Навчальний посібник для студентів вузів Київ 2001 ббк. 76. 0я73 т 46 Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю: Навчальний посібник. Київ: нмцво, 2001 560 сСторінка13/20
Дата конвертації31.12.2016
Розмір5.55 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Глава 2. Паблік рилейшнз у сфері економіки

§1. Філософія фірми як основа комунікацій
з громадськістю


Зв’язки з громадськістю як галузь знання та сфера практично прикладної діяльності виникли із взаємовідносин бізнесу та його оточення. І, незважаючи на те, що зараз паблік рилейшнз поширилися практично на всі сфери життя, найбільш розвиненими та актуальними вони залишаються в економіці. Це характерно для розвинених країн, для нас – меншою мірою, проте уявити собі життя комерційних структур (прибуткових організацій) сьогодні без паблік рилейшнз практично неможливо. Причина цього, як зазначають фахівці, у тому, що прибуткові організації взаємодіють зі складним та динамічним середовищем. Вони мають справу з різноманітною публікою та реагують на різні конфліктні вимоги. Вони зустрічаються з численними проблемами, зокрема якості праці, рухом споживачів, конкуренцією за ринки збуту тощо. Природно, що прибуткові організації з метою поліпшення свого бізнесу встановлюють зв’язки зі ЗМІ, міським співтовариством, споживачами, службовцями, органами управління [94, 40-41]. На думку PR-менів, окремі сфери бізнесу взагалі неможливі без роботи з населенням. Саме тому розвиток сучасного професійного бізнесу безпосередньо пов’язаний з концепцією ПР та її принципами в галузі створення сприятливих зовнішніх умов для формування ділової активності, без чого ризик може бути не виправданим, цілі – не досягнутими [94, 9].

На відміну від інших установ та організацій, більшість прибуткових організацій (особливо великих, існуючих уже досить довго) будують комунікації як із зовнішньою, так і з внутрішньою громадськістю на певній системі норм та цінностей, яку дехто називає філософією фірми, дехто – ідеологією, концепцією, корпоративною культурою або кредо компанії.Філософія фірми – це система цілей, норм та цінностей організацій та установ, якими вони керуються в щоденній діяльності і які пов’язані з кінцевими цілями компанії.

Сформована та доведена до всіх працівників компанії філософія виконує дуже важливі функції: • інформаційну – вона містить у собі повідомлення про те, чим є фірма, чим вона є тепер і чим вона буде в майбутньому;

 • експресивну – філософія фірми фактично дає оцінку існуючій системі цінностей, вибираючи з неї найбільш важливі, вагомі та суттєві для компанії;

 • прагматичну – вона є важливим спонукальним засобом, оскільки зумовлює загальні принципи керівництва, на які спираються менеджери, і норми, які стають орієнтирами діяльності всіх інших працівників підприємства; інтеграційну функцію – вона обумовлює інтеграцію персоналу фірми в єдиний згуртований організм, колектив. Деякі вчені називають філософію фірми “клеєм”, який “не дозволяє компанії розпастися під час зростання, децентралізації, диверсифікації, глобальній експансії”. Вони порівнюють її з принципами іудаїзму, що протягом століть допомагали євреям триматися разом навіть тоді, коли вони були розкидані по всьому світу.

Що стосується функції стабілізації фірми, американські вчені Д.Коллінз та Д.Порас зазначають, що “лідери вмирають, продукти старіють, ринки змінюються, з’являються нові технології, фантазії менеджменту приходять та відходять, і тільки основна ідеологія у великих компаніях зберігається як джерело керівництва до дії та натхнення”.

Що включає в себе філософія фірми? На думку вчених, вона, як правило, включає декілька основних елементів.
Філософія фірми


Система цінностей є невеликим набором позачасових принципів та цінностей, що важливі для працівників конкретної фірми і зумовлені не зовнішніми вимогами, а внутрішньою потребою засновників компанії та її працівників. Президент компанії “Джонсон і Джонсон” Ральф С.-Ларенс зазначав: “Основні цінності, виражені в нашому кредо, можливо, і є перевагою перед конкурентами, але це не головне. Вони визначають для нас те, заради чого ми існуємо, і тому будемо дотримуватися їх, якщо навіть вони стануть невигідними в певних ситуаціях” [53,93].

Вважають, що компанії мають три-п’ять по-справжньому основних цінностей, оскільки тільки декілька цінностей можуть бути фундаментальними, зберігатися постійно і майже не змінюватися.

Одна з головних фірм-виробників обчислювальної техніки “Х’юлетт-Паккард” (США) включила у свою філософію два основні компоненти, які ми відносимо до системи цінностей.

Перший – сполучення розумної централізації з широкою автономією підрозділів, максимальне використання локальних ресурсів.

Другий – оптимальне використання людського потенціалу фірми. На підприємствах фірми створюється атмосфера, у якій кожен відчуває свою причетність до досягнення спільного результату. Одному з президентів цієї фірми Джону Янгу під час вступу на вищу посаду було поставлено запитання: “Яких цілей Ви хотіли б досягти, ставши керівником корпорації?” Він відповів, що бажав би “підтвердити неминущу значущість принципів управління, закладених засновниками корпорації. Розкриття можливостей людського фактора – головне в діяльності фірми, і я сподіваюся довести це, виявляючи все краще, що є в наших людях, але в той же час не пригнічуючи індивідуальності кожного” [72, 102].

Основним призначенням фірми як складової її філософії вважають мету існування конкретної організації, до якої вона рухається, але ніколи не досягає (іноді використовується поняття “місія фірми”). Призначення стосується більш глибоких причин існування організації, аніж просте отримання грошей.
Д. Паккард говорив: “Я хочу обміркувати основну причину існування компанії. Іншими словами, чому ми тут? Я переконаний, що багато хто з людей помилково вважає, що компанія існує для того, щоб робити гроші. Хоча це важливий результат існування компанії, ми повинні йти далі і знайти справжні причини нашого буття. У процесі дослідження ми неминуче прийдемо до висновку, що група збирається разом й існує як організація, яку ми називаємо компанією, щоб отримати можливість робити разом те, що працівники не в змозі робити поодинці – вони приносять користь суспільству (заяложена фраза, але фундаментальна). У світі бізнесу ви можете побачити багато людей, зацікавлених лише у грошах і ні в чому іншому, але основні імпульси викликані, головним чином, бажанням робити дещо інше: виробляти продукт, пропонувати послуги – в основному робити те, що має цінність” [53, 95].

Оскільки основне призначення – це зірка, до якої компанія рухається, але якої вона ніколи не досягне, вона потребує конкретних цілей та завдань на кожному конкретному кроці розвитку. Саме тому вчені вважають, що філософія фірми обов’язково повинна включати головну мету певного етапу свого існування, яка повинна бути чимось подібним до виклику і діяти 10-30 років. Досягнувши її, фірма може переходити до іншої мети.


У 30-х роках компанія “Форд моторс” поставила за мету – “демократизувати автомобілі”, у 60-х роках фірма “Найк” (“Nike”) – “розгромити Адідас”. Досягнувши мети, компанія повинна замінити її іншою, такою, яка б стимулювала її прогрес.

Усі складові філософії фірми пов’язані між собою, проте кожна з них виконує свої функції. Щоб порівняти складові філософії двох відомих фірм, пропонуємо звернутися до таблиці.
Фірма “Мерк”

Фірма “Соні”

Основні цінності

 • Корпоративна соціальна
  відповідальність;

 • бездоганна досконалість у всіх аспектах компанії;

 • новація, що ґрунтується на науці, чесність та прямота;

 • прибуток, але прибуток від роботи на користь людства.

 • Піднесення японської

культури та японського статусу;

 • бути новаторами, не наслідувати інших робити неможливе;

 • заохочувати, індивідуальні здібності та продуктивність.

Основне призначення

Зберегти та поліпшити людське життя.

Відчувати щиру радість від інновацій та застосування технології для користі та задоволення

всього суспільства.Головна мета конкретного етапу розвитку компанії

30-ті роки – трансформація із виробника хімікалій в одну з провідних компаній світу з дослідницькими можливостями, які б могли скласти конкуренцію будь-якому провідному університету.

50-ті роки – стати компанією, що змінила негативний імідж японських продуктів у світі

Описовий вираз філософії фірми

Ми віримо, що дослідницька діяльність, яка проводиться з терпінням та наполегливістю, дасть промисловості та комерції нове життя. Ми віримо, що в цій новій лабораторії за допомогою інструментів, якими ми її обладнали, наука піде вперед, знання збільшаться і людське життя отримає більше свободи від страждань та хвороб… Ми обіцяємо докласти всіх зусиль, щоб наше підприємство виправдало нашу віру в нього.

Ми створимо продукти, які поширяться по всьому світу. Ми станемо першою японською компанією, яка увійде на ринок США…Ми будемо мати успіх з інноваціями, з якими США по-
терпіли поразку – такими, як транзисторне радіо… За 50 років з цього моменту ім’я нашої марки буде також добре відомим усьому світу і буде означати інновацію і якість, що складають конкуренцію найбільш інноваційним компаніям світу…

Складено по: [53, 99-100].

Фахівці вважають, що вирішальним методом вироблення обґрунтованої корпоративної концепції є система внутріфірмової комунікації. Вона дозволяє глибоко усвідомити та засвоїти основні положення з тим, щоб кожен працівник зробив свій власний висновок і збагнув, чи може він ідентифікувати свої цілі з основними цілями підприємства. Без такої інтеграції відбувається “внутрішнє виключення” співробітника.

Для реалізації концепції “корпоративної ідентичності” необхідно досягти взаєморозуміння з таких трьох важливих питань:


 • Основної стратегічної концепції фірми.

 • Системи головних пріоритетів.

 • Стилю і методів її управління.

Звісно, звичайні підприємства створюються не для вироблення ідей і методів менеджменту. Їхнє основне завдання – вироблення продукції та послуг, реалізація яких дає прибуток. Однак у сучасних умовах досягнення “корпоративної ідентичності” може здійснювати вирішальний вплив і на масштаби реалізації продукції чи послуг, оскільки важливого значення набуває репутація фірми. Саме тому важливим завданням служб ПР ко-
мерційних організацій є не лише вироблення філософії фірми, а й її реалізація, втілення в життя.

§2. Структура, основні цілі та завдання служб зв’язків
з громадськістю комерційних організацій та установ


Робота в галузі зв’язків з громадськістю тих установ чи організацій, що діють в економічній сфері, найчастіше оформлено організаційно, тобто здійснюється одним або кількома струк-
турними підрозділами підприємства. Кожен з підрозділів виконує свої специфічні функції, активно взаємодіючи з соціологічними, психологічними та іншими підрозділами свого підприємства.

Зрозуміло, що власні структурні підрозділи, що займаються комунікаціями з громадськістю, не завжди можуть виконати складні завдання та здійснити широкомасштабні заходи, які потребують різноманітної діяльності. Навіть великі фірми періодично змушені звертатися до ПР-агентств та отримувати від них відповідні послуги.

Структура та діяльність ПР-служб залежить як від величини компанії, характеру виробничої діяльності, так і від географії розміщення її виробничих потужностей. Ось як, наприклад, структуровані служби зв’язків з громадськістю у фірмі “Мерседес-Бенц”, комбінаті “Норильський нікель” та акціонерному товаристві “Нафтова компанія Луккойл”.

Організація та
назва відповідного підрозділу
Структура служби зв’язків
громадськістю

Фірма
“Мерседес-Бенц”,

Відділ

Паблік
рилейшнз


 • Спеціальний відділ зв’язків з громадськістю

 • Підвідділи зв’язків з громадськістю на кожному заводі та підрозділі фірми

 • Відділ преси з виробництва легкових автомобілів

 • Відділ зв’язку з громадськістю та політики в галузі транспортного руху

 • Відділ преси з виробництва вантажних автомобілів

 • Відділ преси з питань економіки, у галузі спорту

 • Відділ паблік рилейшнз у галузі історії підприємства [50, 71-72]

Комбінат “Норильський

Нікель”,

Служба зв’язків

з громадськістю”

Нафтова компанія Луккойл”,

департамент

зі зв’язків з дер-

жавними органами, громадськістю
та ЗМІ


 • Відділ з роботи з пресою та рекламою

 • Відділ виставок

 • Відділ роботи з державними органами та громадськими організаціями

[73, 259]

Щодо визначення головних цілей комунікацій з громадськістю установ та організацій комерційного характеру існують різні думки. Дехто вважає, що головна мета будь-якої комерційної установи під час здійснення комунікацій з громадськістю – забезпечення економічного успіху, отримання максимального прибутку. Здається, такий підхід дуже вузько й однобоко трактує цілі організації. Будь-яка фірма чи компанія не може існувати ізольовано від інтересів та потреб суспільства, саме тому, плануючи ПР-діяльність, організація повинна виходити зі спільних інтересів установи та суспільства. Крім того, на думку фа-


хівців, “паблік рилейшнз забезпечує успіх у діяльності тієї чи іншої компанії відповідно до тієї ролі, яку їм дозволяють грати в процесі управління” [8, 197].

На наш погляд, саме на таких позиціях стоїть І.Яковлєв, визначаючи головні цілі діяльності служб зв’язків з громадські-


стю. Учений вважає, що паблік рилейшнз повинні допомогти корпораціям та суспільству засвоїти два залізних закони – соціальної відповідальності та кооперації, оскільки недотримання їх призводить до економічного занепаду та втрати влади. І.Яковлєв зазначає, що корпорації повинні так будувати свої відносини з громадськістю, щоб досягти:

 • довіри до корпорації та її менеджменту;

 • привабливості корпорації для людей з точки зору їхніх потреб та інтересів;

 • глибшого розуміння громадськістю економічного життя корпорації, включаючи доходи, продуктивність, ціни тощо;

 • готовності з боку бізнесу брати участь у вирішенні проблем суспільства та допомагати його прогресивному розвитку” [114, 41].

Виходячи з такого розуміння головних цілей комунікацій з громадськістю комерційних установ та організацій, можна сформулювати перелік основних завдань, які вирішують відповідні служби зв’язків з громадськістю у своїй щоденній діяльності.

Загальні завдання служб ПР комерційних установ:


 • встановлення контактів з різними верствами громадськості, включеними в “орбіту” діяльності підприємства чи організації (“своєю громадськістю”);

 • забезпечення взаєморозуміння та співробітництва між ними та відповідною установою;

 • створення позитивного іміджу фірми та її продуктів чи послуг;

 • забезпечення успішного просування товарів та послуг компанії.

У
сі ці завдання реалізуються по-своєму в роботі з різними колами громадськості. Саме тому, насамперед, потрібно з’ясувати, з якими соціальними та функціональними групами працюють служби ПР комерційних організацій і в чому специфіка завдань, які вони повинні вирішувати. На схемі, наведеній нижче, показана структура громадськості, з якою взаємодіють служби паблік рилейшнз комерційних установ та організацій. Саме ці групи громадськості, їхня наявність або відсутність і будуть визначати специфіку паблік рилейшнз у цій сфері взагалі та зокрема конкретні завдання відділів зв’язків з громадськістю фірм та корпорацій.
Враховуючи структуру громадськості організацій такого типу, ми можемо визначити основні напрями їхніх комунікацій з громадськістю:

 • Комунікації з внутрішньою громадськістю, персоналом цієї фірми чи корпорації (про це йшлося раніше).*20

 • Комунікації з керівництвом фірми (зрозуміло, керівники – це також внутрішня громадськість, проте взаємодія з ними має багато специфічного, тому фахівці вважають за необхідне виділяти цей вид комунікацій окремо).

 • Комунікації з партнерами, акціонерами, інвесторами (залежно від специфіки форми власності та форм господарювання суб’єкти такого виду комунікацій будуть розрізнятися).

 • Комунікації з конкурентами.

 • Комунікації з клієнтами або споживачами (клієнтами зазвичай називають споживачів певних послуг).

 • Комунікації з місцевим населенням (так звані комунальні відносини).

 • Комунікації з владними структурами і особливо з місцевою владою*.

 • Робота із засобами масової інформації *.

Основні завдання служби ПР

у роботі з керівництвом організації чи установи


На думку І.Вікентьєва, можна виділити такі найбільш важливі завдання служби ПР, які виконуються її працівниками разом з керівництвом або як допомога йому:

 1. Визначеннямісії фірми” – соціальної цілі, що декларується.

 2. Розробка взаємопогоджених іміджів керівництва, фірми в цілому, її товарів та послуг.

 3. Підготовка виступів керівництва на переговорах та у ЗМІ.

 4. Оформлення контактів керівництва з владою, партнерами та громадськими організаціями.

 5. Організація презентацій, зустрічей, виставок, семінарів, прес-конференцій тощо.

 6. Прогнозування криз та планування протиаварійних заходів.

 7. Участь у визначенні бюджету на ПР.

 8. Оцінка іміджу, товарного знака і т.п. нематеріальних активів [ 13, 18].Основні завдання служби зв’язків з громадськістю
в роботі з партнерами


 1. Роз’яснення довготривалих цілей та політики фірми.

 2. Розсіювання неправильних уявлень чи побоювань, корекція негативних стереотипів.

 3. Прицільна робота щодо формування іміджу фірми.

 4. Отримання “кредиту довіри” до фірми у влади, партнерів
  [13, 18].

 5. Узгодження інформаційної політики та діяльності в галузі зв’язків з громадськістю та реклами.

 6. Здійснення колективного спонсорства та благодійницьких заходів.

 7. Сумісне лобіювання спільних інтересів на різних рівнях влади.

 8. Здійснення спільних заходів – виставок, прийомів, конкурсів тощо.

 9. Спільна видавнича та дослідницька діяльність.

Основні завдання служби зв’язків з громадськістю
в роботі з конкурентами


 1. Збирання різноманітної інформації про конкурентів, про їх успіхи та невдачі.

 2. На думку фахівців, “досьє” на супротивника у бізнесі можна зібрати легально. Зазначають, що до 80% розвідувальної інформації можна отримати з відкритих джерел – газет або офіційної інформації – звітів фірм, прес-релізів, документів різних економічних та бізнесових структур тощо.

 3. Протидія інформаційним диверсіям конкурентів: чутки спростовуються, неправильна інформація також, а несприятлива достовірна інформація роз’яснюється та коментується так, щоб вона якомога менше шкодила інтересам фірми.

 4. Моніторинг реклами та ПР-акцій конкурентів, урахування їхніх позитивних та негативних дій у проведенні власних
  кампаній.

 5. Оцінка іміджу конкурентів та їхнього досвіду щодо підтримки бажаного іміджу.

 6. Використання не лише негативної, але й позитивної інформації для приваблювання клієнтів та споживачів продукції конкурентів.

Будь-яка організація розташована на певній території і тому включена в так звані комунальні відносини – відносини за місцем проживання (у цьому випадку – розташування установи). І тут немає значення, де саме розміщена конкретна організація – у столичному місті чи в селі, вона оточена певними політичними, економічними та соціальними установами, мешканцями цього населеного пункту. “Це ваше місто, це ваш “дім”. – пише Д. Доті – Компанії, як і люди, люблять, щоб про них знали і поважали їх у власному домі. Їм подобається бути добрими сусідами” [32, 152].

Робота зі ЗМІ


Усі прибуткові організації прагнуть встановити міцні контакти зі ЗМІ. Відділи реклами підтримують зв’язки зі ЗМІ, розміщення реклами в яких є найвигіднішим. Служби ПР мають більш широке поле діяльності й виконують такі функції:

 • підготовка та поширення інформаційних матеріалів для преси, радіо, телебачення;

 • організація заходів з участю журналістів (прес-конференції, інтерв’ю, презентації, демонстрації тощо);

 • моніторинг публікацій у пресі, радіо, телепередачах;

 • підготовка виступів керівників у ЗМІ;

 • виступи працівників ПР перед журналістами, у ЗМІ.

Важливим напрямом діяльності служб ПР комерційних організацій є робота з клієнтами та споживачами. “Добрі відносини зі споживачами – найбільш результативні складові комерційного успіху фірми, у тому числі збільшення загального обсягу реалізації, просування інновацій і нових продуктів із супер’якістю, формування сервісного забезпечення” [94, 249]. До споживачів фірми можна віднести всіх людей, які купляють її продукцію або отримують її послуги. Споживачі – це головна група громадськості, без якої існування фірми втрачає зміст. А хороші відносини з клієнтурою та споживачами – гарантія успіху. Саме тому в сучасних розвинених країнах велика увага приділяється саме роботі зі споживачами, їхніми об’єднаннями та організаціями.

У зв’язку з цим однією з головних цілей ПР-служб комерційних організацій є побудова безвідмовного механізму взаємодії з клієнтом. І.Синяєва зазначає: “Не випадково багато комерційних фірм при вході вивісили плакати: “Клієнт – найважливіша особа в нашій компанії!”, “Клієнт не залежить від нас, ми залежимо від нього!”, “Клієнт не перешкода, а смисл нашого існування!”, “Не ми робимо послугу клієнтові, обслуговуючи його, він робить нам люб’язність, коли надає таку можливість!”, “Клієнт – це людина, яка приходить до нас зі своїми проблемами. Наша справа – розв’язати їх з вигодою для нього і для нас!” Вона вважає, що для країн з розвиненою ринковою економікою проблема взаємодії з клієнтами практично вирішена. Джерело своєї вигоди розуміє кожен” [94, 248].


Основні завдання служби ПР
у роботі зі споживачами


1. Вивчення інтересів та потреб споживачів, позитивних та негативних стереотипів клієнтів, корекція негативних стереотипів клієнтів, подолання негативних чуток, що поширюються серед споживачів.

Перед тим, як розпочати виробництво нової продукції чи надання послуги, фірми ретельно вивчають окремі групи споживачів, що приводить до широкої диференціації торгових ланок, до задоволення різних смаків. Відомо, що асортимент товарів та послуг у розвинених країнах дуже широкий. Наприклад, у бакалійних магазинах США представлено близько 2000 видів товарів, виробники автомобілів пропонують англійському по-


купцеві понад 150 видів різних моделей. П’ять найбільших авіакомпаній можуть відправити пасажира з Лондона до Нью-Йорка будь-яким із 10 щоденних рейсів.

Фахівці зазначають, що чіткість та оперативність у галузі ПР допомагають подолати шкідливі чутки, конфлікти, які негативно впливають на професійний бізнес. Так, представництво американської фірми “Колґейт” у Малайзії отримало претензію, що під час виробництва в зубну пасту було додано свиняче сало. Чутки поширилися скрізь. Розгорнулася шалена кампанія щодо заборони використання зубної пасти. У служби ПР була одна мета: зупинити поширення шкідливих чуток і довести до відома ісламського співтовариства про цілющі властивості пасти.

Для реалізації поставленої мети була розроблена оперативна програма ПР, яка містила: бесіди з мусульманськими лідерами, роз’яснювальні листи численним респондентам, а також керівництву шкіл, дитячих садків, громадським організаціям, підготовку ПР-звернень, а також розробку окремої серії роз’яснювальних і рекламних публікацій в ісламських журналах і газетах, виступів на радіо та телебаченні.

Було підготовлено 3380 ПР-звернень до шкіл і дитячих садків. Але до того, як їх відправити, на території заводу, що виготовляв пасту, була організована телевізійна передача із запрошенням провідних фахівців державного інституту стандартів та промислових досліджень, популярних журналістів ісламських видань. На завершення телевізійної передачі був прочитаний висновок авторитетних експертів про те, що в пасті “Колґейт” свинячого сала не виявлено. Цей висновок був оформлений як додаток до ПР-звернень. Додавалися також бланки для відповідей на запитання:” Чи задоволені ви надісланим поясненням?”, “Чи є у вас додаткові побажання?”

Після плідної роботи служби ПР чутки зникли, усе нормалізувалося, а фірма і сьогодні з великим успіхом реалізує свою продукцію на ринку Малайзії [94, 22-23].

2. Залучення споживачів до участі в розробці та створенні нової продукції (так званий принцип “орієнтації на споживача”). Зазначають, що в останні роки все частіше користувачеві надається можливість побачити річ, провести її випробування, сприяти її вдосконаленню ще до початку серійного ви-
пуску. За даними фахівців, у приладобудуванні та верстатобудуванні, виробництві мікроелектронних компонентів значна частина ідей про принципові нововведення чи важливі вдосконалення надходять від фірм-споживачів. Вони активно співпрацюють над удосконаленням, доробленням та випробуванням нової продукції на своїх підприємствах. І як наслідок – стабільні партнерські зв’язки з виробниками.

3. Вивчення претензій, скарг та зауважень споживачів, здійснення заходів щодо їх подолання та нейтралізації. На думку спеціалістів, реалізація цього завдання містить у собі:

а) виявлення та облік усіх претензій, скарг, зауважень. Для цього проводяться спеціальні опитування, вивчення листів,


журналів, скарг тощо. Деякі фірми практикують періодичні опитування клієнтів, що придбали певний товар. Так, у корпорації “Кестл”, яка продає медичне обладнання, заведена така традиція: три рази на тиждень, починаючи роботу, усі управляючі зобов’язані зателефонувати клієнтові, що купив у них обладнання близько півтора місяця тому, і запитати, чи задоволений клієнт продукцією “Кестл”. Вважається, що вигоду має як клієнт, так і компанія. Клієнт відчуває свою важливість для компанії, компанія, дізнавшись думку клієнта, має можливість виявити дрібні проблеми до того, як вони переростуть у великі [4, 40];

б) інформування того, хто скаржиться, про вирішення проблеми. Дослідження американських учених показали, що 90% роздратованих нерозв’язаними проблемами споживачів більше не купують продукції компанії, до якої висловили претензію. Однак, якщо претензії розв’язані задовільно, 54-70% раніше незадоволених споживачів залишаються лояльними до компанії [2, 113].

На думку спеціалістів, незадоволення споживачів можна пом’якшити певною персоніфікованою відповіддю, швидкою і безумовною заміною речі, що викликала претензії, іншою, більш якісною, вручення відповідного сертифіката (купона тощо), що надає можливість придбати іншу річ у будь-якому магазині цієї фірми. Давно вже помічено: якщо не реагувати на претензії споживачів певним чином, можна отримати негативну рекламу або поширення чуток, які обійдуться фірмі набагато дорожче, ніж заміна;

в) інформування працівників підприємства про претензії та скарги клієнтів;

г) створення спеціальних офісів для розгляду скарг.

4. Формування високої культури обслуговування клієнтів шляхом виховання в персоналу таких рис, як чесність, уважність, надійність. Деякі фірми розробляють кодекси поведінки персоналу з клієнтами. Дотримання норм цих кодексів – обов’язок працівників фірми.

5. М’яке відмежування непотрібних клієнтів.

6. Проведення заходів щодо залучення нових та утримання постійних клієнтів.

7.Підготовка ґрунту” для реалізації певного проекту під час оголошення про підвищення цін, фінансових збитків, за-
тримку виплати дивідендів тощо.

У зв’язку з цим надзвичайно показовою є історія провалу дуже перспективного і важливого для розвитку соціально-культурної сфери Санкт-Петербурга проекту туристично-розважального центру Диснейленда в Лісьєм Носу і Лахті. Проект був фактично зметений вибухом негативної громадської думки, що побачила у проекті загрозу своїм життєвим інтересам, погіршенню екологічної ситуації. Організатори проекту попрацювали і врахували інтереси міської і союзної влади, зарубіжних туристичних фірм, навіть АО “Тюменьгазнафта”, що побажала тоді вкласти нафтодолари в туристичний бізнес. Не було проведено роботи лише з населенням приміської зони і самого Санкт-Петербурга [94, 29].8. Питання спонсорства та благодійництва, у тому числі і відмова від них.

Для того, щоб оцінити роботу служби ПР з клієнтами, дослідники пропонують тест, наведений нижче.


Чи орієнтована ваша служба

зв’язків з громадськістю на ринок?


Дайте відповідь: чи дотримуються у вас таких умов:

 1. Дія експертів ПР ґрунтується на повному розумінні специфіки і поведінки конкретних груп споживачів.

 2. Служба зв’язків з громадськістю уважно оцінює умови ринку, що постійно змінюються, і дає розумні рекомендації ке-
  рівництву фірми.

 3. Служба і фахівці ПР уважно вивчають систему стимулювання і якості обслуговування клієнтів у основних конкурентів. При цьому виділяють сильні і слабкі сторони діяльності маркетингових служб конкурентів.

 4. Спеціалісти служби ПР беруть активну участь у формуванні маркетингової стратегії, рекомендаціях зі зняття застарілих і виробництва нових видів товарів і послуг, а також встановлення вигідних контактів з інвесторами.

 5. Служба зв’язків з громадськістю активно висуває пропозиції з освоєння нових сегментів ринку збуту та встановлення корисних контактів у Росії та за її межами.21

 6. Експерти з паблік рилейшнз упевнено володіють методами і прийомами привертання нових клієнтів та утримання старих.

Кожна позитивна відповідь оцінюється одним балом:

6 балів – ваша служба зв’язків з громадськістю повністю орієнтована на ринок і можна не сумніватися в досягненні ко-
мерційного успіху.

5 балів – служба в цілому орієнтована на ринок, але необхідно використовувати приховані резерви активізації комерційної діяльності.

4 бали – необхідно подумати про вдосконалення організаційної структури управління, механізму взаємодії спеціалістів ПР з керівництвом та іншими підрозділами комерційної структури.

3 бали – необхідно переглянути посадові інструкції прав і обов’язків кожного виконавця по горизонталі і вертикалі, а також розробити конкретні рекомендації щодо вдосконалення механізмів маркетингу і менеджменту з ліквідацією вузьких місць у комерції та управлінні.

2 бали – орієнтація на ринок виражена слабо. Необхідно переглянути концепцію комерційної діяльності, змінити керівни-
цтво, накреслити нові орієнтири з використанням нових диверсифікаційних напрямів [94, 134-135].

Особливості роботи ПР-служб комерційних установ
з органами державної влади


Фахівці зазначають, що в умовах товарно-грошових відносин взаємодія між владними структурами та бізнесом не може будуватися інакше, ніж на довірі та взаєморозумінні. Без них неможливий ефективний розвиток ринкових відносин та управління економікою будь-якої країни. Налагодження зв’язків між комерційними установами та державою стає важливим напрямом діяльності відповідних ПР-служб. Зрозуміло, що в Україні це завдання ще не може бути виконаним повною мірою, тому що зв’язки з громадськістю лише починають розвиватися як на державному, так і на комерційному рівні.

Оскільки від відносин комерційних організацій з державними установами залежить ефективне функціонування економіки, у деяких країнах світу навіть створюються спеціальні структури, що забезпечують встановлення взаєморозуміння між політиками та діловими колами. Прикладом цього може бути організація Industry and Parliament Trust(IRT) у Великобританії. Діяльність цієї організації допомагає представникам бізнесу краще розуміти державні проблеми і зробити свій внесок у досягнення позитивних змін.

З метою більш плідної роботи парламентаріїв у рамках ІPT існує схема, згідно з якою члени Палати общин проводять 25-денне стажування для більш реального уявлення складностей і перспектив економіки. ІPT також організує оперативні семінари з докладним висвітленням результатів засідання Парламенту [94, 70].

Схема взаємодії владних структур з бізнесом, яку пропонує російська дослідниця І. Синяєва [94, 71], наведена нижче.

Досвід розвинених країн показує, що комерційні структури пов’язані з органами державної влади на всіх основних етапах свого становлення і розвитку – від планування та організації руху товарів до остаточної реалізації товарів і послуг як усередині країни, так і за її межами. І це стосується таких важливих функцій, як оформлення ліцензій, акцизів, сертифікатів відповідності і якості; підготовка супроводжувальної документації та розмитнення вантажів; оподаткування; створення необхідного банку інформаційних відомостей про стан ринкової кон’юнктури; виконання експедиторських та бухгалтерських операцій.

Фахівці зазначають також, що взаємозв’язок комерційних установ та органів державної влади повинен здійснюватися на всіх рівнях: національному, регіональному, місцевому. Існує думка, що найбільш ефективною є співпраця фірм та компаній із місцевою владою.

Основні завдання служби зв’язків з громадськістю
у сфері комунальних відносин


 1. Проведення дослідницької роботи взагалі і вивчення громадської думки зокрема.

 2. Систематичне інформування населення про політику організації, її діяльність, товари та послуги.

 3. Контакти з місцевою владою, місцевими політичними і громадськими організаціями та місцевими ЗМІ з метою поширення та отримання необхідної інформації.

 4. Участь керівників та працівників організації в місцевих політичних та громадських організаціях, комітетах тощо.

 5. Участь у благодійницькій та спонсорській діяльності з метою підтримки соціальної сфери населеного пункту (підтримка його культури, будівництва закладів соціокультурної сфери або участь у подібних програмах).

 6. Заходи щодо підтримки престижу фірми, формування та підтримки позитивного іміджу компанії, її керівників та працівників.

§3. Комунікації у фінансовій сфері


Існування комерційних організацій безпосередньо пов’язане з фінансовою сферою. Це викликає нагальну необхідність будувати комунікації з громадськістю і в цьому напрямі. Як показало одне з досліджень у галузі ПР, 50 % опитаних вважають, що відсутність хороших комунікацій із вкладниками капіталу містить у собі значну загрозу провалу. Інше дослідження, проведене на 400 американських підприємствах, показало, що вже у 1983 році 22% американських підприємств мали програми вивчення думки своїх акціонерів, які здійснювали служби зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері.

На думку фахівців, функція відносин з інвесторами (investor relation) виникла на вищому рівні управління компанією у США в 90-х роках. Вона сприяла плануванню, позиціюванню, оптимізації сприйняття компанії та проясненню стану її акцій для фінансового співтовариства й інвесторів зокрема. Зараз ніхто уже не сумнівається в тому, що добре продумана і реалізована програма фінансових комунікацій здатна значно поліпшити репутацію і ринкову популярність компанії, яка успішно працює .З
дійснення фінансових комунікацій потребує дотримання декількох основних принципів, без яких важко налагодити довготривалі відносини з інвесторами.
Принцип послідовності передбачає безперервність у побудові відносин з інвесторами. Не можна вирішувати фінансових проблем методом кавалерійського наскоку, повинен бути підготовлений ґрунт взаєморозуміння, який дозволить і в критичних ситуаціях знайти розуміння з боку інвесторів.

Принципи активного просування успіху. Про власну фінансову стійкість та позитивні зміни необхідно активно і своєчасно інформувати інвесторів. Результати, самі про себе не говорять. Інформація про них повинна бути максимально повною, включаючи і динаміку цін власних акцій, і конкурентну позицію компанії, і ринкову репутацію.

Ініціатива контактів повинна завжди виходити з компанії і випереджати ініціативу з боку інвесторів. Компанія потребує сприятливого ставлення з боку інвесторів, тому повинна приділяти їм знаки уваги.

Принцип постійної, цілеспрямованої і кваліфікованої діяльності. Відомо, що сучасна торгівля акціями стала безпе-
рервним процесом, що набуває загальносвітового масштабу. Тому для створення стійкої позиції на ринку компанії необхідно використовувати активні механізми для формування іміджу, передбачення критичних ситуацій та виграшу в конкурентній боротьбі за найбільш вигідні інвестиції. З метою активної фінансової участі на ринку фірми і компанії, як правило, розробляють програму відносин з інвесторами [94, 92].
Основні напрями діяльності ПР-служб

у роботі з інвесторами

Встановлення та постійне розширення контактів з потенційними інвесторами та пов’язаними з ними організаціями та установами. На думку Ф.Леслі, зусилля та інформація служб комунікацій з інвесторами повинні бути спрямовані на таких представників громадськості:

 • члени агентств або товариств, які працюють з цінними паперами, їхні директори, аналітики, уповноважені, довірені особи;

 • співробітники незалежних об’єднань, що займаються аналізом ринку цінних паперів;

 • фінансові посередники;

 • інвестиційні банки;

 • комерційні банки: департаменти депозитів цінних паперів;

 • зареєстровані організації – консультанти з інвестиції;

 • страхові компанії та пенсійні фонди, що займаються придбанням цінних паперів, що котируються;

 • асоціації взаємодопомоги та інвестиційні фонди;

 • радники з капіталовкладень;

 • товариства, що займаються управлінням майна і довірчими операціями;

 • фінансові статистичні організації;

 • оглядачі фінансів та інвестицій [109, 27].

Створення атмосфери довіри між фірмою та інвесторами. Фахівці зазначають, що передача інформації відбувається відносно легко в періоди біржового стрибка і навіть під час невеликого піднесення курсу, тоді як у складні моменти (збиткові ситуації) інформаційні повідомлення передаються з великими труднощами. Для кожного моменту слід відшукати, виходячи з реального стану речей, звернення, які здатні заспокоїти інвестора, вселити в нього віру та примусити його зрозуміти, що ситуація має тимчасовий характер і знаходиться під контролем. Якщо цього мало, треба показати доцільність планів компанії, реальність здійснення запропонованих рішень завдяки розширенню капіталу, модернізації промислових об’єктів, їх реконверсій чи злиття з іншою національною чи іноземною групою[109, 41-42].

Повне і точне інформування інвесторів та акціонерів про компанію і підприємства, що входять до неї. На думку фахівців, найбільш популярними засобами інформування акціонерів та інших зацікавлених осіб є проведення річних зборів акціонерів та отримання річного звіту компанії, якому надають особливого значення акціонери, агенти з цінних паперів, фінансові аналітики та спеціалізовані друковані видання.
Структура типового звіту акціонерної компанії

Х.Кабреро зазначає: “Річний звіт повинен не лише інформувати, але й зміцнювати імідж компанії, показувати її перспективи і найсильніші сторони. Слід спонукати акціонерів до ознайомлення зі звітом, особливо з тими розділами, які, на наш погляд, найбільш важливі” [109, 41].Опис компанії містить її назву, адресу штаб-квартири, за-
гальний опис сфери діяльності та узагальнення результатів у текстовій і числовій формі.

Лист акціонерам містить:

 • звіт про досягнення за минулий рік;

 • обговорення макро- і галузевого середовища, у якому компанія здійснювала операції в минулому році і буде здійснювати їх у майбутньому;

 • обговорення стратегії зростання, загальної філософії ведення операцій у майбутньому, плани випуску нової продукції та використання капіталу;

 • загальні цілі збільшення реалізації і повернення на інвестиції.

Зазначають, що часто лист супроводжує фото голови та президента компанії.

Фінансовий огляд містить підсумки попередніх кількох років за такими показниками: продажі, витрати на продукцію, витрати капіталу, податки, чистий прибуток, а також коефіцієнти – ціна/прибуток, використання позики, повернення на активи і повернення на власні кошти компанії.

Пояснення й аналіз доповнюють фінансовий звіт оглядом факторів, що впливають на прибуток, на прибуток з операцій і зростання активів.

Обговорення завдань менеджменту/маркетингу містить коротку характеристику провідних керівників, опис ринків і продуктів компанії, відображає діяльність компанії в рішенні соціальних проблем.

Графіки і фотографії спрямовані на поліпшення сприйняття інформації.

Збори акціонерів прийнято проводити щорічно. Вони передбачають: виступи менеджерів компанії і насамперед голови ради директорів і президента; голосування для обрання ради директорів, аудиторів тощо; обговорення питань, які цікавлять акціонерів.

Створення чіткого уявлення в інвесторів та акціонерів про рентабельність фірми у формі дивідендів, прибутку від котирування акцій та інших напрямів комерційної діяльності.

Важливо, щоб акціонер постійно знав, які перспективи має підприємство, оскільки це дозволить йому вирішити долю портфельних інвестицій – тримати акції чи продати їх [94, 88].

Гасло підрозділів ПР-служб, що працюють з акціонерами, повинно бути таким: “Наш продукт – це ціна акції”. Так характеризував значення функції комунікацій з акціонерами директор ПР відомої промислової компанії “Дженерал моторс”. Вважають, що висока ціна власних акцій запобігає покупці її акцій іншими компаніями й оволодінню ними контрольним пакетом акцій.

Організація конкурсів інвестиційних проектів та їх ін-
формаційне забезпечення.
Здійснення інформування громадськості щодо соціальної значущості обраного інвестиційного проекту.

Лобіювання інтересів компанії на різних рівнях владних структур. Як зазначають фахівці, лобіювання як процес захисту професійних інтересів сприяє “вибиванню” з владних структур вигідних кредитів, міжнародних інвестицій, що є гарантом справедливого регулювання національної економіки [94, 99].

Систематичне здійснення комунікацій зі ЗМІ з проблем інвестиційної політики компанії. Розміщення інвестиційних новин у відповідних телепрограмах сприяє зростанню популярності компанії в ділових колах. Такий досвід мають різні країни світу.

Розробка чіткого та зрозумілого плану комунікацій у випадку виникнення фінансової кризи. Якщо реакція на кризову ситуацію буде швидкою та адекватною, можна буде переконати потрібних людей знову повірити фірмі, хоча вона й опинилася у скрутному становищі.

Систематичне вивчення цільових груп громадськості. Це завдання вирішується тими ж засобами та методами, про які йшлося раніше.

Моніторинг ЗМІ щодо питань фінансової діяльності власної фірми, партнерів, конкурентів, державної політики у сфері фінансів. Х.Кабреро зазначає: “Ми повинні ставити за мету не лише поширення інформації про хороший стан справ у нашій компанії, але й тримати під контролем усі публікації про неї Необхідно весь час уважно стежити за можливою появою небажаних чуток, викликаних поодинокими несприятливими економічними результатами нашої діяльності”.

Стеження за громадською думкою та вплив на неї. На думку Х Кабреро, громадська думка у фінансовій сфері – це сукупність приватних думок про підприємницьку діяльність, які, як правило, мають характер новин і зачіпають інтереси тих верств суспільства, серед яких вони поширюються. Він звертає увагу на важливість переконання лідерів, що формують громадську думку з фінансових питань [109, 34].

Найважливішими факторами переконання цільових груп у фінансовій сфері американські фахівці Катліп і Сентер вважають таких сім складових успішних комунікацій з громадськістю:1. Довіра. Спілкування повинно розпочинатись у сфері довіри, а остання залежить від джерела інформації, яке повинно демонструвати, що ним керують тверді наміри бути корисним тому, на кого інформація спрямована.

2. Обстановка. Щоб здійснити переконливий вплив, обстановка повинна сприяти активній участі залучених у процес колам та діалог з ними.

3. Зміст. Кожне звернення повинне мати смисл для його одержувача і нести йому щось нове. Звичайно, для цього відбираються теми, які можуть найкраще задовольнити його інтерес.

4. Ясність. Звернення складається у простій формі. Його смисл повинен бути зрозумілим і для джерела інформації, і для її одержувача.

5. Безперервність і систематичність. Комунікація потребує повторюваності. Для повного сприйняття, а значить, і для переконливості звернення, яке прагнуть навіяти, повинне постійно повторюватися.

6. Канали комунікації. Повинні використовуватися звичайні комунікаційні канали.

7. Можливості аудиторії. Комунікація досягає максимальної ефективності, якщо потребує мінімальних зусиль з боку
одержувача [109, 34-35].

Контрольні питання

 1. Що таке філософія фірми? Чому філософію фірми вважають основою комунікацій з громадськістю?

 2. Що спільного і в чому відмінності між філософією окремих фірм, прибуткових та неприбуткових організацій?

 3. Які основні цілі та завдання виконують служби паблік рилейшнз на підприємствах, у виробничих та фінансових
  структурах?

 4. Які основні завдання комунікацій зі споживачами?

 5. Які основні завдання комунікацій з громадськістю у фінансовій сфері?

 6. Яким чином структура та цілі прибуткових організацій впливають на структуру та цілі служб ПР?

 7. Що дає прибутковій організації участь у спонсорській діяльності? Яку роль відіграє служба ПР в організації та здійсненні спонсорства?

 8. Чому на багатьох фірмах значна увага приділяється підвищенню економічної освіченості працівників? Яке значення вона має для підвищення ефективності економічного інформування?

 9. У чому особливості зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері? Чому деякі спеціалісти вважають, що ця сфера діяльності потребує зв’язків з громадськістю більше, ніж інші?

 10. Які фактори можуть сприяти успішному веденню комунікацій з інвесторами? А які будуть перешкоджати цим комунікаціям?
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка