Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів таСторінка3/12
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ТЕМА 5-6: ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ ГІПпОКРАТА і ГАЛЕНА,

ЇХНЯ РОЛЬ У РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ Й

ФАРМАЦІЇ

Мета заняття: закріпити теоретичні знання про історію медицини античної
Греції й стародавнього Риму,ознайомитися з діяльністю Гіппократа й Галена.
Історія стародавньої Греції являє собою історію розкладання родових і формування рабовласницьких відносин. Вона ділиться на 5 періодів:

1) крито-мікенський, або егейський (III-II тис. до н.е.); розкопки на о. Крит свідчать про наявність унікальних санітарно-технічних споруджень (системи труб з обпаленої глини, водовідвідних каналів, вентиляції, чудових лазневих приміщень);

2) передполісний період (11-9 ст. до н.е.), названий також «гомерівським», тому що відомості про нього черпалися з поем «Еліади» та «Одисеї»;

3) полісний період (8-6 ст. до н.е.) відзначений двома найважливішими для історії медицини явищами: а) формуванням матеріалістичної давньогрецької філософії, що склалася в 7 ст. до н.е. в Іонії; б) становленням храмового лікування;

4) класичний період (5-4 ст. до н.е.) - період найвищого економічного, політичного й культурного розвитку, найвищий внутрішній розквіт Греції; лікування розвивалося в руслі єдиного філософського знання - натурфілософії (всі великі лікарі були філософами й навпаки);

5) еліністичний період (др.половина 4 ст. до н.е. - середина 1 ст. н.е.) - час найбільш плідного розвитку медицини давньої Греції; медицина епохи елінізму характеризується бурхливим розвитком анатомії й хірургії, відзначається діяльність олександрійської лікарської школи в цих галузях.

Після встановлення рабовласницького ладу в древній Греції, медицина з однієї сторони залишалася храмовою, а з іншої - ставала професійною.

Професійна медицина характеризується насамперед появою перших в історії медичних лікарень, перших при них медичних шкіл (лікарняні медичні школи) і зачатками організації охорони здоров'я в містах.

В 5 ст. до н.е. у м.Кос на острові з тією ж назвою на берегах Малої Азії утворилася косська медична школа. Зважаючи на натурфілософські погляди, лікарі косської школи сприймали людину, її здоров'я й хвороби в тісному зв'язку з навколишнім світом. Хвороба в їхньому розумінні - не покарання богів, а результат впливів усього навколишнього світу й порушення харчування.

Розквіт косської школи (друга половина 5 ст. - перша половина 4 ст. до н.е.) пов'язаний з ім'ям найвизначнішого лікаря стародавності - Гіппократа. Косська школа детально розробила вчення про хворобливі форми. Гіппократ - голова школи, пішов далі, стверджуючи, що лікар повинен лікувати не хворобу, а хворого. Ним також були закладені основи клінічної медицини.

Сама рання зі збережених біографій Гіппократа (460-377 р.р. до н.е.) належить Соранья Ефеському, який освітив професійний шлях Гіппократа лише п'ять століть потому після його смерті. Знаменитий грецький лікар належав до славного роду Асклепіад з острова Кос, де народився і здобув початкову медичну освіту. Його батько Гераклід, так само як багато чоловіків сімейства, успішно займався лікуванням, поступово залучивши сина до свого мистецтва. Його мати- повитуха Фенарета. Увесь рід Гіппократа протягом 18 поколінь займався медициною. Неспокійна натура нащадка Асклепія не дозволяла йому довго затримуватися на одному місці. У молодості він багато подорожував, вивчаючи медицину різних держав. Античні історики побіжно згадували про підпал, звинувачення в якому нібито змусило Гіппократа покинути Кос.

Мізерні відомості з давніх творів майже не дають уявлення про життя великого цілителя. За звичаєм тих часів, Гіппократ багато подорожував. Маршрут його мандрів можна уявити за назвами міст в трактатах, за розповідями місцевих лікарів. У більшості описів, надісланих самим Гіппократом, згадуються Фасос - невеликий острів у Егейському морі, а також найближче до нього материкове місто Абдері. У різні роки він відвідував Кизик, розташований на березі Мармурового моря, практикував у Ларіссі і Мелібєї - великих містах Фессалії. Таким чином, крім міст Греції він побував у містах Малої Азії, окремих містах на узбережжі Чорного моря. Відомі імена його синів - Фессал і Дракон, які так само, як і батько, займалися лікуванням. Останні роки Гіппократ провів у Ларіссі, де й помер .

Значний вплив на діяльність Гіппократа зробило вчення найбільшого мислителя стародавності, Демокрита, про природу людини. Це вчення складається із двох положень:

1) природу людини «робить» навколишня його фізична природа («фізис»);

2) суспільство з його установками або законами («номос») перестроює природу людини.

Ці положення Демокрита лягли в основу мислення Гіппократа як лікаря, і насамперед в основу його навчання про природу людини.

Трактат «Про повітря, води і місцевості» займає головне місце в історії медичної науки. На думку коментаторів різних епох, автор був, поза сумнівом, досвідченим практиком. Приступаючи до аналізу впливу на здоров'я факторів навколишнього середовища, він навів цілком логічні доводи. Наприклад, хвороби або схильність до них в деяких випадках визначені погодними умовами (жарким літом або дощовою зимою). Серед факторів, які сильно впливають на здоров'я, у творі згадуються місцеві кліматичні умови: напрямок вітру, а також положення міста відносно сторін світу. Маючи великий досвід як лікар- періодевт, Гіппократ прийшов до свого знаменитого навчання про 4 основні типи статури й темпераменту людини і виклав його у цьому трактаті. За Гіппократом, в організмі людини є 4 важливі рідини: кров, слиз, жовта та чорна жовч. Темперамент людини пов'язан з переважністю одного з соків в організмі: крові- у сангвініків, жовтої жовчі- у холериків, слизу- у флегматиків, чорної жовчі- у меланхоліків:

-сангвініки- люди Сходу: привітливі, спокійні, угодовані, але зніжені і ледачі, до хвороб не схільні;

-холерики- люди Півночі: худі, енергійні, сильні, діяльні, схильні до хвороб легень та очей,їм рекомендується вологий клімат;

-флегматики: люди Півдня: сонливі, непрацелюбні, відрізняються слабкістю душі, для них сприятливий сухий, теплий клімат;

-меланхоліки- люди Заходу: похмурі, мають негативний погляд на світ, наганяють тугу, схильні до хвороб, що властиві як холерикам, так і флегматикам.

Головною заслугою Гіппократа вважається затвердження наукової основи всякого роду лікування. Будучи прихильником раціональної практики, він оскаржував помилкові філософські теорії, які часто суперечили експериментальній медицині. Гіппократ розглядав медицину і філософію як тісно пов'язані науки, хоча намагався визначити межу їх взаємодії. Усі його твори відрізняє геніальна спостережливість і логіка умовиводів. Узагальнення засновані на власних спостереженнях, перевірених фактах, з яких природним чином витікали ув'язнення. Гіппократ дотримувався гуморальної теорії процесів, що відбуваються в організмі і викликають хвороби. Терапевтична система Гіппократа комбінувала дієтолікування разом з лікуванням звичайними ліками. Значне місце в терапії займало лікування травами, він визначив способи зберігання лікарських рослин. Так Гіппократ рекомендував соки , вичавлені з рослин, зберігати в скляному посуді; листя, квіти і коріння – в глиняному посуді, добре закритих, щоб не втратити «силу ліків». Гіппократ приділяв особливу увагу лікознавству, у «Гіппократовому збірнику» перелічено 250 лікарських рослин та 50 засобів тваринного походження.

До сучасників дійшли розділи «Гіппократова збірника», які складаються з самостійних творів. Написані в різний час, деякі з них є частинами колись єдиної праці. Коментатори виявили повтори, виявили неточності і явно чуже авторство. Поряд зі справжніми роботами Гіппократа, в збірнику є твори інших медиків, що ніяк не применшує величезної цінності цього твору. Висловлювалися припущення, що «Гіппократов збірник» являє собою незначні залишки медичної бібліотеки, але аж ніяк не роботи авторів однієї школи. Всі твори свідчать про великі знаннях вченого, про його професійну майстерність та клінічний досвід.

Здатність до прогнозування, заснованому на вивченні аналогічних випадків, визначила прижиттєву славу Гіппократа. Твори «прогностика» охоплюють обширну симптоматику, на підставі якої можна робити сприятливий або несприятливий прогноз щодо результату хвороби. Дані праці є свідченням геніальності автора, доводячи його чудову спостережливість і великий практичний досвід. Гіппократу були знайомі багато ознак захворювань, які є важливими для діагнозу. Він докладно вивчав характер виділень, таких як: мокротиння, екскременти, розрізняючи їх при різних формах хвороб. При огляді користувався власними методами: простукуванням, вислуховуванням, обмацуванням, але, ймовірно, в самій примітивній формі. Відзначаючи хід хвороби, він приділяв найбільшу увагу різним стадіям, особливо гарячковим і гострим, причому встановлюючи дні кризи, коли організм робить спробу звільнитися від «нетравлення соків».

Одну з власних праць Гіппократ присвятив хірургії, докладно виклавши хід операції, описавши захворювання внутрішніх органів. Яких би поглядів не дотримувалися його практикуючі послідовники, громадська думка в Греції завжди негативно ставилася до розтину трупів. Тому греки осягали анатомію при вивченні ран. Хірургічний трактат дивує точним описом черепних швів і вражаючою рекомендацією виробляти трепанацію черепа у випадках контузії або тріщини.

З творів видно, наскільки високо в Стародавній Греції піднялося мистецтво оперативного лікування. Розділ починається з трактату «Про лікарські кабінети», де автор дає рекомендації початківцям- хірургам щодо інструментів і різноманітних способів перев'язок, що мають місце навіть в сучасній медицині. Проте досвідчений медик не знайшов би тут нічого корисного; ймовірно, твір призначалося для викладання, хоча деякі знаходять його вкрай сумбурним і малозрозумілим.

Інша думка склалася після прочитання книги «Про переломах». Учені відносять цю роботу до кращих творів Гіппократа, маючи на увазі скрупульозність в описі симптомів, прийомів лікування, оптимальність анатомічних відомостей, що передбачає чималий практичний досвід. «Більшість лікарів лікують переломи в перші дні, - писав Гіппократ, - і з раною, і без рани, з неочищеної шерстю, представляючи це нечуждим мистецтву. Тому до тих, хто при свіжих пораненнях вживає вовна, не маючи свіжих пов'язок, повинно мати поблажливість, бо, не маючи бинтів, не можна знайти нічого кращого вовни для перев'язки. Тільки в цьому випадку шерсть повинна бути у великій кількості, добре раздерганная і нежорстка. У малої ж кількості і погана шерсть мало має значення ».

Трохи пізніше була написана книга «Про вправляння суглобів», яка представляла автора як ініціативного клініциста, який захоплювався механічними методами вправляння. На думку Гіппократа, «найправильніше робити розтяг плеча таким чином: підвісити дерево, прив'язавши його мотузкою. Людина нехай сяде на високий стілець, помістити руку вище дерева, щоб ручка лежала під пахвою симетрично, але він буде трохи підвішений. Поклавши на стільці шкіряну подушку на такій висоті, яка відповідала б ліктя, вміщеного під прямим кутом, перекинути ремінь зі шкіри і підвісити на нього важкий вантаж. Поки який-небудь міцний чоловік буде тягти лікоть вниз, лікар хай приступає до рукодействію стоячи... Кость плеча зміцнюється звичайно в продовження 40 днів ».

«Голови людські зовсім не схожі між собою ...» - цілком справедливо зауважив Гіппократ, починаючи трактат «Про ранах голови». В залежності від наявності опуклості в передній або в задній частині черепа, а також у двох напрямках автор розрізняє ступеня небезпеки травм. Найдивнішим тут є систематичний, послідовний опис ран, безсумнівно, отриманих в бою. Тим часом в біографії Гіппократа немає вказівок на причетність до польової хірургії. Є невиразні свідчення щодо його сина Фессала, що брав участь у Пелопоннеської війні. Однак зібрати такий великий матеріал міг лише військовий лікар,який багато разів супроводжував військо в походах.

Гіппократ поділяв причини хвороб на загальні й особисті. До перших відносилися шкідливий вплив клімату, ґрунту, до других - спадковість, умови життя і праці, харчування, вік. Нейтральна дія на організм всіх зазначених умов визначає здоров'я. Гіппократ заклав основи раціональної дієти, вказавши на необхідність «живити хворих, навіть гарячкових», що, на жаль, було забуто на довгі століття. Він розробив дієти, пристосовані до різних форм хвороб: від гострих до хронічних.

За часів Гіппократа фізіологія перебувала в зародковому стані. Медики підозрювали про наявність кровоносних судин, вважаючи їх провідниками не тільки крові, але й інших субстанцій. Значення серця, відмінність між венами і артеріями було еллінам невідомо. Поняття «артерія» позначало всі великі судини, в тому числі трахеї. Кровоносні судини, на їхню думку, переносили повітря до всіх органів: «Те повітря, яке йде в легені і кровоносні судини, заповнює порожнини тіла і мозок і тим самим доставляє розуміння і призводить кінцівки в рух».

У «Гіппократовому збірнику» трохи місця відведено складної проблемі взаємовідносин медицини та релігії. У силу своєї неосвіченості люди у давнину були схильні пов'язувати недуги з гнівом богів. Гомер пояснював епідемію в грецькій армії під Троєю люттю Аполлона. Гіппократ м'яко висміював релігійні уявлення, що стосуються походження хвороб, знаючи, що в основі всякого природного явища лежать природні причини. Ця ж проблема зачеплена в розділі «Про священну хворобу», де Гіппократ різко засуджував магічні методи знахарів. Не маючи уявлення про природу епілепсії, уявні доктора лікували її співами і очисними ритуалами. Настільки гостра критика не мала на меті образити релігійні почуття громадян Греції. Як практикуючий лікар, Гіппократ звернув гнів на «магів, очищувачів, шарлатанів і ошуканців, які прикидаються, що мають благочестя більше всіх інших і більше всіх інших розуміють».

У трактаті «Епідемії» він описав свої спостереження над різними епідеміологічними захворюваннями в багатьох містах Греції, привів 42 мініатюрні історії хвороби - перші в історії медицини. Два інших трактати: «Прогностика» й «Афоризми» виявилися заключним узагальненням усього його величезного і для того часу глибокого осмисленого лікарського досвіду.

Історичне значення діяльності Гіппократа відображується у двох його найважливіших заслугах:

1) він поклав початок власному методу медицини - «спостереженню біля ліжка хворого» у різних станах: під час сну та неспання; його метод зводився до перевірки теорії практикою;

2) поклав початок вченню про основні типи статури й темпераменту людини, і дав цим ключ до розуміння фізіології й патології, а отже й до лікування людини.

На підставі цього Гіппократа вважають «батьком медицини». Його основний принцип лікування: «Не нашкодь». Син Гіппократа Фессал сформулював ще один принцип: «Природа лікує, лікар спостерігає».
В епоху найвищого розквіту римської імперії, коли нею правив імператор-філософ Марко Аврелій жив відомий усьому світу лікар Гален. Клавдій Гален народився в 131 р. н.е. у місті Пергамі, у Малій Азії в родині архітектора Никона, однієї з найосвіченіших людей свого часу.

В історії світової культури, в історії медицини, Гален займає особливе місце. Незважаючи на те, що медичні погляди Галена сформувалися у другій половині II століття нашої ери, Гален протягом 1500 років був незаперечним авторитетом і на Сході, і на Заході. Гален - ціла епоха в медицині. Поруч з ним можуть бути поставлені лише Гіппократ і Авіценна. Гален закінчив класичний період медицини - в численних і об'ємистих працях його підсумовані погляди і досвід багатьох поколінь медиків, починаючи з Гіппократа. Багато зниклих, втрачених творів медиків Олександрії були відображені в книгах Галена і таким чином збереглися.

Діяльність Галена, визнаного ще за життя, була видатною та плідною. До нього не один учений-медик навіть не намагався зробити те, що зробив він: обґрунтував закінчену систему медичних поглядів, яка охоплює всю профілактику захворювань. У Галена можна знайти відповіді на всі питання сучасної йому медицини. Більш того, він намагався дати відповіді на ті питання, які за рівнем знань того часу ще не можна було правильно вирішити. Єдність підходу, систематичність, логічність при вирішенні приватних питань, виходячи із загальних передумов, - ось що характеризує ідейні позиції Галена в медицині. Він увібрав, переробив досвід усіх попередніх поколінь лікарів.

Будучи учнем Пергамської школи, Гален вивчав філософію й природничі науки, а переїхавши в Смірну продовжив освіту, захопившись медициною. Більш глибокі медичні знання Гален одержав в Олександрійській школі. Для вдосконалення своїх медичних знань він багато подорожував, відвідав культурні центри: Кіпр, Палестину, на місці вивчаючи цілющі мінерали, метали, смоли, прянощі. І опанувавши мистецтво медицини, він повернувся в Пергам і зайнявся хірургічною практикою серед гладіаторів. Гален мав велику практику (6 років) в школі гладіаторів, яка дуже збагатила його: він міг бачити різноманітні травми, спостерігати хворих і поранених, стежити за перебігом різних хвороб. Природно, що вчений з такою підготовкою, з такими даними відобразив у своїх працях нові закономірності, нові явища. До того ж великі можливості відкривала перед ним і його посада придворного лікаря. Спочатку у 164р. він вступив на службу до імператора Марка Аврелія, а потім, в 170р. йому доручили на посаді лікаря супроводжувати армію спадкоємця престолу, Коммода. У Римі він пише свої найвизначніші праці з анатомії, фізіології, патології, фармакології, терапії, акушерства, гігієни, описує природу хвороб. Цим наукам він присвятив один із своїх творів «Про призначення людського тіла». Протягом 5 років Гален вивчав анатомію у кращіх лікарів Олександрії, тому досконало володів техникою розтину трупів. Опис частин тіла і органів Гален поєднував з вивченням їх тонкої структури-гістологією. Він привів у систему біологічні й медичні знання свого часу. Ним написано більше 400 трактатів, зокрема 200- з медицини. Частина творів загинула при пожежі у Римі, до нас дійшло близько 140 його праць.

Для Галена характерна єдність поглядів і на нормальні, і на патологічні процеси. Гален не коливається, не мечеться між різними точками зору, як би вони не були привабливі, а своє розуміння хворобливих процесів, а звідси й свою терапію будує виходячи з єдиної концепції - навчання про соки. Саме тому Галена справедливо називають основоположником гуморальної патології, і це у відомої мірі правильно. Твердження про соки організму й про їхній вплив на здоров'я й хворобу, про їхню велику роль у всьому житті організму зустрічається в багатьох медиків більше ранньої епохи. Але саме Галену належить заслуга розвитку цього навчання, систематичний розгляд всіх аспектів його й, що саме головне, наполегливе прагнення всі явища, що відбуваються в людському тілі, розглядати насамперед і тільки під кутом зору навчання про чотири соки. Коливання Галена між матеріалістичним й ідеалістичним трактуванням явищ можна виявити й у важливому питанні - у його розумінні пневми. Навчання про пневму було розвинено Гіппократом, який вважав, що пневма - це животворяща речовина. Гален не тільки взяв це навчання на озброєння, але й розвив його, розрізняючи пневму фізичну, пневму тваринну, яка управляє вегетативними процесами тіла, і, нарешті, пневму психічну, щиросердечну, що управляє й довільними рухами, і психічними переживаннями людини. Ця пневма, у його розумінні, рухається по нервах і переносить відчуття від органів почуттів у мозок, а рухові імпульси - від мозку до мускулів. Кров, утворюючись у печинці, збагачується «природною пневмою», надходить у серце, і розноситься через аорту до всіх частин тіла. «Психічна пневма» знаходиться в головному мозку, нею управляє душа.

У своїх поглядах на природу організму Гален дотримувався вчення Гіппократа і гуморальної теорії виникнення хвороб. Причини хвороб він розділяв на зовнішні й внутрішні. Лікування хвороб, за Галеном, повинне складатися у використанні природних сил організму і застосуванні засобів, що викликають дію, протилежну захворюванню (при високій температурі застосовувати охолодження й т.д.). Велике значення Гален надавав дієтотерапії й заходам попередження захворювань. Слідом за Гіппократом, Гален зв'язував «темперамент» зі станом і здатністю організму.

Гален уперше в історії ввів експеримент у практику медицини й біології, тому його вважають одним з родоначальників експериментальної фізіології. Він описав усі відділи головного і спинного мозку, розробив спосіб препарування мозку у тварин, експериментально довів, що імпульси збуджень передаються з мозку по нервах до всіх органів. У своїх працях Гален приділяв велику увагу практичній медицині. Він описав симптоми захворювань більшості органів людини, докладно описав очні хвороби, дав ряд практичних порад з лікувальної гімнастиці, описував, як треба ставити п'явки, прикладати компреси, оперувати рани.

Гален- відомий лікознавець. Він вважав, як і Гіппократ, що лікар повинен допомогати природі, оскільки природа сама виліковує. За Галеном, організм захворює, коли порушується склад або правильність функціонування органів. Природа створила досконалий організм, тому при лікуванні потрібно використовувати захисні сили самого організму і лікарські засоби, що дають протилежну дію.

Аптечну справу неможливо собі уявити без «галенових препаратів». 18 століть тому Гален склав ряд рецептів на порошки, пігулки, настої, відвари, збори, розчини, мікстури, примочки, компреси, припарки, мазі, витяжки. Він широко практикував витяжки з природних матеріалів, для чого викорисовував намочування, настоювання, витягання. Його рецепти, хоча й у трохи зміненому вигляді, застосовуються дотепер, і лікарські засоби, виготовлені за ними (тобто «галенові препарати») виготовляються безпосередньо в аптеках. У сучасному розумінні всі ці засоби варто іменувати лікарськими формами, і лише гірчичники, мила, пластирі, вина, оцтомеди відносяться до групи власне «галенових препаратів», що надалі поповнилися сиропами і еліксирами (від арабів), настоянками і екстрактами (із часів Парацельсу).

А головне - Гален узагальнив способи обробки лікарських речовин і спростував погляди послідовників Гіппократа, які вважали, що в природі є ліки у готовому вигляді і оптимальному поєднанні, і тому вони не вимагають якого-небудь очищення. Гален стверджував, що в ліках- рослинних або тваринних- є корисні речовини і шкідливі, які потрібно відкидати. Він прагнув звільнити лікарські речовини від баласту та отримати очищені препарати, таким чином він вперше ввів поняття про діючи речовини.

Гален став засновником ще однієї науки- фармакології, науки про дію лікарських засобів на організм. За дією Гален розділив ліки на 3 класи:

-прості – такі, що діють елементарними якостями теплоти, холоду, вологісті й сухості;

-складні- такі, що діють залежно від різного поєднання головних і побічних властивостей ( гірки, солодкі, кислі);

-специфічні- такі, що діють як спорожняючі, дратівливі та ін.

Гален мав свою аптеку в Римі, сам готував ліки для хворих, багато з яких були складними і містили до 60 інгредієнтів. За часів Галена у великої кількості готувалися косметичні засоби, зубні порошки, помади для волосся. Саме Гален розробив рецептуру вживаного дотепер косметичного засобу «кольдкрем», що складається з ефірного масла, воску й рожевої води.

Контрольні питання:


 1. Характерні риси медицини і фармації стародавньої Греції.

 2. Основні положення вчення Гіппократа.

 3. Праці Гіппократа в галузі медицини.

 4. Медична діяльність К.Галена.

 5. Лікознавство К.Галена.

 6. В чому головні заслуги Гіппократа та Галена.


Перелік рекомендованої літератури:

 1. Василенко В.Х.Метод Гиппократа//Клинич.медицина.1983.- №10.–С.3-11.

 2. [Гиппократ]//Мультановский М.П.История медицины.–М.,1961.- С.47–54.

 3. Гиппократ//Сорокина Т.С. История медицины. – М.,1992.–Т.1.- С.99 –105.

 4. Лисицын Ю.П. Гиппократ // БМЭ. – М., 1977. –Т.6.- С. 37 – 38.

 5. Косская школа. Гиппократ// Бородулин Ф.Р. Лекции по истории медицины. Лекция 4, 5, 6. – М.,1955. С. 14 – 28.

 6. [Галлен]// Голосова Н.А. Материалы по истории всеобщей фармации. М.,1962.- С.15 – 17.

 7. [Галлен]// Мультановский М.П. История медицины. – М., 1961.- С. 62-64.

 8. Галлен // БМЭ. – М., 1976. –Т.4.- С. 552– 553.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка