Наказ №456 Про внесення змін до навчальних планівСкачати 203.01 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір203.01 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

НАКАЗ

«_03_» __07 ____ 2015 р. № 456


Про внесення змін

до навчальних планів

З метою підвищення якості підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавр і магістр; усунення розбіжностей в навчальних планах різних галузей знань (спеціальностей) та/або денної і заочної форм навчання та з урахуванням пропозицій деканів факультетів і завідувачів кафедр,

Н А К А З У Ю:

1. У навчальних планах освітнього ступеню бакалавр всіх спеціальностей:

а) денної форми навчання:

- передбачити вивчення позакредитної дисципліни «Університетська освіта» з наступним розподілом годин: загальний обсяг 60 годин, кредитів 0, лекції – 32 год., ІКР – 6 год., СРС – 22 год.;

- для дисципліни «Безпека життєдіяльності» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 45 годин, кредитів 1,5, лекції – 4 год., практичні – 16 год., ІКР – 4 год., СРС – 21 год.
б) заочної форми навчання :

- передбачити вивчення дисципліни «Університетська освіта» з наступним розподілом годин: загальний обсяг 30 годин, кредитів 0, контактні – 6 год., ІКР – 3 год., СРС – 21 год;

- для дисциплін «Основи охорони праці» та «Безпека життєдіяльності» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 45 год., кредити 1,5; всього занять з викладачем 13 год., в т.ч. контактних - 8 год., ІКР - 5 год.; СРС 32 год.
2. У навчальному плані освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»:
а) для денної форми навчання

- для науки «Менеджмент» встановити лекцій – 46 год., практичних – 46 год. (у 5-му семестрі: лекцій - 28 год., практичних - 18 год., у 6-му семестрі лекцій - 18 год., практичних - 28 год.);


- змінити назву дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства» на «Аналіз господарської діяльності» і встановити для неї лекцій - 18 год., СРС – 89 год.;
б) для заочної форми навчання

- змінити назву дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства» на «Аналіз господарської діяльності» і встановити для неї наступні години: всього занять з викладачем - 31 год., контактних - 16 год., СРС - 119 год.;

- у навчальному плані замінити назву стовпчика «лекції» на «контактні години»;

- для дисципліни «Безпека життєдіяльності» встановити форму підсумкового контролю «Залік» замість «Залік (диф.)».


3. У навчальних планах освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент державних установ»:
а) для денної форми навчання поміняти (зі збереження розподілу годин на вивчення) семестри вивчення наук (дисциплін):

- «Управління конфліктами в публічній службі» з 7 семестру на 6 семестр,

- «Економіка галузевих ринків» з 6 семестру на 7 семестр ,

- «Оцінка ефективності державних управлінських рішень» з 8 семестру на 7 семестр,

- «Моніторинг макроекономічної динаміки» з 7 семестру на 8 семестр;
б) для заочної форми навчання

- для науки «Психологія» встановити 4 год. на підсумковий контроль та відповідно 90 год. на СРС (замість 94 год.).


4. У навчальних планах освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Економіки підприємства»
б) для заочної форми навчання

- для наук з формою підсумкового контролю залік «Бухгалтерський облік: модуль – фінансовий облік»; «Фахова науково-дослідна робота» та «Психологія і педагогіка» вилучити 4 год. на підсумковий контроль, перерахувавши відповідно години на СРС та на заняття з викладачем;

- для науки «Аналіз господарської діяльності» встановити наступні години: всього занять з викладачем - 25 год. (замість 31 год.), контактних - 16 год. (замість 18 год.), СРС - 65 год. (замість 59 год.), видалити 4 год. на підсумковий контроль, та встановити підсумковий контроль у формі «Залік (диф.)» у 8-му семестрі замість 7-го семестру;

- для всіх дисциплін варіативної частини навчального плану внести наступні зміни: всього занять з викладачем 31 год. (замість 35 год.), СРС – 119 год., виключити 4 год. на підсумковий контроль;

- для науки «Психологія і педагогіка» внести наступні зміни в розподіл годин на вивчення: встановити всього занять з викладачем – 26 год., вилучити 4 год. на підсумковий контроль, СРС – 94 год.
5. У навчальному плані освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Облік і аудит» :
а) денної форми навчання:

- встановити з науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» наступний розподіл годин: загальний обсяг 240 год., кредити – 8, в т.ч. лекційні – 36 год. (замість 60 год.), практичні – 56 год. (замість 68 год.), ІКР – 24 год., підсумковий контроль - 4 год., СРС – 120 год. (замість 84 год.).

- примітку з позначкою «**» викласти в наступній редакції:

** - студенти, які опанували дисципліни "Фондовий ринок" та "Управління активами інститутів спільного інвестування" або "Фондовий ринок" та "Торгівля цінними паперами", одержують право на складання екзамену в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання кваліфікаційного посвідчення "Фахівець з питань управління активами інститутів спільного інвестування або торгівлі цінними паперами".;


в) денної та заочної форм навчання:

- змінити назву вибіркової дисципліни «Антикризове управління підприємством» на «Антикризове управління організацією» зі збереження розподілу годин на вивчення дисципліни.


6. У навчальних планах освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Міжнародна економіка»:
а) для денної форми навчання

- поміняти семестри вивчення наук «Правове регулювання господарської діяльності» з 5 на 3 семестр, «Бухгалтерський облік» з 3 на 5 семестр, зі збереження годин на вивчення наук;


- для дисципліни «Іноземна мова» встановити підсумковий контроль у формі «Залік (диф.)» в 2-му семестрі;

- для дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» внести зміни в розподіл годин на вивчення: видалити 4 год. підсумкового контролю, встановити СРС на рівні 40 год. (замість 36 год.);

- для науки «Економіко-математичні методи та моделі» вилучити підсумковий контроль у формі заліку в 3-му семестрі;

- для дисципліни «Бухгалтерський облік з використанням прикладних рішень 1С:Бухгалтерія» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год., кредитів 5, в т.ч. лекції – 6 год; практичні – 40 год; індивідуальні – 15 год.; СРС - 89 год. (замість загальний обсяг 150; кредитів – 5, в т. ч. лекції – 14 год., практичні – 28 год., індивідуальні – 15 год., СРС – 93 год.).


б) для заочної форми навчання:

— в розділі «Практична підготовка» для «Практичних занять» передбачити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год., кредитів 5, всього занять з викладачем 47 год. (контактних – 32 год., ІКР – 15 год.), СРС – 103 год.;

— передбачити заліки в 7-му та 8-му семестрах з тренінгів, назви яких викласти в наступній редакції зі збереженням розподілу годин:

Тренінг (4 курс, 7 семестр)

Тренінг (4 курс, 8 семестр)


  • виправити механічну помилку для позиції «Практичні заняття», а саме загальний обсяг кредитів змінити на 6-ть (замість 5-ть);

  • для дисципліни «Іноземна мова» передбачити в 2-му семестрі форму контролю «Залік (диф.)» замість «Залік».

в) денної та заочної форм навчання:

- в розділі «Практична підготовка» для «Практичних занять» передбачити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год., кредити – 5, в т.ч. контактних 32 год., ІКР 15 год., СРС 103 год.
7. У навчальному плані освітнього ступеню бакалавр денної форми навчання спеціальності «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси»:

а) денної форми навчання:

- для дисципліни «Вища математика» замінити форму підсумкового контролю в 1-му семестрі «Залік (диф.) на «Залік»;

- для наук «Бюджетна система», «Макрофінансовий аналіз», «Фінансовий аналіз підприємств», що вивчаються в 7-му семестрі, передбачити написання курсової роботи в 7-му семестрі замість 8-го семестру;

- для вибіркової дисципліни «Аудит» встановити наступні зміни в розподілі годин: лекцій - 14 год., практичних – 28 год., СРС – 53 год.

- для дисципліни «Фахова іноземна мова» встановити наступний розподіл годин:

у 5-му семестрі: загальний обсяг 105 год., кредити 3,5, лекцій – 0 год., практичних – 54 год., ІКР - 10 год., СРС – 41 год.;

у 6-му семестрі: загальний обсяг 105 год., кредити 3,5, лекцій – 0 год., практичних – 54 год., ІКР - 10 год., СРС – 41 год.;

у 7-му семестрі: загальний обсяг 105 год., кредити 3,5, лекцій – 0 год., практичних – 54 год., ІКР - 10 год., СРС – 41 год.;

у 8-му семестрі: загальний обсяг 105 год., кредити 3,5, лекцій – 0 год., практичних – 42 год., ІКР - 10 год., СРС – 53 год.


б) заочної форми навчання:

- виключити вибіркову дисципліну «Іноземна мова з поглибленим вивченням» та ввести в 5—8 семестри вибіркову дисципліну «Фахова іноземна мова» з розподілом годин: загальний обсяг - 420 год., кредитів - 14, занять з викладачем - 88 год., контактних годин - 48 год., ІКР - 40 СРС - 332 год.;


- для усіх дисциплін варіативної частини навчального плану, крім дисципліни «Фахова іноземна мова», внести зміни в розподіл годин на вивчення: всього занять з викладачем – 22 год., ІКР – 10 год.;
- для дисципліни «Операції банків та небанківських кредитних установ» вилучити 4 год. на підсумковий контроль та встановити наступні зміни в розподілі годин на вивчення: всього занять з викладачем – 26 год., СРС – 94 год.
8. У навчальному плані освітнього ступеню бакалавр денної форми навчання спеціальності «Системний аналіз» для науки «Теорія керування» передбачити курсову роботу в 8-му семестрі.
9. У навчальному плані освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання спеціальності «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»:

- для дисципліни «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» встановити 12 кредитів (замість 10 кредитів) зі збереженням розподілу годин на вивчення;

- для дисциплін «Електроніка» та «Операційні системи» встановити підсумковий контроль у формі «Залік» в 3-му семестрі, а з 2-го семестру підсумковий контроль у формі «Залік» вилучити.

- для комплексного міжпредметного тренінгу замінити форму підсумкового контролю з «Екзамену» на «Залік» та встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 90 год, кредитів 3, практичні – 76 год., ІКР – 9 год., СРС – 5 год.


10. У навчальних планах освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Маркетинг»:
а) денної форми навчання:

- для дисципліни «Управління комерційною діяльністю з використанням прикладних рішень 1С» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год., кредитів – 5, в т. ч. лекції – 6 год., практичні – 40 год., індивідуальні – 15 год., СРС-89 год. (замість загальний обсяг 150 год., кредитів – 5, в т. ч. лекції – 14 год., практичні – 28 год., індивідуальні – 15 год., СРС – 93 год.


б) заочної форми навчання:

- для науки «Аналіз господарської діяльності» встановити наступні години: всього занять з викладачем - 32 год. (замість 38 год.), ІКР – 12 год. (замість 18 год.), СРС - 88 год. (замість 82 год.);

- для дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» внести наступні зміни в розподіл годин на вивчення: ІКР - 15 год. (замість 20 год.), СРС – 113 год. (замість 108 год.).
в) У навчальних планах денної та заочної форм навчання:

- змінити назву вибіркової дисципліни «Антикризове управління підприємством» на «Антикризове управління організацією» зі збереження розподілу годин на вивчення дисципліни.

- для уніфікації розподілу годин з науки «Інформатика» передбачити наступний розподіл годин: загальний обсяг 120 год., кредити 4, контактні - 24 год., ІКР - 12 год., підсумковий контроль – 4 год., СРС – 80 год.;

- для науки «Міжнародна економіка» передбачити підсумковий контроль у формі екзамену в 5-му семестрі замість 7-го семестру;

- для науки «Макроекономіка» передбачити підсумковий контроль у формі екзамену в 5-му семестрі замість 4-го семестру.
11. У навчальному плані освітнього ступеню бакалавр денної форми навчання спеціальності «Туризм» дисципліну «Політологія» перенести для вивчення з 3-го у 4-й семестр.
12. У навчальних планах освітнього ступеню бакалавр денної форми навчання спеціальності «Комп’ютерні науки»:

- в розділ «Атестація» додати «Комплексний екзамен за фахом»;

- для вибіркової дисципліни «Гроші та кредит» внести зміни до розподілу годин на вивчення: практичних – 28 год. (замість 14 год.), лабораторних – 0 год. (замість 14 год.);
- для дисципліни «Бухгалтерський облік» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год., кредитів – 5, в т. ч. лекції – 18 год., практичні – 28 год., індивідуальні – 15 год., СРС - 89 год. (замість загальний обсяг годин 150 год., кредитів – 5, в т. ч. лекції – 18 год., практичні – 18 год., лабораторні - 14 год., індивідуальні-15 год.; СРС – 89 год.).
13. У навчальних планах освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Прикладна статистика»:
а) денної форми навчання:

- для дисципліни «Бухгалтерський облік з використанням прикладних рішень 1С:Бухгалтерія» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год.; кредитів – 5, в т. ч. лекції – 6 год., практичні – 40 год., індивідуальні – 15 год., СРС-89 год. (замість загальний обсяг 150; кредитів - 5; в т. ч. лекції – 14 год; практичні – 28 год., індивідуальні -15 год., СРС – 93 год.).

в) денної та заочної форм навчання:

- замінити в сертифікаційній програмі дисципліну «Методологія та організація статистики в міжнародних організаціях» на дисципліну «Методологія та організація статистики в Україні».


14. У навчальних планах освітнього ступеню бакалавр денної форми навчання спеціальності «Правознавство»:
а) денної форми навчання:

- для дисципліни «Економічний аналіз» встановити лекцій - 14 год. (замість 18 год.), практичних - 28 год. (замість 32 год.), СРС – 93 год. (замість 85 год.);


б) заочної форми навчання:

- для дисципліни «Економічний аналіз» встановити наступні години: всього занять з викладачем - 29 год. (замість 33 год.), контактних - 14 год. (замість 18 год.), СРС - 121 год. (замість 117 год.);

- для дисциплін «Бухгалтерський облік» та «Економічний аналіз» встановити контактні години на вивчення дисциплін в 5 семестрі на рівні 10 год., в 6 семестрі на рівні 4 год., а з 7-го семестру виключити;

- для дисципліни «Іноземна мова» встановити підсумковий контроль у формі «Залік (диф.)» в 2-му семестрі (замість 3-го семестру).


15. У навчальних планах освітнього ступеню бакалавр денної форми навчання спеціальностей «Фінанси і кредит» (спеціалізаця «Кредит»), «Облік і аудит», «Облік і аудит» (спеціалізації «Облік і аудит в АПК»), «Економіка підприємства» (спеціалізації «Економіка агропромислових формувань») для дисципліни «Фахова іноземна мова» встановити наступний розподіл годин:

- у 5-му семестрі: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 0 год., практичних – 54 год., ІКР - 15 год., СРС – 81 год.;

- у 6-му семестрі: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 0 год., практичних – 54 год., ІКР - 15 год., СРС – 81 год.;

- у 7-му семестрі: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 0 год., практичних – 54 год., ІКР - 15 год., СРС – 81 год.;

- у 8-му семестрі: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 0 год., практичних – 42 год., ІКР - 15 год., СРС – 93 год.
16. У навчальному плані освітнього ступеню бакалавр спеціальності «Економіка підприємства» (спеціалізації «Економіка агропромислових формувань») :
а) денної форми навчання:

- для науки «Економіка підприємства» встановити написання курсової роботи у 4-му семестрі;

- для науки «Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 4 год., лабораторних – 40 год., ІКР - 15 год., СРС – 91 год.
б) заочної форми навчання:

- для дисципліни «Економіка підприємства» виключити залік в 4-му семестрі.


17. У навчальних планах освітнього ступеню бакалавр для уніфікації вивчення дисципліни «Діловодство з використанням комп'ютерної техніки» передбачити наступний розподіл годин з даної дисципліни:
а) для денної форми навчання спеціальностей «Туризм», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємств» спеціалізація «Економіка агропромислових формувань», «Облік і аудит», «Облік і аудит», спеціалізація «Облік і аудит в АПК»: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 6 год., практичних – 40 год., ІКР-15 год., СРС – 89 год.
б) для заочної форми навчання спеціальностей «Міжнародна економіка», «Управління персоналом і економіка праці», «Облік і аудит»: загальний обсяг 150 год., кредити 5, всього занять з викладачем 29 год.(контактних – 14 год., ІКР – 15 год.), СРС - 121 год.
18. У навчальному плані освітнього ступеню бакалавр заочної форми навчання спеціальності «Економічна кібернетика»:

- для науки «Інформатика» передбачити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 годин, кредити - 5, всього занять з викладачем - 56 год., контактні – 24 год., ІКР – 28 год., підсумковий контроль – 4 год., СРС – 94 год. Загальний обсяг годин/кредитів з даної спеціальності встановити у розмірі 7200 год., 240 кредитів;

- для всіх дисциплін варіативної частини навчального плану внести наступні зміни: всього занять з викладачем 34 год. (замість 38 год.), виключити 4 год. на підсумковий контроль.
19. У навчальному плані освітнього ступеню бакалавр заочної форми навчання спеціальності «Комп’ютерні науки»:
- для дисципліни «Безпека життєдіяльності» передбачити підсумковий контроль у формі заліку в 5 семестрі, вилучити підсумковий контроль у формі заліку з 6-го семестру;

- для науки «Системи штучного інтелекту» вилучити аудиторні години на її вивчення в 9 семестрі;

- для науки «Системи оброблення економічної інформації» вилучити посилання на курсову роботу, оскільки дана наука не передбачає написання курсової роботи.
20. У навчальному плані освітнього ступеню бакалавр заочної форми навчання спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»:
- для науки «Правове регулювання господарської діяльності» встановити підсумковий контроль у формі екзамену в 7-му семестрі, вилучити підсумковий контроль у формі екзамену з 5-го семестру;

- для уніфікації з денною формою навчання для наук «Економіко-математичні методи та моделі», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Управління персоналом» вилучити підсумковий контроль у формі заліку в 1-му семестрі вивчення дисциплін.


21. У навчальному плані освітнього ступеню бакалавр спеціальності «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит в АПК»:
а) заочної форми навчання:

- для дисципліни «Безпека життєдіяльності» підсумковий контроль у формі «Залік (диф)» замінити на «Залік»;- для уніфікації з денною формою навчання для наук «Економіко-математичні методи та моделі», «Бухгалтерський облік» вилучити підсумковий контроль у формі заліку в 1-му семестрі вивчення дисциплін.
22. Для уніфікації розподілу годин у навчальних планах освітнього ступеню бакалавр заочної форми навчання спеціальностей «Економічна кібернетика», «Прикладна статистика», «Маркетинг» для вивчення дисципліни «Іноземна мова» замінити години ІКР з 32 год. на 30 год. та відповідно встановити СРС на рівні 246 год. замість 244 год.
23. У навчальних планах освітнього ступеню бакалавр заочної форми навчання спеціальностей «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства» для науки «Гроші та кредит» встановити наступний розподіл годин на вивчення: загальний обсяг 120 год., кредити 4, всього занять з викладачем – 38 год., в т.ч. контактних – 16 год., ІКР - 18 год., підсумковий контроль – 4 год., СРС – 82 год.; з даної дисципліни проводити підсумковий контроль у формі «Екзамену».
24. Для уніфікації з денною формою навчання у навчальних планах освітнього ступеню бакалавр заочної форми навчання спеціальностей «Міжнародна економіка», «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Кредит»), «Облік і аудит» (спеціалізації «Облік і аудит в АПК») для науки «Економіко-математичні методи та моделі» вилучити підсумковий контроль у формі заліку в 1-му семестрі вивчення дисциплін.
25. У навчальному плані освітнього ступеню бакалавр заочної форми навчання спеціальності «Прикладна статистика» для дисципліни «Основи охорони праці» перенести складання заліку з 5-го семестру на 7-й семестр.
26. Встановити для всіх наук (дисциплін) навчальних планів освітнього ступеня бакалавр заочної форми навчання спеціальностей «Економічна кібернетика», «Прикладна статистика», «Маркетинг», «Комп’ютерні науки» обсяг індивідуально-консультативної роботи на рівні 10% від загальної кількості годин відведених на вивчення науки (дисципліни) (п.9 наказу МОН України від 07.08.2002 року №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»).
27. У навчальних планах освітнього ступеню бакалавр заочної форми навчання спеціальностей «Економіка підприємства» (спеціалізації «Економіка агропромислових формувань»), «Економіка підприємства», для дисципліни «Вища математика» встановити наступний розподіл годин: контактні години у 1-му семестрі - 8 год., у 2-му семестрі - 12 год., у 3-му семестрі – 12 год., ІКР у 1-му семестрі - 12 год., у 2-му семестрі - 12 год., у 3-му семестрі – 0 год., СРС – 240 год.
28. У навчальних планах освітнього ступеню бакалавр заочної форми навчання спеціальностей «Облік і аудит», «Облік і аудит» (спеціалізації «Облік і аудит в АПК»), для дисципліни «Фахова іноземна мова» встановити наступний розподіл годин:
- у 6-му семестрі: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 0 год., контактні – 14 год., ІКР - 15 год., СРС – 121 год.;

- у 7-му семестрі: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 0 год., контактні – 14 год., ІКР - 15 год., СРС – 121 год.;

- у 8-му семестрі: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 0 год., контактні – 14 год., ІКР - 15 год., СРС – 121 год.;

- у 9-му семестрі: загальний обсяг 150 год., кредити 5, лекцій – 0 год., контактні – 14 год., ІКР - 15 год., СРС – 121 год.


29. У навчальних планах освітнього ступеню магістр:
а) денної форми навчання:

1) Для спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»:

- для дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» передбачити наступний розподіл годин: загальний обсяг 60 год., кредити - 2, лекції – 20 год., ІКР – 6 год., СРС – 34 год.

- змінити в заголовку назву «напрям підготовки» на «галузь знань».


2) Для спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК» для практики передбачити підсумковий контроль у формі «Залік».
3) Для спеціальності «Економіка підприємства» магістерських програм «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Стратегічний менеджмент» для науки «Управління проектами» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 120 год., кредити 4, лекції – 18 год., практичні – 36 год., ІКР – 22 год., підсумковий контроль – 4 год., СРС – 40 год.;
4) Для спеціальності «Економічна теорія» магістерської програми «Економічна теорія» для дисциплін «Економічна теорія національної конкурентоспроможності», «Економіка добробуту», «Еволюційна економіка та інституціональний аналіз», «Суспільне багатство: теоретичні концепції та оцінні параметри» вилучити 4 год. підсумкового контролю та встановити СРС на рівні 64 год.
5) Спеціальність «Правознавство» - для підготовки та захисту магістерської дипломної роботи передбачити наступний розподіл годин: загальний обсяг 390 год., кредити - 13, ІКР 30 год., СРС – 360 год.
6) Для спеціальності «Фінанси і кредит» магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою»:

- для вибіркових дисциплін «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки» та «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год., кредитів 5, лекції – 14 год., практичні – 14 год., ІКР – 29 год., СРС – 93 год.;

- для наук «Антикризовий фінансовий менеджмент», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Контролінг ризиків», «Внутрішній фінансовий контроль» встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год., кредитів 5, лекції – 18 год., практичні – 18 год., ІКР – 29 год., підсумковий контроль – 4 год., СРС – 81 год.
7) Для спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)» змінити в заголовку назву «напрям підготовки» на «галузь знань».
8) Для спеціальності «Економічна кібернетика» магістерської програми «Ризик-менеджмент» для дисципліни «Філософія розвитку інформаційних технологій» внести зміни до розподілу годин на вивчення: практичних – 32 год. (замість 16 год.), лабораторних – 0 год. (замість 16 год.).
9) Для спеціальності «Міжнародна економіка» для 6-ти дисциплін за вибором студента (п.2.2.1. – п.2.2.6) встановити СРС на рівні 64 год. (замість 96 год.).
10) Для спеціальності «Менеджмент організації і адміністрування» магістерських програм «Менеджмент корпорацій (АТ)», «Менеджмент малого бізнесу», «Інноваційний менеджмент»:

- для «Міжпредметного тренінгу» замінити форму підсумкового контролю «залік» з 3-го семестру на 4-й;

- «Переддипломну практику» замінити на «Переддипломну практику(4 семестр)», форму підсумкового контролю передбачити «звіт»;

- для «Виробничої практики» передбачити залік у 3 семестрі;

- для Консультаційного проекту» передбачити залік у 4 семесрі.
б) для денної та заочної форм навчання:

1) Для спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» «Державне управління економікою» замінити дисципліну «Сучасні концепції управління» на дисципліну «Управління фінансовими корпораціями» зі збереженням розподілу годин.


2) Для спеціальності «Фінанси і кредит» змінити назву нормативної науки «Методологія наукових досліджень» на «Методологія наукових досліджень у сфері фінансів».
3) Для спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» магістерських програм «Менеджмент корпорацій» та «Менеджмент малого бізнесу» змінити назву нормативної науки «Антикризове управління організаціями» на «Антикризове управління організацією» зі збереження розподілу годин на вивчення науки.
4) Для спеціальності «Управління персоналом» та освітнього ступеню магістр денної форми навчання спеціальності «Маркетинг» змінити назву нормативної науки «Інноваційний розвиток» на «Інноваційний розвиток підприємства» зі збереженням розподілу годин.
5) Для спеціальності «Управління персоналом»:

- науку «Мотиваційний менеджмент» замінити на науку «Стратегічне управління людськими ресурсами» із збереженням розподілу годин, що був передбачений для науки «Мотиваційний менеджмент»;

- включити дисципліну «Стратегічне управління людськими ресурсами» з варіативної частини навчального плану.
г) заочної форми навчання:
1) Спеціальності «Міжнародна економіка» передбачити складання заліку з науки «Методологія наукових досліджень» в 3-му семестрі замість 4-го семестру;
2) Спеціальності «Економіка підприємства» магістерських програм «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Стратегічний менеджмент» передбачити складання екзамену з науки «Управління стратегічними змінами на підприємстві» в 1-му семестрі замість 2-го семестру;
3) Спеціальності «Економіка підприємств» для написання магістерської дипломної роботи встановити наступний розподіл годин: загальний обсяг 810 год., 27 кредитів, заняття з викладачем: всього – 60 год., індивідуальні - 60 год., СРС – 750 год.;
4) Спеціальності «Управління персоналом» для наук «Мотиваційний менеджмент» та «Організація праці менеджера» передбачити складання екзамену в 3-му семестрі замість 2-го семестру;
5) Спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування магістерської програми «Державне управління економікою» передбачити складання екзамену для науки «Управління проектами» в 2-му семестрі замість 1-го, а для науки «Антикризове управління національною економікою» в 3-му семестрі замість 4-го; складання «Заліку» для дисциплін «Макроконсалтинг фінансового управління», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжпредметний тренінг» в 3-му семестрі замість 4-го; складання «Заліку (диф.)» для дисципліни «Прикладне дослідження» в 3-му семестрі замість 4-го;
6) Спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу» та «Менеджмент інновацій» передбачити складання екзамену для науки «Управління проектами» в 2-му семестрі замість 1-го, а для наук «Стратегічне управління корпораціями», «Управління фірмою малого бізнесу», «Бізнес-планування» в 3-му семестрі замість 4-го; складання заліку для дисциплін «Управління фінансами корпорацій», «Управління власністю», «Венчурний бізнес», «Управління фінансами малого підприємства», «Стартап-менеджмент» в 3-му семестрі замість 4-го.
7) Спеціальності «Фінанси і кредит» передбачити наступні зміни в розподілі годин:
- на підготовку та захист магістерської дипломної роботи: СРС - 940 год. (замість 1140 год.),

- на попередній захист магістерської дипломної роботи: СРС - 12 год. (замість 30 год.),

- на міжпредметний тренінг: СРС - 26 год. (замість 60 год.).

8) Спеціальності «Банківська справа» передбачити наступний розподіл годин на підготовку та захист дипломної роботи: 840 год., 28 кр., ІКР – 80 год., СРС – 760 год.

9) Спеціальності «Прикладна статистика» викреслити помилково записаний міжпредметний тренінг з розподілом годин: 60 год., 2 кр., СРС – 54 год.

10) Спеціальності «Економічна кібернетика» для науки «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці» замінити загальний обсяг вивчення дисципліни з 4 кредитів на 5 кредитів (згідно планів денної форми навчання) та передбачити наступний розподіл годин: загальний обсяг 150 год., кредити - 5, всього занять з викладачем - 56 год., в т.ч. контактних – 28 год., ІКР – 24 год.; підсумковий контроль – 4 год., СРС – 94 год.


11) Спеціальності «Економічна кібернетика» вилучити міжпредметний тренінг з розподілом годин: 2 кредити, 60 год.,СРС – 54 год. як такий, що записаний помилково.

Ректор А.Ф. Павленко

Проект наказу вносить: Узгоджено:

Проректор

__________________А.М.КолотПроректор

_____________________ В.І.Чужиков

Заступник першого проректора-

директор навчального центру

______________________ А.М.Береза

Начальник відділу організаційного забезпечення навчального процесу навчального центру

______________________ В.А.Кішкін

Начальник навчально-методичного відділу

______________________ Т.В.Гуть

Начальник юридичного відділу_______________________Т.В.Овсяннікова
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка