постачають енергію космічним апаратам.

Тільки користуватися такими фотоелементами на Землі дуже дорого. Є значно дешевші кремнієві фотоелементи.

В Іспанії, Франції, Греції діють сонячні електростанції з паровими котлами, турбінами і генераторами, де воду перетворюють у пару сконцентровані дзеркалами сонячні промені. Сонячну енергію використовують і для теплопостачання. Прості за своєю конструкцією геліокотли нагрівають воду до 50-100оС і вище. У США експлуатуються сотні тисяч таких установок.

Розпочато використання природної енергії і в Україні. Планується збудувати у Криму сотні вітрогенераторів, які вироблятимуть дешеву електроенергію. 1985 року в Криму почала працювати перша в країні промислова сонячна електростанція (СЕС-5).

Альтернативним видом енергії є біологічне паливо – (англ. biofuels) – органічні матеріали, такі як деревина, відходи та спирти, що використовуються для виробництва енергії. Це – поновлюване джерело енергії, на відміну від інших природних ресурсів, таких як нафта, вугілля і ядерне паливо. Офіційне визначення біопалива – будь-яке паливо мінімум з 80 % вмістом (за об'ємом) матеріалів, отриманих від живих організмів, зібраних в межах десяти років перед виробництвом.

Подібно до вугілля і нафти, біомаса – форма збереженої сонячної енергії. Енергія сонця «захоплюється» через процес фотосинтезу при рості рослин. Одна перевага біологічного палива в порівнянні з іншими типами палива – те, що воно повністю розкладається мікроорганізмами, і тому відносно безневинне для навколишнього середовища.

Сільськогосподарська продукція, яку вирощують для використання як біопаливо, включає кукурудзу і сою (перш за все в США), льон та ріпак (перш за все в Європі), цукровий очерет в Бразилії і пальмова олія в Південно-східній Азії. Розкладена мікроорганізмами продукція промисловості, сільського господарства, лісоводства та побутові відходи також можуть використовуватися для отримання біоенергії, наприклад солому, лісоматеріал, добриво, рисове лушпиння, стічні води і залишки продуктів харчування. Ці продукти перетворюються на біогаз через анаеробне травлення. Біомаса, що використовувається як паливо, також часто складається з відходів сільськогосподарського виробництва, (солома, відходи тваринництва).

Біопаливо сьогодні розглядається в Україні як вагома альтернатива традиційному пальному. Вважається, що його виготовлення в найближчі роки буде максимально вигідним для української економіки. Виготовлення готового продукту є набагато вигіднішим для України ніж експорт сировини, в основному в Польщу та Німеччину. Станом на 2007 рік згідно з розрахунками Інституту цукрового буряка УААН і НТЦ «Біомаса» (м. Київ), собівартість біодизеля у наший країні складає 0,42 євро/л, біоетанолу – 0,67 євро/л. Проте виробництво біопалива в промислових об'ємах ще не налагоджене так, як у Німеччині, яка займає лідируючі позиції з виробництва біодизеля в ЄС. За різними оцінками, у 2006 р. в Україні міні-заводи чи дослідницькі установки з виробництва біодизеля працювали в 12 областях, виробивши 20 тис. т продукції, яка, як правило, використовувалася у сільському господарстві.

Влітку 2007 року Верховна Рада прийняла проект закону про перехід до 2010 року транспорту українських міст з населенням понад 500 тис. чоловік на біопаливо. До 2010 року в Україні планується побудувати 20 заводів, що вироблятимуть біодизель потужностями від 5 до 100 тис. тонн на рік.
Завдання 8. Закінчіть речення.
 1. Вітрогенератори перетворюють ...

 2. Біогаз виробляють з ...

 3. У різних країнах сонячну енергію використовують ...

 4. Геліокотли нагрівають воду ...

 5. У Криму почали використовувати ...

 6. Альтернативним видом енергії є...

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання.
 1. Які види природної енергії використовує людина?

 2. У яких країнах викорисовується вітрова енергія?

 3. Що виробляють біоенергетичні установки Китаю та Індії?

 4. Як здійснюється енергопостачання космічних апаратів?

 5. Які фотоелементи вам відомі? Чим вони різняться?

 6. У яких країнах працюють сонячні електростанції?

 7. Яку сільськогосподарську продукцію вирощують як біопаливо?

 8. Яка перевага біопалива над іншими видами палива?

Завдання 9. Підготуйте розповідь на тему “Проблеми енергопостачання моєї країни”.


Завдання 10. Розкажіть про можливі варіанти вирішення енергетичної проблеми.

13. КОМП’ЮТЕР У НАШОМУ ЖИТТІ
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання.


 1. У яких сферах нашого життя використовуються комп’ютери?

 2. Чи допомагає комп’ютер вам у навчанні?

 3. Чи користуєтеся ви електронною поштою? Чому?

 4. Що означає слово Internet?

 5. Чи допомагає комп’ютер вам відпочивати? Як?

Завдання 2. Прочитайте та запишіть абревіатури, що вживаються в інформатиці.


ЕОМ – електронна обчислювальна машина.

ОЦ – обчислювальний центр.

ЗП – запам’ятовувальний пристрій

ПК – персональний комп’ютер


Завдання 3. З’ясуйте значення слів та словосполучень.


 1. Дисплей, записник, довідник, лист, команда, бухгалтер, користувач, мережа, виробництво, поширення, створення, пристрій, покоління, носій інформації, обсяг пам’яті, друкарський пристрій, будова мозку, лазерний диск.

 2. Доступний, звичний, компактний, необхідний, подібний, персональний, здатний.

 3. Будувати що; використовувати кого, що; вимагати чого, що; допомагати кому; друкувати що; замовити що; звертатися до кого, до чого; розуміти кого, що; удосконалювати кого, що; уявити кого, що; надіслати чого, що; малювати кого, що; креслити що.

 4. Швидко, якісно, неможливо, безшумно, самостійно, значно, ефективно.

Завдання 4. Прочитайте речення. Поясніть значення слів звичний, звичайний.


 1. Телевізор став звичним домашнім апаратом.

 2. Сьогодні звичайний робочий день.

 3. З кімнати повиносили старі і звичні меблі.

 4. Це був звичайний лист.

Завдання 5. Утворіть та запишіть ступені порівняння прикметників.
Зразок: теплий – тепліший – найтепліший.


Доступний, простий, розумний, сучасний, швидкий, гарний високий.


Завдання 6. Прочитайте слова та запишіть антоніми.
Будувати минулий

далекий заважати

простіший продавати

допомагати отримувати

купувати повільний

новий руйнувати

малий великий

надсилати близький

сучасний складніший

швидкий старий

майбутній
Завдання 7. Утворіть словосполучення за зразком.
Зразок: пошта; електронний; – Електронна пошта.


1. Машинка; друкарський. 2. Розмова; телефонний. 3. Інформація; необхідний. 4. Мережа; комп’ютерний. 5. Технологія; комп’ютерний. 6. Техніка; сучасний. 7. Навчання; важкий. 8. Відповідь; позитивний.


Завдання 8. Прочитайте речення. Слова, що стоять в дужках, поставте у потрібній формі.


 1. Сучасне життя неможливо собі уявити без (комп’ютер).

 2. Персональні комп’ютери стали (звичні апарати).

 3. Удосконалюються способи управління (комп’ютер).

 4. Носіями інформації у сучасних комп’ютерах є компактні лазерні диски з великим (обсяг) пам’яті.

 5. Електронні схеми в комп’ютерах нового покоління подібні до будови (мозок) людини.

 6. Останнім часом учені працюють над (створення) комп’ютера нового покоління.

 7. Вже в недалекому майбутньому користувач комп’ютера буде розмовляти з машиною своєю рідною мовою.

Завдання 9. Прочитайте текст. Складіть та запишіть простий номінативний план тексту.
КОМП’ЮТЕРИ У НАШОМУ ЖИТТІ
Сучасне життя неможливо уявити без комп’ютера. На виробництві, у навчанні, на відпочинку ми звертаємось по допомогу до електронної обчислювальної машини (ЕОМ).

Персональні комп’ютери для жителів багатьох країн світу стали звичними домашніми апаратами, як, скажімо, телефон або телевізор. Це записник і довідник, бухгалтер і перекладач, домашній учитель і екскурсовод, кінотеатр, та засіб зв’язку.

Персональний комп’ютер допоможе нам купити квиток на поїзд чи літак, надіслати телеграму, замовити телефонну розмову, надрукувати текст тощо.

За допомогою міжнародної інформаційної мережі Internet студент ВНТУ може попрацювати у бібліотеці будь-якого університету світу, надіслати електронного листа своїм рідним чи друзям в іншу країну. Для цього лише потрібно мати персональний комп’ютер.

Поширення комп’ютерних технологій потребує нових технічних рішень. Удосконалюються способи управління комп’ютером. Сьогодні за допомогою пристрою “мишки” подаються необхідні команди комп’ютеру. “Мишкою” можна малювати на екрані дисплея, креслити схеми та графіки, виконувати операції з програмування.

Носіями інформації у сучасних персональних комп’ютерах служать компактні лазерні диски з великим обсягом пам’яті. Друкарський пристрій – принтер – за допомогою комп’ютера може надрукувати швидко, безшумно та якісно будь-яку інформацію.

Останнім часом учені працюють над створенням комп’ютера, який може розуміти команди людини з голосу. Електронні схеми в комп’ютерах нового покоління подібні до будови мозку людини. Такі комп’ютери здатні самостійно навчатися. Вже в недалекому майбутньому користувач комп’ютера буде розмовляти з машиною своєю рідною мовою. А це означає, що комп’ютер стане ще доступнішим і значно простішим в управлінні.
Завдання 10. Перекажіть текст за планом.
Завдання 11. Розкажіть про використання комп’ютерів у вашій майбутній професії.

14. ПОДОРОЖ ПО СТАРОМУ КИЄВУ
Завдання 1. Прочитайте слова, які можна побачити на карті міста Києва. Чи знайомі ви з цими назвами?
Дніпро, Хрещатик, Дарниця, Бровари, Поділ, Оболонь.

Завдання 2. Пригадайте, що вам відомо про князів Київської Русі Ярослава Мудрого та Володимира Великого. Чому їх так називали?

Завдання 3. Прочитайте українське прислів’я. Поясніть, як ви його розумієте?

Язик до Києва доведе.

Завдання 4. Прочитайте та запишіть слова. З’ясуйте їх значення.


І. Ремісник, купець, робітник, киянин, яр, століття, пам’ятка, перемога, подорож, давнина, наказ, собор, лавра, інтер’єр.

ІІ. Безцінний, відомий, могутній, минулий (минуле), численний.


Завдання 5. Складіть та запишіть словосполучення з дієсловами.
Дивувати / здивувати кого …

Залишати / залишити що …

Зберігати / зберегти що …

Існувати де …

Нагадувати / нагадати кому … про що …

Одержувати / одержати що …

Селитися / оселитися де …
Завдання 6. Прочитайте слова. Назвіть та запишіть антоніми.


Багато молодший

відомий учора

давнина невідомий

друг кінець

збудувати сучасність

могутній ворог

минуле зруйнувати

старший майбутнє

сьогодні мало

початок слабкий

Завдання 7. Прочитайте речення. Замість крапок поставте у потрібній формі слово пам’ятка або слово пам’ятник.
 1. На березі Дніпра стоїть ... князя Володимира.

 2. Софіївський собор – це архітектурна ... .

 3. Назви київських вулиць – це ... минулого.

 4. Ця книга – цінна історична …

 5. Цей … збудували з граніту.

Завдання 8. Прочитайте речення. Слова, що стоять в дужках, поставте у потрібній формі.
 1. Ось уже понад півтори тисячі років стоїть над (Дніпро) місто Київ.

 2. У Х столітті Київ був уже (центр) Київської Русі.

 3. Історія збереглася у (назви) вулиць.

 4. Києво-Печерська лавра молодша від (Софіївський собор).

 5. Князя звали (Ярослав Мудрий).

 6. Давнина у Києві існує поряд із (сучасність).

Завдання 9. Прочитайте текст. Запишіть інформацію про історичні місця Києва.


ПОДОРОЖ ПО СТАРОМУ КИЄВУ
Ось уже понад півтори тисячі років стоїть над Дніпром місто Київ. Місто, яке ще в давнину називали “матір’ю городів руських”.

Назва Київ походить від імені князя Кия.

Час залишив у місті не дуже багато пам’яток архітектури – місто не один раз руйнували вороги. Та історія збереглася у назвах вулиць і районів міста.

У Х столітті нашої ери Київ був уже центром могутньої держави – Київської Русі. Про ті часи нагадують безцінні пам’ятки архітектури. Серед них Софія Київська.

Софіївський собор, що розташований у старому центрі міста, збудували на початку ХІ століття за наказом князя Ярослава Мудрого на честь його перемоги над ворогом. Собор дивує своїми архітектурними формами, інтер’єрами.

З часів Ярослава Мудрого Софія стає важливим культурним центром Київської Русі. У Софіївському соборі була створена перша на Русі бібліотека.

Молодша за віком від Софіївського собору, але не менш відома Києво-Печерська лавра.

Про давнину у Києві нагадують і численні назви районів міста: Дарниця, Бровари, Поділ, Оболонь та інші. Поділ – це район, де жили ремісники та купці. У Броварах селилися броварі – робітники, які варили пиво.

Хрещатик – головна вулиця столиці України – свою назву одержав від яру у формі хреста, який колись був на цьому місці. На честь київського князя Володимира, княгинь Ольги та Рогніди названі вулиці Володимирська, Ольгинська, Рогнідинська.

Давнина у Києві існує поряд із сучасністю. Історія народу – це пам’ять про минуле. Кияни люблять і бережуть своє місто.


Завдання 10. Дайте відповіді на запитання.


 1. С

  кільки століть існує Київ?

 2. Чому в Києві збереглося не дуже багато пам’яток давнини?

 3. Як історики пояснюють назву міста Києва?

 4. Коли був збудований Софіївський собор? За чиїм наказом?

 5. Які давні назви збереглися у Києві?

 6. Чому центральна вулиця міста називається Хрещатик?

 7. На яких вулицях Києва вам довелося побувати? Розкажіть про них.

 8. Чому Київ називають “матір’ю городів руських”?

Завдання 11. За даними фрагментами знайдіть речення в тексті і прочитайте їх. Поставте запитання.
 1. ... був центром могутньої держави – Київської Русі.

 2. ... робітники, які варили пиво.

 3. ... місто не один раз руйнували вороги.

 4. ... поряд із сучасністю.

 5. ... його перемоги над ворогом.

Завдання 12 Проведіть екскурсію по місту Києву для своїх друзів


Завдання 13. Підготуйте розповідь про столицю своєї країни.
Завдання 14. Розгадайте кросворд.
По горизонталі:

2. Жіноче ім’я. Назва відомого собору в Києві. 3. Найбільша ріка України. 5. Назва мікрорайону Києва і популярна марка пива. 6. Район у Києві, де колись жили пивовари. 8. Елемент ландшафту, який був колись на місці центральної вулиці Києва. 9. Спільнокореневий іменник дієслова “мріяти”. 10. Центральна вулиця Києва.


По вертикалі:

1. Ім’я Великого київського князя. 2. Статус міста Києва. 4. Те, що варили броварі. 7. Коротка назва давньоруської держави. 8. Те, що до Києва доведе.


1
2
3


4
56

789

1015. НА ЕКСКУРСІЇ
Завдання 1. Прочитайте слова та словосполучення. З’ясуйте їх значення і запишіть.
Експонат. Експозиція. Екскурсант. Екскурсовод. Екскурсійне бюро. Туристична агенція. Туристський автобус. Туристська база (група, путівка). Відкриття виставки. Історичні цінності.

Завдання 2. Складіть та запишіть словосполучення. З’ясуйте їх значення.


Бути / побувати де (Крим, Полтава, екскурсія, село).

Відвідувати / відвідати що (музей, виставка, галерея).

Відпочивати / відпочити де (гори, море, курорт, берег річки).

Запитувати / запитати про що (експонати, історія міста, ця картина).

Іти / піти куди (лекція, парк, озеро, музей, стадіон).

Їхати / поїхати куди (Одеса, Львів, столиця, Умань, гори).

Купувати / купити що (карта, путівник, їжа, морозиво).

Милуватися чим (картина, краєвид, експонат, місто).

Обіцяти / пообіцяти що (цікава екскурсія, веселий відпочинок).

Оглядати / оглянути що (музей, виставка, центральна вулиця).

Розмовляти / порозмовляти з ким (екскурсовод, земляк, студентка).

Фотографуватися / сфотографуватися з ким (друзі, дівчина, брат).

Цікавитися / поцікавитися чим (експонати, історія, книга, футбол).
Завдання 3. Утворіть словосполучення за зразком.
Зразок: їхати чим? трамвай

їхати трамваєм


тролейбус

автобус


автомобіль

поїзд (потяг)

їхати маршрут, таксі

летіти чим літак

іти вулиця

дорога


стежина

парк
Завдання 4. Прочитайте діалоги.

1.


 • Добрий день, Андресе!

 • Здрастуй, Луїсе. Як справи?

 • Дякую, добре. А у тебе? Де ти відпочивав на канікулах?

 • Я їздив на екскурсію. Добре відпочив.

 • На екскурсію? Куди?

 • До Києва. Це було чудово.

 • А де саме ти був?

 • Екскурсій було багато. Я відвідав Національну оперу, Софійський собор, Києво-Печерську лавру.

 • А що тобі найбільше сподобалось у Києві?

 • Мабуть, Хрещатик та береги Дніпра.

 • Луїсе, а на екскурсії ви їздили чи ходили?

 • Як коли. У нас був екскурсійний автобус. Іноді ми їздили трамваєм та тролейбусом. А по Хрещатику ходили пішки.

 • Знаєш, я теж хотів би поїхати до Києва.

 • Бажаю успіхів.

ІІ.

 • Привіт, Максиме!

 • Здрастуй, Сінді! Як справи?

 • Дякую, добре. Ось збираюся на екскурсію в Карпати.

 • В Карпати? Це у Західній Україні?

 • Так. Там дуже красиві гори, ліси, річки. Ми побуваємо також у Львові, Чернівцях, Мукачевому, Івано – Франківську.

 • А там можна добре відпочити?

 • Звичайно! Мої друзі кажуть, що там чудові готелі та туристські бази.

 • А скільки коштує путівка?

 • Дорого.

ІІІ.

 • Здрастуй, Хосе!

 • Добрий день, Доро! Ти куди йдеш?

 • На вокзал. Сьогодні їду на екскурсію.

 • На екскурсію? А куди?

 • До Криму. Хочу побачити Чорне море. До того ж, там можна добре відпочити.

 • Так, там дуже гарно. Я була минулого літа в Одесі.

 • Одеса, хоч і на Чорному морі, але це не Крим. У Криму ми побуваємо в Севастополі, Сімферополі, Ялті, Алушті. Нам обіцяють екскурсію в Кримські гори. Додому повернемося літаком. Як бачиш, плани у нас великі.

 • Так, цікава програма. Ну що ж, бажаю тобі добре відпочити.

 • Дякую. Була рада тебе зустріти.

 • Я теж дуже радий. Сподіваюсь на нову зустріч. До побачення.

 • Щасливо!

Завдання 5. А. Поясніть, якими видами транспорту ви скористаєтеся по дорозі до:


1) Києва; 2) Житомира; 3) Індії; 4) Еквадору.

Б. Розкажіть про ваш шлях до України (Вінниці)

Завдання 6. Прочитайте речення. Дієслова, що стоять у дужках, поставте у потрібній формі.


 1. Завтра ми (поїхали) до Києва на екскурсію.

 2. Я (йти) до музею.

 3. На канікули я (поїхати) додому.

 4. Куди ви (поїхати) відпочивати влітку?

 5. Влітку ми (поїхати) відпочивати на море.

 6. Куди (піти) Мухамед?

 7. Мухамед (піти) до театру.

 8. З ким (піти) Ольга на виставку?

 9. Ольга (піти) з Оксаною.

 10. Коли Олег (поїхати) до Одеси?

 11. Він (полетіти) до Сімферополя наступного тижня.

Завдання 7. Пригадайте екскурсії, на яких ви побували під час навчання на підготовчому відділенні. Доповніть речення та підготуйте розповідь.


Під час навчання на підготовчому відділені ми ходили ..., їздили ... . У Вінниці ми відвідали ..., оглянули ... . Мені дуже сподобалася екскурсія ... . Я б хотів оглянути ... .

Завдання 8. Розкажіть про свою найцікавішу екскурсію.


Завдання 9. Складіть та запишіть речення.


 1. Заснований, року, музей, 1919, краєзнавчий, Вінницький.

 2. Експонатами, картини, та, України, першими, Західної Європи, музею, були, художників.

 3. Розповідають, природу, експонати, історію, економіку, Вінниччини, музею, про, культуру.

 4. Площа, кілометрів, Вінницької; 26,5 тисячі; області, квадратних.

 5. Залі, ви, зразки, у, бачите, цьому, посуду, наприкінці, який, ІV – ІІІ тис. до н. е., виготовляли.

 6. Земля, на, мінеральні, вінницька, багата, матеріали, води, будівельні.

 7. Території, понад, на, Вінниччини, річок, 200.

Завдання 10. Ви екскурсант. Підготуйте запитання до екскурсовода краєзнавчого музею за матеріалами попереднього завдання.

Завдання 11. Ви запросили в гості українських друзів. Проведіть для них екскурсію по своєму рідному місту.
З

авдання 13. Розгляньте фото та скажіть що це? Де знаходиться цей будинок? Що цікавого можна побачити в ньому?
Завдання 12. Розгадайте кросворд.
По горизонталі:

3. Країна, в якій ви навчаєтесь. 6. Жито – це хліб. А ще це частина назви українського міста. 7. Синонім слова “мандрівка”. 9. Мапа. 10. Український півострів на Чорному морі, де всі люблять відпочивати.


По вертикалі:

1. Українське місто, до якого язик доведе. 2. Те, що сниться мандрівникам (туристам). 4. Гори в Україні. 5. Улюблений транспорт туристів. 8. Велике українське місто – порт на березі Чорного моря.1

2

3

4

5678
9


10

16. АСКАНІЯ-НОВА
Завдання 1. З’ясуйте значення слів.
Тварина, рослина, птах, квітка, шлях, зброя, рушниця, ялина, клен, береза, заповідник, дослід, можливість.


Завдання 2. Знайдіть і запишіть антоніми.
Вхід, найменший, південь, знищити, ворог, неволя, захід, дозвіл, північ, заборона, друг, схід, воля, створення, найбільший, природний, теперішній, штучний, вихід, знищення, минулий, створити.
Завдання 3. Визначте, як утворились виділені слова. З’ясуйте їх значення.
Державний інститут, знищення тварин, вирощений людиною, ботанічний парк, зоологічний парк, розвивати тваринництво, дослідний інститут.
Завдання 4. З’ясуйте значення словосполучень.
Царство птахів. Минуле століття. Жити у напівневолі. Штучно вирощений ліс. Всесвітньо відомий заповідник.
Завдання 5. Утворіть словосполучення.


створити що рослини

заборонити що квіти

зберегти кого, що вхід

завезти кого, що зброя

гинути від чого парк

милуватися чим природа

відвідати кого, що заповідник

тварини


хвороба
Завдання 6. Поясніть зміст речень.
Яких тільки тварин тут немає!

Яких тільки квітів тут немає!

Яких тільки рослин тут немає!

Завдання 7. Прочитайте текст. Підготуйте відповіді на запитання.


АСКАНІЯ-НОВА
Асканія-Нова – державний заповідник України, який створили у 1921 році, щоб зберегти і вивчити природу півдня країни, врятувати від знищення унікальні види тварин та рослин. Вхід з рушницею сюди заборонений. Тут знаходиться найбільший у країні зоологічний парк та штучно вирощений ліс.

У зоопарку тварини живуть на волі або у напівневолі. Зоологічний парк виник наприкінці ХІХ століття; тоді завезли перших тварин з Африки, Америки, Азії та Австралії. Зараз Асканія-Нова – база Українського науково-дослідного інституту тваринництва. Його вчені мають тут можливість проводити унікальні досліди.

Наприкінці минулого століття було створено й ботанічний парк. Яких тільки рослин тут немає! На цій землі ростуть дерева півдня та півночі, сходу й заходу. Поруч береза та ялина, сосна та клен. Тут царство птахів.

У ХV-ХІХ ст. по цій території пролягав шлях, яким українці возили з Криму рибу й сіль, до Криму – хліб. Не всі вони поверталися з дороги додому, гинули від хвороб та зброї ворогів. Тут вони відпочивали, милувалися гарною природою.

Суха мова статистики відмічає зростання тут 478 видів рослин. Степ нагадує багатокольоровий килим.

Тваринний світ заповідного степу, в основному, зберіг свою аборигенну фауну, за винятком великих ссавців та птахів. Тут зустрічаються типові мешканці степового ландшафту: малий ховрашок, степовий байбак, тушканчик великий, заєць-русак, мишовидні гризуни, а також середні та дрібні хижаки: звичайна лисиця, степовий тхір, ласка.

Великою популярністю користується екскурсія на мікроавтобусі чи в кінному екіпажі маршрутом, прокладеним територією Великого Чапельського поду. Екологічна стежка заповідного степу проходить територією ділянки “Стара” (площа 520 га), де представлені майже всі характерні типи рослинності та грунтів, чітко простежується екологічний ряд.

Всім, хто любить тварин, квіти, дерева буде цікаво відвідати цей всесвітньо відомий заповідник на півдні України.


Завдання 8. Дайте відповіді на запитання. Складіть простий номінативний план тексту.


 1. Коли заповідник Асканія-Нова став державним?

 2. З якою метою був створений заповідник?

 3. Які тварини та рослини є у заповіднику?

Завдання 9. Прочитайте речення. Визначте, до якої частини тексту можна їх додати.


 1. Ботанічний парк схожий на природний ліс. У ньому росте 1000 видів дерев і кущів.

 2. У парку живуть сотні птахів різних видів. Тут можна побачити найбільшого птаха нашої планети – африканського страуса.

 3. Заповідник Асканія-Нова має більше 30 гектарів землі в Херсонській області.

 4. Доїхати до заповідника можна автотранспортом з Херсона. Влітку можна здійснити подорож по Дніпру з Києва до Нової Каховки. У народі кажуть: “Краще раз побачити, ніж сто разів почути!” Ніяка розповідь про заповідник не замінить вам побаченого.

 5. Російський імператор запрошував іноземців на південь країни, дешево продавав їм вільні землі. 1827 року сюди приїхав німецький поміщик, він і дав назву цим землям – “Асканія-Нова” (від назви його садиби в Німеччині). Тут він почав розводити арабських коней. Його діти були поганими господарями, продали садибу іншому німецькому поміщику Фейну. Фейн на цих землях став одним з найбагатших людей Росії.

 6. В Україні створено більше десятка заповідників: Карпатський, Чорноморський, Поліський тощо.

Завдання 10. Підготуйте розповідь про заповідники вашої країни (континенту).1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка