Навчальний посібник для тих, хто прагне знати, над чим зараз працюють соціологи у світі та в Україні, які спеціалізуються на аналізі структурних вимірів суспільстваСкачати 94.52 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір94.52 Kb.
ВИЩА ШКОЛА СОЦІОЛОГІЇ ПРИ ІНСТИТУТІ СОЦІОЛОГІЇ НАНУ ПРОПОНУЄ

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ,

рекомендовані Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів:
  1. Навчальний посібник “Структурні виміри сучасного суспільства” (науковий редактор доктор соціологічних наук, професор Сергій Олексійович Макеєв), 372 с.,тверда обкладинка – 40 грн.

У навчальному посібнику викладаються результати теоретичних та емпіричних соціологічних досліджень структурних вимірів сучасного суспільства взагалі, й українського зокрема. Висвітлюються теоретичні проблеми глобалізаційних тенденцій, а також суперечності становлення громадянського суспільства та його основних інститутів в перехідних соціумах. На підставі багаторічних спостережень за суспільними настроями й думками населення України, здійснюваних Інститутом соціології НАН України, аналізуються процеси соціальної й гендерної стратифікації та мобільності, становлення середнього класу, рівня життя населення, поселенська структура та перспективи соціологічних досліджень навколишнього середовища. Кожна лекція завершується словником основних термінів і списком рекомендованої для подальшого ознайомлення літератури. Навчальний посібник розрахований, насамперед, на викладачів вищих навчальних закладів, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію. Він буде корисним і аспірантам, які готуються до складання кандидатських іспитів із соціологічних дисциплін. Це навчальний посібник для тих, хто прагне знати, над чим зараз працюють соціологи у світі та в Україні, які спеціалізуються на аналізі структурних вимірів суспільства.Зміст:

Лекція 1 – Глобалізація: сучасні теорії, ідеологія і практика – кандидат історичних наук А.Арсеєнко;

Лекція 2 – Громадянське суспільство: теорія, інститути та моделі розвитку – кандидат філософських наук В.Степаненко;

Лекція 3 – Етнічна структура українського суспільства – кандидат соціологічних наук О.Резнік;

Лекція 4 – Паблик рілейшнз як соціальний інститут – доктор філософських наук В.Королько;

Лекція 5 – Дилема «природа – суспільство» в екологічній соціології –доктор соціологічних наук О.Стегній;

Лекція 6 – Територіальна структура: місто і село – кандидат філософських наук В.Чигрин, кандидат філософських наук А.Шатохін;

Лекція 7 – Моніторинг соціальних змін в українському суспільстві – доктор філософських наук Є.Головаха, доктор соціологічних наук Н.В.Паніна;

Лекція 8 – Соціальна мобільність в стратифікованому просторі – доктор соціологічних наук С.Макеєв, кандидат соціологічних наук С.Оксамитна;

Лекція 9 – Cередній клас у соціальній структурі українського суспільства – кандидат соціологічних наук О.Симончук;

Лекція 10– Гендер і стратифікація – кандидат філософських наук Н.Лавриненко;

Лекція 11 – Гендер та інститут сім`ї – кандидат філософських наук Н.Лавриненко;

Лекція 12 – Сучасні міграційні процеси – доктор економічних наук І.Прибиткова;

Лекція 13 – Структура соціально-економічної поведінки населення України – доктор філософських наук Є.Суїменко, кандидат економічних наук Т.Єфременко;

Лекція 14 – Бідність в локальній та глобальній перспективах – кандидат соціологічних наук Н.Толстих.

ЗАЯВКУ ПОДАТИ: school@i-soc.com.ua або 8-044-255-60-56, 8-067-503-03-76


2. Навчальний посібник “Культура–cуспільство–особистість” (науковий редактор кандидат соціологічних наук Людмила Георгіївна Скокова ), 396 с. тверда обкладинка – 40 грн.
У навчальному посібнику подано узагальнений образ соціокультурної реальності сучасного українського соціуму з урахуванням таких важливих складових, як культура, суспільство, особистість. На підставі теоретичних і емпіричних узагальнень визначено основні лінії соціологічного аналізу: соціокультурні ідентичності в перспективі глобалізації, механізми легітимації культурних ідентичностей, дихотомія суспільство – особистість, особливості міжособистісних взаємин у ситуації постмодерну, нормативність і девіантність у соціокультурній реальності, медіатизація сучасного соціокультурного простору, регіональна специфікація соціокультурних і етномовних відмінностей, особливості релігійної, культурно-дозвіллєвої, художньої сфери в сучасних умовах. Кожна лекція супроводжується списком рекомендованої літератури, словником термінів, темами для написання письмових робіт. Навчальний посібник розрахований на викладачів вищих навчальних закладів, зацікавлених у підвищенні рівня кваліфікації, аспірантів, докторантів, магістрантів і студентів із соціологічних і гуманітарних дисципілін, усіх, хто бажає ознайомитися з сучасними концептуалізаціями мінливої та динамічної соціокультурної реальності.
Зміст:

Лекція 1. Соціокультурні ідентичності в контексті глобалізаційних перетворень –доктор філософських наук А.О.Ручка;

Лекція 2. Продукування і легітимація культурних ідентичностей – доктор соціологічних наук Н.В.Костенко;

Лекція 3. Дихотомія особистість – суспільство в теоретичній ретроспективі – доктор соціологічних наук О.Г.Злобіна;

Лекція 4. Соціологія інтимності в постмодерністському ракурсі – доктор філософських наук В.В.Танчер;

Лекція 5. Регіональна специфікація соціокультурних відмінностей в Україні – доктор соціологічних наук С.О.Макеєв, Анжела Патракова;

Лекція 6. Етномовна диференціація в Україні: регіональні особливості – доктор соціологічних наук Л.О.Аза;

Лекція 7. Моніторинг медіа: випадок політичної реклами – доктор соціологічних наук Н.В.Костенко, доктор соціологічних наук С.О.Макєєв;

Лекція 8. Соціокультурна реальність: на перетині нормативності та девіантності – доктор соціологічних наук О.Г.Злобіна;

Лекція 9. Культурно-дозвіллєві практики як предметна царина соціологічних досліджень– кандидат соціологічних наук Л.Г.Скокова;

Лекція 10. Масова культура і мистецтво в сучасному суспільстві – кандидат філософських наук Л.С.Рязанова;

Лекція 11. Соціокультурний вимір художнього життя в Україні – доктор філософських наук Р.П.Шульга;

Лекція 12. Релігія та релігійність: теоретико-соціологічні проблеми – кандидат філософських наук Л.С.Рязанова.

ЗАЯВКУ ПОДАТИ school@i-soc.com.ua або 8-044-255-60-56, 8-067-503-03-76

3. “Соціологічна теорія: традиції та сучасність(науковий редактор доктор філософських наук, професор Анатолій Олександрович Ручка), обсяг 364 c., тверда обкладинка 40 грн.
Навчальний посібник підготовлений викладачами Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України. Лекційний матеріал стосується низки традиційних і новітніх теоретичних схем у соціології. При цьому головну увагу приділено специфіці та змісту запропонованих соціологічних концепцій. У лекціях репрезентуються різноманітні аспекти класичної методології структурно-функціональних парадигм, некласичної методології інтерпретативних парадигм, постнекласичної методології інтегральних (об’єднавчих) і постмодерністських парадигм. Середній рівень соціологічного теоретизування представлений спеціальними теоріями: конфлікту, етносу, масової комунікації та соціального капіталу. Отже, в цілому лекційний матеріал віддзеркалює поліпарадигмальний характер сучасної теоретичної соціології.

Кожна лекція завершується словником основних термінів і списком рекомендованої літератури. Видання розраховане на викладачів вищих навчальних закладів, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію, аспірантів, магістрантів, які готуються до складання іспитів із соціологічних дисциплін, всіх, хто цікавиться теоретико-соціологічними новаціями сучасної теоретичної соціології.


Зміст:


Лекція 1. Концептуальні основи соціології XXI століття – доктор соціологічних наук В.І.Тарасенко;

Лекція 2. Виклики соціології XXI століття: глобалізація, пост класицизм, постмодернізм – доктор філософських наук В.В.Танчер;

Лекція 3. Інтегралістська соціологія Питирима Сорокіна – доктор філософських наук А.О.Ручка;

Лекція 4. Феноменологічна соціологія: досвід аналізу повсякденного світу – доктор соціологічних наук В.Ф.Бурлачук;

Лекція 5. Етносоціологія: сучасний контекст – доктор соціологічних наук Л.О.Аза;

Лекція 6. Сучасна соціологія конфлікту: образ соціальної реальності – кандидат соціологічних наук В.С.Казаков;

Лекція 7. Соціологія суб’єктивної реальності – доктор соціологічних наук Н.І.Соболєва;

Лекція 8. Теоретичний дискурс про медіа та масову комунікацію – доктор соціологічних наук Н.В.Костенко;

Лекція 9. Соціальний капітал у соціологічній теорії – кандидат філософських наук В.П.Степаненко;

Лекція 10. Демократія у соціологічному вимірі – кандидат філософських наук І.Е.Бекешкіна.

ЗАЯВКУ ПОДАТИ school@i-soc.com.ua або 8-044-255-60-56, 8-067-503-03-76

4. Н.В.ПАНІНА “Технологія соціологічного дослідження” (науковий редактор доктор

філософських наук, професор В.І.Паніотто), обсяг 320 с., тверда обкладинка – 60 грн.

ISBN 978-966-02-4520-4
Як організувати і провести соціологічне дослідження? Наскільки вірогідні дані, одержані в результаті опитувань населення? Як правильно аналізувати і використовувати отримані результати?

Запропонований навчальний посібник призначений для надання практичної методичної допомоги соціологові в організації і проведенні масових опитувань. Він може також використовуватися як вступний курс з методів дослідження для студентів-соціологів та студентів інших спеціальностей, що вивчають соціологію. У книзі послідовно розкриваються основні етапи емпіричного дослідження (підготовка проекту, програми, інструментарію, організація збору даних, обробка, аналіз і подання одержаних результатів). Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує високу ефективність і якість роботи на кожному з етапів. Докладно розглядаються найпоширеніші помилки, які можуть призвести до викривлення результатів опитування.

Кожна лекція завершується списком рекомендованої літератури, словником основних термінів, контрольними запитаннями для самоперевірки та темами для написання письмових робіт. Навчальний посібник зорієнтований також на можливих замовників соціологічної інформації, зокрема журналістів і політиків. Він допоможе їм кваліфіковано замовляти проведення опитувань громадської думки, компетентно оцінити якість виконання замовленої роботи.


5. «Якісні дослідження в соціологічних практиках» (за редакцією доктора соціологічних наук Н.Костенко, кандидата соціологічних наук Л.Скокової),

обсяг 400 с., тверда обкладинка – 70 грн.

ISBN 978-966-02-5387-2

У навчальному посібнику представлено досвід осмислення основних напрямів якісних досліджень в сучасній соціології та їх можливостей у вивченні соціальної реальності українського суспільства. Висвітлено теоретико-методологічні підходи використання якісних методів в соціології, основні типи якісних досліджень, підходи до збирання даних та їх аналізу. Представлено також результати конкретних емпіричних досліджень соціоструктурних і соціокультурних реалій українського суспільства. Кожна лекція супроводжується списком рекомендованої літератури, словником термінів, темами для написання письмових робіт та контрольними запитаннями для самоперевірки. Курс лекцій розрахований на викладачів соціологічних дисциплін вищих навчальних закладів, дослідників, аспірантів і студентів соціологічних і соціогуманітарних факультетів, всіх, хто цікавиться якісною парадигмою в соціології.


Зміст

Вступ


Розділ І. Методологія якісного дослідження: статус-кво

Лекція 1. Кількісне і якісне: взаємні претензії та спільні перспективи (Наталія Костенко)

Лекція 2. Якісні дослідження в сучасній соціології (Людмила Скокова)

Лекція 3. Технології розуміння в інтерпретативній парадигмі (Людмила Скокова)

Лекція 4. Розуміючий потенціал соціокультурного аналізу (Людмила Малес)

Лекція 5. Візуальне в дослідженнях культури (Ірина Чудовська-Кандиба)

Лекція 6. Інтерпретативна парадигма в німецькомовних соціальних науках (Анатолій Ручка)

Лекція 7. Інституціоналізація якісної соціології у пострадянських країнах (Олена Симончук)

Лекція 8. Комп’ютерні технології аналізу текстів (Олексій Горбачик)
Розділ ІІ. Якісні підходи у дослідженні сфер соціального

Лекція 9. Індивідуальний досвід у координатах соціології особистості (Олена Злобіна)

Лекція 10. Лінгвістичне конструювання соціальних конфліктів (Оксана Даниленко )

Лекція 11. Якісна парадигма в етносоціології (Вікторія Середа)

Лекція 12. Гендер і мас-медіа: якісні дослідження аудиторії (Тетяна Бурейчак)

Лекція 13. Зондувальні та проективні техніки у маркетингу (Марта Наумова)

Лекція 14. Культурні дискурси регіонів (Ілля Кононов)

Лекція 15. Трудова міграція: аналіз життєвого досвіду (Оксана Іванкова-Стецюк)
Розділ ІІІ. Аналіз випадку: досвід якісних проектів

Подвійна герменевтика у дослідженні тяглості та мінливості культурної традиції (Людмила Малес)

Від Жданова до Маріуполя: питання перейменування міста в публікаціях місцевої преси (Юлія Сорока)

Повсякдення перших місяців (1941 – 1942 рр.) окупації Харкова в усних свідченнях та біографічних документах (Сергій Крижний)

Економічна моральність полярних груп в місті Львові (Лідія Кондратик)

Смислотворні образи в уявленнях про поселення (Наталія Ходорівська)


БЛАНК-ЗАМОВЛЕННЯПовна назва організації:
Адреса:
Прізвище, ім‘я, по-батькові керівника:
Телефон/факс:

Електронна адреса:

Назва посібника:

Кількість екземплярів:
Контактна особа:
Заповнений бланк-замовлення надсилайте e-mail: school@i-soc.com.uaформа оплати будь-яка


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка