Наказ №1067 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2014 р за №1375/26152 Про затвердження Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії УкраїниСторінка1/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.31 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2014 № 1067

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 жовтня 2014 р.

за № 1375/26152

Про затвердження Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України

Відповідно до статей 10 та 15 Закону України "Про Національну гвардію України" , статей 6 та 30 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" , з метою вдосконалення системи організації фізичної підготовки і спортивно-масової роботи в Національній гвардії України та встановлення критеріїв професійної придатності військовослужбовців з фізичної підготовки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр молоді та спорту України

Заступник Міністра

охорони здоров'я України -

керівник апаратуД.С. Булатов

В. Лазоришинець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

13.10.2014 № 1067

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 жовтня 2014 р.

за № 1375/26152

ІНСТРУКЦІЯз організації фізичної підготовки в Національній гвардії України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає комплекс заходів щодо організації та проведення фізичної підготовки з військовослужбовцями Головного управління Національної гвардії України, оперативно-територіальних об’єднань, з’єднань, військових частин, підрозділів, вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ), навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України (далі - військові частини).

2. Фізична підготовка є основним предметом бойової і спеціальної підготовки військовослужбовців в Національній гвардії України та має забезпечувати необхідний рівень їх фізичної готовності до виконання завдань за призначенням.

3. Фізична підготовка проводиться з урахуванням особливостей службово-бойової діяльності військових частин Національної гвардії України і має спеціальну спрямованість.

4. Основними завданнями фізичної підготовки військовослужбовців є:

1) підвищення всебічної фізичної підготовленості шляхом розвитку та вдосконалення фізичних якостей;

2) формування професійно-прикладних навичок з пересування по пересіченій місцевості, подолання перешкод, рукопашного бою, військово-прикладного плавання та метання гранат;

3) забезпечення високої професійної працездатності;

4) підвищення стійкості організму до впливу несприятливих факторів службово-бойової діяльності і навколишнього середовища;

5) виховання психологічної стійкості, упевненості у своїх силах, цілеспрямованості, сміливості і рішучості, ініціативи і винахідливості, витримки і самовладання;

6) формування готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах;

7) удосконалення бойової злагодженості підрозділів;

8) зміцнення здоров’я, загартування, гармонійний фізичний і духовний розвиток та ведення здорового способу життя.

5. Зміст фізичної підготовки становлять фізичні вправи, спеціальні знання й організаторсько-методичні навички та вміння.

6. Фізичні вправи виконуються з урахуванням вікових особливостей, з обов’язковим дотриманням заходів безпеки, гігієнічних умов та активним використанням оздоровчих сил природи.

7. Спеціальними знаннями з фізичної підготовки військовослужбовці оволодівають на теоретичних, семінарських, показових та інструкторсько-методичних заняттях відповідно до навчальних планів (програм).

8. Організаторсько-методичними навичками та вміннями військовослужбовці оволодівають під час методичних і показових занять, що проводяться перед початком кожного періоду навчання або за рішенням командира (начальника).

9. Військовослужбовці займаються фізичною підготовкою в складі підрозділів (навчальних груп) або самостійно за рішенням відповідних командирів (начальників) за спеціально розробленими навчальними програмами, методичними рекомендаціями та посібниками. З військовослужбовцями, що займаються самостійно, начальник служби фізичної підготовки і спорту та начальник медичної служби проводять інструктажі щодо змісту і методики занять.

10. Кожен військовослужбовець відповідає за рівень своєї фізичної підготовленості, зобов’язаний систематично займатися фізичними вправами і бути постійно фізично готовим до виконання обов’язків військової служби.

11. Дані про рівень фізичної підготовленості військовослужбовців відображаються в службових характеристиках і атестаціях.

ІІ. Управління фізичною підготовкою

1. З метою організації та методичного керівництва фізичною підготовкою у військових частинах (ВНЗ) передбачені штатні посади начальника служби (начальника кафедри, старшого викладача, викладача) фізичної підготовки і спорту та інструктора з фізичної підготовки і спорту. Посади фахівців фізичної підготовки і спорту комплектуються військовослужбовцями, які мають спеціальну освіту у сфері фізичної культури та спорту, спортивну кваліфікацію, а в разі їх відсутності - з числа найбільш підготовлених військовослужбовців. Призначення на посади зазначених осіб та їх звільнення здійснюються за погодженням з начальником служби фізичної підготовки і спорту Головного управління Національної гвардії України.

2. Загальне керівництво фізичною підготовкою в Національній гвардії України покладається на заступника командувача Національної гвардії України.

3. Керівництво фізичною підготовкою здійснюється командирами (начальниками) всіх рівнів.

4. Кожен командир (начальник) забезпечує:

1) створення умов для організації навчально-тренувального процесу та можливість використання всіх форм і засобів фізичної підготовки;

2) організацію занять з фізичної підготовки, спрямованих на взаємозв’язок з вимогами службово-бойової діяльності військовослужбовців;

3) раціональний розподіл фізичного навантаження протягом дня і тижня;

4) високу теоретичну, методичну і практичну підготовленість військовослужбовців, що проводять заняття з фізичної підготовки;

5) готовність навчально-матеріальної бази для занять за всіма розділами фізичної підготовки;

6) дотримання норм і правил безпеки, попередження травматизму під час занять з фізичної підготовки та спортивних заходів;

7) виховання в особового складу високої мотивації до занять з фізичної підготовки і спорту.

5. З метою визначення завдань виконавцям і якісного підбиття підсумків з фізичної підготовки, спортивно-масової роботи та фізкультурно-оздоровчої діяльності у військовій частині (ВНЗ) і підрозділах проводяться службові наради з відповідними посадовими особами та збори спортивного активу і всього особового складу.

6. Організація фізичної підготовки включає планування, підготовку керівників, контроль і облік.

Питання фізичної підготовки і спортивно-масової роботи відображаються в планах бойової та спеціальної підготовки і виховної роботи військової частини (ВНЗ) на рік (навчальний період), у наказах з бойової та спеціальної підготовки, по стройовій частині, а також письмових розпорядженнях командира військової частини (начальника ВНЗ).

В обов’язковому порядку видаються накази про:

організацію фізичної підготовки і спортивно-масової роботи у військовій частині (ВНЗ) на рік;

організацію у військовій частині (ВНЗ) змагань, пов’язаних з використанням зброї, військової техніки або вибуттям особового складу з місць постійної дислокації;

організацію занять і змагань з плавання;

підсумки спортивних та військово-спортивних змагань;

підсумки проведення навчально-методичних зборів з фахівцями фізичної підготовки і спорту, спортивними організаторами підрозділів, тренерами і суддями з видів спорту;

підсумки фізичної підготовки і спортивно-масової роботи у військовій частині (ВНЗ) за навчальний рік (період навчання);

призначення спортивного комітету, суддів і тренерів з видів спорту у військовій частині (ВНЗ) на рік.

7. Планування фізичної підготовки здійснюють: у військовій частині - начальник штабу (за участю заступника командира військової частини та начальника служби фізичної підготовки і спорту); у батальйоні - начальник штабу батальйону (за участю заступника командира батальйону та інструктора з фізичної підготовки і спорту); у роті - командир роти.

8. Планування повинне забезпечувати виконання програм з фізичної підготовки з урахуванням вирішення навчальних і службово-бойових завдань та передбачати виділення встановленої кількості годин на заняття з фізичної підготовки.

9. Планування фізичної підготовки і спортивно-масової роботи здійснюється згідно з розрахунком:

для курсантів ВНЗ - 4 години на тиждень (у розкладі занять);

для слухачів ВНЗ - 4 навчальні години на тиждень (два двогодинні заняття: одне - аудиторне, інше - під час самостійної роботи);

для офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом, військовослужбовців строкової служби - 4 години (2 або 3 заняття), а для підрозділів забезпечення - 2 години (1 або 2 заняття) на тиждень у службовий час;

для військовослужбовців підрозділів спеціального призначення та розвідки - 6 годин на тиждень;

щодня, крім вихідних і святкових днів, з військовослужбовцями строкової служби проводиться ранкова фізична зарядка тривалістю 30-50 хвилин;

спортивно-масова робота у військовій частині проводиться 3 рази на тиждень; для військовослужбовців строкової служби та курсантів ВНЗ відповідно до розпорядку дня - 2 рази по 1 годині в робочі дні у вільний від занять час та 3 години - у вихідні та святкові дні; для військовослужбовців військової служби за контрактом - 2 рази по 1 годині в службовий час.

10. Начальник служби фізичної підготовки і спорту розробляє та подає на затвердження командирові військової частини:

1) розрахунок годин і перелік тем з фізичної підготовки для підрозділів військової частини на навчальний рік (період навчання) (додаток 1);

2) розклад навчальних занять з фізичної підготовки з військовослужбовцями управлінь військової частини та батальйонів на місяць;

3) план проведення ранкової фізичної зарядки на півріччя (квартал, місяць) (додаток 2);

4) план-календар основних спортивних заходів на навчальний рік (додаток 3);

5) Положення (регламент) про спортивні, військово-спортивні змагання та огляди на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи;

6) графік розподілу навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки і спорту на півроку або рік;

7) інструкцію з організації фізичного тренування в процесі службово-бойової діяльності (варіанти і маршрути попутного фізичного тренування при пересуванні підрозділів, перелік варіантів виконання фізичних вправ в умовах чергувань).

11. У плані бойової і спеціальної підготовки батальйону вказуються:

кількість годин, що відводиться на фізичну підготовку для підрозділів за темами;

тематика та строки проведення інструкторсько-методичних і показових занять з керівниками.

12. У розкладі занять роти на тиждень зазначаються:

варіант і стислий зміст ранкової фізичної зарядки;

теми і зміст навчальних занять з фізичної підготовки;

зміст попутного фізичного тренування;

час і зміст спортивно-масової роботи;

час проведення, теми і зміст інструктажів з військовослужбовцями, які проводять заняття.

13. Підготовка керівників здійснюється з метою забезпечення підвищення організаторсько-методичної майстерності та проводиться на теоретичних, методичних заняттях, інструктажах і в процесі самостійної підготовки за тематикою, визначеною командувачем Національної гвардії України на навчальний рік (період навчання).

Тривалість теоретичного (навчально-методичного) і показового занять становить 1 годину, інструкторсько-методичного - 2 години.

14. Контроль за фізичною підготовкою здійснюється відповідними командирами (начальниками), начальником служби фізичної підготовки і спорту та іншими посадовими особами та спрямований на вивчення стану фізичної підготовки.

Під час контролю перевіряються, аналізуються та оцінюються:

1) якість управління фізичною підготовкою;

2) повнота та якість засвоєння військовослужбовцями програми з фізичної підготовки;

3) рівень фізичної підготовленості нового поповнення військової частини;

4) рівень фізичної підготовленості військовослужбовців;

5) рівень фізичної підготовки підрозділів.

15. Облік фізичної підготовки повинен відображати її стан і здійснюватися у:

військовій частині - начальником служби фізичної підготовки і спорту;

батальйоні - заступником командира батальйону;

роті - командиром роти;

взводі - командиром взводу.

16. У військовій частині (оперативно-територіальному об’єднанні, ВНЗ) підлягають обліку:

1) навчальні заняття з фізичної підготовки з військовослужбовцями в підрозділах;

2) довідка про рівень фізичної підготовки в оперативно-територіальному об’єднанні (військовій частині, ВНЗ) (додаток 4);

3) результати перевірок фізичної підготовки і оглядів спортивно-масової роботи;

4) інструкторсько-методичні та показові заняття, навчально-методичні збори (семінари) зі спортивними організаторами підрозділів, тренерами і суддями зі спорту;

5) результати змагань, що проводилися у військовій частині (оперативно-територіальному об’єднанні, ВНЗ), виступів команд і окремих спортсменів на змаганнях поза військовою частиною;

6) спортивні рекорди і досягнення військової частини (оперативно-територіального об’єднання, ВНЗ).

Форми обліку фізичної підготовки у військовій частині (оперативно-територіальному об’єднанні, ВНЗ) наведені в додатку 5 до цієї Інструкції.

17. У батальйоні, роті, взводі і прирівняних до них підрозділах підлягають обліку:

усі заходи щодо фізичної підготовки і спортивно-масової роботи, які передбачені документами планування бойової і спеціальної підготовки;

результати виконання особовим складом фізичних вправ.

18. За підсумками кожного періоду навчання начальник служби фізичної підготовки і спорту готує і подає до Головного управління Національної гвардії України довідку про рівень фізичної підготовки в оперативно-територіальному об’єднанні (військовій частині, ВНЗ).

19. Забезпечення фізичної підготовки - це діяльність органів військового управління і посадових осіб щодо створення і підтримання умов ефективного функціонування і розвитку системи фізичної підготовки, яка полягає в організації і здійсненні заходів, спрямованих на створення, удосконалення і експлуатацію навчально-матеріальної бази, своєчасне і якісне матеріально-технічне, фінансове, медичне, методичне та інформаційне забезпечення.

20. Матеріально-технічне забезпечення фізичної підготовки в Національній гвардії України включає:

1) забезпечення військових частин табельним спортивним інвентарем, майном, тренажерами, спеціальним обладнанням і апаратурою;

2) будівництво та обладнання спортивних споруд і місць для занять фізичною підготовкою і спортом відповідно до переліку (додаток 6);

3) утримання і ремонт спортивних споруд, місць для занять фізичною підготовкою, спортивного обладнання, інвентарю, майна, апаратури і тренажерів;

4) обладнання казарм, кімнат (місць) спортивними тренажерами та інвентарем для занять військовослужбовців (додаток 7);

5) виготовлення стенда "Спортивне життя підрозділу" (додаток 8);

6) створення переносної навчально-матеріальної бази підрозділу ротної ланки (додаток 9).

21. Медичне забезпечення фізичної підготовки і спортивно-масової роботи включає:

1) проведення медичних обстежень (оглядів) військовослужбовців з метою визначення рівня допустимих для них фізичних навантажень з урахуванням фізичного розвитку і функціонального стану організму;

2) розподіл військовослужбовців по групах фізичної підготовки з урахуванням віку і стану здоров’я;

3) планування і проведення заходів щодо поліпшення фізичного розвитку і зміцнення здоров’я особового складу;

4) формування у військовослужбовців навичок особистої та загальної гігієни, самоконтролю;

5) перевірку санітарно-гігієнічного стану спортивних споруд і місць для занять з фізичної підготовки і спорту, а також стану спортивного одягу та інвентарю;

6) контроль за дотриманням оптимального дозування фізичного навантаження і санітарно-гігієнічних вимог при проведенні занять з фізичної підготовки;

7) медичне забезпечення контрольних занять з фізичної підготовки, змагань з видів спорту та фізкультурно-оздоровчих заходів, навчально-тренувальних занять і збірних команд;

8) персональний облік військовослужбовців, тимчасово звільнених від занять та перевірок з фізичної підготовки або переведених до групи лікувальної фізичної культури, а також військовослужбовців, що мають надмірну або недостатню масу тіла;

9) організацію і проведення занять з військовослужбовцями, які включені до групи лікувальної фізичної культури, та переведення їх після одужання до основних вікових груп;

10) забезпечення спортсменів і збірних команд лікарськими засобами.

22. Методичне забезпечення фізичної підготовки включає:

1) підготовку керівників занять;

2) узагальнення і поширення передового досвіду організації і проведення всіх форм і розділів фізичної підготовки;

3) розроблення методичних посібників і рекомендацій щодо підвищення стану фізичної підготовки військовослужбовців та забезпечення ними керівників занять;

4) надання допомоги командирам підрозділів щодо проведення занять з фізичної підготовки і спортивних заходів;

5) методичне керівництво самостійним фізичним тренуванням військовослужбовців;

6) організацію роботи методичного класу (кабінету) з фізичної підготовки і спорту.

23. Інформаційне забезпечення фізичної підготовки і спорту здійснюється відповідно до компетенції підрозділами, органами Національної гвардії України.

ІІІ. Методи та форми фізичної підготовки

1. Навчання фізичним вправам і формування рухових навичок включає ознайомлення, розучування і тренування (удосконалення).

Ознайомлення сприяє створенню в тих, хто навчається, правильного рухового уявлення про розучувану вправу. Для ознайомлення необхідно назвати вправу, зразково її показати, пояснити техніку виконання вправи та її призначення.

Розучування спрямоване на формування в тих, хто навчається, нових рухових навичок. Залежно від підготовленості тих, хто займається, і складності фізичних вправ застосовуються такі способи розучування:

у цілому - якщо фізична вправа нескладна, доступна для тих, хто навчається, або її виконання за елементами (частинами) неможливе;

частинами - якщо фізична вправа складна і її можна розділити на окремі елементи;

за розділами - якщо фізична вправа складна і її можна виконати із зупинками;

за допомогою підготовчих фізичних вправ - якщо через труднощі виконати вправу в цілому або розділити її на частини неможливо.

Тренування (удосконалення) спрямоване на закріплення в тих, хто навчається, рухових навичок і вмінь шляхом їх багаторазового повторення в різних умовах, а також підтримку на необхідному рівні фізичних і спеціальних якостей.

Основними методами тренування є:

рівномірний - передбачає рівномірне розподілення навантаження впродовж усього часу виконання вправ;

повторний - передбачає виконання вправ у декілька підходів через інтервали відпочинку, тривалість яких визначається повним відновленням функцій (за частотою серцевих скорочень);

змінний - передбачає зміну навантаження впродовж часу виконання вправ;

інтервальний - передбачає виконання вправ у декілька підходів за суворо визначеною часом тривалістю відпочинку між підходами або виконання декількох підходів за визначений для кожного підходу (серії) час;

змагальний - передбачає виконання вправ в умовах змагального напруження;

контрольний - передбачає виконання вправ з великою інтенсивністю з метою перевірки необхідного рівня розвитку фізичних якостей (навичок або вмінь).

2. Усі заняття повинні проводитися з високою щільністю та фізичним навантаженням, що відповідає завданням і етапам навчання, рівню підготовленості і віку військовослужбовців.

Щільність занять характеризується співвідношенням часу, витраченого на виконання вправи, та всього часу занять і вимірюється у відсотках.

Під фізичним навантаженням розуміється ступінь впливу фізичних вправ на організм тих, хто навчається, який визначається частотою серцевих скорочень за одну хвилину. Використовується така градація:Фізичне навантаження

Частота пульсу, уд./хв. залежно від вікової групи

1 група

2 група

3 група

4 група

5-7 групи

Низьке

Середнє


Високе

Максимальнедо 130

130-150


150-190

понад 190до 125

125-145


145-180

понад 180до 120

120-140


140-170

понад 170до 115

115-130


130-160

понад 160до 110

110-125


125-140

понад 1403. Підвищення фізичного навантаження і щільності занять досягається:

скороченням часу на перешикування;

стислістю та чіткістю пояснень;

збільшенням кількості повторень, швидкості виконання, маси вантажів;

регулюванням тривалості відпочинку;

виконанням вправ усіма військовослужбовцями, що займаються одночасно або потоком;

застосуванням кругового тренування і змагального методу;

ефективним використанням тренажерів, а також іншого устаткування та інвентарю.

4. Помилки, що виникають у процесі навчання фізичним вправам, виправляються в такій послідовності:

при груповому навчанні: спочатку - загальні, потім - індивідуальні;

при індивідуальному навчанні: спочатку - значні, потім - другорядні.

5. Попередження помилок забезпечується:

чітким показом і поясненням техніки виконання фізичних вправ;

правильним первинним розучуванням фізичних вправ;

використанням підготовчих фізичних вправ і дій;

своєчасною та якісною допомогою і страховкою.

6. На заняттях використовується індивідуальний підхід до тих, хто займається, який визначається відмінностями рівня їх фізичної підготовленості та реалізується шляхом ретельного розподілу навантаження, підбору оптимальних за складністю рухових завдань і доцільних способів виконання фізичних вправ або навчальних завдань.

7. Командирами (начальниками) в процесі проведення всіх форм фізичної підготовки для попередження травматизму вживаються заходи щодо:

1) чіткої організації занять і дотримання методики їх проведення;

2) дотримання військовослужбовцями дисципліни, знання ними прийомів страховки і самостраховки, правил попередження травматизму;

3) своєчасної підготовки місць занять та інвентарю;

4) систематичного контролю за дотриманням установлених норм і правил безпеки з боку керівників занять.

8. Фізичну підготовку проводити за такими формами: навчальні заняття, ранкова фізична зарядка, спортивно-масова робота, фізичне тренування в умовах службово-бойової діяльності та індивідуальне фізичне тренування.

Навчальні заняття є основною формою фізичної підготовки та обов'язкові для всіх категорій і вікових груп військовослужбовців.

Тривалість навчальних занять становить:

у військових частинах - 1 або 2 навчальні години;

у ВНЗ - 2 навчальні години.

Заняття починаються не раніше ніж через 1,5 години після приймання їжі.

Навчальні заняття проводяться у вигляді теоретичних і практичних занять.

Теоретичні заняття спрямовані на оволодіння військовослужбовцями необхідними знаннями, передбаченими програмою навчання, і проводяться у формі лекцій і семінарів.

Практичні заняття є основною формою навчальних занять і розподіляються на навчально-тренувальні та методичні.

Навчально-тренувальні заняття проводяться за розділами фізичної підготовки (гімнастика, подолання перешкод, рукопашний бій, легка атлетика і прискорене пересування, лижна підготовка, військово-прикладне плавання, спортивні і рухливі ігри) або комплексно і повинні мати навчально-тренувальну, а у ВНЗ та навчальних військових частинах - і методичну спрямованість.

Навчально-тренувальні заняття, крім марш-кидків та пересувань на лижах, проводяться у складі взводу, групи, навчальної групи (не більше 15 осіб на одного керівника занять - для навчального закладу і 30 осіб - для військової частини).

При виконанні фізичних вправ використовуються такі способи організації військовослужбовців:

індивідуальний - передбачає проведення індивідуального навчання фізичним вправам;

груповий - передбачає виконання вправ у складі груп одночасно на декількох навчальних місцях з почерговою зміною місць;

фронтальний - одночасне виконання вправ усіма, хто навчається, на одному навчальному місці (на кожному з навчальних місць);

поточний - характеризується визначеним порядком виконання вказаних вправ тими, хто навчається, поточно;

круговий - виконання вправ почергово на кожному з декількох визначених навчальних місць (точок) з їх зміною за встановленою послідовністю;

змагально-круговий - передбачає тренування круговим методом за визначеними правилами змагань.

Навчально-тренувальні заняття складаються з трьох частин: підготовчої, основної і заключної.

Під час підготовчої частини заняття (7-10 хв. (10-15 хв. - під час 2-годинного заняття)) вирішуються завдання з організації тих, хто займається, здійснюється підготовка їх організму до фізичних навантажень.

Для військовослужбовців шостої, сьомої вікових груп (для жінок - п’ятої вікової групи) тривалість підготовчої частини заняття збільшується до 15 хв., заключної - 10 хв. У процесі занять обмежується застосування фізичних вправ, що вимагають великої фізичної сили і статичних навантажень, з різкими нахилами, а також таких, що спричиняють тривалу затримку дихання і напруженість. Підбір фізичних вправ здійснюється з урахуванням їх спрямованості на збільшення рухливості в суглобах, гнучкості і поліпшення постави.

Зміст підготовчої частини складають стройові прийоми, вправи на увагу, загальнорозвивальні і спеціальні вправи, які підбираються залежно від змісту основної частини заняття. Загальнорозвивальні вправи включають вправи на потягування, вправи для м'язів шиї, рук і плечового пояса, тулуба, ніг, усього тіла, вправи в парах, стрибки на місці і комплекси вільних вправ, а також раніше вивчені прийоми і дії.

Пересування і перешикування підрозділу з метою виконання загальнорозвивальних вправ проводиться відповідно до положень Стройового статуту Збройних Сил України.

Виконання фізичних вправ на місці і під час руху починається з початкового положення, яке приймається за командою "Вихідне положення - ПРИЙНЯТИ". Вправа виконується за командою "Вправу почи-НАЙ". Для закінчення виконання фізичної вправи на місці замість останнього рахунку подається команда "СТІЙ", під час руху замість останніх двох рахунків подається команда "Вправу - ЗАКІНЧИТИ". Показ загальнорозвивальних вправ, що виконуються на місці, проводиться керівником, який стоїть обличчям (дзеркально) або боком до тих, хто навчається, а тих, хто виконує вправу під час руху, - назустріч строю.

Складні вправи виконуються частинами, наприклад: "Нахилитися, руки назад, роби - РАЗ; стройова стійка, роби - ДВА; сісти, руки вперед, долонями вниз, роби - ТРИ; стройова стійка, роби - ЧОТИРИ". Після освоєння фізичної вправи за розділами подається команда на її виконання в цілому "Вправу - почи-НАЙ".

Для підвищення інтенсивності навантаження в підготовчій частині заняття раніше вивчені фізичні вправи виконуються одна за одною без пауз для відпочинку за командою "Потоком вправу - почи-НАЙ".

Основна частина заняття проводиться протягом 30-35 хв. (60-80 хв. - під час 2-годинного заняття). Під час заняття військовослужбовці оволодівають військово-прикладними руховими навичками, удосконалюють їх, розвивають фізичні і спеціальні якості, виховують моральні і психологічні якості, досягають бойової злагодженості військових підрозділів, формують уміння діяти в складних умовах.

Зміст основної частини заняття складають фізичні вправи, прийоми і дії, які передбачені програмою з фізичної підготовки.

Основна частина заняття проводиться на трьох і більше навчальних місцях з подальшою їх зміною. На заняттях з гімнастики основна частина заняття закінчується комплексним тренуванням протягом 4 хв. (7-17 хв. - під час 2-годинного заняття).

Виконання фізичних вправ на навчальних місцях організовується груповим або фронтальним способом.

При груповому способі підрозділ після закінчення підготовчої частини шикується в колону по три (чотири і більше) особи. Командир взводу, визначивши навчальні місця, подає команду: "До місць занять кроком (бігом) - РУШ". За цією командою відділення висуваються найкоротшим шляхом до місць занять, розташовуються так, щоб вказані місця знаходилися ліворуч від строю, і починають крок на місці. Потім за загальною командою зупиняються і повертаються вліво. Командир взводу подає команду: "До виконання вправ - ПРИСТУПИТИ". Командири відділень виходять на середину строю, повертаються обличчям до підрозділу, називають вправу, що виконують, і подають команду "ВІЛЬНО" (на заняттях з гімнастики: "Гімнастичну стійку - ПРИЙНЯТИ").

Для зміни місць занять керівник подає команду: "Взвод, вправу - ЗАКІНЧИТИ". За цією командою виконання вправ припиняється і всі шикуються в одну шеренгу. Зміна місць занять проводиться за командами: "ПРАВО-РУЧ", "Для зміни місць занять кроком (бігом) - РУШ". При першій зміні вказується порядок переходу.

При фронтальному способі командир взводу після закінчення підготовчої частини визначає перше навчальне місце і подає команду: "До місця заняття кроком (бігом) - РУШ". Взвод висувається найкоротшим шляхом до вказаного місця, за командами керівника зупиняється і повертається вліво. Після виконання вправ підрозділ переходить до другого місця заняття, потім - до третього й так далі.

Комплексне тренування проводиться з метою підвищення щільності заняття, удосконалення в тих, хто навчається, фізичних якостей і військово-прикладних рухових навичок. До його змісту включаються вивчені раніше програмні вправи, прийоми і дії, а також вправи на тренажерах та з вантажами, комплексні вправи, рухливі ігри та естафети.

Під час заключної частини заняття (2-4 хв. (3-7 хв. - під час 2-годинного заняття)) організм тих, хто займається, приводиться у відносно спокійний стан (ходьба і біг у повільному темпі, вправи в глибокому диханні і для розслаблення м’язів), підбиваються підсумки заняття та наводиться порядок на навчальних місцях. Навчально-тренувальні заняття проводяться за планом навчально-тренувального заняття (додаток 10).

Комплексні навчально-тренувальні заняття проводяться у кінці періодів навчання з метою підвищення загальної і спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців.

До змісту комплексних занять включаються фізичні вправи з двох і більше розділів фізичної підготовки в різних поєднаннях.

Спочатку відпрацьовуються вправи на розвиток швидкості, спритності, потім - прийоми і дії, пов'язані з рухливою координацією, вправи на силу і після цього - на витривалість. Конкретні варіанти поєднання в комплекси вправ визначаються керівниками занять відповідно до періодів і завдань навчання, рівня фізичної підготовленості військовослужбовців, матеріального забезпечення занять і погодних умов. Комплексне навчально-тренувальне заняття проводиться за планом комплексного заняття (додаток 11).

Методичні заняття розподіляються на навчально-методичні, інструкторсько-методичні і показові.

Навчально-методичні заняття направлені на формування у військовослужбовців навичок і вмінь, необхідних їм для якісної організації і проведення заходів щодо фізичної підготовки.

Під час підготовчої частини навчально-методичного заняття (3-7 хв.) визначаються завдання, оголошуються навчальні питання, перевіряється готовність військовослужбовців до заняття і проведення методичної практики, доводяться основні вимоги щодо виконання методичних завдань. З числа найбільш підготовлених військовослужбовців призначаються керівники занять.

Основна частина заняття триває 30-35 хв. (65-70 хв. - під час 2-годинного заняття). До її змісту включаються методичні завдання з організації і проведення фізичної підготовки, які розробляються відповідно до функціональних обов'язків командирів і начальників. Методична практика здійснюється під контролем керівника заняття. У ході практики застосовуються такі способи організації навчання, які дають змогу виконувати методичне завдання максимальною кількістю тих, хто навчається (у групах повинно бути не менше 4 осіб).

Під час завершальної частини заняття (3-7 хв.) підбиваються підсумки методичної практики, оцінюється рівень теоретичної і методичної підготовленості тих, хто навчається, визначається завдання для самостійної підготовки. Військовослужбовці здійснюють розбір якості виконання методичного завдання з подальшими висновками керівника заняття.

Інструкторсько-методичні заняття направлені на підвищення знань, удосконалення навичок і вмінь командирів підрозділів щодо організації і проведення занять з різних розділів фізичної підготовки і ранкової фізичної зарядки. Тривалість інструкторсько-методичних занять - 2 навчальні години.

Під час підготовчої частини інструкторсько-методичного заняття (5-10 хв.) визначаються завдання, оголошуються навчальні питання, перевіряється готовність командирів підрозділів до проведення інструкторсько-методичного заняття.

Під час основної частини заняття (70-80 хв.) вивчаються навчальні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення окремих частин заняття або зарядки, методикою навчання вправам, прийомам і діям. Кожне навчальне питання опрацьовується в такій послідовності: перевірка теоретичних знань командирів підрозділів, демонстрація методики його проведення, удосконалення методичної практики тих, хто навчається, підбиття підсумків.

Під час завершальної частини заняття (5-10 хв.) визначається оцінка теоретичної, практичної та методичної підготовленості командирів підрозділів до проведення майбутніх навчальних занять або ранкової фізичної зарядки за планом інструкторсько-методичного заняття (додаток 12).

Показові заняття направлені на демонстрацію зразкової організації і методики проведення різних форм фізичної підготовки, формування у командирів єдиного підходу до застосування ефективних засобів і методів фізичної підготовки.

До проведення показових занять залучаються кращі методисти. Керівником показового заняття є: у військовій частині - начальник служби фізичної підготовки і спорту, у ВНЗ - начальник кафедри фізичної підготовки і спорту або його заступник. Показові заняття організовуються відповідно до розкладів навчальних занять і навчально-методичних зборів.

Структура і зміст показового заняття такі, як структура і зміст навчально-тренувального заняття.

Під час підготовчої частини заняття (3-7 хв.) оголошується тема, завдання, розкривається його зміст.

Під час основної частини заняття відпрацьовується розділ фізичної підготовки з коментарями керівника показового заняття щодо ефективності засобів і методів, які застосовуються.

Під час заключної частини заняття (3-7 хв.) керівник заняття відповідає на запитання командирів підрозділів і підбиває підсумки.

9. З метою підготовки військовослужбовців до дій у темний час доби тренування з виконання фізичних вправ необхідно проводити з поступовим ускладненням умов: спочатку - при слабкій видимості (у сутінках), потім - у темний час доби на відкритій слабо пересіченій місцевості, після цього - на місцевості зі складним рельєфом.

До змісту навчальних занять, що проводяться в темний час доби, включаються фізичні вправи, прийоми і дії, вивчені раніше на заняттях у звичайних умовах і необхідні для виконання завдань уночі: пересування на місцевості, подолання різноманітних перешкод польового і міського типу, перенесення вантажів, рукопашний бій, переправи вплав з використанням підручних засобів тощо.

10. В умовах високої температури в перші 1-1,5 місяця військової служби навчальні заняття плануються на ранкові години і проводяться (перші два тижні) з інтенсивністю за частотою серцевих скорочень 140-160 уд./хв. У наступні два тижні навчальні заняття проводяться при температурі повітря до +30 °С. Через кожні 5-7 хв. безперервного фізичного тренування з інтенсивністю за частотою серцевих скорочень 150-160 уд./хв. передбачаються перерви для відпочинку в тіні тривалістю 2-3 хв.

У подальшому навчальні заняття проводяться при вищій температурі повітря і з більшою інтенсивністю. При цьому тривалість безперервного фізичного тренування кожного тижня поступово підвищується і доводиться до 15-20 хв.

Проведення навчальних занять в умовах високих температур з особовим складом, що вперше потрапив у такі умови, повинно супроводжуватися медичним контролем.

В умовах низьких температур навчальні заняття на відкритому повітрі проводяться при температурі не нижче -20 °С. Якщо температура повітря нижче -20 °С, підготовча частина заняття проводиться на відкритому повітрі, основна і заключна - у приміщенні.

Час, що відводиться на підготовчу частину заняття, у перший місяць зимового періоду збільшується. На навчальних заняттях застосовуються фізичні вправи з усіх розділів. Пересування на лижах проводиться лише за сприятливих погодних умов. Інтенсивність фізичного навантаження - середня. Особлива увага приділяється формуванню рухових навичок при виконанні фізичних вправ в утепленому одязі. Основна спрямованість тренування - розвиток витривалості і швидкісно-силових якостей.

У подальшому (через один місяць) навчальні заняття проводяться комплексним методом, частіше вони організовуються поза приміщенням. Планується концентроване проходження програми з лижної підготовки. Вправи на гімнастичних снарядах і смузі перешкод виконуються груповим і поточним способами. У перервах між підходами до снарядів (подоланням перешкод) виконуються загальнорозвивальні вправи (нахили, присідання, повороти, біг на місці тощо). Підходи до снарядів робляться прискореним кроком або бігом.

При проведенні навчальних занять застосовуються профілактичні заходи щодо попередження обмороження: заняття проводяться в захищених від сильного вітру місцях, визначається відповідна форма одягу, установлюється спостереження військовослужбовців один за одним.

Фізична підготовка з особовим складом, що прибуває для короткочасного виконання професійних завдань у районах з низькими температурами, планується тільки в тих випадках, коли є тривалі перерви у виконанні цих завдань.

11. За 1-1,5 місяця до передислокації особового складу в гірську місцевість навчальні заняття спрямовуються на формування стійкості організму до кисневого голодування і навичок з подолання гірських перешкод, гірських річок, виховання психологічної стійкості при діях у небезпечних умовах. До змісту занять переважно включаються:

біг на короткі дистанції із затримкою дихання;

біг на середні і довгі дистанції із застосуванням протигаза;

марш-кидки;

виконання фізичних вправ на єдиній смузі перешкод;

спортивні і рухливі ігри за спрощеними правилами.

12. У перший тиждень перебування особового складу в умовах гірської місцевості фізичні вправи на витривалість застосовуються вкрай обмежено. У подальшому до змісту навчально-тренувальних занять включаються вправи з прискореного пересування, марш-кидки, подолання гірських перешкод, прийоми рукопашного бою, спортивні і рухливі ігри.

13. На навчальних заняттях з початку перебування в горах тривалість підготовчої частини збільшується до 15-20 хв., під час основної частини робляться 2-3 перерви по 2-3 хв. для відновлення дихання і контролю пульсу.

14. Подолання природних гірських перешкод, гірських річок поєднується з метанням гранат зверху вниз і знизу вверх на точність. На кожному навчальному занятті планується навчання страховці і самостраховці.

15. Фізична підготовка військовослужбовців у короткі терміни (15-20 днів) до дій в особливих умовах проводиться з урахуванням характеру і особливостей службово-бойової діяльності підрозділів.

До змісту навчальних занять з фізичної підготовки включаються фізичні вправи і дії, що сприяють розвитку спеціальної витривалості та формують навички, які необхідні для виконання бойових прийомів і дій.

Тренування організовуються в складі підрозділу і проводяться в умовах, наближених до бойових.

Фізичні вправи виконуються з поступовим ускладненням (у різний час доби, в умовах обмеженої видимості, уночі, в умовах замкнутого простору).

16. Ранкова фізична зарядка проводиться з метою систематичного фізичного тренування військовослужбовців. Вона сприяє швидкому приведенню організму після сну в бадьорий стан, є обов’язковим елементом розпорядку дня і проводиться через 10-15 хв. після підйому щодня, крім вихідних і святкових днів. Тривалість ранкової фізичної зарядки становить 30-50 хв.

Ранкова фізична зарядка проводиться в складі підрозділу старшиною або підготовленим заступником командира взводу (командиром відділення).

Форма одягу для проведення ранкової фізичної зарядки (фізичної підготовки) (додаток 13) установлюється залежно від температури повітря і сили вітру та оголошується черговим військової частини.

Ранкова фізична зарядка проводиться згідно з планом проведення ранкової фізичної зарядки на півріччя (квартал, місяць) (додаток 2), до неї включаються фізичні вправи, вивчені на практичних заняттях. Вони розробляються з урахуванням загальних завдань фізичної підготовки, матеріальної бази і особливостей службово-бойової діяльності особового складу.

Ранкова фізична зарядка проводиться у формі комплексного заняття, яке включає підготовчу, основну і заключну частини.

Ранкова фізична зарядка може періодично проводитися з музичним супроводом.

У зимових умовах ранкова фізична зарядка проводиться в швидкому темпі у вигляді чергування ходьби і бігу в поєднанні із загальнорозвивальними і спеціальними вправами. При низькій температурі повітря вона може проводитися в куртках або в приміщеннях. При проведенні ранкової фізичної зарядки в приміщенні виконуються загальнорозвивальні вправи (на тренажерах, з гантелями, еспандерами, гирями) і комплекси вільних вправ. Зарядка закінчується бігом і ходьбою на місці.

У теплу пору року за наявності умов під час ранкової фізичної зарядки можуть проводитися спортивні ігри за спрощеними правилами, плавання і купання.

Ранкова фізична зарядка з використанням плавання проводиться на водній станції (у басейні) під керівництвом командира підрозділу в такій послідовності: ходьба, біг, загальнорозвивальні і спеціальні вправи для вдосконалення техніки плавання (7-12 хв.); вправи з плавання (27-34 хв.); ходьба і біг (2-4 хв.).

Місця для проведення ранкової фізичної зарядки закріплюються за підрозділами. Вони повинні бути добре освітлені. Дистанції для ходьби і бігу розмічаються покажчиками.

Військовослужбовці, що мають перший розряд і вище, входять до складу збірних команд та з дозволу командира військової частини і начальника ВНЗ під час ранкової фізичної зарядки займаються за індивідуальним планом.

Зарядка з офіцерами та військовослужбовцями військової служби за контрактом у період навчальних і табірних зборів організовується і проводиться обов’язково в складі групи.

Контроль за проведенням ранкової фізичної зарядки здійснюється щодня черговим військової частини і періодично - командирами (начальниками), фахівцями фізичної підготовки і спорту та медичної служби.

17. Спортивно-масова робота в Національній гвардії України є одним із важливих засобів військового виховання та навчання. Вона спрямована на фізичне вдосконалення військовослужбовців, організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів, підвищення фізичної підготовленості військовослужбовців, організацію дозвілля та пропаганду здорового способу життя.

Основу спортивно-масової роботи у військових частинах (ВНЗ) і підрозділах становлять навчально-тренувальні заняття і змагання.

Основними формами спортивно-масової роботи є: навчально-тренувальні заняття зі спорту, спортивні та військово-спортивні змагання з олімпійських, неолімпійських видів спорту і фізичних вправ, передбачених програмою з фізичної підготовки, чемпіонати військової частини (ВНЗ), Національної гвардії України, МВС, Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України та змагання вищого рівня, масові спортивні заходи та огляди на кращу організацію фізичної підготовки і спортивно-масової роботи, спортивні свята, вечори та інші види рухової активності.

18. З метою організації та проведення спортивно-масової роботи з особовим складом у військових частинах (ВНЗ) створюються спортивні комітети.

Спортивний комітет складається із 7-11 осіб (голова комітету, секретар, заступник голови комітету, голова колегії суддів і члени комітету).

19. На спортивний комітет покладається:

розроблення проекту наказу щодо організації фізичної підготовки і спортивно-масової роботи, положень (регламентів) про спортивні, військово-спортивні змагання та огляд на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи, складання плану роботи;

організація та проведення оглядів спортивно-масової роботи, спортивних свят, вечорів та інших заходів;

підготовка та проведення навчально-методичних зборів і семінарів з тренерами і суддями з видів спорту;

підбір та інструктаж суддівських бригад для проведення спортивних і військово-спортивних змагань у військовій частині та ВНЗ;

контроль за спортивно-масовою роботою в підрозділах, навчально-тренувальними заняттями в спортивних командах військової частини і ВНЗ та надання допомоги командирам підрозділів і тренерам з видів спорту;

узагальнення та поширення передового досвіду організації і проведення спортивно-масової роботи;

організація та проведення спортивних заходів з членами сімей військовослужбовців і працівників Національної гвардії України;

аналіз стану спортивно-масової роботи та її вдосконалення.

20. Спортивний комітет взаємодіє із закладами фізичної культури і спорту, свою роботу проводить за квартальним планом, затвердженим головою спортивного комітету. Найбільш важливі питання обговорюються на засіданнях, які проводяться не рідше одного разу на три місяці.

21. З метою організації та проведення навчально-тренувальної та виховної роботи в спортивних командах військової частини призначаються начальники (тренери) спортивних команд з видів спорту, список яких затверджується наказом відповідного командира (начальника), які зобов’язані:

організовувати навчально-тренувальну і виховну роботу в спортивній команді;

організовувати та проводити змагання з видів спорту;

при проведенні навчально-тренувальних занять та змагань дотримуватися заходів безпеки.

22. Навчально-тренувальні заняття в збірних командах військових частин проводяться 3-4 рази на тиждень по 2 години.

Офіцерам та військовослужбовцям військової служби за контрактом надається можливість вільно обирати заняття з того чи іншого виду спорту.

Участь військовослужбовців у спортивних заходах обов’язкова і не залежить від їх віку або займаної посади.

Спортивні і військово-спортивні змагання проводяться відповідно до правил змагань з виду спорту та положення (регламенту) про проведення змагань, у якому вказуються мета, завдання, програма та умови змагань з відповідного виду спорту, порядок визначення особистої і командної першості, нагородження переможців, джерела фінансування, норми забезпечення, порядок подання заявок на участь у змаганнях, а також інші питання, необхідні для організації та проведення змагань.

Результати змагань фіксуються в протоколах, які зберігаються протягом двох років.

Звітними документами про проведення змагань є: наказ (розпорядження) про організацію і проведення змагань, протокол мандатної комісії, заявки на участь у змаганнях, протоколи зважування, робочі протоколи (порядок змін та запливів), зведений протокол особистої і командної першості, звіт головного судді змагань, наказ щодо підбиття підсумків проведених змагань.

23. Фізичне тренування в умовах службово-бойової діяльності проводиться з метою підвищення боєздатності військовослужбовців.

Фізичне тренування організовується з урахуванням навчальних і службово-бойових завдань та включає: фізичні вправи в умовах чергування, фізичне тренування перед заступанням на службу, попутне фізичне тренування, фізичні вправи при пересуванні військ транспортними засобами.

Фізичні вправи в умовах бойових чергувань застосовуються з метою збереження фізичної працездатності, відновлення дефіциту рухливої активності та проводяться з урахуванням особливостей військової спеціальності.

При тривалих чергуваннях біля пультів управлінь, у машинах, на бойових постах, у спеціальних приміщеннях комплекс вправ виконується через кожні 2 години безпосередньо на робочому місці не менше 5-10 хв.

Виконання вправ не повинно перешкоджати в подальшому виконанню військовослужбовцем своїх службових обов’язків. Особлива увага при виконанні вправ приділяється динамічній роботі тих груп м’язів, які знаходилися до цього в статичній напрузі або піддавалися здавлюванню.

Фізичне тренування перед заступанням на службу організовується і проводиться під час проведення з військовослужбовцями інструктивних занять. До їх змісту включаються вправи, прийоми і дії рукопашного бою в поєднанні з елементами тактико-спеціальних дій (варіанти тренувань розробляються начальником служби фізичної підготовки і спорту разом з офіцерами штабу частини).

Перед заступанням на чергування після сну, а також після закінчення чергування, пов’язаного з обмеженою рухливістю, особовий склад підрозділу протягом 8-10 хв. виконує комплекс фізичних вправ.

До комплексу фізичних вправ включаються: вправи на потягування з прогинанням у поєднанні з глибоким диханням, біг на місці з поворотами, нахили, повороти головою і тулубом, присідання, підскоки на місці з різними рухами ніг і рук, наприкінці - біг і ходьба на місці.

Попутне фізичне тренування спрямоване на підвищення рівня фізичної підготовленості, удосконалення військово-прикладних і рухових навичок військовослужбовців.

Попутне фізичне тренування організовується і проводиться при пересуванні підрозділів до місць занять і при поверненні з них, а також під час практичних занять з бойової і спеціальної підготовки.

До організації попутного фізичного тренування входять: обрання маршруту, його підготовка, визначення часу проходження, методів тренування і навантаження, відображення в розкладі занять і в плані-конспекті стислого змісту тренування та інструктаж відповідних посадових осіб.

Маршрути та порядок проведення попутного фізичного тренування, зміст і контрольні нормативи для кожного варіанта визначаються заступником командира військової частини та начальником служби фізичної підготовки і спорту.

До змісту попутного фізичного тренування включаються: марш-кидки і пересування на лижах з попутним подоланням штучних і природних перешкод, тренування на посадку і висадку з військово-транспортної техніки, відпрацювання нормативів із захисту від зброї масового ураження, біг у протигазі та інші прийоми і дії, що входять до предметів навчання з бойової та спеціальної підготовки.

24. Підвищення фізичного навантаження на заняттях з бойової та спеціальної підготовки досягається:

збільшенням кількості повторень спеціальних прийомів і дій;

збільшенням дистанції прискореного пересування;

підвищенням швидкості пересування і виконання інших дій;

збільшенням маси вантажу, що переноситься;

використанням засобів індивідуального захисту;

зменшенням часу відпочинку між вправами і діями.

25. Фізичні вправи при пересуванні підрозділів на транспортних засобах виконуються з метою збереження досягнутого раніше рівня фізичної тренованості і підтримки постійної готовності до дій з максимальним фізичним навантаженням.

При пересуванні військ на бойових і транспортних машинах фізичні вправи виконуються під час зупинки не виходячи з машин або після висадки з них.

Під час перебування у військово-транспортній техніці військовослужбовці виконують фізичні вправи на своїх місцях. Застосовуються нахили, повороти головою і тулубом, підняття рук, ніг, прогинання в грудній ділянці та інші фізичні вправи.

Після висадки з транспортних засобів фізичні вправи виконуються з дозволу старшого колони, який визначає порядок, час і місце заняття. Застосовуються пробіжки по місцевості з подоланням природних перешкод, загальнорозвивальні вправи або рухливі ігри.

У період тривалого пересування військ залізницями фізичні вправи виконуються під час тривалих зупинок у формі зарядки в порядку, установленому начальником військового ешелону. Під час беззупинного руху військового ешелону фізичні вправи виконуються у вагонах через кожні 3-4 години з дотриманням норм і правил безпеки.

26. Індивідуальним фізичним тренуванням військовослужбовці займаються самостійно, користуючись методичними рекомендаціями фахівця з фізичної підготовки і спорту.

Індивідуальні заняття фізичними вправами здійснюються на навчально-матеріальних базах військових частин (ВНЗ) або інших спортивних об’єктах, які відповідають установленим вимогам.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка