Наказ №119 Про підсумки навчально-виховної роботи за 2013-2014 навчальний рікСкачати 240.71 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір240.71 Kb.
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 14 м. НОВА КАХОВКА”Н А К А З

27.06.2014 р. № 119

Про підсумки навчально-виховної

роботи за 2013-2014 навчальний рік


Аналіз підсумків роботи 2013/2014 навчального року показав, що педагогічний колектив у процесі своєї діяльності реалізував мету у справі навчання і виховання учнів.

Педагоги училища активно працювали над своїм фаховим ростом, у напрямку оновлення і систематизації комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, матеріально-технічної бази у відповідності до вимог державних стандартів.

Навчальні кабінети і майстерні збагатилися наочністю; проведена значна робота з впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Підключено до інтернету комп’ютерний клас, майстерня радіомеханіків. Оснащено комп’ютерами кабінет світової літератури та електромонтажну майстерню. Удосконалилася методика використання аудіовізуальних засобів навчання, комп’ютерного забезпечення.

На початок навчального року в училищі навчалося 399 учнів, з них 219 чол. на базі не повної загальної середньої освіти та 180 чол. на базі повної загальної середньої освіти . Укомплектовано 16 груп з середньою наповнюваністю 25 учнів за професіями:

– нянька, гувернер;

– кухар


верстатник широкого профілю

- електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування; слюсар з ремонту автомобілів

– слюсар з ремонту автомобілів

– радіомеханік з ремонту і обслуговування радіотелевізійної апаратури

– кухар; кондитер

Позитивним показником у роботі училища є те, що 143 випускники отримали дипломи кваліфікованого робітника, 41 з них атестати про повну загальну середню освіту.Отримала диплом кваліфікованого робітника з відзнакою 1 випускниця Грінченко Яна.

Високий рівень підготовки на державних кваліфікаційних атестаціях продемонстрували 35 учнів; отримали робітничу кваліфікацію з двох професій -53 випускники.

За підсумками державних кваліфікаційних атестацій учні показали такі результати:Таблиця 1

групи


Професія

Кількість учнів

Оцінка

%

7-12

4-6

7 -9

10-12

ВШП-11

Верстатник широкого профілю

16

5

9

2

69

К-11

Кухар.

25

4

14

7

84

НГ-13

Нянька. Гувернер

26

5

15

6

81

РМ-12

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

24

4

13

7

83

АС-12

Слюсар з ремонту автомобілів

25

1

21

3

96

К-2

Кухар. Кондитер

27

3

14

10

88

Разом

143

22

86

35

85

У порівнянні з минулим 2012- 2013 н. р навчальним роком показник результатів державних кваліфікаційних атестацій збільшився на 11 відсотків (74% >85%)
За підсумками навчально-педагогічної діяльності у 2013/2014 навчальному році маємо такі результати:

рівень навчальних досягнень учнів за видами підготовки :

Таблиця 2

Види підготовкиРівень навчальних досягнень

достатній та високий

початковий

(чол)

%

(чол)

%

Загальноосвітні предмети

27

13

31

15

Професійно-теоретична підготовка

95

25

-

-

Професійно-практична підготовка

290

77

-

-

Разом

У порівняні з минулим роком, значно знизився рівень навчальних досягнень з професійно-теоретичної підготовки :

Таблиця 3


Види підготовки

Навчальні роки

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

учні, які навчаються на достатньому та високому рівні %

Загальноосвітні предмети

10

11

13

7

13

Професійно-теоретична підготовка

31

24

24

34

25

Професійно-практична підготовка

78

71

78.5

77

77

Разом

30

17,5

18

14

15

З професійно-теоретичної підготовки учні показали такі досягнення:

встигають на достатньому та високому рівнях 95 учнів (25 %):

на І курсі – 16 чол. (20%),

ІІ курсі - 11 чол. (16%),

ІІІ курс – 20 чол. (32%)

групи на базі повної загальної середньої освіти – 48чол. (29%)

Найбільш високі показники на курсах:

І курс – група К-13 – 25% ( 7 чол.) , майстер в/н Кармановська Т.М.

ІІ курс – група К-12 – 21% ( 5 чол.) , майстер в/н Романченко В.О.

ІІІ курс – група К-12 – 36% (9 чол.), майстер в/н Чеплик О.М.

група НГ-13– 38% (10 чол.) – майстри в/н Денисенко З.Ф.,Река І.В.

група АС-13– 36% (9 чол.) – майстри в/н Фесик В.В.

Рівень навчальних досягнень учнів за професіями з професійно-практичної підготовки за таблицею № 4

Назва професії

Всього учнів

Атестовано

Не атестовано

Рівень навчальних досягнень

Показник достатнього і високого рівнів

( %)


1-3 бали

4-6 бали

7-9 бали

10-12 бали

УЧНІВ

%

УЧНІВ

%

УЧНІВ

%

УЧНІВ

%

Кухар

77

77

-

-

-

16

20

60

77

1

1

78

Кухар. Кондитер

52

52

-

-

-

10

19

30

57

12

23

80

Верстатник широкого профілю

50

50

-

-

-

17

34

29

58

4

8

66

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Слюсар з ремонту автомобілів

78

78

-

-

-

15

19

53

68

10

13

81

Слюсар з ремонту автомобілів

50

50

-

-

-

12

24

37

76

1

2

78

Радіомеханік з обслуговування електроустаткування

46

46

-

-

-

12

26

24

52

10

21

73

Нянька. Гувернер

26

26

-

-

-

7

27

16

61

3

12

73

ВСЬОГО:

379

379

-

-

-

89

23

249

66

41

11

77

Відповідно підведених підсумків, зроблених в кожній навчальній групі та результатів навчальних досягнень учнів з виробничого навчання найвищий показник в групах:

- КК-12– 88%, майстер в/н Беринда О.М.,

- ЕА-12– 80%, майстри в/н Крайова З.Ф., Ружин В.В..

Програма виробничого навчання виконана в усіх групах у повному обсязі згідно навчальних планів і програм.

Для виконання навчальних програм виробничої практики та виробничого навчання на підприємстві було укладено 265 договорів.

Всього було перераховано коштів за виробничу практику за період з 1 січня по 1 липня 2014 р. на суму 11733, 23 грн.

З 1 вересня минулого року по 1 червня цього року із училища вибуло 23 учні. Плинність учнів становить 5,8 відсотки. За рейтингом причин вибуття з училища слід відмітити такі як сімейні обставини, пропуски уроків, не бажання навчатися та не виконання навчальних програм.


Забезпечення всебічного розвитку кожного учня з урахуванням індивідуальних можливостей відповідно до сучасних вимог, стандартів загальної середньої освіти в училищі здійснювалось шляхом використання особистісно зорієнтованого підходу до учнів та використання їх творчого потенціалу.

За результатами навчальних досягнень учнів за 2013-2014 року атестовано 397 чол. Мають досягнення високого та достатнього рівня 64 учні (17%) В тому числі з професійно-теоретичної підготовки 95 учнів ( 25%), з професійно-практичної підготовки 290 учнів (77 %).

Всього в училищі здобувало середню освіту 207 учнів: на І курсі – 75 чол., на ІІ курсі - 69 чол., на ІІІ курсі – 63 чол. Закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях 27 учнів, це 13 % від загальної кількості учнів, які здобували середню загальну освіту. Показник навчальних досягнень учнів у порівнянні з позаминулим навчальним роком збільшився з 7 % до 13 % - на 6 %.

Атестовано – 205 учнів.

Не атестовано – 2 учні гр. ВШП-13 Бочаров В. і Альшанова К., які рішенням педради від 25.06.2014 р. були відраховані з училища за невиконання навчальних планів і програм та порушення правил внутріучилищного розпорядку.

Встигають учнів на середньому рівні – 147 чол., це 71 % від загальної кількості учнів.

Учнів з низьким рівнем навчальних досягнень – 31 чол. (15 %), в позаминулому році таких учнів було тільки 11 чол. (6 %).

Найбільш високі показники на курсах:

І курс - група К-13 – 14 % (4 чол.), майстер в/н Кармановська Т.М., кл. керівник Біла В.М.

- група ЕА-13 – 12 % (3 чол.), майстер в/н Кашлюк О.І., кл. керівник Шелковська О.М.

ІІ курс - група К-12 – 13 % (3 чол.), майстер в/н Романченко В.О., кл. керівник Дорош Ю.С.

- група ЕА-12 – 10 % (3 чол.), майстер в/н Крайова З.Ф., Ружин В.В., кл. керівник

Крутикова С.Ф.

ІІІ курс - група К-11 – 32 % (8 чол.), майстер в/н Чеплик О.М., кл. керівник Зінченко Г.О.

- група ВШП-11 – 25% (4 чол.), майстер в/н Мороз А.Ю., кл. керівник Тимошенко В.В.

В групах ВШП-12 (майстер в/н Медвєдєв А.В., кл. керівник Сердюк І.В.) та ЕА-11 (майстер в/н Сінєльніков С.С., кл. керівник Кованова Т.О.) немає жодного учня, який би вчився на достатньому і високому рівнях. Хоча в обох групах є потенціальні хорошисти: Ізмайлов Є., Завгородній М., Карацюба І., Нечай О. Це свідчить про безсистемність в роботі майстрів в/н, класних керівників щодо контролю за досягненнями цих учнів та недостатній індивідуальний підхід викладачів.

За предметними циклами показник достатнього та високого рівнів НДУ природничо-математичного циклу становив 41 % (в порівнянні з 2012-2013 н. р. – 27 %), суспільно-гуманітарного циклу – 39,7 % (в порівнянні з 2012-2013 н. р. – 35,9 %).

Показник початкового рівня НДУ природничо-математичного циклу – 1 % (в порівнянні з 2012-2013 н. р. – 0,3 %), суспільно-гуманітарного циклу – 5,3 % (в порівнянні з 2012- 2013 н. р. – 1,5 %). Майже в 4 рази збільшився цей показник з англійської мови (5 %), української мови (4 %), світової літератури (8 %), української літератури (5 %), художньої культури (9 %).

Одержується так, що учні краще орієнтуються в природничо-математичних дисциплінах, чим в суспільно-гуманітарних. Чи може виявляється в деяких викладачів безпринципність у виставленні оцінок, а деяких – надмірна принципіальність? Щоб відповісти на це питання, треба звернутися до багатьох чинників: складність програм, небажання учнів вчити на пам'ять, писати самостійно домашні контрольні твори, а не списувати їх через Інтернет, дотримання критеріїв оцінювання, покращення мотивації навчання, а саме головне, відвідування уроків.

17 учнів (9 % від загальної кількості) мають низький рівень НДУ з фізичної культури, що свідчить про небажання учнів працювати над собою, зберігати здоровий спосіб життя, слабкий фізичний розвиток.

Моніторинг навчальних досягнень учнів під час проведення діагностичних контрольних робіт свідчать про низький рівень знань за базову школу, особливо з математики. Щоб ліквідувати прогалини в знаннях учнів та підвищити рівень, викладачі Шелковська О.М., Тунь А.А., Зінченко Г.О., Кованова Т.О. продумували і проводили уроки так, щоб була на кожному уроці організація повторення, починаючи з початкової школи, згідно графіка проводили консультації для учнів, яким необхідно покращити успішність.

Директорські контрольні роботи в березні на І і ІІ курсах показали, що із загальноосвітніх предметів жоден учень не виконав роботу на високому рівні, із спецдисциплін – 7 учнів.

На достатньому рівні засвоїли програму з базових загальноосвітніх предметів 117 чол. – 25 % від загальної кількості учнів, із спец предметів – 39 учнів, це – 30 % від загальної кількості учнів. Початковий рівень знань показали із загальноосвітніх предметів 26 чол. – 8 %, із спец предметів – 0.

Показником зрілості та наполегливості і учнів, і викладачів було в цьому році проведення ДПА, якою було охоплено 41 учень: гр. К-11 – 25 чол., гр. ВШП-11 – 16 чол. Про це свідчать статистика і показники НДУ з:

української мови – 44 %

математики – 61 %

хімії – 64 %

фізики – 50 %

Тільки один учень з групи ВШП-11 Дмитрук В. мав початковий рівень знань з української мови. Високий рівень організації і підготовки до ДПА проявили майстри в/н Чеплик О.М., Мороз А.Ю. та класні керівники Зінченко Г.О., Тимошенко В.В.

З метою забезпечення належного рівня викладання предметів та навчання професій в училищі з 20 червня по 23 червня проводився конкурс-огляд кабінетів і майстерень. Підсумки такі:

Таблиця №5Загальноосвітні предмети

Спец предмети

Майстерні

ПІБ викладача

Бали

ПІБ викладача

Бали

ПІБ майстра в/н

Бали

І м.

Кованова Т.О.

69

Піндак С.Ф.

70

Чеплик О.М.

99

ІІ м.

Шелковська О.М.

64

Жбанкова Н.В.

62

Вільшун Т.А.

98

ІІІ м.

Тимошенко В.В.

62

Литвиненко А.О.

58

Павлівський В.І.

85

IV

Тунь А.А.

60

Крутікова С.Ф

50

Денисенко З.Ф.

83

V

Дорош Ю.С.

60

Сердюк І.В.

42

Ружин В.В.

70Біла В.М.

55

Фесик В.В

31

Куліш А.М.

50

VІІ

Фесик В.В

56

VІІІ

Синельников С.С.

36

Перевірка засвідчує, що більша частина викладачів, майстрів в/н доклали зусиль, щоб поповнити КМЗ наочними дидактичними матеріалами. Викладачі Шелковська О.М., Мединська Н.Л., Пєтухова Т.М., Дорош Ю.С., Тунь А.А., Кованова Т.О., Тимошенко В.В. поповнили свої методичні скарбнички змістовною підбіркою відеофільмів, слайдових презентацій до окремих тем уроків, що дає можливість урізноманітнювати методи і прийоми ефективного викладання предметів. Піндак С.В. постійно працює. над удосконаленням дидактичного забезпечення, розробила опорні схеми до уроків та завдання до них, використовує опорні картинки, конспекти-малюнки, впроваджує дослідницькі завдання. Сердюк І.В. розробив опорні конспекти з предмета матеріалознавство та тестові завдання з технічного креслення. Тунь В.В. на уроках спецтехнології демонстрував відеоматеріали та сучасні комп’ютерні програми для вивчення роботи вузлів автомобілів. Крутікова С.В. працювала над створенням дидактичного матеріалу, розробила навчальний посібник з окремих тем програми спецтехнології . Жбанкова Н.В. з 16 тем програми розробила картки-завдання.

Кожним викладачем проведена копітка робота з удосконалення навчального процесу, але показники у порівнянні з минулим роком різні.

В ході перевірки відмічено типові недоліки: • недостатнє оснащення кабінетів, майстерень, лабораторій технічними засобами навчання, підручниками, довідковою літературою;

 • необхідність капітального ремонту кабінету фізики та препараторської, виділення коштів для оформлення кабінету української мови і літератури, виготовлення стендів;

 • невідповідність паспортів КМЗ вимогам НМЦ ПТО (систематизація засобів навчального матеріалу, їх кількості, дати виготовлення або придбання, відповідність запланованого плану роботи кабінетів);

 • невідповідність окремих планів-конспектів структурі та вимогам до сучасного уроку у викладачів Лочехіна Ю.А., Сполітака Л.М., Фесика В.В., Сердюка І.В., Сінєльнікова С.С.;

 • ведення журналів обліку і реєстрації відвідування предметних гуртків та технічної творчості, роботи із зацікавленими дітьми та слабо встигаючими потребує доопрацювання;

 • результативність позакласної роботи з дітьми, повинна мати відображення у вигляді альбому, фотоальманаху , макету, пристрою, моделі тощо.

Пріоритетними напрямами виховної роботи педколектива були новітні підходи до формування громадянських, патріотичних почуттів, національної свідомості, розвитку духовності, морально-етичної, правової, трудової, екологічної культури, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

З метою виховання любові до рідного краю в училищі проведено ряд заходів, присвячених 70-ряччю заснування Херсонської області :


 • усний журнал – єдиний урок «Віхи історії Херсонщини» підготували викладачі історії Тимошенко В.В., Дорош Ю.С.;

 • оформлена книжкова виставка «Херсонський край, заквітчаний, сяйливий» бібліотекарем Філіпенко О.С.;

 • участь гр. РМ-1 (майстер в/н Вільшун Т.А.), гр. К-13 (майстер в/н Кармановська Т.М.) у виховному заході в міській юнацькій бібліотеці на тему «Херсонщина – мій рідний край»;

 • відповідальною за роботу музейної кімнати Тимошенко В.В. оформлена експозиція «Херсонщина: час, події, люди», яка вміщає цікаві архівні документи з міського музею історії Нової Каховки;

 • група дівчат-гувернерів вишила рушник і приєдналася до обласної акції «Єдиний рушник Херсонщини»;

 • організовано перегляд обласної пересувної фотовиставки «Квітни, мій краю, Херсонська земля» протягом 3 днів; але, на жаль, наше училище не брало участь в цій фотовиставці, що не робить нам честі.

Справжнім, загальноучилищним святом було вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка з нагоди 200-річчя від дня його народження. Викладач української мови і літератури Шелковська О.М. підготувала і провела ряд цікавих заходів під час Тижня шевченківських читань: вікторину «Кращий знавець творів Шевченка», виставку – конкурс газет, плакатів, ілюстрацій, конкурс читців віршованої поезії автора, перегляд художнього фільму «Сон» із рубрики «Кіномитці про Кобзаря». Апофеозом тижня стала «Літературна вітальня «Лунай, величне слово Кобзаря», куди була запрошена учениця музичної школи, яка в супроводі бандури виконала пісні на слова Шевченка, учні читали напам’ять його вірші, була розповідь викладача про життєвий шлях Шевченка, а на завершення – гра «Букет Кобзареві», який склали із різнобарвних карток самі учні, відгадуючи назву вірша.

Сторінкою патріотичного виховання можна назвати вечір в гуртожитку «Знавці українського», який підготувала і провела вихователь Івахненко О.В. Це була інтелектуальна гра-змагання трьох команд: «Буковинці», «Гуцули», «Полтавчани», які під час 4 раундів говорили про ріки, корисні копалини України, нації і народності , про видатних українських особистостей.

Основою духовного життя людини, її прагнення до волі та процвітання України є патріотизм. Найсуттєвішою гілкою патріотизму є військово-патріотичне виховання, яке здійснюється у формі уроків, лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв, зустрічей з ветеранами війни, праці та військової служби, тематичних вечорів, Уроків Мужності і пам’яті, фізкультурно-патріотичних змагань. Так, традиційну першість протягом 3 років тримає команда училища у міській Спартакіаді допризовної молоді, за що нагороджена грамотою відділу у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту. Учні Стріла С. (гр. ЕА-12), Капітонов С. (гр. АС-1), Коваленко М. (гр. ЕА-12), Ткаченко В. (гр. АС-1), нагороджені декількома грамотами за перемогу у різних видах військово-спортивних змагань.

Поряд з позитивним є ряд недоліків у здійсненні військово-патріотичного виховання: • не проводяться екскурсії і походи по місцях бойової слави;

 • відсутній зв'язок з військовою частиною міста, з радою ветеранів міста;

 • під час проведення заходів з військово-патріотичного виховання, спортивних змагань в гуртожитку обов’язково повинні брати участь викладачі фізвиховання Лочехін Ю.А., керівник фізичної культури Ходус І.І. та викладач предмета «Захист Вітчизни» Сполітак Л.М.

До 40-річчя створення училища проведено традиційний вечір-зустріч випускників, де було багато гостей – колишніх працівників училища, представників депутатського корпуса, ЦСССМ. Під керівництвом нового Президента учнівського самоврядування Настасяк Оксани та за участю всіх груп, крім гр. ВШП-12, до ювілею училища було подаровано учнями 2 стенди, які естетично оформлені та насичені необхідною інформацією про училище, носять профорієнтаційний характер.

Традиційний конкурс художньої творчості «Надія. Молодість. Майбутнє» проведено на належному рівні, з активною участю учнів груп НГ, К-13, КК-1, ЕА-13, РМ-1, ВШП-13.

Училище активно працювало над виконанням «Плану заходів з правової освіти учнівської молоді на 2012-2020 років, проводячи таку роботу:


 • лекція з переглядом відеофільму на тему «Молодь – за здоровий спосіб життя», проведений спеціалістами відділу у справах сім’ї і молоді;

 • лекції на тему «Попередження правопорушень», проведені представниками ЦСССМ та КМН

 • виставка малюнків на правову тематику «Скажемо насиллю – «ні»;

 • години спілкування на тему: «Боротьба з корупцією»;

 • зустріч з представниками цивільної самооборони на тему: «Сепаратизм»;

 • працює гурток «Захисти себе від ВІЛ», яким керує викладач валеології Піндак С.В.

Не проводились заплановані заходи з цього питання практичним психологом Нестерович Г.В., не працювала Школа лідерів, відсутнє своєчасне проведення індивідуальної роботи та тренінгів з «групою ризику» та дітьми-сиротами, роботи в гуртожитку. Під час перевірки спеціалістом ССД Харченко О.А. питання психолого-педагогічного супроводу учнів училища та стану роботи з питань профілактики підліткової злочинності документація практичним психологом своєчасно не надана, так як Галина Володимирівна хворіла, «що не дало можливості проаналізувати роботу психолога щодо корекційної роботи з учнями, які потребують індивідуального підходу в організації профілактичної діяльності і що вказує на недостатній рівень психологічного обстеження учнів та неналежне здійснення психолого-педагогічних заходів».

На сьогоднішній день на обліку в ССД та обліку «групи ризику» училища стоять: Жученко О., учень гр. ЕА-12, якого рішенням суду передано на поруки і виховання педколектива; Череп’яний В., учень гр. ЕА-11, затриманий за наявність наркотичних речовин; Сєряков Д., Адамчук М., Лєщенко А. – гр. ЕА-11 – за збирання наркотиків.

Щомісячно проводяться засідання ради профілактики, але, на жаль, вони якось втратили свою значимість, так як діти приходять без батьків. Взагалі, багато батьків ухиляються від виховання власних дітей, не ходять на батьківські збори, а деякі класні керівники і майстри в/н їх навіть не проводять (гр. ВШП-12, АС-13, КК-13).

Традиційно, за підсумками обласних спортивних і міських змагань команди дівчат і юнаків під керівництвом Лочехіна Ю.А., Ходуса І.І. знаходяться в призерах.

Щорічно в училищі в кінці навчального року підводяться підсумки конкурсу «Краща учнівська група», результати такі:

І-е місце – гр. К-13 (Кармановська Т.М., Біла В.М.)

гр. ЕА-13 (Кашлюк О.І., Шелковська О.М.)

ІІ-е місце – гр. ЕА-12 (Крайова З.Ф., Ружин В.В., Крутикова С.Ф.)

гр. РМ-1 (Вільшун Т.А., Литвиненко А.О.)

ІІІ-е місце – гр. ВШП-13 (Куліш А.М., Тунь А.А.)

гр. КК-13 ( Беринда О.М., Беркутенко Ю.Ю.)
Слід відзначити, що великий вплив на рівень навчальних досягнень учнів має сумлінне ставлення до ведення номенклатурної документації. Окремі викладачі припускаються необ'єктивного виставлення оцінок, не ведуть належний поточний контроль навчальних досягнень учнів та контроль за відвідуванням уроків.
За підсумками 2013 – 2014 н.р. загальна кількість пропусків уроків становить 22098 годин, з них без поважної причин 5346 годин. З теоретичного навчання всього 18846 годин, без поважних причин – 4488 годин, з виробничого навчання всього 3252 години, з них без поважних причин –858 години.

Відсутні пропуски уроків без поважних причин у групі К-1, майстер в/н Чеплик О.М.

Найбільше пропусків уроків без поважних причин у групах:

ВШП-13, майстер в/н Куліш А.М.

ВШП-12, , майстер в/н Медведєв А.В.

КК-13, майстер в/н Беркутенко Ю.Ю.

ЕА-11, майстер в/н Сінєльніков С.С.

АС-13, майстер в/н Дворянчиков Р.Д.

До роботи з категорією учнів, схильних до пропусків занять та тих які потребують підвищеної педагогічної уваги були залучені майстри в/н, кл. керівники, училищний психолог, батьки і адміністрація училища.

Проводилась індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень, заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на нараді при директорі, куди були запрошені учні та їх батьки.


На підставі вищезазначеного
Н А К А ЗУ Ю:

1. Відзначити плідну роботу по створенню матеріально-технічної бази та комплексно-методичного забезпечення предметів і професій таких викладачів і майстрів в/н: КовановоїТ.О., Шелковської О.М., Тимошенко В.В., Дорош Ю.С., Білої В.М., Тунь А.А., Мединської Н.Л., Піндак С.В., Чеплик О.М.

2. Відзначити роботу методиста Мединської Н.Л. за велику роботу в подоланні труднощів, спонуканні до ініціативи і творчості молодих спеціалістів, а також у підтримці ділового тонусу пед..працівників.

3. 3 метою підвищення якості та результативності роботи пед.працівників вжити ряд заходів:

- викладачам і майстрам в/н систематично працювати над підвищенням свого фахового рівня, запроваджувати нові форми і методи роботи з учнями, використовували досвід колег;
4. Зобов’язати всіх викладачів загальноосвітніх дисциплін та спецпредметів:

4.1. Доопрацювати паспорти комплексно-методичного забезпечення, вказавши дату, кількість, систематизацію навчальних засобів, зберігаючи відповідність плану роботи кабінету; надати на перевірку до 28.09.2014 р.

4.2. Систематизувати, привести у відповідність вимогам до структури сучасного уроку плани-конспекти уроків, поурочно-тематичні папки.

4.3. Створити журнали обліку і реєстрації відвідування предметних гуртків та технічної творчості, обліку роботи із зацікавленими дітьми та слабо встигаючими; надати на перевірку до 29.08.2014 р.

4.4. Працювати протягом року над відображенням результативності позакласної роботи з дітьми у вигляді альбомів, моделей, альманахів, пристроїв тощо; надати на перевірку в кінці навчального року.

5. За сумлінне ставлення до своїх обов’язків, творчий підхід, якісну організацію діяльності учнівського колективу групи, активну участь у конкурсі «Краща учнівська група» відмітити майстрів в/н і класних керівників груп, що посіли призові місця: Кармановську Т.М., Білу В.М. (І місце – гр. К-13), Кашлюка О.І., Шелковську О.М. (І місце – гр. ЕА-13), Крайову З.Ф., Ружина В.В., Крутикову С.Ф (ІІ місце – гр. ЕА-12), Вільшун Т.А., Литвиненка А.О. (ІІ місце – гр. РМ-1), Куліша А.М., Тунь А.А. (ІІІ місце – гр. ВШП-13), Беринду О.М., Беркутенко Ю.Ю.( ІІІ місце – гр. КК-13).6. Педагогічному колективу продовжити працювати над вихованням патріотичних почуттів у молоді та превентивного виховання, провести низку колективних творчих справ, присвячених 70-річчю звільнення України від фашизму та 70-річчю Великої Перемоги у Вітчизняній війні (згідно плану роботи).

7. Вказати практичному психологу Нестерович Г.В. на неналежний рівень профілактичної роботи з учнями «групи ризику», стан психолого-педагогічного супроводу учнів училища та гуртожитку.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка