Напрям: 0907 Радіотехніка Спеціальність: 090702 "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси " Освітньо-кваліфікаційний рівеньСкачати 34.63 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір34.63 Kb.
Напрям: 0907 Радіотехніка

Спеціальність: 8.090702 "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси "

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

1. Ідентифікація:

3.6.3 Системи обробки, передачі та відображення радіолокаційної інформації


2. Опис. Змістові модулі.

Модуль 1

Вступ.

Призначення систем обробки, передачі та відображення інформації

Пристрої первинної обробки радіолокаційної інформації

Методи побудови пристроїв первинної обробки радіолокаційної інформації

Пристрої виявлення радіолокаційних сигналів.

Модуль 2

Функціональні вузли та елементи апаратури первинної обробки радіолокаційної інформації.

Пристрої вторинної обробки інформації.

Апаратура обробки інформації вторинних радіолокаторів.

Функціональні вузли апаратури обробки інформації вторинних радіолокаторів.

Модуль 3

Системи трансляції радіолокаційної інформації.

Широкосмугові пристрої трансляції радіолокаційних сигналів.

Вузькосмугові системи трансляції радіолокаційної інформації

Засоби відображення радіолокаційної інформації.

Радіолокаційні індикатори на електронно-променевих трубках з великим післясвіченням

Апаратура перетворення радіолокаційних сигналів у телевізійні

Знакові індикатори

Радіолокаційні індикатори із синтезованим зображенням.

Пристрої формування сигналів, що призначені для відбиття спеціальних ліній на екранах індикаторів.

Курсова робота 10 семестр

Іспит 10 семестр

3. Рівень

1. Попередні умови: вивчення аналогових та числових електронних пристроїв та мікропроцесорів, інформатики, радіоавтоматики, пристроїв прийому та обробки інформації, телебачення, теорії передачі інформації, теоретичних засад радіолокації, радіолокаційних систем аеропортів.

2. Цілі та завдання: Метою викладання дисципліни “Системи обробки, передачі та відображення радіолокаційної інформації" є детальне розкриття основ теорії побудови, принципів дії та особливостей застосування систем обробки, передачі та відображення радіолокаційної інформації.

4. Бібліографія

Основна література

1. Перевезенцев Л. Т., Огарков В. Н. Радиолокационные системы аэропортов: Учебник для вузов гр. авиации. -2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1991. -360 с.

2. Качан В. К., Перевезенцев Л. Т., Сокол В. В. Радиооборудование автоматизированных систем управления воздушным движением: Учеб. Пособие для вузов гр. авиации. – К.: Вища школа, 1984. -312 с.

3. Перевезенцев Л. Т., Лазарев Г. Н. Дискретно-адресные системы вторичной радиолокации: Учеб. пособие для вузов гр. авиации. – К.: КМУГА, 1996. – 140 с.

4. Огарков В. Н., Перевезенцев Л. Т., Харченко В. П., Никифоров Г. И. Аппаратура первичной обработки информации в автоматизированных системах управления воздушным движением: Учеб. пособие. – К.: КИИГА, 1985. – 96 с.

5. Перевезенцев Л. Т. Аппаратура отображения радиолокационной информации "Знак": Учеб. пособие для вузов гражданской авиации. – К.: КМУГА, 1992. – 80 с.

6. Семенов А. А., Скворцов С. М. Автономный вторичный радиолокатор "Корень-АС". Групповая аппаратура обработки сигналов: Конспект лекций. – К.: КМУГА, 1994. – 56 с.

7. Гущин А. А., Зильберман М. И., Строителев Г. Г. Аппаратура отображения радиолокационной информации "Символ-Д": Учеб. пособие для вузов гражданской авиации. – Рига: РКИИГА, 1989. – 131 с.

8. Тарасов В. А., Герасимов Б. М., Токарев И. В. и др. Проблемы синтеза и перспективы развития средств отображения информации. – К.: Наукова думка, 1988. – 216 с.
5. Викладацький склад:

проф. Перевезенцев Лев Тимофійович, канд. техн. наук, проф.6. Тривалість:

Годин - 216, кредитів ЕСТS - 6, семестр - 10, тривалість семестру– 18 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 5 год.7. Форми та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.8. Оцінювання:

поточний контроль:

лекційні заняття: поточна контрольна робота, написання реферату, доповіді на студентських конференціях;

лабораторні заняття – експрес-контроль по тестовим завданням, контроль по результатам захисту лабораторних робіт;

захист курсової роботи;

семестровий контроль – іспит.9. Мова:

українська, російська.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка