Навчальна програма з курсу „ Правова та інституційна система Європейського Союзу" (для слухачів магістерської програми спеціальності „Державна служба") Затверджено на засіданніСкачати 81.58 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір81.58 Kb.
Національний університет „Острозька академія”

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Затверджено:

Проректор з навчально-виховної роботи

___________________Кралюк П.М.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з курсу

Правова та інституційна система Європейського Союзу”

(для слухачів магістерської програми спеціальності „Державна служба”)
Затверджено на засіданні

кафедри державного управління

Протокол №_____від ____________2007 р.

Завідувач кафедри: канд. пед. наук

Пастушок Г.С. ____________________

Програму склав:

викладач

Бондар Віталій ДмитровичОстрог, 2007

Характеристика курсу

У даній програмі представлений курс „Правова та інституційна система Європейського Союзу”, призначений для для слухачів магістерської програми спеціальності „Державна служба. Цей курс котрий вбирає в себе важливі аспекти розвитку, функціонування правової та інституційної системи Європейського Союзу. Євро інтеграційні прагнення України посилюють актуальність викладання цього курсу.

Мета і завдання дисципліни „Правова та інституційна система Європейського Союзу полягає в формуванні цілісної системи знань в слухачів про право та інституції Європейського Союзу.

Навчальні цілі:

ознайомити слухачів з процесом функціонування та розвитку правової та інституційної системи Європейського Союзу.Методи викладання та навчання (навчальна стратегія).

При вивченні модуля проводяться лекції, семінарські заняття, під час семінарів обговорюються особливості правової та інституційної системи Європейського Союзу, їх функціонування та розвиток.


Оцінювання модуля за результатами:
Написання творчої роботи. При її написанні слухачі повинні проаналізувати одну із запропонованих тем, що носить дискусійний характер. Слухачу пропонується зробити критичний аналіз за обраною проблематикою, а також на основі власного досвіду, спостережень, аналізу сучасної ситуації висловити по даній проблематиці свою аргументовану думку. Орієнтовний обсяг роботи – 8-12 сторінок (50%).

Тестування. Протягом двох академічних годин слухачі повинні відповісти на 20 тестових завдань на протязі 80 хвилин, що пов’язані з тими теоретичними знаннями, які вони повинні були засвоїти протягом лекційного курсу (35%).

Семінари. Робота слухачів на семінарах дозволяє їм отримати 15% балів від загальної суми.
Розподіл учбового часу

Усього на вивчення модуля відведено 24 годин. У тому числі:лекції – 8 годин;

семінарські – 6 години;

самостійна робота – 10 годин.

З М І С Т

Тематичний план


п/п


Найменування тем

Всього

Аудиторні заняття
(год.)

Самостійна работа

Лекції

Семінарські заняття

1.

Право Європейського Союзу в системі права
22.

Джерела права Європейського Союзу
2

2
3.

Основні інституції Європейського Союзу
2

2
4.

Допоміжні інституції Європейського Союзу
2

2Всього:
8

6

10

Підсумковий контроль: іспитЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
Лекція 1.

Право Європейського Союзу в системі права (2 год.)

Поняття та система права ЄС. Співвідношення європейського права і права Європейського Союзу. Право Європейського Союзу в системі міжнародного права.


Лекція 2. Джерела права Європейського Союзу (2 год.)

Первинні джерела права ЄС. Вторинні джерела права ЄС. Загальні принципи права ЄС.


Лекція 3. Основні інституції Європейського Союзу (2 год.)

Загальна характеристика інституцій ЄС. Європейська Рада. Європейський Парламент. Рада ЄС. Європейська Комісія. Судові органи ЄС.


Лекція 4. Допоміжні інституції Європейського Союзу (2 год.)

Комітети ЄС. Банківська система. Суд аудиторів. Омбудсмен. Європлол.
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Семінар 1.

Джерела права Європейського Союзу


Поняття та система права ЄС.

Первинні джерела права ЄС.

Вторинні джерела права ЄС.

Загальні принципи права ЄС.Література


 1. Арах М. Европейский Союз: Видение политического объединения. – М., 1998.

 2. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади. – К., 2006. – 398 с.

 3. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу. – К., 2004. – 260 с.

 4. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002. – 463 с.

 5. Свобода П. Вступ до європейського права. – К., 2005.

 6. Татам А. Право Європейського Союзу: Підручник / За ред. В.І. Муравйова. – К., 1998.

 7. Топорнин Б. Европейское право: Ученик. – М., 1999.


Семінар 2.

Основні інституції Європейського Союзу”


Загальна характеристика інституцій ЄС.

Європейська Рада.

Європейський Парламент.

Рада ЄС.

Європейська Комісія.

Судові органи ЄС.Література

 1. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади. – К., 2006. – 398 с.

 2. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу. – К., 2004. – 260 с.

 3. Європа: вчора, сьогодні, завтра. – Луцьк, 2005. – 44 с.

 4. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002. – 463 с.

 5. Основы права Европейского Союза: Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М., 1997.

 6. Свобода П. Вступ до європейського права. – К., 2005.Семінар 3.

Допоміжні інституції Європейського Союзу”


Комітети ЄС.

Банківська система.

Суд аудиторів.

Омбудсмен.Європлол.

Література

 1. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади. – К., 2006. – 398 с.

 2. Грицяк І.А. Права та інституції Європейського Союзу. – К., 2004. – 260 с.

 3. Європа: вчора, сьогодні, завтра. – Луцьк, 2005. – 44 с.

 4. Ильин Ю.Д. История и право Европейского Союза: Учебное пособие. – Харьков, 1998.

 5. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002. – 463 с.


Тематика творчих робіт до модульного контролю:


 1. Поняття та система права ЄС.

 2. Первинні джерела права ЄС.

 3. Вторинні джерела права ЄС.

 4. Загальні принципи права ЄС.

 5. Загальна характеристика інституцій ЄС.

 6. Конституція Європейського Союзу: проблеми вирішення.

 7. Європейська Рада як основний орган ЄС.

 8. Європейський Парламент.

 9. Рада ЄС.

 10. Європейська Комісія.

 11. Судові органи ЄС.

 12. Комітети ЄС: функції та значення.

 13. Банківська система в Європейському Союзі.

 14. Суд аудиторів в інституційній системі ЄС.

 15. Омбудсмен в Європейському Союзі.

 16. Європлол як дієвий допоміжний орган ЄС.Основна література


 1. Арах М. Европейский Союз: Видение политического объединения. – М., 1998.

 2. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади. – К., 2006. – 398 с.

 3. Грицяк І.А. Права та інституції Європейського Союзу. – К., 2004. – 260 с.

 4. Європа: вчора, сьогодні, завтра. – Луцьк, 2005. – 44 с.

 5. Ильин Ю.Д. История и право Европейского Союза: Учебное пособие. – Харьков, 1998.

 6. Нормативно-методичний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. – К., 2000.

 7. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002. – 463 с.

 8. Основы права Европейского Союза: Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М., 1997.

 9. Право Европейского Союза: Правовое регулирование торгового оборота: Учебное пособие / Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского. – М., 1999.

 10. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1998.

 11. Свобода П. Вступ до європейського права. – К., 2005.

 12. Татам А. Право Європейського Союзу: Підручник / За ред. В.І. Муравйова. – К., 1998.

 13. Топорнин Б. Европейское право: Ученик. – М., 1999.

 14. Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества: Введение в конституционное и административное право Европейского Сообщества / Пер. с англ. и науч. ред. В.Г. Бенды. – М., 1998.


Перелік рекомендованих сайтів Інтернету:
Офіційні Інтернет-джерела ЄС

1. Головний сервер Європейського Союзу EUROPA: http://ес.europa.eu

2. Рада Європейського Союзу: http://ue.eu.int

3. Європейський Парламент: http://www.europarl.eu.int

4. Європейська Комісія: http://europa.eu.int/comm

5. Суд Європейського Союзу: http://www.curia.eu.int

6. Європейський Суд Аудиторів: http://www.eca.eu.int

7. Європейський Центральний Банк: http://www.ecb.int

8. Економічний та соціальний комітет: http://www.esc.eu.int

9. Комітет регіонів: http://www.cor.eu.int

10. Європейський Інвестиційний Банк: http://www.eib.eu.int

11. Європейський омбудсмен: http://www.euro-ombudsman.eu.int

12. Європейський соціальний фонд: http://europa.eu.int/comm /dgs/employment_social/index.htm

13. Офіс статистики Європейських Співтовариств: http://europa.eu.int/comm/eurostat

14. Агентства та установи: http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm

15. Сторінка євро – http://www.euro.ecb.int

16. Генеральний директорат зовнішніх зв’язків: ttp://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm

17. Представництво Європейської Комісії в Україні та Бєларусі: http://www.delukr.ec.europa.eu


Українські сайти європейської тематики

1. Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства (UEPLAC): http://www.ueplac.kiev.ua

2. Інтерньюз Україна – офіційний перекладач нормативних актів ЄС у сфері інформаційно-комунікаційних технологій: http://www.internews.ua

3. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова: http://www.uceps.com.ua

4. Інститут євроатлантичного співробітництва: http://www.ieac.org.ua

5. Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України: http://www.cpcfpu.org.ua6. Фонд Європа ХХІ: http://www.europexxi.kiev.ua


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка