Навчальний посібник Вінниця внту 2010 (075) ббк 81. 2У-96Сторінка1/6
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6


В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук, Л. В. Горчинська

Країнознавство

посібник

для студентів-іноземців

першого курсу

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

В.Я. Корженко, О.В. Абрамчук, Л.В. Горчинська

СПІЛКУЄМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ

КРАЇНОЗНАВСТВО

Навчальний посібник


Вінниця


ВНТУ

2010


УДК 811. 161. 2 (075)

ББК 81. 2У-96

К66
Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 24.12.2009 р.)

Рецензенти:Л. Є. Азарова, доктор філологічних наук, професор

М. І. Лісовий, кандидат педагогічних наук, доцент

Н. Й. П’яст, кандидат філологічних наук, доцентКорженко, В. Я.

К66

Спілкуємося українською. Країнознавство : навчальний посібник. / В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук, Л. В. Горчинська.  Вінниця: ВНТУ, 2010.  87 c.

Матеріал посібника містить навчальні тексти, лексико-граматичні та мовленнєві конструкції, необхідні для навчальної діяльності та спілкування у побутовій. Культурній, науково-навчальній та соціальній сферах. Запропоновані тексти допоможуть студентам-іноземцям ознайомитися з найцікавішими традиціями та звичаями українського народу, збагатити словниковий запас, набути певного досвіду спілкування.
УДК 811. 161. 2 (075)

ББК 81. 2У-96

© В. Корженко, О. Абрамчук, Л. Горчинська, 2010З М І С Т
1. У навчальному закладі ...................................................................................4

2. В установі. Ділові папери ..............................................................................8

3. Лекція з фізики .............................................................................................14

4. Про фізику та фізиків ...................................................................................17

5. Хімічні закони ...............................................................................................21

6. Газети та журнали. Радіо.Телебачення........................................................23

7. Театр та кіно. Музей. Концерт ....................................................................27

8. Телефонна розмова........................................................................................31

9. Транспорт. Подорож. Залізничний вокзал..................................................38

10. У лікарні. В аптеці.......................................................................................42

11. Контрольна робота......................................................................................46

12. Чиста енергія…………………………........................................................49

13. Комп’ютер у нашому житті........................................................................53

14. Подорож по старому Києву........................................................................56

15. На екскурсії................................................................................................59

16. Асканія-Нова................................................................................................64

17. Музей-садиба М. І. Пирогова.....................................................................66

18. Вечорниці.....................................................................................................70

19. Весілля..........................................................................................................72

20. Хрестини......................................................................................................75

21. Контрольна робота......................................................................................76

20. Підсумкове заняття.....................................................................................79

Література....................................................................................................85

1. У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Завдання 1. Прочитайте слова. З’ясуйте їх значення.
Школа, інститут, університет, аспірантура, академія, вищий навчальний заклад (ВНЗ); семестр, триместр, сесія, робоча практика, канікули; лекція, лабораторна робота, колоквіум, практичне заняття, консультація, залік, екзамен (іспит), підручник, посібник, конспект; аудиторія, лабораторія, кафедра.
Завдання 2. Слова в дужках запишіть у потрібному відмінку.
Навчатися (школа, університет), закінчити (підготовче відділення, аспірантура), вступити (університет, вищий навчальний заклад (ВНЗ), академія); складати (іспит, залік); пропустити (заняття, лабораторна робота, лекція); писати (конспект, особиста справа, домашнє завдання); викладати (математика, хімія, економіка), підручник (математика, українська мова, історія); відпрацьовувати (пропущене заняття, урок, лабораторна робота), виконати (контрольна робота); ставити (умови, запитання), відповідати (запитання; дізнатися (розклад занять, інформація), проходити (мовна практика).
З

авдання 3. Від іменників чоловічого роду утворіть іменники жіночого роду.
Зразок: учень – учениця


Однокурсник, викладач, випускник, учитель, першокурсник, секретар, директор, ректор, одногрупник, декан, професор, аспірант, лаборант, асистент.

Завдання 4. Утворіть словосполучення за зразком. Поясніть, як префікси змінюють значення дієслів.
Зразок: писати заяву (конспект, наказ).
 1. Писати, написати, записати, підписати, переписати, дописати, списати.

 2. Рахувати, зарахувати, відрахувати, перерахувати.

 3. Складати, викладати, докладати.

 4. Знати, дізнатися.

Використовуйте іменники: залік, фізика, дисертація, студент, лекція, контракт, заява, конспект, гроші, зусилля, навчання, завдання, університет, розклад, людина, викладач математики.

Завдання 5. Від дієслів утворіть дієслова доконаного виду. Складіть з ними словосполучення.


Зразок: читати – прочитати. Прочитати завдання.


Навчатися, записувати, вступати, закінчувати, складати, виконувати, запитувати, відпрацьовувати, ставити, відповідати, пропускати, змінювати.


Завдання 6. Назвіть слова, які виражають позитивну (негативну) оцінку роботи людини. Складіть з ними діалоги.
Відмінно. Погано. Добре. Правильно. Дуже погано. Молодець! Задовільно. Жахливо! На жаль, незадовільно. Оригінально. Чудово!
Завдання 7. Замість крапок поставте у потрібній формі виділені слова.
Дошка. Писати (на чому?) ..., витерти (що?) ..., викликати студента (до чого?)..., відійти (від чого?) ... , стати (біля чого?) ... .

Завдання. Відмінно виконати (що?)..., виправити помилки (де?)..., зацікавитися (чим?)..., у студента немає (чого?)... .

Лекція. Слухати (що?)..., завтра не буде (чого?)..., бути (де?)..., треба підготуватися (до чого?).., бути задоволеним (чим?)..., я не маю (чого?)... .

Секретар. У деканаті не було (кого?)..., зараз сумно (кому?)..., приємно розмовляти (з ким?)..., стильний одяг (на кому?)..., я не бачив (кого?)... .

Конспекти. На столі лежать (що?)..., помилки (де?)..., студент прийшов (з чим?)..., у неї не було (чого?)..., викладач зібрав (що?)...
Завдання 8. Виконайте прохання.
Ідіть, будь ласка, до дошки; візміть крейду і напишіть на дошці дату. Повертайтеся на своє місце. Підійдіть до таблиці, прочитайте правило. Розгорніть зошит, перепишіть тему з дошки у зошит, прочитайте її, повторіть голосно, перекладіть слова рідною мовою. Передайте підручник студенту, який сидить за першим столом. Перевірте, чи не забули ви принести домашнє завдання. Підійдіть до столу викладача і залиште свій зошит.
Завдання 9. Поставте замість крапок прийменники з, зі, у, до, на, після.
Викладач вітається ... студентами, потім перевіряє, кого немає на лекції. Він пише ... дошці тему, ставить запитання, студенти відповідають ... них. ... уроку ... викладача підходять студенти, він запрошує їх ... консультацію. ... консультації студенти повертаються ... гуртожитку або ідуть ... друзями ... стадіон. Ввечері їх можна побачити ... бібліотеці, ... дискотеці або ... спортивному майданчику.
Завдання 10. Провідміняйте словосполучення.
Н. наш науковий керівник, їхнє цікаве заняття, твоя нова консультація

… … … …
Завдання 11. Дайте відповіді на запитання.


 1. Коли і де ви народилися?

 2. Де ви навчалися?

 3. Яку школу ви закінчили?

 4. Коли ви вступили до ВНТУ?

 5. Де ви вивчали українську мову?

 6. Назвіть університети міста Вінниці?

 7. Де розташований ваш університет?

 8. Скільки інститутів є у вашому університеті? Назвіть їх.

 9. Коли починаються заняття в університеті? Коли закінчуються?

 10. Коли буде дзвоник на перерву?

 11. Коли буде велика перерва?

 12. Де висить розклад занять? (коридор, деканат).

 13. Коли починається зимова сесія?

Завдання 12. Запишіть скорочену та повну назву свого інституту.


Зразок: ІнІТКІ – Інститут інформаційних технологій

та комп’ютерної інженерії.
Ін МЕЕЕК, Ін ІТКІ, Ін АЕКСУ, Ін РТЗП, Ін БТЕГП, Ін МТ, Ін ЕЕЕМ.


Завдання 13. Порадьте, до якого закладу треба вступати людям, що люблять програмування, фізику, цікавляться енергетикою, будівництвом, економікою, радіо і телебаченням, мікроелектронікою, маркетингом.
Зразок: Людині, яка любить математику, треба вступати до технічного університету.

Завдання 14. Прочитайте діалог. Складіть аналогічні діалоги.


На кафедрі мовознаства

– Добрий день!

– Доброго дня.

– Я хотів знати свій розклад занять.

– А на якому курсі ви навчаєтеся?

– Я студент першого курсу.

– Який ваш інститут? Яка група?

– Я навчаюся в ІнМЕЕК у групі 1МО-09. А хто мій викладач української мови?

– Ваша викладачка української мови пані Наталя П´яст. Ось тут можна подивитися розклад занять вашої групи, а також номер аудиторій, в яких будуть проходити заняття. Записуйте, будь ласка.

– Дякую. На все добре.

– Будь ласка. До побачення.
Завдання 15. Напишіть автобіографію, у якій вкажіть своє прізвище, ім’я, дату та місце народження (країну), яку освіту маєте, ким ви хочете бути, ваше хобі (захоплення), ким працюють ваші батьки, зазначте вашу повну адресу.
АВТОБІОГРАФІЯ
Я, … , народився (дата)… , у Камеруні (Китаї, Еквадорі, Палестині, Анголі, Танзанії, Кенії, Азербайджані) в місті …
Навчався з … до … у (школі, гімназії, коледжі, університеті) …
У 2009 році вступив до … (ВНТУ, ВНМУ, ОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка) … , де навчаюся на другому курсі (ІнІТКІ, ІнАЕКСУ, Ін РТЗП, ІнМЕЕЕК…)
Склад сім’ї

Батько – (прізвище ім’я), … працює (інженером, лікарем, викладачем…)

Мати – (прізвище ім’я), … працює …
Моя адреса: (кімната 303, гуртожиток № 3, вулиця Воїнів – Інтернаціоналістів, 108, Вінниця, Україна, 21030)
Дата … Підпис …
2. В УСТАНОВІ.

ДІЛОВІ ПАПЕРИ

(заява, пояснювальна записка, оголошення)
Завдання 1. Прочитайте слова. З’ясуйте їх значення.
Установа, документ, ділові папери, доцент, професор, академік, оголошення, заява, пояснювальна записка, нагальна потреба, хвороба, умови контракту, дозвіл, необхідність, академічна відпустка, довідка, стипендія.
Завдання 2. Слова в дужках поставте у потрібному відмінку.
Ахмед приніс в деканат (свої документи). Ангольці ознайомилися з (умови контракту). Андрес написав (заява), а Дора (пояснювальна записка). Джан передав (декан) свою (довідка з лікарні). Гаспар попросив про (академічна відпустка) у зв´язку з (хвороба батька). Макая написав (оголошення). Студенти 3 курсу вивчають (ділові папери). Лі Сює попросила (дозвіл) поїхати на (батьківщина) у зв´язку з (нагальна потреба). Сьогодні на кафедрі не було (доценти, професори, академіки).
Завдання 3. Від дієслів утворіть дієслова доконаного виду. Складіть з ними словосполучення.
Зразок: писати – написати. Написати завдання.


Записувати, вступати, закінчувати, виконувати, запитувати, відпрацьовувати, ставити, відповідати, пропускати, змінювати, телефонувати, пропонувати, їхати, оглядати, повернутися, іти, звертатися, знімати, укладати.


Завдання 4. Заповніть таблицю. Використовуйте потрібні дієслова, а також відповідні відмінкові форми.


Просити

(кого?)

(що зробити?)

(у зв´язку з чим?).

ректор
нагальна потреба

директор
необхідність

декан
хвороба

завкафедри
повернення додому

викладач
зміна спеціальності

викладачка
переїзд в іншу країну

секретар
сімейні проблеми

одногрупники
особисті обставини

староста
відсутність на занятті

Завдання 5. Від дієслів утворіть спільнокореневі іменники.
Зразок: читати – читання


Навчатися, повертатися, складати, оглядати, хворіти, дозволяти, оголошувати, додавати, переїжджати, запрошувати.


Завдання 6. Прочитайте зразки заяв. Напишіть заяву за одним із зразків.


Ректору ВНТУ

академіку АПНУ Мокіну Б. І.

громадянина Анголи

Жорже Макаї

З а я в а
Прошу зарахувати мене студентом 1 курсу за спеціальністю 6.0592101 “Промислове та цивільне будівництво” за умовами контракту.
01.07.2009 Підпис

Директору ІнМЗ

проф. Юхимчуку С. В.

студентки гр. 1МО-07

Лі Сює

З а я в а


Прошу дозволити мені достроково скласти іспити у зв’язку з нагальною потребою поїхати на батьківщину.
10. 05. 2009 Підпис
Директору Ін МЗ

проф. Юхимчуку С. В.

студента гр. 3КІ-09

Хорхе Ревареса


З а я в а
Прошу надати мені академічну відпустку у зв’язку з хворобою.

Довідку додаю.


12. 06. 2009 Підпис

Завдання 7. Напишіть заяву, якщо: а) вам потрібно поїхати у посольство до Києва; б) ви хочете поміняти кімнату в гуртожитку.


Завдання 8. Провідміняйте словосполучення.
Наш студентський гуртожиток, твоє цікаве оголошення, моя окрема квартира, ваш знайомий лектор, їхня вінницька адреса, моє нове помешкання.
Завдання 9. Дайте відповіді на запитання. Слова в дужках поставте у потрібному відмінку.
Куди ти ідеш? (наш деканат, їхня аудиторія, кафедра фізики, другий корпус, третій гуртожиток, 609 кімната, перший поверх, консультація, студентський вечір, концерт, тренування).

Звідки ти ідеш? (урок математики, третій поверх, консультація, лекція з економіки, кафедра фізики, наша їдальня, ваш деканат, другий гуртожиток, 712 кімната, наш стадіон).
Завдання 10. Прочитайте діалог. Складіть аналогічний.


 • Привіт, Луїсе, як добре, що я тебе зустрів!

 • Привіт. А що сталося? Куди ти поспішаєш?

 • Мій викладач фізики сказав мені написати пояснювальну записку, а я не знаю, що це таке. Допоможеш?

 • Ти пропустив багато занять?

 • Так, а звідки ти знаєш?

 • Знаю, тому що пояснювальна записка – це документ, який містить пояснення причини якогось порушення. А для нас, студентів, скоріше за все – це пропуски занять. Я не помиляюсь?

 • Ти маєш рацію. Дякую.

Завдання 11. Прочитайте зразок та напишіть самостійно пояснювальну записку.


Директору ІнМЗ

проф. Юхимчуку С. В.

студ. гр. 1МО-09

Халєда Ісліма


Пояснювальна записка
З 8. 12. 2008 р. по 12. 12. 2008 р. я пропустив заняття в університеті у зв’язку з хворобою. Довідку додаю.
14.12.08 Підпис

Завдання 12. Прочитайте діалог. Складіть аналогічні.
 • Доброго дня, Луїсе.

 • Привіт, Хорхе.

 • Ти ідеш сьогодні на концерт?

 • На який концерт? Я нічого не знаю про концерт.

 • Чому не знаєш? На першому поверсі на дошці вже давно висить оголошення. Ти не бачив? Адже ти щодня проходиш там! Раджу тобі звернути увагу, тому що концерт дійсно буде цікавий.

 • А якому святу присвячений?

 • Нашому професійному.

 • Я не зрозумів... ми ж студенти...

 • Правильно, концерт присвячений Дню студентів!

 • А коли він відбудеться?

 • Не скажу, читай оголошення!

Завдання 13. Прочитайте оголошення. Які оголошення ви читали або чули під час навчання в університеті?

 Складіть оголошення про проведення Дня незалежності вашої країни.
Завдання 14. Доберіть антоніми до поданих слів та запишіть їх.
Перший, вчитися, зайти, продавати, окремий, канікули, спочатку, висіти, хвороба, зарахувати, незалежність, дозвіл, день.
Завдання 15. Провідміняйте словосполучення.
Третій гуртожиток, двісті четверта аудиторія, два студенти, три подруги, перше оголошення, квартира двадцять сім, десятий дім.

Завдання 16. Прочитайте складні слова. Поясніть, як вони утворилися.


Однокімнатний; інженер-енергетик; студрада; словосполучення; академвідпустка; завкафедри; міжнародний; дев´ятиповерховий.
Завдання 17. Прочитайте діалоги.

І.


 • Здрастуй, Пабло!

 • Привіт, Фернандо!

 • Я тебе давно не бачив. Ти що, не живеш у гуртожитку?

 • Минулого тижня я переїхав на квартиру.

 • Як це тобі вдалося?

 • Дуже просто. Мені зателефонували, запропонували квартиру. Я оглянув її і уклав договір із власником квартири.

 • І як тобі там живеться?

 • Добре. Ніхто не заважає вчитися.

 • А телефон є?

 • Так. Заходь у гості. Вулиця Келецька, 10, кв. 27.

 • Дякую. Обов’язково зайду.

ІІ.

 • Добрий день.

 • Здрастуйте.

 • Ви Мунір?

 • Так, це я.

 • Ви давали оголошення, що хочете зняти окрему квартиру?

 • Так. З телефоном і меблями.

 • Четвертий поверх вас влаштує?

 • Цілком.

 • Записуйте адресу.

 • Дякую. До зустрічі.

 • На все добре.

Завдання 18. Прочитайте зразки оголошень. Напишіть оголошення за одним із зразків.


Зразок 1. Винайму 1-кімнатну квартиру з телефоном та меблями. З пропозиціями звертатися за адресою: Вінниця, вул. Келецька, 90, гуртожиток № 3, кімн. 610.
Зразок 2. Інженер-енергетик з великим досвідом практичної діяльності шукає роботу за фахом. Телефонувати 59-04-20 після 18-ої години.

Зразок 3. Недорого продається персональний комп’ютер “Pentium” з принтером. Звертатися за телефоном 53-01-23.


Зразок 4. Молодий симпатичний студент ВНТУ, який мешкає у гуртожитку № 3, познайомиться з молодою та красивою студенткою, яка отримує стипендію та смачно готує борщ.
Завдання 19. Прочитайте діалоги. Замість крапок поставте потрібне слово.

І.


 • Привіт, Луїсе!

 • Здрастуй, Андресе!

 • Куди ти йдеш?

 • До деканату. Хочу поміняти кімнату в гуртожитку. Тож маю написати ...

 • Бажаю успіху.

 • Дякую.

ІІ.

 • Доброго дня!

 • Привіт!

 • Що ти будеш робити на канікулах?

 • Поїду додому.

 • А ти вже написав ... ?

 • Хотів сьогодні написати, та директор каже, що спочатку слід відпрацювати пропущені заняття. Тож спочатку треба написати ... і пояснити причини пропусків.

ІІІ.

 • Що ти пишеш?

 • ...

 • А про що твоє ...?

 • Про те, чого у мене немає і про що я мрію.

 • Про окрему квартиру?

 • Та ні, про хорошу дружину.


3. ЛЕКЦІЯ З ФІЗИКИ
Завдання 1. Прочитайте слова. З’ясуйте їх значення.
Куля, повітря, простір, засіб, радіопередавач, вплив, межа, можливий, достатній, штучний, розрахунок, керування, ракета, орбіта.

Надавати – надати що,

розраховувати – розрахувати що,

витягуватись – витягнутись,

обертатися – обернутися навколо чого,

з


апускати – запустити що,

долати - подолати що,

доводити – довести що,

керувати чим,

залишати – залишити що,

визначати – визначити що,

враховувати – врахувати що

впливати – вплинути на що.


Завдання 2. Знайдіть антоніми та запишіть їх.
Природний, мінімальний, небо, допомога, рух, небесний, збільшувати, вхід, збереження, падати, менший, підніматися, знищення, більший, земний, перешкода, спокій, зменшувати, вихід, максимальний, земля, штучний.
Завдання 3. Утворіть прикметники.
Зразок: Практика – практичний, хвиля – хвильовий


Кінетика, алюміній, повітря, ракета, небо, куля, поверхня, супутник, орбіта, парабола, опір, атмосфера.


Завдання 4. Поясніть значення словосполучень.


Закон всесвітнього тяжіння. Штучний супутник Землі. Параболічна швидкість. Діаметр кулі. Маса кулі. Космічний корабель. Вийти у космос. Реактивний рух. Кінетична енергія. Сфера тяжіння планети. Опір атмосфери.

Завдання 5. Прочитайте числівники. Запишіть їх словами.


7; 9; 11; 2; 16; 67; 4 жовтня; 54; 83; 6; 1957 року; 54 см; 83,6 кг.
Завдання 6. Провідміняйте словосполучення.
Н. три студенти, третій урок, третя аудиторія, третє слово, треті місця.

… … … … … …


Завдання 7. Утворіть словосполучення.

подолати

розрахувати

обертатися

керувати


планета

надати


посилати

вийти


переміщуватися

враховувати

впливати


простір

допомога


корабель

планета


траєкторія

опір


космос

Сонце


апарат

процес


швидкістьЗавдання 8. Прочитайте текст лекції. Визначте тему.


Рухи тіл, що їх посилають з Землі в космічний простір, розраховують, виходячи із закону всесвітнього тяжіння.

Розрахунки і практики показують, що тіло, яке рухається зі швидкістю, меншою від 7,9 км/с, під дією тяжіння падає на поверхню Землі, а якщо швидкість тіла становить 7,9 км/с, то воно обертається навколо Землі як супутник. Таку швидкість називають першою космічною.

Якщо швидкість тіла збільшувати, то орбіта його руху навколо Землі витягуватиметься і, нарешті, при швидкості 11,2 км/с тіло перейде на параболічну орбіту і залишить Землю. Цю швидкість називають другою космічною. Космічні швидкості визначено без урахування опору атмосфери і впливу тяжіння інших планет.

Надаючи космічному апарату швидкості понад 11,2 км/с можна посилати його у сферу тяжіння інших планет або Сонця.

Щоб запустити корабель з Землі за межі тяжіння Сонця, йому треба надати кінетичну енергію, достатню для виходу за сферу тяжіння Землі й збереження параболічної швидкості, достатньої для виходу за сферу тяжіння Сонця. Мінімальне значення третьої космічної швидкості – 16,67 км/с.

Надання тілам космічних швидкостей і керування ними в небесному просторі стало можливим завдяки розвитку ракетної техніки. Видатний російський учений К. Е. Ціолковський довів, що тільки за допомогою ракети людина може подолати тяжіння і вийти в космос, що реактивний рух є єдиним можливим засобом переміщення в безповітряному просторі.

4 жовтня 1957 року відбувся запуск першого в історії людства штучного супутника Землі. Це була алюмінієва куля діаметром 54 см і масою 83,6 кг з радіопередавачем.
Завдання 9. Дайте відповіді на запитання.


 1. Чи є у Землі природні супутники?

 2. Якою має бути швидкість штучного супутника Землі?

 3. Якої швидкості треба надати космічному кораблю для виходу за сферу тяжіння Сонця?

 4. Про які космічні швидкості ви дізналися з тексту?

 5. Що довів К. Е. Ціолковський?

Завдання 10. Закінчіть діалог.
  • Де ти був?

  • На лекції з фізики.

  • Про що йшлося у лекції?

  • ...

Завдання 11. Визначте, яка з цих назв тексту більше за всіх відповідає його змісту.
   1. Людина в космосі.

   2. Перший штучний супутник Землі.

   3. Космічні швидкості.

   4. Наукова робота К. Е. Ціолковського.

Завдання 12. Складіть номінативний план тексту.


Завдання 13. Перекажіть текст за планом.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка