Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів таСторінка7/12
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ТЕМА 13-14 : ФАРМАЦІЯ В РОСІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА

18 СТ. – ПОЧАТОК 20 СТ.)
Мета заняття: засвоїти питання подальшого розвитку медицини й фармації після реформ Петра I: державна система управління й контролю за діяльністю аптек, медична й фармацевтична освіта, а також діяльність російських вчених медиків і фармацевтів.

Початок 18 століття характеризувався швидким культурним і економічним підйомом російської держави, що пов'язаний з культурними перетвореннями, проведеними Петром I. У 1701 році був виданий Указ про відкриття «вільних аптек» в Москві, а в 1721 році – указ про створення вільних (приватних) аптек у Санкт – Петербурзі, у губерніях і провінціях. До кінця 18 століття в Росії було декілька десятків приватних аптек, але їх кількість швидко збільшувалася. Окрім аптек, обслуговуючих цивільне населення, відкривалися військові аптеки – шпитальні, польові, гарнізонні; їх діяльність регламентувалася військовим статутом. Збільшення числа аптек привело до необхідності встановлення деяких правил, що регламентували їх роботу.


У 1737 році Медичною канцелярією була видана інструкція, на підставі якої контролювалася діяльність аптек, аптекарських садів. У 1763 році сенат прийняв рішення про ревізію приватних аптек і видання аптекарської такси. У 1783 році було прийнято рішення виготовляти ліки виключно за рецептами. У 1784 році встановлюються правила для продажу готових ліків. У 1789 році був виданий перший аптекарський Статут в Росії. Окрім цього, були розроблені російськими лікарями і фармацевтами перші російські фармакопеї як цивільні, так і військові.

У 1724 році Петро I видав Указ про організацію Академії наук, вона була відкрита в 1725 році за участю М.В.Ломоносова. При Академії була відкрита друкарня, і першою в Росії друкарською статтею була коротка нотатка про лікувальні властивості ягід жимолості, яка була надрукована в «Коментарях» Академії наук в 1732 році.

У 1755 році в Москві за ініціативою М.В.Ломоносова був відкритий перший університет, в 1764 році при університеті був створений медичний факультет. Згідно з першим статутом університету на медичному факультеті не виділялася спеціальна фармацевтична кафедра, а згідно з Новим статутом 1804 року відбулося розділення медичних і фармацевтичних кафедр. До приймачів традиції школи М.В.Ломоносова слід віднести російських вчених, що немало попрацювали над розвитком медичної науки: К.І.Щепін, С.П. Крашенников, Н.М. Максимович – Амбодік.

Окрім Московського університету у 18 столітті була відкрита медико – хірургічна академія в Санкт – Петербурзі. У 1808 році при академії відкрилось фармацевтичне відділення, що стало ще одним центром фармацевтичної освіти і науки.

У 1802 році в Росії були створені міністерства, і міністерству внутрішніх справ була передана Медична колегія, що відала питаннями фармації. У 1810 році було організовано нове міністерство – міністерство поліції, яке відало медичною справою в Росії. При міністерстві поліції з 1811 року був створений медичний департамент і медична рада. У медичну раду поряд з лікарями входив і аптекар. Медичній раді були доручені питання, пов'язані з постачанням військового відомства аптечними матеріалами. Медичному департаменту було доручено управління казенними аптеками, контроль устрою і ревізію приватних аптек. У 1819 році міністерство поліції знов увійшло до складу міністерства внутрішніх справ.

У 1801 році було встановлено три фармацевтичні звання: провізор, аптекар і гезель( помічник аптекаря). У 1809 році право прийому іспитів на фармацевтичне звання було надано Петербурзькій медико – хірургічній академії.


На початку 19 століття в Росії продовжував діяти аптечний Статут, затверджений медичною колегією в 1789 році. Він складався з 23 пунктів та передбачував організацію приміщень аптеки, зберігання та відпуск отруйних речовин. Новий більш детальний аптечний Статут був уведений в дію 23.12.1836 р. та проіснував до кінця сторіччя. Він включав наступні розділи: порядок заснування, обладнання та передачи аптек, затверджував внутрішню структуру аптек, порядок управління аптекою, заготівки та відпуску ліків за рецептами, права та обов’язки фармацевтів.

В 1873р. урядом були затверджені «Правила відкриття аптек» з урахуванням кількісті населення та рецептів.Так, у столиці на аптеку повинно було приходитися не менш 15 тис.населення та 30 тис. рецептів, в губернських містах- не менш 10 тис. населення та 15 тис. рецептів, в повітових- 7 тис. населення та 12 тис. рецептів. У сільських населених пунктах дозволялось відкривати аптеку за умовою відстані між ними 15 верст.

До 1884р. діяв режим аптечної монополії, затверджений Статутом 1836р., який передбачав обов'язкову згоду власників існуючих аптек на відкриття нової аптеки. Також в 1884р. були внесени зміни до «Правил відкриття аптек»: дозволялось відкривати аптеки за наявністю відповідної кількісті населення без урахування кількісті рецептів, а в сільській місцевості- на відстані не менш 7 верст.

В 1789 році вперше була надрукована єдина аптечна такса на медикаменти, а також встановлена певна плата за готування ліків(taxa laborum). Недоліком цієї такси була відсутність регламенту торгівельних націнок. Нова такса,що була видана в 1882 році описує порядок ціноутворення.

У другій половині 19 століття темпи розвитку аптечної справи трохи призупинилися, тому що в умовах бурхливого розвитку капіталізму цей процес гальмувався аптечною монополією, твердою конкуренцією аптекарів, а також налагодженням промислового випуску ліків.

В 1864 році була проведена земська реформа. Для надання лікарської допомоги сільському населенню відкривалися земські аптеки. Основною метою їх відкриття було наближення лікарської допомоги до сільського населення, яке було найменш забезпеченим як матеріально, так і лікарською допомогою. Вільні земські аптеки утворювались на кошти земства передовою інтелігенцією, в тому числі фармацевтичними працівниками, які були зацікавлені не в прибутках аптек, а в поліпшенні лікарського обслуговування населення.

Відкриття земських аптек з вільним продажем ліків було ускладнено, тому що правила їх відкриття були однакові із приватними аптеками. Згідно нових правил відкриття аптек у столичних і губернських містах (1864 р.), діяли норми числа жителів, кількості рецептів, а також грошового обігу на одну аптеку.

В земських аптеках була встановлена більш низька такса на ліки, ніж у приватних аптеках. Кожне земство самостійно встановлювало принцип і розмір плати за посуд і ліки. Більші розміри плат приводили до зменшення відвідувань хворих, це змусило частину земств відмовитися від стягнення плати з амбулаторних хворих. Однак такий відпуск ліків не можна було назвати безкоштовним, тому що селяни оплачували вартість завчасно у вигляді земського податку. Відмова земств від взимання плати за медикаменти викликала з боку власників приватних аптек потік скарг на адресу уряду, й "безкоштовний" відпуск був обмежен до 10% від прописаних рецептів.


Після 1908 року спостерігалося розширення мережі земських аптек. Згідно із законом, земствам дозволялося відкривати аптеки на підставі розв'язку земських зборів, незважаючи на число населення й рецептів, враховуючи лише встановлену між аптеками відстань - 7 верст.

Земським аптекам належить важлива роль у справі поліпшення лікарського забезпечення населення й наближення лікарської допомоги до сільської місцевості. Земські аптеки були передовими підприємствами того часу і стали фундаментом, на якому базувалась аптечна мережа після 1917 року.


Розвитку фармації в 18 столітті і першій половині 19 століття багато в чому сприяли наукові відкриття російських вчених. Великий російський вчений М. В. Ломоносов своїми чудовими відкриттями в хімії безпосередньо впливав на розвиток медицини і фармації в Росії. У статтях і висловленнях він зазначав, що російський народ потребує лікаря і аптекаря, що необхідно розширювати мережу лікувальних та аптечних установ, покращувати охорону материнства і дитинства, профілактику захворювань, підвищувати санітарну культуру міст і поселень. Говорячи про значення хімії для розвитку фармації та медицини, він писав: "Медик ні є медиком без достатнього пізнання хімії". Далі він зазначав, що тільки з допомогою хімії можна отримувати корисні ліки як з рослин, так з мінеральної сировини.
Професор медицини академік І. І. Лепехин (1740 – 1802рр.) довів, що багато вітчизняних рослини мають перевагу перед іноземними.
Проф. К.І.Щепін (1728 – 1770рр.) - талановитий медик, багато енергії віддав вивченню вітчизняних лікарських рослин. Будучи професором Московського військового госпіталю, він велику увагу приділяв фармацевтичній підготовці учнів.
Академік Н.П.Соколов (1748 – 1796рр.) у своїх роботах звернув увагу на важливість хімічних досліджень для розвитку фармацевтичних наук, вивчив і запропонував використовувати в лікувальних цілях ялівець, розробив отримання молочного цукру з молочних відходів.
Академік Н.Я.Озерецковскій (1750 – 1827рр.) залишив велику кількість наукових робіт з зоології, технології, ботаніки, медицини та фармації. Значний інтерес представляють його дослідження, пов'язані з вивченням кореня чистотілу. У 1816 р. він продемонстрував в Петербурзькій академії наук "Опис простонародних ліків, які в Москві і в околицях її простими людьми вживаються і в яких хворобах".
Найбільшим діячем наукової фармації 18 століття був Н.М.Максимович-Амбодик (1744 – 1812рр.), автор однієї з кращих книг про лікарські рослини. Запропонував багато цінних наукових рекомендацій про необхідність клінічних експериментів в галузі фармакології, вчив лікувати не хворобу, а хворого з урахуванням його індивідуальних особливостей.
Академік В.М.Севергин (1756 – 1826рр.) провів наукові дослідження, пов'язані з вивченням мінеральних вод, а також написав працю "Спосіб відчувати чистоту і непорушність хімічних творів лікарських". В.М.Севергин по праву вважається творцем фармацевтичного аналізу в Росії. У 1800 р. ним видано посібник з фармацевтичному аналізу.
Серед великих діячів фармації необхідно назвати І.Г.Моделя. Він 20 років керував головною аптекою в Петербурзі, викладав хімію і фармацію в госпітальній школі. Їм виконаний ряд цінних досліджень практичного характеру: проведено аналіз невської води та води Олонецького залізного джерела, розроблено спосіб добування і очищення бури і т. д. І.Г. Модель був обраний почесним членом Петербурзької академії наук.
Академік Т.Є.Ловіц (1757 – 1804рр.) розпочав наукову діяльність учнем в аптечній лабораторії. Їм зроблені важливі відкриття в області кристалізації різних речовин із розчинів, встановлена ​​адсорбційна здатність вугілля, розроблений метод отримання крижаної оцтової кислоти виморожуванням та ін..
І.Я.Біндгейм по праву вважається автором промислового способу отримання цукру в Росії. У 1792 - 1793 рр.. їм опубліковані результати хімічних досліджень ряду харчових продуктів. У число вивчених продуктів входили хліб, картопля, огірки, буряк, капуста, гарбуз, хлібний квас, чай, кава та ін.
Спираючись на наукові відкриття 18 століття, в Росії успішно розвивалися вітчизняні школи анатомії, фізіології, терапії, хірургії та наукової фармації. З'явилися нові оригінальні напрямки у фармацевтичній науці, очолювані в петербурзької медико-хірургічної академії А. П. Нелюбіним і в Московському університеті А. А. Іовськім.
Російський вчений-фармацевт А.П.Нелюбін (1785 - 1858) з 1816 по 1844 р. був професором кафедри фармації фармацевтичного відділення Петербурзької медико-хірургічної академії, поєднуючи педагогічну діяльність з великою плідною роботою. Тринадцяти років він поступив учнем в аптеку, потім був провізором і виріс до професора академії. Його праця "Фармакографія або хіміко-фармацевтичний виклад приготування і вживання новітніх ліків" був енциклопедією передових знань з ведення ліків. Наукова діяльність О.П.Нелюбина стосувалася різноманітних питань медицини, наукової та практичної фармації, аналітичної та фармацевтичної хімії, фармакогнозії. Широко відома його велика праця, яка присвячена хімічному дослідженню складу кавказьких мінеральних вод.
Одним з перших в Росії А.П.Нелюбін став читати курс організації фармацевтичної справи, а також історію загальної та російської фармації. Він писав, що "фармація не є просте мистецтво, то також і наука ... Аптекар, що займається приготуванням ліків, не знаючи ні дії процесу, ні самих причин, його виробництва, є простий ремісник". У 1843 р. ним була складена програма з фармації, в яку він включив наступні розділи: визначення фармації, характеристика аптеки, влаштування аптеки, влаштування рецептурної кімнати, особисті гідності аптекаря та його обов'язки, державні укази і положення по фармацевтичній справі та ін.
Видатний діяч російської фармації А.А.Іовській (1796 – 1857рр.) був професором кафедри фармації Московського університету. У 1838 р. їм випущена книга "Нарис фармації", в якій науково обгрунтована технологія приготування ліків в аптеках з урахуванням фізико-хімічних властивостей інгредієнтів, що входять до ліків.
Таким чином, в 18 столітті, незважаючи на жорстокий гніт царського самодержавства, російська передова фармацевтична наука зробила великий крок вперед.
Контрольні питання:
1. Відкриття "вільних" і госпітальних аптек.
2. Основні документи, що регламентують діяльність аптек.
3. Основні положення Аптечного статуту (1789р.).
4. Видання перших російських фармакопей.
5. Відкриття Російської Академії Наук.
6. Відкриття Московського університету й Петербурзької медико - хірургічної академії.
7. Роль міністерств у керуванні медичними справами в 19 столітті.
8. Новий Аптечний Статут (1836 р.).
9. Аптечні такси.
10. Порядок відкриття аптек згідно статуту (1836 р.).
11. Відкриття земських аптек і їх значення для поліпшення лікарського забезпечення населення.

12. Накові відриття російських вчених 18ст.

13. Відомі наукові праці 18ст.

Перелік рекомендованої літератури:


 1. Военные и гражданские фармакопеи// Зархин И.Б. Очерки из истории отечественной фармации 18в. и первой половине 19 века.М.,1956.-С.39-43.

 2. Верхратский С.А.,Заблудовский П.Ю. Історія медицини; Навч.посібник.-4-6вид.-К.:Вищ.шк.,1991.-С.336-346.

 3. Зархин И.Б. Очерки из истории отечественной фармации.-М.: Медгиз.1956.-С.39.

 4. (Земская медицина)//Малая мед. энциклопедия.-М.,1992.-Т.3.-С.311.

 5. Земская медицина//Сорокина Т.С. История медицины.Т.2-М.,1992.-С.272-273.

 6. Немченко А.С., Чмихало Н.В.Чорнуха В.М. Аптекарські такси та їх значення в розвитку аптечної справи// Фарм.журнал.-1992.-№3.-С.31-35.

 7. Сало А.М. Порядок открытия аптек и отпуска лекарств в первой половине 19века// Фармация.-1992.-№1.-С.78-80

 8. Сало В.В К истории таксы лаборум//Фармация.-1992.-№3.-С.71-73

 9. Сало В.М. Развитие замской аптечной сети//Фармация.-1974.-№5.-

С.-85-86.

 1. Тольцман Т.И Учебник организации фармацевтического дела.-М.: Медгиз.,1961.-С.59,68-70,76-81.


ТЕМА 15: Фармація в перші роки радянської влади.

Мета заняття: вивчити історію розвитку фармації в роки Радянської влади.
До революції в Росії та Україні практично було відсутнє промислове виготовлення лікарських засобів: лікарські засоби частіше завозилися із-за кордону. Лікарська допомога звичайним широким масам робітників була майже недоступна.

Практично усі дореволюційні аптеки належали приватним володарям. Відсутність державних аптек свідчило про комерційну налаштованість усіх аптек, які прагнули отримати найбільший прибуток від лікарських засобів, що не завжди мали належну якість. Ідея вилучення аптек з рук приватних підприємців з’явилась ще до Великої Жовтневої Соціалістичної революції.. Вона була виказана в резолюції 1-ого Всеросійського з’їзду діючих фармацевтів, що відбувся 25-26 серпня 1917 року в Петрограді . З’їзд визнав необхідність муніципалізації аптечної справи у країні.

Створення державної служби охорони здоров’я почалось на другий день після революції. 26 жовтня 1917р. при військово-революційному комітеті було організовано Медико-санітарний відділ. Першою медичної організацією у 1917р. був Медико-санітарний відділ при Військово- революційному комітеті. Цьому відділу доручалась організація медичної допомоги робітникам і солдатам. Вказівки по роботі відділ отримував від В.І. Леніна. Військово- революційний комітет Петроградської Ради, після виконання своїх завданнь, був розформован 5 грудня 1917р. Його відділи були передані у ведення різних комісаріатів, а медико-санітарний відділ реорганізован у відділ Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів. В січні 1918 року Рада Народних Комісарів створила Раду Лікарських колегій – вищий орган при Вітчизняному Уряді, задачею якого була подальша праця з організації на місцях медико-санітарних відділів . 1 Всеросійський з’їзд медико-санітарних відділів проходив у Москві, в червні 1918 року . 11 липня 1918р. за підписом В.І. Леніна був видан декрет про утворення Народного комісаріату охорони здоров’ я- першого державного органа управління охорони здоров’ я, який очолив Н.А. Семашко та його заступник З.П.Соловйов. «В інтересах забезпечення населення доступною лікарською допомогою і з метою правильної постанови аптекарської справи, Ради Народних Комісарів постановляють:


 1. Всі аптеки, кому б вони не належали, зі всім інвентарем, зі всіма запасами, існуючими в лаборіторіях і складах, а також з оборотним капіталом, стають приватністю Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республики.

 2. Націоналізовані аптечні підприємства вступають у ведення Народного комісаріату охорони здоров ’я і керуються згідно правилам і інструкціям, які видані названим комісаріатом.

 3. Власники та орендатори аптек та їх заступники з момента фактичного перехіду їх підприємств у розпорядження міських рад зобов’язані залишатись на місцях и приймати міри для правильного функціювання аптек.

 4. Власники і арендатори або їх заступники за противодією проведення у житті націоналізаціі аптек, за укривання та вивіз товару, інвентарю передаються Революційному суду.»

Основними питаннями у праці наркомата були: організація загальнодоступної безкоштовної і кваліфікованої медичної допомоги населенню, повне медичне обслуговування Червоної Армії, боротьба з епідеміями. Першими організаторами і керівниками охорони здоров ’я були Н.А.Семашко та його заступник З.П.Соловйов.

Вже с перших днів наявності радянської влади в ряді міст проводилась націоналізація аптечних установ з ініціативи місцевих органів радянської влади ще до прийняття декрету про загальну націоналізацію аптек, як в Петроградській губернії – в грудні 1917 року. 31 січня 1918р. було опубліковано розпорядження Народного Комісаріату внутрішніх справ РРФСР про право місцевих рад брати в своє володіння аптеки надалі до видання загального закону про націоналізацію аптек. На початку 1918 року були націоналізовані аптечні заклади в Бердянську, Нижньому Новгороді, Казані, Саратові, Курську, Севастополі та деяких інших містах. Проте без- системний характер націоналізації аптек , що торкався лише окремих міст, негативно вплинув на лікарське забезпечення населення. В березні 1918 року Народний Комісаріат Внутрішніх Справ призупинив націоналізацію надалі до розробки заходів для націоналізації аптек в загальнодержавному обсязі. На першому з’їзді медико-санітарних відділів (15-18 липня 1918 року) на підставі доповіді ПРО НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ АПТЕЧНОЇ СПРАВИ В РОСІЇ було прийнято резолюцію про проведення попередніх заходів, пов’язаних з підготовкою до проведення націоналізації аптек.

Декрет про націоналізацію аптек було підписано Леніним 28 грудня 1918року . Вже через день після його затвердження було видано «Положення про націоналізовані аптеки та аптечні заклади, про організацію управління ними та органи, що їх постачають». Це положення регламентувало питання володіння та контролю за діяльністю аптек, умови їх фінансування.

Для забезпечення населення ліками та керівництва аптечною справою в країні було створено фармацевтичний відділ охорони здоров ’я (1918р.)та фармацевтичні підвідділи у відділах охорони здоров ’я місцевих Рад. Так на фармацевтичний відділ покладалось загальне володіння, контроль та управління діяльністю націоналізованих аптечних установ. Керівництво націоналізованими аптеками на місцях передавалось фармацевтичним під- відділам губернських, міських та повітових медико-санітарних відділів .

Націоналізація аптек висунула ряд проблем, для обговорення яких 15-18 квітня 1919 року було скликано І Всеросійський з’їзд представників фармацевтичних підвідділів губернських Рад. З’їзд визначив задачі націоналізованої аптечної служби: лікарську допомогу зробити швидкою, передивитися асортимент товарів ( вилучити непотрібні товари та сумнівні ліки), розробити єдині принципи управління , фінансування та забезпечення товарами націоналізованих аптек. Було прийнято рішення про поступове згортання виробничих функції аптек та передачу цих функцій спеціалізованим лабораторіям та фасувальним підприємствам. На з’їзді виступив народний комісар охорони здоров’я Н.А.Семашко, який зазначив тісний зв'язок між фармацією та медициною , вказавши на значення цього періоду , як перехідного до безкоштовної лікарської допомоги. Запитаннями подальшого покращення лікарської допомоги населенню займались і наступні з’ їзди фармацевтичних підвідділів.

У перші роки радянської влади в країні був гострий недолік медикаментів, постачання їх з-за кордону зупинилось. Кількість аптек негайно зменшилась. Лікарську допомогу населення головним образом отримувало від аптек.

21-25 липня 1920року в Москві відбувся ІІ Всеросійський з’їзд завідуючих фармацевтичними підвідділами, який підвів підсумки роботи націоналізованих аптек за період з моменту першого всеросійського з’їзду і до цього часу. За цей короткий час було накопичено достатньо досвіду з вирішення проблем забезпечення населення лікарськими засобами в умовах громадянської війни та економічної блокади. На з’їзді була визначена загальна тенденція розвитку аптечної справи у напрямку злиття установ лікарського забезпечення з установами лікарняного характеру. На з’їзді було розглянуто нормативи розмірів аптечної мережі в сільській місцевості в губерніях та повітових містах. Велику увагу з’їзд звернув на питання планового розподілу обмеженого запасу медикаментів в межах губернії та затвердження переліку найбільш важливих лікарських засобів та препаратів для першочергового постачання усіх аптек. На ІІ з’їзді вперше було узагальнено досвід праці націоналізованого аптечного господарства, та з урахуванням цього досвіду в конкретних формах розроблена перспектива подальшого розвитку аптечної служби у країни.

Націоналізація аптек проводилась в самий важкий для молодої радянської держави момент – період громадянської війни. У країні панували голод, епідемії. В перші роки радянської влади країна відчувала гостру нестачу лікарських засобів та медичних препаратів, ввозити препарати з-за кордону припинили. Економічна блокада супроводжувалась нестримною спекуляцією медичними засобами на внутрішньому ринку. Головна увага приділялась лікарському обслуговуванню армії та лікувально-профілактичних установ, які боролися з епідеміями. 23 квітня 1919 року фармацевтичний відділ звернувся до усіх медико-санітарних відділів з пропозицією як найшвидше ввести нормативне використання лікарських засобів у зв’язку з їх обмеженою кількістю. Продаж медикаментів в ці роки з аптек не проводився. Частину аптечних закладів зачинили. Усі запаси ліків були зосереджені в аптеках, переданих у ведення амбулаторій та лікарень. Не дивлячись на труднощі в постачанні медикаментами , постановою Ради Народних Комісарів РРФСР від 4 лютого 1921 року була відмінена платня за продані за рецептом лікаря медичні засоби з аптек. Аптеки при лікувально-профілактичних установах почали відпускати лікарські засоби хворим безкоштовно, суворо за призначенням лікаря.

В 1921році положення аптечної справи стає все більш важким. Зменшення запасів лікарських засобів та препаратів, відсутність коштів на ремонт аптек , гострий недолік кваліфікованих кадрів призвели до того, що частина аптек зачинилася.

Контрольні питання:

1. Лікарське забезпечення населення в дореволюційний період.

2. Робота зі створення державної служби охорони здоров'я.

3.Постанови Ради Народних Комісарів.

4.Перший етап націоналізації аптечних установ.

5.Декрет про націоналізацію аптек.

6. З’їзди завідуючих фармацевтичними підвідділами.

7.Лікарська допомого у роки громадянської війни.Перелік рекомендованої літератури:

 1. Апазов Н.Д. Развитие и проблемы фармации (К 70-летию национализации аптек)//Фармация.- 1988. - №6. - С. 1-7.

 2. Аржанов Н. Короткое лето НЭП» // Провизор. - 2002 - № 9. – С. 28-31.

 3. Верхратский С.А., Заблудовский П.Ю. История медицины.- Киев.- 1991. - С. 350-356.

 4. Криков В.И. Организация и экономика фармации. – М.: "Медицина", 1983. - С.45-60.

 5. Кузьмин М.К. Советская медицина и медики в годы Великой отечественной войны. // Сов.медицина. - 1990. - № 5. - С. 9-13.

 6. Отечественная фармацевтическая наука за 60 лет советской власти. Научный обзор / Под ред. Тенцовой А.И. - М.- 1977. - С. 4 - 17.

 7. Тольцман Т.И., Голосова Н.А. Учебное пособие по истории и организации фарм. дела.- М.: "Медицина", 1974. - С. 22-30.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка