Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. 2-ге видання. Львів: «Новий Світ 2000»Скачати 18.69 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір18.69 Kb.

 1. Назва модуля: Філософія

 2. Код модуля: ОНД.03

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 7

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); аудиторні години – 60 (лекційні – 30, семінари – 30)

 6. Лектор: Фуркало Володимир Ісакович

 7. Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен знати:

вміти:

 • аналізувати проблеми сучасного життя із використанням філософських понять та категорій;

 • інтерпретувати зміст текстів першоджерел;

 • обґрунтовувати власну світоглядну філософську позицію.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: всесвітня та українська історія, людина і світ.

 3. Зміст модуля: Філософія як специфічний тип знання. Філософія Стародавнього світу, Середньовіччя та Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Філософія XIX і XX ст. Українська філософія. Проблема буття і свідомості. Буття людини. Теорія пізнання. Філософія історії. Філософія релігії. Філософія суспільства. Філософія культури.

 4. Рекомендована література:

 1. Пазенок В.С. Філософія: Навчю посіб. – К.: Академвидав, 2008.

2.Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації . 2-ге видання.-Львів: «Новий Світ – 2000», «Магнолія плюс», 2003.

3.Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. Під редакцією В.Л.Петрушенка. -Львів: «Новий Світ -2000», «Магнолія плюс», 2003.

4. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.

5. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Відман Ф. Філософія: dtv-Atlas: Пер. з 10-го нім. вид. – К.: Знання-Прес, 2002., ії, Філософія релігії, Філософія суспільства. категорій; інтерпретувати зміст текстів першоджере 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальна робота, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

Поточний і модульний контроль( 90%): усне опитування, виступи на семінарах, ІНДЗ, контрольна робота.

Підсумковий контроль(10%): залік 1. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка