Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: «Академвидав», 2015. 448 сСкачати 19.95 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір19.95 Kb.

  1. Назва модуля: Педагогіка дошкільна

  2. Код модуля: ПППІО_6_ФП.1.2.12

  3. Тип модуля: обов’язковий

  4. Семестр: 4

  5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 6); аудиторні години – 40 (лекцій – 20, практичних занять – 10, лабораторних занять – 10)

  6. Лектор: Рогальська Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор

  7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: мету, завдання, зміст, методи виховання дітей дошкільного віку; сучасні наукові теорії розвитку дітей дошкільного віку;

уміти: проектувати та реалізовувати педагогічний процес з дітьми дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі на засадах особистісно орієнтованої моделі навчання, виховання і розвитку дітей; використовувати різні форми роботи з педагогічної просвіти батьків; забезпечувати наступність в роботі дошкільного навчального закладу та загальноосвітньої школи

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: педагогіка загальна; етнопедагогіка, історія дошкільної педагогіки, психологія вікова, психологія педагогічна, вікова анатомія і фізіологія.

10. Зміст модуля:

Загальні засади дошкільної педагогіки. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. Виховання і розвиток особистості дошкільника. Розвиток теорії і практики дошкільної освіти. Загальні основи дошкільної дидактики. Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. Виховання дітей у грі. Організація предметно-ігрового середовища в умовах дошкільного закладу. Навчання дітей дошкільного віку. Дошкільний заклад, сім’я, школа. Педагогічний процес у дошкільному закладі.11. Рекомендована література:

 1. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Академвидав», 2015. – 448 с.

 2. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / За ред. Т.І. Поніманської. Навчально-методичний посібник. – К.: Міленіум, 2007. – 244 с.

 3. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум. – К.: Видавничий “Дім” Слово, 2004. – 352 с.

 4. Рогальська Н.В. Розвиток надбань української народної педагогіки та їх використання в сучасному дошкільному закладі. К., Міленіум. 2005. – 214 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота

  1. Методи та критерії оцінювання:

  1. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка