Навчальний посібник призначений для окрДата конвертації16.04.2017
Розмір131 Kb.
ІНФОРМАЦІЯ

про видані співробітниками ННІ енергетики і автоматики

підручники та навчальні посібники

з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

чи Міністерства аграрної політики та продовольства України


  1. Назва: Нейронні мережі

  2. Автори: Корчемний Микола Олександрович, Лисенко Віталій Пилипович, Чапний Михайло Валентинович, Штепа Володимир Миколайович

  3. Навчальний посібник призначений для ОКР «Магістр» Спеціальність: "Автоматизоване управління технологічними процесами»,Спеціальність: «Енергетика с.г виробництва», Спеціальність: «Електрифікація та автоматизація сільського господарства».

  4. Гриф надано Міністерством освіти України

  5. Обсяг 8,5 у.д.а.

  6. Видавництво (назва) Аграр Медіа Груп

  7. Рік видання 2010

  8. Вартість 70 грн.

  9. Контактні телефони автора(ів): робочий 257-67-45,мобільний (067)913-91-94

Анотація


Описано найважливіші моделі нейронних мереж, методи їх проектування, навчання та моделювання. Ілюстрація теоретичних положень великою кількістю прикладів і варіантні цикли лабораторних робіт дозволяють глибше засвоїти лекційний матеріал і навчитись створити освітянські та технічні додатки засобами нейронних мереж.

* * *
1.Назва: Комп’ютери та комп’ютерні технології. Частина І Програмування в математичному пакеті Math CAD.

2.Автори: Лисенко Віталій Пилипович, Болбот Ігор Михайлович

3.Навчальний посібник призначений для ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»

4.Гриф надано Міністерством аграрної політики України

5.Обсяг 14,5 у.д.а.

6.Видавництво Аграрна освіта. Інтас

7.Рік видання 2010

8.Вартість (якщо відома) _______ грн.

9.Контактні телефони автора(ів): робочий 257-87-33, мобільний (066)111-89-11

адреса електронної скриньки: e-mail iqor-bolbot@ ukr.net
Анотація

У навчальному посібнику розглянуті питання алгоритмізації; використання математичного пакета Math CAD в інженерних розрахунках, які пов’язані з енергетикою та електротехнічними системами в агропромисловому комплексі; розглянуто основні конструкції вбудованої мови програмування в математичному пакеті MathCAD та їхнє застосування для програмування основних типів обчислювальних алгоритмів (лінійних, що розгалужуються та циклів)

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розглядом прикладів та завдань, пов’язаних з енергетикою та електротехнічними системами, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу дисципліни, який безпосередньо пов'язаний з професійною діяльністю майбутнього інженера.

* * *  1. Назва: Облік теплової енергії, води і газу_

  2. Автори: Лут Микола Тихонович, Радько Іван Петрович_

  3. Підручник/навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва»

  4. Гриф надано Міністерством (лист №1/11-10904 від 30.11.10)

  5. Обсяг _30,5_у.д.а.

  6. Видавництво: ТОВ «Аграр Медіа Груп»

  7. Рік видання 2011

  8. Вартість (якщо відома) ____грн.

  9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-8789,мобільний 067-951-9330

адреса електронної скриньки: e-mail limmit1@mail.ru
Анотація

У виданні висвітлені ключові аспекти обліку теплової енергії , методи вимірювання кількості, температури і тиску теплоносія , викладені загальні принципи роботи витратомірів тепло лічильників. Наведені вимоги до лічильників тепла.

Описана широка номенклатура теплолічильників вітчизняного і зарубіжного виробництва. Перелічені критерії вибору теплолічильників т та розглянуті питання їх повірки.

Наведені вимоги щодо регулювання витрати теплоносія у теплових мережах.

Описані технічні засоби регулювання витрати теплоносія в системах опалення і гарячого водопостачання, приладові комплекси обліку та регулювання витрати теплоносія і теплові пункти будівель і споруд.

Наведена класифікація та основні параметри лічильників води. Описані технології і приладове забезпечення дистанційного знімання показів лічильників води. Висвітлені питання повірки лічильників води.

Описаний стан і розвиток обліку газу, викладені загальні вимоги до лічильників газу та питання їх повірки.

* * *


1.Назва Математичне програмування

2.Автори Мартиненко Михайло Антонович, Нещадим Олександр Михайлович, Сафонов Володимир Михайлович

3.Підручник призначений для ВНЗ IV рівня акредитації, ОКР «Магістр», інженерні спеціальності.

4.Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-2816 від 24.12.2008 р.)

5.Обсяг 18,13 у.д.а.

6.Видавництво Київ: НУХТ

7.Рік видання 2010

8.Вартість (якщо відома) 54 грн.

9.Контактні телефони автора(ів): робочий 527-80-91, мобільний 066-107-37-06
Анотація

Викладено основні розділи математичного програмування: основи лінійної алгебри, лінійне, нелінійне, дискретне, динамічне програмування, теорію ігор. Теоретичний матеріал подано у вигляді лекцій, які супроводжуються детальним розв’язанням типових прикладів і задач. Після кожної лекції наведено завдання для опрацювання і самопідготовки.

* * *

1.Назва: Оптимизация энергосберегающих систем

2.Автори: Драганов Борис Харлампійович, Козирський Володимир Вікторович

3.Навчальний посібник для вищих учбових закладів 3-4 рівня акредитації по спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва.

4.Гриф надано Міністерство аграрної політики та продовольства України.

5.Обсяг 11 у. д.а.

6.Видавництво К.:ТОВ “Аграр Медіа Груп”

7.Рік видання 2010

8.Вартість ____

9.Контактні телефони автора(ів): робочий 527- 87- 48

Анотація

На основі аналізу досвіду енергозбереження в розвинутих країнах світу і вітчизняних розробок викладені шляхи і засоби енергозбереження в області теплоенергетики.Розглянутий комплекс міроприємств по економії енергетичних ресурсів. Особлива увага вділена методу оптимізації енергопотрібляючих систем.


* * *

1.Назва: Нанотехнології в енергетиці

2.Автори: Драганов Борис Харлампійович, Долінський А.А.

3. Навчальний посібник для вищих учбових закладів для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва».

4.Гриф надано Міністерство аграрної політики та продовольства України.

5.Обсяг 6,5 у.д.а.

6.Видавництво К.:ТОВ “Аграр Медіа Груп”

7.Рік видання 2010

8.Вартість ____грн

9.Контактні телефони автора(ів): робочий 527- 87- 48


Анотація

В посібнику викладено основні положення нанотехнології,зокрема фізичні основи нанотехнологій, наноматеріали, біоконверсійні процеси, біоматеріали, соціально – етичні проблеми.


* * *

1.Назва: Основи теплотехніки і гідравліки

2.Автори: Драганов Борис Харлампійович, Міщенко Анатолій Васильович

3. Навчальний посібник для вищих учбових закладів.

4.Гриф надано Міністерство аграрної політики та продовольства України.

5.Обсяг 32.3 у.д.а.

6.Видавництва К.: Аграрна освіта

7.Рік видання 2010

8.Вартість ____ грн

9.Контактні телефони автора(ів): робочий 527- 87- 48

Анотація

Викладено основи гідравліки, технічної термодинаміки, теплопередачі, компресорів, вентиляторів, холодильних установок, теплових двигунів; котельні установки та теплогенератори; паливо, основи теорії горіння; розглянуто застосування тепла й холоду в агропромисловому виробництві, енергозбереження, захист навколиш­нього природного середовища.

* * *

1.Назва: Монтаж енергообладнання і систем керування2.Автори: Козирський Володимир Вікторович, Рубан Олександр Васильович, Трондюк Василь Силантійович

3.Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців у ВНЗ освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

4.Гриф надано Міністерством Аграрної Політики

5.Обсяг 23,54 у.д.а.

6.Видавництво (назва) ТОВ Аграр Медіа Груп

7.Рік видання 2010

8.Вартість грн.

9.Контактні телефони автора(ів): робочий (044)527-87-29,адреса електронної скриньки: е-mail gaalx@ukr.net


Анотація

У посібнику узагальнений досвід монтажу енергообладнання напругою до 1000 В, вводів в приміщення, силового і освітлювального електрообладнання, електропроводок в приміщення сільськогосподарських підприємств, житлових приміщеннях. Наведені відомості про матеріали і конструкції, які застосовуються в електромонтажних роботах.


* * *
1.Назва: Математичне моделювання та оптимізація систем електроспоживання у с.г.

2.Автори: Іноземцев Георгій Борисович, Козирський Володимир Вікторович

3.Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців ОКР «Магістр».

4.Гриф надано Міністерством Аграрної Політики

5.Обсяг 8,25 у.д.а.

6.Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Групп»

7.Рік видання 2010

8.Вартість грн.

9.Контактні телефони автора(ів): робочий (044)527-87-29,адреса електронної скриньки: е-mail gaalx@ukr.net
Анотація

Розглянуто теоретичні основи мат. моделювання, програмування та оптимізації систем електроспоживання у сільському господарстві, основні типи мат. моделей, методи мат. програмування, пошук і розв’язання оптимізаційних задач. Наведено приклади практичного розв’язання оптимізаційних задач із застосуванням різних методів математичного програмування, у т.ч. за допомогою програмного забезпечення Excel.

Для студентів факультету енергетики та електрифікації та автоматизації сільськогосподарських вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.
* * *

1.Назва: Фізико-технологічні та електрофізичні властивості с.г. продуктів і матеріалів

2.Автори: Іноземцев Георгій Борисович

3.Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр».

4.Гриф надано Міністерством Аграрної Політики

5.Обсяг 7,29 у.д.а.

6.Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Групп»

7.Рік видання 2010

8.Вартість грн.

9.Контактні телефони автора(ів): робочий (044)527-87-29,адреса електронної скриньки: е-mail gaalx@ukr.net


Анотація

Розглянуто електрофізичні та технологічні властивості сільськогосподарської продукції, їх фізичну природу та вплив на електротехнологічні процеси виробництва та переробки. Наведено методи оцінки і вимірювання цих властивостей та їх застосування в технологічних процесах на різних етапах переробки продукції сільського господарства.

* * *
1.Назва: Типова програма з навч.дисципліни «ТОЕ»

2.Автори: Василенко Віталій Васильович, Пушилін Віктор Михайлович

3.Навчальний посібник призначений для підготовки ОКР «Бакалавр»

4.Гриф надано Міністерством АКП

5.Обсяг 3 у.д.а.

6.Видавництво (назва) Аграрна освіта

7.Рік видання 2010

8.Вартість грн.

9.Контактні телефони автора(ів): робочий (044)527-87-29,адреса електронної скриньки: е-mail gaalx@ukr.net
Анотація

В даному посібнику розроблено типову програму вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», яка складається із 3 частин і 9 змістових модулів, розрахована на 432 години. В підручнику надано зміст лекцій, лабораторних і практичних робіт, дані вказівки до самостійної роботи і розрахункових робіт.

* * *

1.Назва: Енергетичний менеджмент і аудит в агропромисловому комплексі2.Автори: Волошин Семен Михайлович

3.Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ.

4.Гриф надано Міністерством освіти і науки України

5.Обсяг 23,4 у.д.а.

6.Видавництво «СПОЛОМ»

7.Рік видання 2010

8.Вартість грн.

9.Контактні телефони автора(ів): робочий (044)527-87-29,адреса електронної скриньки: е-mail gaalx@ukr.net


Анотація

У навчальному посібнику викладено особливості впровадження систем енергетичного менеджменту у підприємствах агропромислового комплексу, розглядаються можливість використання проектного підходу до управління енергосистемами, подаються методики та приклади енергетичних обстежень підприємств.


* * *
1. Назва : Фізика

2.Автори: Бойко Володимир Васильович, Булах Григорій Іванович, Гуменюк Ярослав Олександрович, Ільїн Петро Петрович, Сукач Георгій Олексійович (за редакції Бойка В.В.)

3. Навчальний посібник для студентів технічних та технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ - ІУ рівнів акредитації

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки

З формулюванням: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 1/11-7330 від 4.08.2010 року)

5. Обсяг :40,0 у.д.а., 643 стор.

6. Видавництво ПРОФІ

7. Рік видання 2010

8. Вартість (якщо відомо) 93 грн.

9.Контактні телефони автор(ів): робочий 527-84-27 кафедра фізики, мобільний 0679191376 Бойко В.В., адреса електронної скриньки е-mail: boyko_v@ i.ua


Анотація

Розглянуто теоретичні відомості з розділів фізики: механіка; молекулярна фізика та термодинаміка; електрика відповідно до кредитно-модульної системи, дано опис робіт лабораторного практикуму, наведено приклади розв’язування задач, представлено задачі для контрольних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, а також приклади типових тестових завдань для модульного контролю знань. Наведено поради до розв’язку задач та довідковий матеріал. Для студентів технічних та технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

* * *
1. Назва Фізика

2.Автор: Бойко Володимир Васильович

3.Навчальний посібник для студентів технічних та технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ - ІУ рівнів акредитації

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки

З формулюванням: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних та технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1434 від 27.08.2007 року)

5. Обсяг 36,0 др. арк., 576 с.

6. Видавництво ПРОФІ

7. Рік видання 2010

8. Вартість 80 Грн.

9.Контактні телефони автор(ів): робочий 527-84-27 кафедра фізики, мобільний 0679191376 Бойко В.В.,адреса електронної скриньки е-mail: boyko_v@ i.ua


Анотація

У навчальному посібнику наведено теоретичні відомості з фізики відповідно до кредитно-модульної системи. Дано опис робіт лабораторного практикуму, розглянуто приклади розв’язування задач, представлено задачі для контрольних робіт та самостійної роботи студентів технічних та технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів денної та заочної форми навчання. Наведено поради до розв’язку задач та довідковий матеріал.

* * *

1. Назва : Теоретичні основи завадостійкого кодування. Частина 1.2.Автори: Олексенко Павло Феофанович, Коваль Валерій Вікторович, Розорінов Георгій Миколайович, Сукач Георгій Олексійович

3. Підручник для вищих навчальних закладів

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки

З формулюванням: Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів телекомунікаційних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 1/11 -2775 від 2.04.2010 року)

5. Обсяг 15,6 др. арк., 190 с.

6. Видавництво Видавництво «Наукова думка» НАН України

7. Рік видання 2010

8. Вартість (якщо відомо) 75 грн.

9.Контактні телефони автор(ів): робочий 527-84-27 кафедра фізики, адреса електронної скриньки е-mail : boyko v@ i.ua
Анотація

Розглянуто питання взаємозв’язку між теорією та практикою завадостійкого кодування. Центральне місце займають арифметика полів Галуа, теорія лінійних блокових кодів і теорія циклічних кодів, а також практичні процедури не тільки виявлення помилок, а й визначення їх місцезнаходження. Наведено основні принципи завадостійкого кодування та побудови коригувальних кодів Хеммінга, Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема та інших. Значну увагу приділено декодерам й алгоритмам декодування.

Для студентів вищих навчальних закладів, що повинні вміти не тільки побудувати апаратуру кодування-декодування, а й включити цю апаратуру в інформаційно-комунікаційну систему.

* * *
1. Назва: Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах

2.Автори: Дробик Олександр Васильович,Кідалов Валерій Віталійович, Коваль Валерій Вікторович, Костік Богдан Ярославович, Лазерний Володимир Семенович, Розорінов Георгій Миколайович, Сукач Георгій Олексійович

3. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки

З формулюванням: Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-1917 від 18.07.2008 року)

5. Обсяг 12,2 др. арк., 189 с.іл.43

6. Видавництво «Наукова думка» НАН України

7. Рік видання 2010

8. Вартість 45грн.

9.Контактні телефони автор(ів): робочий 527-84-27 кафедра фізики, адреса електронної скриньки е-mail : boyko v@ i.ua
Анотація

У навчальному посібнику розглянуто прикладні питання цифрової обробки аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах. Викладено методи та принципи побудови пристроїв цифрової обробки сигналів, а також особливості їх функціонування. Значну увагу приділено сумісному використанню технічних і програмних засобів у процесі реалізації різних технологій цифрової обробки аудіо- та відеосигналів.Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання спеціальності «Радіотехніка», «Телекомунікації», «Технологія електронних мультимедійних видань».

* * *


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка