Над науково методичною проблемою школиСкачати 128.55 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір128.55 Kb.
СИСТЕМА РОБОТИ

МАКАРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

НАД НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ШКОЛИ
«Проектування і практичне забезпечення компетентнісно спрямованого

інноваційного розвитку загальноосвітньої школи»
Упровадження компетентнісно спрямованого підходу в навчально-виховний процес є інноваційною освітньою діяльністю, оскільки передбачає внесення суттєвих змін у змістовну, технологічну, виховну, управлінську діяльність закладу освіти за рахунок активного залучення педагогів, громадськості до формування ключових життєвих компетентностей дитини, шляхів і засобів їх розвитку.

Здійснення інноваційної діяльності охоплює: • розробку планів і програм інновацій;

 • спостереження за інноваційною діяльністю, її впровадження;

 • забезпечення єдиної інноваційної діяльності;

 • затвердження тимчасових цільових груп для комплексного вирішення інноваційних проблем – від ідеї до створення інноваційного розвитку школи.

Процес формування в учнів ключових компетентностей є педагогічною технологією, що слід розуміти як набір операцій щодо конструювання, формування та контролю знань, умінь і навичок дітей, а також стосунків між ними та педагогами відповідно висунутої мети.

Кожна педагогічна технологія вимагає певних нововведень у навчально-виховний процес та управління ними.

Виділяють такі:


 1. Організаційні – розробка й упровадження нормативно-правової бази (концепція закладу, планування й контроль).

 2. Змістовні – це зміни в змісті й структурі навчального матеріалу ( введення нових дисциплін і курсів, інтегрування навчального матеріалу з різних галузей знань, методичне забезпечення нововведень,залучення вчителів до науково-методичної роботи).

 3. Технологічні – вдосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій навчання.
Зміст діяльності

Форми і методи роботи

Термін

Відповідальні

І етап - підготовчий (діагностичний, пошуково-аналітичний, теоретично-продуктивний)

2008 – 2009 навчальний рік

1.

Попередня діагностика. Анкетування педагогічного колективу. Вивчення реального рівня професійності учителів, творчих здібностей, особистісних потреб та інтересів.

анкетування, обробка даних, складання діагностичної карти

травень


2008

заступники директора, психолог

2.

Засідання творчої групи «Формування готовності педагогічних кадрів до впровадження компетентісно спрямованого підходу в навчально-виховний процес» (директор, заступники директора, психолог, голови ШМО)

проблемно-теоретичний семінар, доповіді

травень

2008


директор

3.

Засідання методичної ради «Складання плану роботи над науково – методичною проблемою школи».

складання проектів, діяльнісний метод

травень

2008


заступники директора

4.

Засідання науково - методичної ради «Створення системи роботи над науково – методичною проблемою школи».

аукціон педагогічних ідей, лекція, співдоповіді

вересень


директор, заступники директора

5.

Теоретичний семінар «Проектна технологія: суть, досвід використання, перспективи».

оновлення та поглиблення науково-теоретичних знань, педчитання

вересень


директор,

заступники,

учителі


6.

Засідання ШМО «Методичне та теоретичне обгрунтування засад, форм і методів проектної роботи з науково – методичної проблеми школи».

вивчення та аналіз документації, науково - методичної літератури

листопад - грудень

заступники директора

7.

Складання переліку літератури для самостійної роботи учителів.

робота з документацією, систематизація

грудень

заступники директора,

бібліотекар8.

Самоосвіта учителів. Вивчення різноманітних джерел літератури, її науковий аналіз.

вивчення та аналіз документації, методичної літератури

вересень –

грудень


учителі,

заступники директора, бібліотекар9.

Тренінгові заняття «Проектна технологія: суть, досвід використання, перспективи».

тренінг

листопад,

березень


заступники директора, психолог

10.

Засідання ШМО «Організація роботи ШМО щодо впровадження науково – методичної проблеми школи в життя».

інформаційні тижні

вересень, березень

голови МО

11.

Засідання ШМО учителів початкових класів «Результативність та проблеми впровадження програми розвитку дитини «Росток».

професійна майстерня:

застосування теоретичних знань, обмін досвідом


грудень


директор, заступники директора, учителі початкових класів

12.

Теоретичний психолого – педагогічний семінар «Життєва компетентність – потенціал сучасної педагогіки і психології».

інструктивно-методичні наради, доповіді

січень,

травень


директор, заступники директора, психолог

13.

Батьківські збори «Кроки до життєвого успіху».


батьківський всеобуч, клуб професійного спілкування

грудень

директор, заступники директора, класні керівники

14.

Педагогічна рада «Експертна діяльність учителів щодо впровадження науково – методичної проблеми школи в життя».

моніторинг рівня готовності педагогів до формування життєвих компетенцій учасників НВП, доповіді, обмін досвідом

грудень

директор, заступники директора,

учителі


15.

Продовження навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього»

інформаційне забезпечення діяльності вчителів

протягом року

учитель інформатики


ІІ етап – діяльнісний (реалізація, впровадження в практику)

2009 –- 2011 навчальні роки

1.

Практичний семінар «Проектна технологія: суть, досвід використання, перспективи».

дослідницький майданчик: аналіз системи роботи над науково – методичною проблемою школи

жовтень, квітень

директор, заступники директора, психолог

2.

Засідання ШМО «Розвиток життєвої компетентності засобами проектних технологій».

застосування теоретичних знань,доповіді, обмін досвідом, відкриті уроки

вересень, березень

голови МО

3.

Засідання школи молодого учителя «Сходинки творчості».

цілеспрямоване спостереження,

аналіз, анкетуванняквітень

учителі - наставники

4.

Педагогічна рада «Організація самоосвітньої роботи педагогів за індивідуальними темами з науково – методичної проблеми школи».

шляхи відпрацювання практичних умінь і навичок,доповіді, обмін досвідом роботи

жовтень

2009р.


директор, заступники директора,

5.

Педагогічна рада «Досвід і проблеми впровадження проектної технології в умовах компетентнісно спрямованої освіти».

аналіз відпрацювання практичних умінь і навичок, доповіді, обмін досвідом роботи

квітень

2011р.


директор, заступники директора,


6.

Конференція «Проектні технології в початковій школі».

презентація досвіду, доповіді, аналіз,

січень

2010 р.


заступники директора,

голова МО7.

Методичні звіти ШМО щодо впровадження науково – методичної проблеми школи в життя

проектні тижні,

аналіз роботиквітень

голови МО

8.

Майстер – класи «Впровадження проектних технологій»

вивчення і

презентація ППДпротягом року (за окремим

планом)


заступники директора,

голови МО

9.

Педагогічна виставка «Творчість учителів»

вивчення творчих доробок, ознайомлення з досвідом роботи учителів, які мають високі результати в роботі

протягом року (за окремим

планом)


заступники директора


10.

Продовження навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього»

інформаційні тижні,

практичні роботипротягом року

учитель інформатики


ІІІ етап – підсумково-узагальнюючий ( систематизація, узагальнення)

2011 – 2013 навчальні роки


1.

Засідання науково - методичної ради «Дидактико – методичне та матеріально – технічне забезпечення інноваційної діяльності учителів».

аналіз створення дидактико – методичного та матеріально – технічного забезпечення проектної діяльності учителів

травень

2012 р.


директор, заступники директора

2.

Засідання ШМО «Роль ШМО у формуванні проектної культури учителів та учнів».

проектний тиждень:аналіз стану роботи, узагальнення

листопад

2011 р.


голови МО

3.

Педагогічна виставка «Творчість учителів»

вивчення творчих доробок учителів, узагальнення досвіду роботи учителів

протягом року (за окремим

планом)


заступники директора,

голови МО4.

Майстер – класи «Реалізація використання інтерактивних форм і методів роботи»

вивчення та поширення ППД

протягом року (за окремим

планом)


заступники директора,

голови МО5.

Поповнення банку інноваційних технологій, складання карт – проектів за предметами.

узагальнення досвіду роботи учителів, систематизація

протягом року

заступники директора,

голови МО6.

Організація роботи ШМО щодо створення методичних картотек «Проектні технології як чинник формування життєвої компетентності особистості»

узагальнення досвіду роботи учителів, систематизація

березень

2013 р.


заступники директора,

голови МО7.

Психолого – педагогічний семінар «Активізація процесу освіти учнів у контексті життєвого проектування».

вивчення та поширення ППД анкетування

жовтень

2011р.


заступники директора, психолог

8.

Практичний семінар «Проектна технологія: суть, досвід використання, перспективи».

вивчення та поширення ППД щодо науково – методичної проблеми школи, визначення рівня опанування педагогічним колективом проектних технологій

січень,

2012р.


директор, заступники директора, психолог

9.

Засідання ШМО «Використання інформаційних технологій під час викладання предметів за програмою Intel «Навчання для майбутнього».


вивчення та поширення ППД

березень,

2013 р.


заступники директора,

голови МО10.

Засідання ШМО учителів початкових класів «Проектні технології як засіб розвитку творчої активності молодших школярів».

презентація досвідів,узагальнення досвідів роботи учителів

березень,

2012 р.


заступники директора,

голова ШМО11.

Засідання науково - методичної ради «Розвиток ключових складових життєвої компетентності через метод проектів»

демонстрація результатів: презентації,доповіді, обмін досвідом роботи

вересень, 2012 р.

директор, заступники директора

12.

Діагностика. Підсумковий соціально – психологічний та психологічний аналіз впливу проектних технологій на формування життєвої компетенції учнів.

анкетування, складання діагностичної карти

березень,

2013 р.


заступники директора, психолог

13.

Педагогічна рада «Нові форми організації діяльності як результат проектної культури учасників навчально – виховного процесу».

аналіз очікуваних результатів,вивчення досвіду роботи учителів

травень ,

2012 р.


директор, заступники директора

14.

Педагогічна рада «Підсумки роботи над науково – методичною проблемою школи «Проектування і практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школи»

узагальнення досвіду роботи учителів, презентація кращих досвідів.

травень ,

2013 р.


директор, заступники директораОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ НАД НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ШКОЛИ
«Проектування і практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школи»індивідуальні

групові

масові

 • самоосвіта;

 • виконання до та після курсових завдань учителів;

 • атестація педагогічних працівників;

 • наставництво

 • шкільні методичні об’єднання;

 • творчі групи;

 • школа молодого учителя;

 • майстер – класи;

 • творчі динамічні групиНауково-методична проблема школи

Проектування і практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школиБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка