Наказ №115 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрамиДата конвертації31.03.2017
Розмір74.2 Kb.

У к р а ї н а

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14


__________________________________________________________

58000, м. Чернівці, вул. Шкільна,3 тел.526181 cvznz-14@meta.ua

Ідентифікаційний код 21431135

НАКАЗ


від 01.09.2016р. №____115__
Про організацію методичної

роботи з педагогічними кадрами
На виконання Законів України: «Про освіту», , «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти з організації навчально-виховного процесу», Указів Президента України від 25 червня 2013 р. №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926/2010, Державного стандарту базової і повної середньої освіти (нова редакція), Державного стандарту початкової загальної освіти (нова редакція), Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Програми розвитку освіти м.Чернівці на 2012-2016 р.р. та на основі Положення про міський методичний кабінет, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1119 від 08.12. 2008 р., з метою удосконалення професійного зростання вчителя, підняття рейтингу освіти, що має забезпечити виховання високоморальних громадян країни, здатних творити нову Україну, наказу управління освіти Чернівецької міської ради № 282 від 29.08.2016р. « Про організацію методичної роботи з методичними кадрами»

н а к а з у ю :

1. Спрямувати діяльність педколективу на розв’язання науково-методичної проблеми методичного кабінету управління освіти Чернівецької міської ради «Підвищення якості освітнього процесу шляхом модернізації змісту методичної роботи з педагогами навчальних закладів міста

Згуртувати колектив на реалізацію ключової проблеми школи: «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних технологій і методик педагогічної діяльності» (І рік)».

2. Затвердити склад методичної ради школи:


 1. Вережанюк Т. О. – голова методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель-методист.

Члени методради:

 1. Кулянда Я. П. – директор школи, вчитель–методист.

 2. Балазюк Г.І.– заступник директора з виховної роботи, вчитель–методист.

 3. Герасимчук С. В. –заступник директора з навчально-виховної роботи початкових класів, вчитель–методист.

 4. Чернявська Г. В. – вчитель-методист.

 5. Звєзда М. М. – вчитель–методист.

 6. Черевко Н. С. - вчитель-методист, керівник методичного об’єднання вчителів математично-природничого циклу.

 7. Барабаш А. І. - керівник методичного об’єднання філологів, вчителів історії, правознавства, художньої культури, етики та зарубіжної літератури.

 8. Кураєва Т. В. – вчитель-методист, керівник школи педагогічної майстерності.

 9. Данилюк Л.Д. - керівник методичного об’єднання вчителів іноземних мов.

 10. Голомисова Н. І. – вчитель-методист, керівник методичного об’єднання вчителів трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, захисту Вітчизни, фізичної культури.

 11. Михальчук М.М. – старший вчитель, керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів.

 12. Роїк Г. М. – старший учитель.

 13. Предол С.В.- вчитель-методист.

 14. Зенчик Л.І. – старший учитель.

 15. Іванчук І.О.- старший учитель.

 16. Тірон О.О. - старший учитель.

 17. Яцько Р.І.- старший учитель, секретар педради.

 18. Гриневич О.А. – практичний психолог.

3. Систематично проводити педагогічні ради вчителів, методичні ради, наради при директорові, використовувати як традиційні, так і нетрадиційні форми методичної роботи: засідання, ділові педагогічні ігри, лекції, лекції-консультації, доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, тренінги, диспути, огляд та обговорення науково-методичної літератури тощо.

4. Постійно брати участь у роботі міських методоб’єднань.

5. Пропагувати досвід вчителів школи:

-Смеречинської Н.В. «Емоційне сприйняття художнього твору та проблеми формування на його основі знань, умінь, навичок учнів на уроках світової літератури»;-Вережанюк Т.О. «Формування творчо мислячої особистості»;

- Кураєвої Т.В. «Кооперативне навчання як засіб розвитку критичного мислення учнів»;

- Балазюк Г.І. «Інтерактивні методи навчання біології»;

-Черевко Н.С.«Формування логічного мислення на уроках математики. Застосування методів самоконтролю»;-Зенчик Л.І. «Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови і літератури»;

-Тірон О.О. «Використання сучасних методів, спрямованих на розвиток логічного мислення»

6. Впроваджуючи в навчально-виховний процес перспективний педагогічний досвід і науково-методичні досягнення, направити вчителів на курсову перепідготовку, проблемні курси.

7. З метою підвищення методичного рівня вчителів

1) продовжити роботу: • семінарів-практикумів школи педагогічної майстерності (Кураєва Т.В.);

 • школи становлення молодого вчителя (Вережанюк Т. О.);

 • шкільних методичних об’єднань вчителів:

- класних керівників (Балазюк Г.І.);

-математики, фізики, інформатики, астрономії, біології, природознавства, хімії, географії, екології, економіки, основ здоров’я (Черевко Н. С.);

- філології, зарубіжної літератури, художньої культури, етики, історії та правознавства (Барабаш А. І.);

- іноземних мов (Данилюк Л.Д.);

- трудового навчання, захисту Вітчизни, фізкультури, музики, образотворчого мистецтва (Голомисова Н.І.);

- початкових класів (Михальчук М.М.),

2) продовжити роботу творчих груп на базі шкільних методичних об’єднань вчителів.

8. З метою реалізації методичних знахідок вчителів, виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності на уроках, формування основ духовної культури і національної свідомості в позаурочній роботі провести методичні тижні: “Уроки перших уроків”, “Тиждень наставника”, “Тиждень молодого спеціаліста”, декаду “Новації та творчість”, предметні тижні української мови та літератури, літератури рідного краю, математики, фізики, інформатики, астрономії, історії, зарубіжної літератури, етики, географії, хімії, біології, екології, економіки, основ здоров’я, іноземних мов, трудового навчання, фізкультури, музики, образотворчого мистецтва тощо.

9. Провести атестацію педагогічних працівників відповідно до Закону України “Про освіту” з метою стимулювання постійного росту теоретично-методичного рівня і професійної майстерності.

10. Створювати умови для творчого зростання вчителів: проводити творчі звіти, відкриті уроки, виховні заходи, моделювання уроків із наступним обговоренням тощо.

11. Для організації швидкого становлення молодих вчителів школи, їх професійного росту та з метою надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу визначити на 2015/2016 навчальний рік наставників із числа досвідчених педагогів школи:

-Іванчук І.О., вчителя вищої категорії, наставником молодого вихователя Федоряк Я.І.;

-Смеречинську Н.В., вчителя-методиста наставником молодого адміністратора, вчителя німецької мови Герасимчук С.В.;

-Яцько Р.І., старшого вчителя, вчителя вищої категорії наставником молодого вчителя української мови та літератури Вережанюк Ю.О.;

-Тірон О.О., старшого вчителя, вчителя вищої категорії наставником молодого вчителя інформатики Осипчук Х.М.

- Цуркан Л.Д. старшого вчителя наставником молодого вихователя Псарюк Л.С.

-Бурдейну Т.В., вчителя І категорії, наставником молодої вчительки англійської мови Скіби Л.І.;

-Звєзду М.М., вчителя вищої категорії, наставником молодого вчителя Завяльця А.Р.12. Взяти участь у

- Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2016»,

-науково-практичній конференції педпрацівників міста “Таланти та елітарність”,

-роботі творчих лабораторій, майстер-класів вчителів.13. Проводити щотижневі організаційно-методичні оперативки (понеділок, 15.15.)

14. Продовжити практику проведення нестандартних форм обміну передовим досвідом, дискусій, обговорення альтернативних ідей.

15. З метою створення умов для вдосконалення фахової майстерності, підвищення методичної компетентності та координації діяльності педагогічних працівників визначити для роботи такі методичні дні:

вівторок – для вчителів математики, інформатики, англійської, німецької мови;

середа – для вчителів креслення, образотворчого мистецтва, музики, художньої культури, керівників вокального, хорового та інших жанрів, допризовної підготовки, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, шкільних бібліотекарів, фізичного виховання, практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів груп продовженого дня;

четвер – для вчителів хімії, фізики, біології, природознавства, економіки, географії, екології, основ здоров´я, історії, правознавства, молодих вчителів, етики;

п´ятниця – для вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, українознавства, обслуговуючих видів праці та технічної праці, директорів шкіл.

16. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Вережанюк Т. О. забезпечити системний підхід в організації методичної роботи, дбати про її результативність, координувати діяльність шкільних методичних об’єднань, творчих груп, школи педагогічної майстерності, забезпечити активну участь педагогів школи в шкільних та загальноміських заходах, спланувати методичну роботу в школі, виходячи з психолого-педагогічної проблеми, над якою працює колектив.

17. Педагогічним працівникам:

 • систематично працювати над підвищенням фахового рівня та удосконалення креативних здібностей;

 • належно готуватися до участі у конкурсах, конференціях тощо;

 • оформити, систематизувати та зберігати всі напрацювання у папках по самоосвіті.

18. Керівникам шкільних методичних об’єднань Балазюк Г.І., Черевко Н.С., Барабаш А.І., Данилюк Л.Д., Голомисовій Н.І., Михальчук М.М., школи педагогічної майстерності Кураєвій Т.В.:

 • до 16.09.2016р. ознайомитися із переліком конкурсів та змагань міського, обласного та Всеукраїнського рівнів;

 • систематично відвідувати міські методичні наради з питань організації та проведення різних конкурсів ;

 • чітко інформувати членів методичних об’єднань із положеннями та умовами проведення конкурсів і змагань;

 • вчасно звітувати про проведену роботу, оформлювати заявки на участь у наступних етапах.

19. Бібліотекарю школи Зеленюк О.Д. організувати передплату педагогічних видань на 2017 рік; покращити пропаганду наукової, художньої літератури.

20.Заступникам директора з навчально-виховної та виховної роботи ВережанюкТ.О., Герасимчук С.В., Балазюк Г.І. забезпечити організацію науково-методичної роботи.

21. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Вережанюк Т. О.

Директор школи Я.П.Кулянда

Виконавець:

Заступник д-ра з навчально-виховної роботи Т.О.Вережанюк


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка