Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів таСторінка6/12
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ТЕМА 10-11: СТВОРЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ, ЩО

РЕГЛАМЕНТУЮТЬ АПТЕКАРСЬКУ

СПРАВУ. МЕДИЧНА І ФАРМАЦЕВТИЧНА

ОСВІТА (ДО 18 СТ.)

Мета заняття: вивчити історію виникнення «Аптекарського наказу»,

його функції; засвоїти значення реформ Петра I в розвитку


аптекарської справи; ознайомитися з питаннями медичної і
фармацевтичної освіти до 18 ст.

Державного органу, керуючого медичною справою в допетровській Русі не було. В деякій мірі його функції виконувались Аптекарською палатою (16 ст.),через деякий час перейменованою в Аптекарський наказ. Слово «наказ» з'явилося в 1512 році і позначало центральну установу, що стоїть на чолі окремої галузі управління. Точної дати організації Аптекарського наказу не встановлено, припускають, що він був організований в 1581 році, коли в Москву прибули лікар Роберт Якобі та аптекар Джеймс Френч (царювання Івана Грозного) і була організована перша царська аптека у Москві.

Очолював Аптекарський наказ боярин князь Афанасій В'яземський.
Посада аптечних бояр була настільки почесна й важлива, що її практично займали  тільки особи, близькі до царського прізвища: Борис Годунов (при царі Федорі Іоановичі), Семен Годунов (при царі Бо- рисі Годунові). В 17 столітті  Аптекарським наказом керували представ- ники  стародавніх  боярських родів ( Черкаських, Шереметьєвих, Милославських, Одоєвських та ін.). Цим родам належить великий внесок у розвиток благодійності ( будівництво  богоделен, будинків піклування,  будинків для сиріт та ін.)

Чому тільки родовиті наближені царя займали цю посаду? Справа в тому, що  ліки  для членів царської  родини  повинні були бути попередньо "випробувані". Цей контроль проводили всі керівники Аптекарського наказу. Внутрішня організація Аптекарського наказу була аналогічна організації і всіх інших наказів Московської держави. Аптекарському наказу надавалося дуже важливе значення, що видно з того, що на чолі цієї установи завжди стояли дуже заслужені бояри, які користувалися особливою довірою государів. Йому був підвідомчий великий контингент осіб, дотик до лікарській справі. До складу цього персоналу входили такі посадові особи:

1. Доктора. Під докторами зрозуміли, власне, лікарів-терапевтів, які лікували внутрішні хвороби.

2. Лікаря, тобто хірурги, - як вони і називаються в іноземних оригіналах справ Аптекарського наказу. Лікаря завжди строго відмежовують від лікарів. Так, коли в 1623 році кілька лікарів були відряджені для огляду внутрішньої хвороби колишньої царської нареченої, дівиці Марії Хлопової, то лікар Балсирь, що знаходився в цій комісії, оголосив, - «що він повз дохтура лікувати не вміє: тое хвороба знають дохтура, a він, лікарю, того не знає ».

3. Аптекаря, які керували царськими аптеками. У підпорядкуванні їм знаходився нижчий фармацевтичний персонал, як-то: алхімісти, діштілятори («горілчані перепущіки»), аптекарські учні та травники, які збирали для потреб царських аптек різні цілющі трави.

4. Окулісти, тобто очні лікарі і, разом з тим, по усій вірогідності,-оптики.

5. Цирульники («Барбери»), рудомети (кровопускателі), костоправи та підлікарі - становили нижчий лікарський персонал.

6. Годинникових справ майстри, які чомусь також значилися у відомстві Аптекарського наказу. Потім у Аптекарському наказі значився цілий ряд інших осіб, які відправляли при ньому різні обов'язки, наприклад: перекладачі, городники, сторожа і т. п.

Аптекарський наказ відал цілком усіма згаданими особами; він приймав їх на службу, призначав їм платню, розподіляв між ними обов'язки, звільняв їх від служби; тут же відали всі ці особи судом і розправою, так що Аптекарський наказ приймав по відношенню до них характер судового встановлення. .
Найважливішою функцією Аптекарського наказу було забезпечення медичної й лікарської допомоги армії.  Аптекарський наказ займався добором лікарів і аптекарів, контролював знання. Від іноземців був потрібний диплом (атестат), рекомендації з попередніх місць служіння: від міст, колегій лікарів і навіть королів, їх нерідко піддавали  іспиту. Тільки після такої процедури лікар або аптекар приносив присягу, потім одержував аудієнцію в царя й приступав до своїх обов'язків.

В період «смути», польсько-литовського та шведського вторгнення, (1609 – 1612рр.), а також у період громадянської війни діяльність Аптекарського наказу була значно згорнута. У 1612 році народне ополчення під керівництвом К.З. Мініна і Д.М. Пожарського звільнило Москву від військ Речі Посполітої, державне керівництво в країні почало поновлюватися лише після Земського Собору в 1613 році. Відновлення діяльності наказу відносять приблизно до 1620 року. Цю дату багато істориків вважають його заснуванням.

Аптекарський наказ на першому етапі своєї діяльності був придворним медичним закладом, керував царською аптекою, відав медичним персоналом. В обов'язки цього наказу входило лікування царя, його родини і наближених. При цьому для царя виготовлялися «відбіркові лікарські засоби»,які зберігалися в особливій кімнаті («казьонці») за печаткою дяка Аптекарського наказу. Виписування ліків та їх приготування було обумовлено великої суворісті. «Приготовлені для палацу ліки були випробувані докторами, його прописаними, аптекарями його приготувавшими, і, нарешті, якому воно здавалося для передачі" на верх "».

У 1631 р. штат Аптекарського наказу був невеликим: два лікаря, один аптекар, один окуліст, два перекладачі і один піддячий. У середині XVII ст. Аптекарський наказ з придворної установи перетворився в загальнодержавну. Значно розширилися і його функції. Аптекарський наказ відав запрошенням на службу іноземних лікарів і підготовкою національних кадрів, розподілом їх за посадами, перевіркою «докторських казок» (історій хвороб) і виплатою платні. Аптекарський наказ займався підбором лікарів у стрелецькі полки, постачанням військових частин ліками та займався підготовкою російських лікарів з 1654р. Витрати Аптекарського наказу оплачувалися із загальної скарбниці, а згодом ця установа мала власний бюджет.

З відкриттям другої аптеки («нової») в 1672р., та третьої аптеки при першому цивільному госпіталі в Москві в 1682р. поширилися і функції Аптекарського наказу. Аптекарський наказ керував аптеками, аптекарськими городами та організацією збирання лікарських рослин у масштабі країни.

Аптекарський наказ збирав податі у вигляді лікарських трав, ягід і іншої сировини для виготовлення різних лікарських форм. Для збору лікарських рослин в штаті Аптекарського наказу знаходилися досвідченні люди з народу, звані помясами, травниками, що займалися заготівкою рослин. У зборі брали участь і лікарські учні,  цирульники, а також населення. Населення сповіщалося про збір трав через глашатаїв. Значну частину рослин збирали в найближчих до Москви палацових селах, збори лікарських рослин інколи приймали характер повинностей, обтяжливих для населення. Наказ приписував воєводам приймати заходи по розшуку нових лікарських рослин.

У першій половині 17 століття у ведені наказу знаходилися Аптекарська палата (з аптекою), Аптекарський сад і огород, що мали Аптекарський двір(старий). В 1670р. в Москві був збудован новий Аптекарський двір. Двори були підприємствами промислового типу: вони проводили заготівку, сушку трав і виготовляли лікарські засоби (пластири, мазі, масла, настойки, екстракти, сиропи, соки), виробляли перегонку ефірних масел, вод, настоїв, отримували спирт шляхом ректифікації. Тут же проводилося сушіння, здрібнювання й зберігання рослин та іншіх речовин. Для останнього були влаштовані комори, льохи, льодовики.

Військові події поставили перед Аптекарським наказом ще одну проблему- створення медичної служби в російській армії. У зв'язку з цим Аптекарський наказ придбав додаткові функції: призначення у війська лікарів і підлікарів, постачання ліками полкових аптек, організація тимчасових військових шпиталів, огляд солдатів про придатність їх до несення військової служби.

Потреба в медиках зростала, але власної підготовки лікарів у країні не існувало. Тому в 1654р. при Аптекарському наказі була відкрита перша медична школа. Створення школи було пов'язано з потребою в полкових лікарях (це був час війни з Польщею) і необхідністю боротьби з епідеміями. Навчальними посібниками в школі служили зелейники, лікарські порадники, «травники», й численні «дохтурскі казки» - історії хвороби. Першими учнями стали 30 стрільців, яких готували цілеспрямовано для полків російської армії. Термін навчання у школі становив 5-7 років. Зважаючи на велику потребу в полкових лікарях, у 1658 р. відбувся достроковий випуск (через 4 роки). З числа тих, що закінчили школу, 17 лікарів направлені в діючу армію, решта - в Стрілецький наказ для проходження служби.

Аптекарський наказ виконував контроль за приготуванням ліків в «царській», а пізніше у «вільній» аптеці. В наказі проводилася судово – медична експертиза трав та ліків невідомого складу, а також лікарська експертиза (огляд осіб, інколи і трупів). Одним із завдань наказу було проведення протиепідемічних заходів(введення карантинів, прикордонних застав, дезінфекція приміщінь).

Якщо спочатку Аптекарський наказ займався наданням медичної допомоги тільки царю й близьким йому боярам, то до 40-х років 17 століття ситуація змінюється. Допомога надається й іншим імущим пацієнтам, їм готуються

ліки, і за вказівкою царя відпускаються із придворної аптеки. Не тільки в Москві розвивалося забезпечення населення ліками. Уживали

спроби обладнання аптек в інших містах Росії: Вологді(1673р.), Казані(1679р.).

В 1678 році для тих, що займалися в аптеках і лікарських садах фармацевтичною справою було встановлено нове звання - "диштилятор". Першим з них був призначений аптекарський учень Василь Шилов (стаж його роботи в Аптекарському наказі складав 19 років). У його функції входило виготовлення ліків, приймання ліків із-за кордону, керівництво збором трав в аптекарському саду й городі. Останній займав площу 2,5 га. На цій же території розташовувався так званий Аптекарський двір.

Починаючи з 1681р. штат Аптекарського наказу значно збільшився. Серед 80 співробітників було 6 докторів, 4 аптекаря, 3 алхіміка, 16 лікарів-іноземців, 21 російський лікар, 38 учнів лікарської і костоправної справи. Крім того, було 12 под'ячих, городники, товмач і господарські працівники.

Місце розміщення Аптекарського наказу не було постійним. Спочатку ця установа знаходилося на території Кремля, в кам'яному будинку навпроти Чудова монастиря. У другій половині XVII ст. основні служби Аптекарського наказу були переміщені на нове місце. У видатковій книзі за 1657р. є такий запис: «Аптекарський двір і город перенести ... від Кремля міста за М'ясницькі ворота і влаштувати в городній слободі на порожніх місцях ». На будівництво нової споруди були виділені кошти. З документів відомо, що існували приміщення Аптекарського наказу і у Кам'яного мосту. Аптекарський двір розміщувався також на Смоленській вулиці (позаду будівлі Музею російської архітектури збереглася одна з прибудов Аптекарського двору).

У 1690 р. був виданий указ царів Івана і Петра Олексійовича «Про поліпшення постановки аптечної і медичної справи в Аптекарському наказі». У ньому зазначалося, що лікарі і аптекарі не мають між собою доброї згоди, «без будь-якої причини», між ними спостерігаються часто «ворожнеча, сварка, наклеп і нелюбов». Звідси у молодших чинів до докторів і аптекарів «непослух», у справах «недбальство». В указі зазначено, що при такому положенні виготовлені ліки замість користі можуть заподіяти людям страждання. Для наведення належного порядку в медичної справі і в аптеках указ наказував кожному доктору і аптекарю приймати присягу і клятву.

Аптекарський наказ намагався внести свою лепту в розв'язку завдання,

поставленого на Стоглавому соборі - створення державних лікарень. Яка була особливість їх створення в той час? Справа в тому, що в Росії лікарнями традиційно займалися спонукувана християнським милосердям православна церква. Були організовані лікарні при Трійці- Сергієвій Лаврі,

Белогостицькому монастирі, Успенському горному монастирі (Н.Новгород), Новоспаської  й Києво - Печерської Лаврах та ін.  Більшу грошову допомогу  виявляли  в цьому імущі люди, які вносили свої частки пожертвування.


При будь-якій такій лікарні відкривалася аптека. Вона була невеликою, з дуже обмеженим асортиментом, але вартість ліків була доступною.
Бічем Росії були епідемії. Державна влада в одному із завдань Аптекарського наказу умістила проведення  "противоепидеміоло- гичних заходів". Уже в 16 столітті вводиться перший своєрідний карантин; установлюються прикордонні застави, оточення, окурювання приміщень ялівцем і ополонку.

Початок 18 століття відзначився рядом реформ, проведених Петром I. До основних реформ в області медицини і фармації відносять відкриття шпиталів, спеціальних шкіл для підготовки лікарів і аптекарів, вільних аптек для продажу ліків населенню, встановлення монополії на відкриття аптек (1701р.) і аптекарських садів.

Указом 1701 року наказувалось відкрити в Москві 8 приватних (вільних) аптек і закрити зелейні лавки.

Аптекарський наказ проіснував більш 140років. У 1707 році Аптекарський наказ був реорганізований і названий Аптекарською канцелярією. В 1714р. він був перетворен в аптекарську канцелярію Головної аптеки, також в 1714 році на чолі канцелярії був поставлений лікар на посаді архіатра. Канцелярія відала усіма медиками: докторами, лікарями, аптекарями, окулістами, алхімістами, костоправами та іншими. Найвище місце в ієрархії медичних професій займали доктора, які лікували внутрішні хвороби; за ними ішли лікарі, вони займалися в основному хірургією і лікуванням зовнішніх хвороб. Серед докторів було багато іноземців, які отримали вищу медичну освіту в університетах Європи (до початку XVIII ст. зробити це в Росії було неможливо) і зобов'язаних «учнів російських вчити з усяким старанністю, чого самі вдатні». Серед лікарів було більше російських лікарів, які могли навчатися в медичній («лікарській») школі, що відкрилася в Москві при Аптекарському наказі в 1654 р.

У 1721 році аптекарську канцелярію Головної аптеки перейменували в Медичну канцелярію. Медична канцелярія, яка була реорганізована з канцелярії Головної аптеки (у 30-х роках 18 століття), контролювала роботу аптек, продаж ними отруйних ліків, переслідувала знахарства. В 1763р. Медична канцелярія була перетворена в Медичну колегію, яка працювала до 1803р.У голові колегії стояв президент, колегія розподілялась на два департамента, один з яких займався науковими справами, а другий- адміністративними та фінансово- господарськими. Основною справою колегії була боротьба з епідеміями. В 1803р. Медична колегія була реорганізована, і за прикладом Франції управління медичною справою було передано Міністерству внутрішніх справ.

Медична і фармацевтична освіта на Русі та у Московській державі до 18ст. мала свої особливості. Оскільки на Русі існувала медицина народна і медицина монастирська, вчення відбувалося таким чином. Лічці народної медицини передавали свої знання і секрети з покоління в покоління в так званих родинних медичних школах. В житті світських лікарів – іноземців та монастирських лічців значне місце займали підмайстер, учні (ремісниче вчення). В період монголо – татарського нашестя світська медицина була відсутня, а медичну допомогу надавали лічці народної медицини. Після звільнення Русі в 14 – 16 століттях не було світських шкіл і вищих учбових закладів, що істотно позначилося на розвитку природно – наукових знань. В архівах кінця 14 ст. згадується про організацію в містах України ремісничих цехів, є відомості про ремісників – лікарських порадників, або цирульників. Окрім кровопускання і лікування ран, лікування внутрішніх хвороб, травматологія, дерматологія, хвороби зубів підлягали компетенції цирульників, оскільки в більшості населених пунктів України лікарів не було. Кожен майстер мав декілька учнів та підмайстрів. Цирульники, які обслуговували міське та сільське населення, складали основні кадри медичних робітників протягом декількох століть.

Після возз’єднання України з Росією першим правлячим лікарям прийшлося вести боротьбу з цирульниками, щоб взяти під свій контроль їх діяльність.
У 17 столітті в Москві при Андріївському монастирі була організована медична школа, в якій викладання «вільних наук» очолював український вчений Епіфаній Славінецький (помер у 1675 році). У 1632 році в Києві була заснована Київська колегія, яка в 1701 році указом Петра I отримала титул і право академії. Київська академія зіграла значну роль в підготовці медичних кадрів і організації госпітальних медичних шкіл.

Контрольні питання:

1. Аптекарський наказ: його організація і діяльність.

2. Функції Аптекарського наказу.
3. Реформи Петра I в області медицини і фармації.
4. Особливості медичної освіти на Русі.
5. Основні етапи розвитку медичної і фармацевтичної освіти (до 18 століття).


Перелік рекомендованої літератури:


 1. Аптекарский приказ//Малая мед. энциклопедия. – М.,1992. – Т.З. – С.299

 2. Верхратский С.А.,Заблудовський П.Ю.Історія медицини; Навч.Посібник.- 4-е. вид., - К.:Вищ.шк., 1991. – С.214 – 220

 3. Мирский М.Б. Аптекарский приказ (К 410-летию государственного упраления медицинскими делами в России)//Сов. здравоохранение.- 1991. - №11. – С. 72.

 4. Мультановский М.П.История медицины. – М.Медицина, 1967. – С.72-76, 98-103.

 5. Палкин Б.Н. Аптекарский приказ //БМЭ. – М.,1975. – Т.2. – 121-122.

 6. Сало В.М.Аптечная реформа 1701 год.//Фармация. – 1989. - №5. -С.88-91.

 7. Тольцман Т.И.Учебник организации фармацевтического дела. – М.:Медгиз.,1961. – С.41-53

ТЕМА 12: НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ В ОБЛАСТІ МЕДИЦИНИ

Й ФАРМАЦІЇ В 18-19 СТ.

Мета заняття: вивчити питання розвитку медицини й фармації в 18-19 ст.,
ознайомитися з науковими відкриттями вчених - медиків і
фармацевтів цього періоду.
У розвитку хімії до середини 16 століття переважав алхімічний напрямок. Під алхімією прийнято розуміти мистецтво перетворення неблагородних металів у золото за допомогою "філософського каменю". Із середини 16 ст. на зміну алхімії приходить новий напрямок - ятрохімія (або лікувальна хімія). Її творцем був Парацельс. " Не добуванню золота, а захисту здоров'я повинна служити хімія";- проголошує Парацельс. Нові хімічні препарати Парацельс застосовував у якості ліків, а лікарські засоби рослинного походження після хімічного очищення містили тільки діючі речовини. Прихильники Парацельса заперечували навчання Галена.
Розвиток фармацевтичної промисловості сприяв відкриттю нових фактів, які вже не укладалися в рамки алхімічних та ятрохімічних пояснень.

Нідерландський натураліст Ян Баптист ван Гельмонт (1579-1644 рр.), що займався ятрохімією, увів термін «газ» і вперше поставив досвіди з вивчення харчування рослин.

Дослідник Санкториус сконструював спеціальну камеру-ваги, де вивчав обмін речовин, особисто виступаючи як об'єкт досвідів. Складний прилад дозволяв робити кількісну оцінку засвоєння харчових продуктів і виділень організму шляхом зважування самого себе. Результати експериментів були представлені в трактаті «Про медицину рівноваги» (1614р.). Одночасно із Санкториусом над створенням термоскопа працював затятий супротивник схоластики, механік, астроном і натураліст Галілео Галілей (1564-1642 рр.). Прилад великого італійця являв собою скляну кулю з тонкою припаяною трубочкою, також виконаної зі скла. Коли її вільний кінець поринав у посудину з підфарбованою водою або вином, куля нагрівалась людським теплом, а повітря розширювалося. У міру остигання кулі вода піднімалася нагору до певної мітки.

Сучасний термін «мікроскоп» і перше застосування приладу пов'язані з ім'ям англійського натураліста Роберта Гука (1635-1703 рр.). Різнобічний учений, експериментатор, що випередив Ньютона в здогадах про існування всесвітнього тяжіння, Гук удосконалив оптичну систему Галилея, створивши мікроскоп, що збільшував у 30 разів. Маючи ступінь магістра мистецтв Оксфордского університету, учений винайшов повітряний насос, придумав пружинний привід механізму кишенькових годинників і безліч інших корисних речей.

Мікроскоп Гука

В 1664 році в Англії лютувала чума, але магістр не покинув Лондон, будучи захоплений науковими експериментами. В «Історії Королівського суспільства» зберігся запис від 1665 року: «Гук... між іншими речами показав перший дійсний мікроскоп і безліч відкриттів, зроблених з його допомогою, першу ірисову діафрагму й цілий ряд нових метеорологічних приладів». Тоді ж вийшла у світ класична праця магістра Гука - книга за назвою «Мікрографія, або Фізіологічний опис дрібних тіл, досліджених за допомогою збільшувальних стекол». Твір являв собою розповідь про результати застосування мікроскопа як дослідницького інструменту: у ньому описане 57 «мікроскопічних» й 3 «телескопічних» досвіди. Крім того, автор відкрив клітинну будову тканин, увів термін «клітка», дослідивши тканини рослин, комах і тварин. Чудові гравюри, що супроводжували текст, представляли як наукову, так і художню цінність.

Самий потужний мікроскоп свого часу в 1673 році створив нідерландський натураліст Антоні ван Левенгук (1632-1723 рр.). Прилад з 270-кратним збільшенням дозволяв спостерігати й замальовувати найпростіших, сперматозоїди, бактерії, еритроцити, а також їхній рух у капілярах. Малі живі організми, виявлені при значному збільшенні, були описані в книзі «Таємниці природи, відкриті Антонієм Левенгуком» (1695р.).

Чеський натураліст Ян Эвангеліст Пуркіне (1787-1869 рр.) одним з перших застосував клітинну теорію безпосередньо до медицини, розглянувши нервові клітини в сірій речовині головного мозку. В 1837 році вчений зробив ще більш приголомшуюче відкриття: описавши клітини в головному й спинному мозку, він виділив у сірій речовині кори мозочка великі клітини, а також зміг пояснити ритмічну роботу серця наявністю волокон провідної системи цього органа. Клітини мозочка й серця в спеціалізованих атласах називаються ім'ям Пуркіне.

У другій половині 18 ст. з'явилася нова теорія - теорія флогістону. Творці цієї теорії Іоган Бехер і Георг Сталь намагалися на її підставі дати пояснення явища горіння й окиснення. Послідовником цієї теорії був шведський аптекар К. В. Шеєле (1742 – 1786рр.). Шеєле відкрив ряд нових речовин: органічні кислоти (винну, лимонну, яблучну, щавлеву, молочну, сечову), відкрив гліцерин, хлор, марганець і уперше одержав кисень. Одночасно кисень був отриманий англійським хіміком Пристлі.

Великий внесок у розвиток хімічної науки зробили фармацевти, яким належать важливі відкриття у галузі фармації.

Аптекар Луі Воклен (1763-1829рр.), перший директор фармацевтичної школи у Парижі, заснованої у 1803р., провів більше 200 хімічних експериментів, в наслідку яких їм було відкрито та виділено у вільному стані хром, відкрито берилій, паладій, іридій, осмій, отримані солі сульфітної кислоти, сірководень, цианова кислота.

Аптекар Б.Куртуа (1777-1837рр.) отримав йод, їм розроблено метод отримання цинкових білил та інших хімічних сполук.

Французький фармацевт Субейран у 1831р.відкрил хлороформ та описав його властивості.

З немецьких фармацевтів , зробивших відкриття у хімії, слід вказати Клап- рота (1743-1817рр.), який відкрил сполуки урану, стронцію, титану та інших елементів. Фармацевт Томас Мор (1806- 1873рр.) є засновником об'ємного аналізу у хімії, він зконструював ваги нового типу.

Засновник методики елементарного органічного аналізу Юстус Лібіх (1803-1873рр.) почав свою діяльність в аптеці. Їм написано посібник з органічної хімії у застосуванні до фармації. Лібіх запропонував розроблений їм апарат для спалювання органічних сполук та методи визначення ряду алколоїдів.

В 18 ст. працювало багато хіміків, наукова діяльність яких не укладалася у звичайні схеми розгляду етапів і напрямків розвитку науки, і серед них особливе місце належить російському вченому-енциклопедистові, поетові, поборникові освіти Михайлу Васильовичу Ломоносову (1711-1765рр.).

Своїми відкриттями Ломоносов збагатив майже всі області знання, і багато його ідей більш ніж на сто років випередили науку того часу. Діяльність М.В.Ломоносова, великого руського вченого- енциклопедиста, пов'язана з розвитком вітчизняної медицини, хімії і фармації. В 1745р. М.В.Ломоносов був призначений професором хімії і академіком Петербурзької Академії наук. Проект першого університету був складений М.В.Ломоносовим в 1754р., в ньому було запропоновано структура університету та програма викладання. Університет було відкрито 25(12) січня 1755р., зараз він носить ім'я свого засновника: Московський державний університет ім.М.В.Ломоносова. В 1756р. Ломоносов провів знамениті досвіди з випалювання металів у закритій посудині, які дали незаперечний доказ збереження речовини при хімічних реакціях і ролі повітря в процесах горіння: спостережуване збільшення ваги при випалюванні металів ще до Лавуазьє він пояснював з'єднанням їх з повітрям. М.В. Ломоносов в 1756р. пояснив процеси окиснення і цим заклав наукову основу для правильного розуміння процесу дихання. На противагу поданням, що панували, він затверджував, що теплові явища обумовлені механічним рухом матеріальних часток.

Пружність газів він пояснював рухом часток. Ломоносов розмежовував поняття «корпускула» (молекула) і «елемент» (атом), що одержало загальне визнання лише в середині 19ст. Ломоносов сформулював принцип збереження матерії й руху, виключив флогістон із числа хімічних агентів, заклав основи фізичної хімії, створив при Петербурзькій Академії Наук в 1748р. хімічну лабораторію, у якій проводилися не тільки наукові праці, але й практичні заняття студентів. З ім'ям М.В. Ломоносова пов'язан початок розвитку кількісної аналітичної хімії, він першим вказав на значення математики і фізики для хімічних експериментів. Великі дослідження проводив він у суміжних з хімією областях знання - фізиці, геології й ін.

Больших успіхів у виділенні газів і вивченні їхніх властивостей досяг Джозеф Пристлі – протестантський священик, який займався хімією. Біля Лидса (Англія), де він служив, перебував пивоварний завод, звідки можна було одержувати в більших кількостях «зв'язане повітря» (тепер ми знаємо, що це був диоксид вуглецю) для проведення досвідів. Пристлі виявив, що гази можуть розчинятися у воді, і спробував збирати їх не над водою, а над ртуттю. Так він зумів зібрати й вивчити оксид азоту, аміак, хлороводень, диоксид сірки (звичайно, це їхні сучасні назви). В 1774р. Пристли зробив найважливіше своє відкриття: він виділив газ, у якому речовини горіли особливо яскраво. Будучи прихильником теорії флогістону, він назвав цей газ «дефлогістованим повітрям». Газ, відкритий Пристлі, здавався антиподом «флогістованого повітря» (азоту), виділеного в 1772р. англійським хіміком Даніелом Резерфордом (1749–1819рр.). В «флогістованому повітрі» миші вмирали, а в «дефлогістованому»-були досить активним. (Слід зазначити, що властивості газу, виділеного Пристлиі ще в 1771р. описав шведський хімік Карл Вільгельм Шееле , але його повідомлення через недбайливість видавця з'явилося в пресі лише в 1777р.) Великий французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє відразу ж оцінив значення відкриття Пристлі. В 1775р. він підготував статтю, де затверджував, що повітря не проста речовина, а суміш двох газів, один з них – «дефлогістоване повітря» Пристлі, що з'єднується з палаючими або предметами, що іржавіють, переходить із руд у деревне вугілля і є необхідним для життя. Лавуазьє назвав його oxygen, кисень, тобто «порождающий кислоти». Другий удар по теорії елементів-стихій був нанесений після того, як з'ясувалося, що вода – це теж не проста речовина, а продукт з'єднання двох газів: кисню й водню. Всі ці відкриття й теорії, покінчивши з таємничими «стихіями», спричинили раціоналізацію хімії. На перший план вийшли тільки ті речовини, які можна зважити , або кількість яких можна виміряти якимсь іншим способом. Протягом 80-х років 18 ст. Лавуазьє в співробітництві з іншими французькими хіміками – Антуаном Франсуа де Фуркруа (1755–1809рр.), Гітоном де Морво (1737–1816рр.) і Клодом Луі Бертолле – розроблено логічну систему хімічної номенклатури; в якій було описано більше 30 простих речовин із вказівкою їхніх властивостей. Ця праця, «Метод хімічної номенклатури», була опублікована в 1787р.

Одним з послідовників М.В. Ломоносова був аптекарський учень, а потім великий вчений,- Т.Е. Ловіц. Російський хімік - фармацевт Т. Е. Ловіц (1757-1804рр.) відкрив адсорбційну здатність вугілля й запропонував використовувати її для очищення води, спирту й інших речовин. Він розробив методи одержання абсолютного спирту, їм отримана крижана оцтова кислота, виноградний цукор, а також проведені відкриття в області кристалізації речовин з розчинів.

Великим діячем наукової фармації кінця 18- початку 19ст. був Н.М. Максимович- Амбодик (1744-1812рр.). Він є автором однієї з найкращих наукових праць про лікарські рослини. Він запропонував багато наукових рекомендацій про необхідність клінічних експериментів у фармакології.

Академіку Н.Я. Озерецьковському ( 1750-1827рр.) належать відкриття у фармації і ботаниці, пов'язані з вивченням властивостей кореня чистотілу та іншої лікарської рослинної сировини. В 1816р. він надав до Петербурзької академії наук наукову працю, в якої описані ліки з рослинної сировини, які у Москві та в її околиці застосовувались для лікування певних захворювань.

Академік В.М.Севергін (1765-1826рр.) провів наукові дослідження, пов'язані з вивченням мінеральних вод. Його вважають засновником фармацевтичного аналізу в Росії, він є автором посібника з фармацевтичного аналізу.

Серед крупних діячів фармації слід назвати І.Г. Моделя. Їм проведено ряд досліджень практичного характеру: аналіз води, отримання та очистка бури. І.Г. Модель був обран почесним членом Петербурзької академії наук.

Руський вчений-фармацевт А.П. Нелюбін (1785-1858рр.) з 1818 по 1844рр. був професором кафедри фармації фармацевтичного відділення Петербурзької медико- хірургічної академії, він поєднував свою педагогічну діяльність з великою науково- дослідницькою роботою. Наукова діяльність А.П. Нелюбіна стосувалась різноманітних питань з медицини, наукової і практичної фармації, аналітичної і фармацевтичної хімії, фармакогнозії. Його праця : «Фармакографія або фізико- фармацевтичне викладання виготовлення і застосування нових ліків» є енциклопедією з лікознавства. Широко відома праця А.П. Нелюбіна, яка відображує його дослідження хімічного складу кавказьких мінеральних вод. Одним з перших у Росії А.П. Нелюбін почав викладати курс організації фармацевтичної справи, а також історію загальної та руської фармації. В 1843р. їм була складена програма з фармації.

Наукові дослідження фізико- хімічних властивостей лікарських речовин належать професору кафедри фармації Московського університету А.А. Іовському (1796- 1857рр.). В 1838 році їм була надрукована книга «Накреслення фармації», в якій науково обґрунтована технологія виготовлення ліків в умовах аптек з урахуванням фізико- хімічних властивостей усих інгредієнтів, що входять до їх складу.


Відкриття наркотину та суміші солей морфіну й наркотину у 1802р. паризьким аптекарем Шарлем Дерозі (1780-1846рр.) поклало початок дослідженню алколоїдів і виділенню їх у чистому вигляді. Пельт'є і Кавенту вперше отримали стрихнін, бруцин та інші алкалоїди з рослинної сировини.
Англійський хімік Деві Гемфрі (1778-1829рр.) відкрив оп'яняючю дію закису азоту (1799р.), одержав металевий калій і натрій з гідроокисів (1807р.), а також амальгами металів електролітичним шляхом (1808р.), виділив бор з борної кислоти (1810р.).

Друга половина 19- го століття знаменна відкриттями в органічній хімії: французький хімік Шеврель (1786-1889рр.) установив хімічний склад жирів, виділив стеаринову й інші жирні кислоти. Синтетичне одержання аніліну російським хіміком Н. Н. Зініним поклало початок бурхливому розвитку фармацевтичної промисловості.

Значний вплив на розвиток фармації 19ст. зробили відкриття Луї Пастера (1822-1895рр.), Джозефа Лістера (1827-1912рр.), Пауля Ерліха (1854-1915рр.). Дослідження Пастера розкрили роль мікробів у виникненні багатьох хвороб. Лістером розроблено методи дезінфекції ран. Еріх відкрил дію хімічних речовин на інфекційний процес в організмі людини. Роботами Луї Пастера і розвитком мікробіології зроблений істотний вплив на фармацію: виникає вчення про асептику й антисептику та з'являється група антисептичних засобів.

Нове вчення, розроблене у 18ст., що має своїх прибічників і в наши дні, відоме під назвою, яку дав йому сам засновник,- гомеопатія. Засновником цього вчення був німецький лікар Самуель Ганеман (1755-1843рр.). «Подібне подібним виліковується» стало основним принципом його вчення. Ганеман виступав противником сильнодіючої терапії, вважаючи її шкідливою для «життєвої сили». Лікувальні властивості речовин, казав він, виявляються виразніше, якщо призначити їх в якнайслабших розчинах, тобто «потенціювати».


Контрольні питання:
1. Основні положення ятрохімії.
2. Вчення Парацельса в області ятрохімії.
3. Сутність теорії флогістону.
4. К. В. Шеелє - послідовник теорії флогістону, його наукові відкриття.
5. Наукові відкриття й основні дослідницькі роботи М. В. Ломоносова.
6. Внесок Т. Е. Ловіца в розвиток хімії.
7. Значення відкриттів в області органічної хімії.
8. Наукові відкриття в області мікробіології.

Перелік рекомендованої літератури:

 1. Верхратский С. А., Заблудовський П.Ю. Історія медицини,- Київ,1991,-С. 109-129.

 2. Мультановский И.Б. Очерки из истории отечественной фармации.-М.,1956.-С.-8-12.

 3. Тольцман Т.И., Голосова Н.А. История медицины.-М-ва:Медицина,1967.-С.-80-81.

 4. Тольцман Т.И. Учебник организации фармацевтического дела.-М.,1961.-С. 29-38.

 5. Сало В.М. Академик Российской академии наук фармацевт Т.Е Ловиц// фармация.-1975.-№1.-С.36-39.

 6. Фармацевты 18-19ст.//Учебник организации фармацевтического дела.-М.,1961.-С.61-67.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка