Національно патріотичного вихованняСкачати 113.76 Kb.
Дата конвертації12.11.2016
Розмір113.76 Kb.
1 слайд

Система національно – патріотичного виховання

учителя Миколаївської
ЗОШ №24

Костирко Ольги Володимирівни


2

Люблю, Вкраїно,


я тебе,
як матір син.
Ти вічно в пам'яті моїй,
В житті моїм
Нестимеш пісні чарівної весноплин Пауль Целан

3 Згідно програми та нормативних документівГоловна мета вивчення предмета «Світова література»

 • прилучення учнів до здобутків світової літератури і культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

 • формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення світової літератури як скарбниці духовних цінностей людства;

 • ознайомлення учнів з найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики і сучасної);

 • поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;

 • формування читацької та мовленнєвої культури;

Крім того …

 • розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;

 • активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників;

 • формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх народів, народностей, рас і національностей;

 • виховання любові до української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;

 • формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;

 • розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення;

 • формування етичних уявлень та естетичних смаків;

 • розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.Україна- незалежна держава- на разі переживає скрутні часи, вкрай необхідно поступово формувати в майбутніх громадян України активні настанови національного менталітету. Потрібно виховувати національний характер українця. І в цьому процесі найбільше допомогає мистецтво слова.

Художня література віддзеркалює ментальність народу.

Уроки світової літератури проводяться на українській мові, саме її засобами передаються надбання світової культури.

Починаючи з усної народної творчості, що є духом нації (вивчення прислів’я, приказок, казок), і закінчуючи високохудожніми творами письменників-класиків, література впливала і впливає на виховання шкільної молоді.

Твори світової літератури є надзвичайно ефективним засобом патріотичного виховання учнів. Вагомих результатів учитель-словесник досягне тільки тоді, коли він має продуману систему роботи над формуванням патріотичної вихованості старшокласників у процесі вивчення поетичних, прозових і драматичних творів художньої літератури.

Система роботи на уроках світової літератури передбачає виховання любові до Батьківщини, рідної мови, історії та культури, почуття національної самосвідомості українців, толерантне ставлення до до культурних надбань інших народів світу.

4Форми патріотичного виховання в школі можливі різноманітні:
 • Шкільний музей

 • Просвітницькі години

 • Бесіди

 • Лекції

 • Розповіді

 • Екскурсії до театру, краєзнавчого музею

 • Уроки

5 На уроці літератури для сучасних дітей, обізнаних з комп’ютерними іграми, доречно проводити командні змагання, наприклад (ці матеріали можна знайти в журналі «Зарубіжна література», №2, 2015 рік)
Літературний квест «Лабіринтами повісті «Тарас Бульба» М.Гоголя»

Мета: розкрити зміст твору «Тарас Бульба», з’ясувати рівень знань учнів, розвивати навички переказу, аналізу художнього твору, вміння порівнювати, застосовувати знання на практиці; розв’язувати проблеми шляхом діалогу, працювати згуртовано та колективно; виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю.

Дітям в ході літературної гри- квесту пропонується застосувати свої знання з історії, літератури, життєвого досвіду. Вони повинні показати, що справжні козаки мали гарну фізичну форму, були спритними, кмітливими, вправними в усьому. Завдання часто імітують забави козаків, манеру поведінки, український танок.

Можливі методи й прийоми роботи з учнями на такому уроці:1 Вибудуй власні асоціації на основі твору «Тарас Бульба»

Козак –це …3 «Словесний футбол». Футбол незвичайний, м’яч – це питання, ви –воротарі, повинні зловити м’яч , не пропустили гол до воріт.

1. Яких ви знаєте козацьких отаманів — героїв ук­раїнського народу. (Сірко, Полуботок, Самійло Кішка, Сагайдачний, Хмельницький і т.д.)

2. Перерахуйте, що входило до озброєння козаків. (Самопали, рушниці, пістолети, шаблі, списи, луки, стріли, гармати, пищалі)

4 «Пазли»- об’єднати частини прислів’їв
5 Виправити фактичні помилки «Криве дзеркало»

1.Андрій «весь був він створений для військової тривоги і відрізнявся грубою прямотою свого характеру».

2 Вершники їхали, наспівуючи українські пісні

7 Козацький повзунець «Риси характеру Остапа і Андрія» (навприсядки , руки складені на ліктях проходять вказану відстань, вертаються до своїх гравців, передають естафету на­ступному гравцеві, стають у вихідне положення

8 «Стань письменником »- переписання/ переспів сцен книги ( де треба втрутитись, щоб по- іншому закінчився твір «Тарас Бульба»)


10 Козацька естафета

 • За командою гравці з кожної пари повинні нагодувати один одного кулешем або варениками із сметаною, але швидко, охайно, на столі повинно бути чистенько.

 • «Козацький двобій». Хто перший почистить й перекрутить його на м’ясорубці / потре на терці.

 • «Взуй, козаче, козака». На столі дві табуретки «догори ногами». Серед різного взуття, що на підлозі розкидане, треба попарно зібрати та повісити на табуретку із зав’язаними очима.

- Показати своє козацьке мистецтво

У кожного козака був вірний товариш — його кінь, нама­лювати свого улюбленого коня із зав'язаними очима.

- «Стати розвідниками». Одягнути жіночий одяг. Хто правильно одягне, та перший, той і переможе.

- Як козаки до дівчат залицяються за допомогою цукерок, але із зав’язаними руками.

- Армреслінг. Дві пари суперників продемонструють свою силу.
6 В основу системи національного виховання на уроках світової літератури в старших класах покладено правдиве слово про свій народ, його споконвічне прагнення вибороти Українську державу. Спрямовую свої творчі зусилля на те, щоб підвищити виховний рівень кожного уроку. Вважаю, що національне виховання має здійснюватись на основі проблемного вивчення текстів.

Щоб художні твори посіли належне місце у формуванні патріотичних почуттів, на уроці літератури потрібно моделювати ситуації, які сприятимуть розумінню школярами суспільно-політичних явищ, змальованих авторами у творі.
Для успішного здійснення патріотичного виховання школярів засобами художнього слова необхідні такі уміння і навички:

Уміння і навички учнів, які формуються під час здійснення патріотичного виховання

 • Визначати ідею і проблеми художнього твору, зіставляти конкретно-історичне, морально-етичне і загальнолюдське у творах;

 • Сприймати патріотичні мотиви та емоційно-естетичний тон художнього твору;

 • Виявляти патріотичні позиції та світоглядні особливості письменника і літературного персонажа;

 • Самостійно аналізувати твір, виділяючи основні патріотичні почуття героїв, їхні вчинки та переконання;

 • Висловлювати власну думку про патріотичні мотиви твору, вміти їх відстояти й аргументувати, робити висновки.

Вчитель світової літератури завжди звертає увагу на те, як відображено в творчості митця перебування на Україні. Видатні класики побували за життя в багатьох містах , мали українське коріння чи історичні українські мотиви в свої творчості.

Україна здавна приваблювала до себе митців світового письменництва. Нашій батьківщині присвячували найкращі свої рядки поети різних країн та епох. І всі вони зливаються у дзвінку пісню — пісню любові до нашої землі.

« Ось вона, горда, як пісня,

Стоїть переді мною незрівнянною красунею

Дозволь надивитись на тебе, знаменита Україно…»

Р. Рискулов

«.. Мое сердце всегда останется привязанным к священным местам родины".

Н. Гоголь

"І ось нарешті я побачив. Північний Рим, татарське місто з трьомастами церквами, багатствами Лаври і Святою Софією... А навкруги — українське степове безмежжя. Зовсім не зайве ще хоч раз на це подивитися".

P. M. Рільке

"Був у чарівному місті Києві, милувався красою і величчю старовинного гнізда руського".

М. Горький

"Чудовий, дивний, неймовірний... цей мальовничий золотоверхий Київ". М. Лесков

Українська тема була помітним і значним явищем у розвитку світової літератури впродовж ХІХ – ХХ ст.. образ України, її природа, героїчне минуле були предметом розгляду і творчих пошуків для багатьох письменників : Миколи Гоголя, Олександра Пушкіна, Джорджа Байрона, Адама Міцкевича, Райнера Марії Рільке та інших.

7Українські міста перебування зарубіжних письменників


  • Бердичів – О. де Бальзак

  • Вінниця – Шолом - Алейхем

  • Донбас – О.Купрін

  • Житомир – о.Купрін

  • Кам ` янець - Подільський – М.Булгаков

  • Київ – А.Міцкевич, Р.Рільке, М.Булгаков, О.Купрін, Шолом – Алейхем, А.Ахматова, О.Пушкін

  • Кременчуг – Р.Рільке

  • Крим – А.Міцкевич, О.Грін

  • Лубни – Шолом – Алейхем

  • Львов – О.де Бальзак

  • Одеса – А.Міцкевич, О.Купрін, А.Ахматова

  • Полтава – М.Гоголь, В.Короленко

  • Поділля – О.Купрін

  • Сорочинці – М.Гоголь

  • Суми – О.Купрін, Шолом - Алейхем

  • Харків – Шолом – Алейхем , Адам Міцкевич, Р.Рільке

  • Чернівці – П.Целан, М.Булгаков

  • Шелехівська Слобідка на Поділлі – А.Ахматова

  • Ялта – О.Купрін, О.Генрі


Процес національного відродження України поставив перед школою завдання по-новому підійти до викладання світової літератури. Вивчення літератури покликане формувати у дітей найвищі й найблагородніші людські якості, серед них – любов до Батьківщини, почуття вічної правди і краси народу.

Вчитель не повинен прагнути пояснити все в художньому творі, слід лише допомогти дітям побачити глибину художнього твору.

Якщо атмосфера уроку має творчий характер, то сам процес спілкування вчителя з учнями, особливе відчуття краси українського слова сприяє народженню нових ідей.

Отже, найважливіше для вчителя – не тільки як учити, а й чому вчити, що говорити про життя, людей, навколишній світ.

Якщо в початкових класах діти через казки, оповідання, поетичні твори пізнають край, де вони живуть, свою Батьківщину – Україну, дізнаються, звідки вони походять, до якого народу належать, то в середніх класах поглиблюють свої знання.
Підлітковий період у житті школяра – це підготовчий етап до формування ідеалів, які впливають на поведінку особистості. Якщо учні переймуться національними і духовними цінностями, ідеалами нашого народу, вони прагнутимуть до захисту цих цінностей. Учні мають знати про національний ідеал, про конкретних носіїв національної свідомості. Важливе місце тут відводиться особистостям письменників, твори яких вивчаються з першого по одинадцятий клас.
У старших класах робота над втіленням ідей національного виховання ще більше посилюється і цьому сприяє розмаїття програмового матеріалу.

8 Ідеї національного виховання є домінуючими не лише на уроках вчителя-словесника, а й у позакласній роботі. Тому позаурочні заходи, зокрема екскурсії, подорожі, є дуже популярними серед дітей.
9Зрозуміло, що сім’я — основа виховання громадянина-патріота України

Батьки учнів нашої школи безпосередньо впливають на формування молодого покоління своїм досвідом та прикладом


10 Працюючи з дітьми за програмою Intel® «Шлях до успіху», курс «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти», зрозуміла, що мета курсу надзвичайно вдало співпадає з метою патріотичного виховання учнів.

Метою курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» є підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей через засвоєння комплексу знань про місцеву спільноту, її проблеми та шляхи їх вирішення при формуванні компетенцій, пов’язаних комп’ютерною грамотністю, навичками критичного мислення та співробітництва.

Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді. Всі завдання і проекти спрямовані на активне залучення учнів в життя громади - школи, мікрорайону, села, міста, пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти.

Саме тому учні нашої школи активно залучались і залучаються до роботи над проектами з благоустрою власної школи, яка для них друга домівка, розробляють проекти з благоустрою своєї малої Батьківщини.Робота учнів в рамках проекту “Інтел. Шлях до успіху” . Діти завершили та захистили кілька проектів. Оформлення шкільної території школи, спортивної роздягалки спільними зусиллями батьків та школярів

11 Наша гірка в школі набула в очах дітей, батьківської громадськості нового значення після її оформлення.

12 Пошукова робота “Медалісти ЗОШ №24 за період з 1978 року по 2013 рік» довела дітям, що нам є чим пишатися. В Матвїівці навчалось багато видатних людей – випускників школи.

13 Створення казкова галявина в школі зусилля батьків, учнів, вчителів школи стала прикрасою селища.

14 Оновлення гірки - робота дітей з батьками

15 До 70річниці Перемоги над нацистськими окупантами- представлена карта Підпільно –партизанського руху з Державного архіву Миколаївської області

16 Як класний керівник працюю з учнями над пошуковою роботою вже 5 років “Дослідження діяльності членів підпільної групи Матвіївки”

17 Результат пошукової роботи учнів – з’ясування діяльності членів підпільної групи Матвіївки під час Великої Вітчизняної війни, зустрілись з родичами даних підпільників. Зібрали унікальні спогади, фотографії, оновили експозицію шкільного музею, презентували свою пошукову роботу в селі Баловне Новоодеського району, провели зустріч з учнями цієї школи, взяли участь в шкільній конференції, надіслали листи до села Піски Новоодеського району, Ради ветеранів, до міського голови Ю.І.Гранатурова, до управління соціального захисту населення Матвіївки, а також свої матеріали до філіалу бібліотеки №21 ЦСБ, до музею Підпільно –партизанського руху Миколаївської області часів Великої Вітчизняної війни в 1942- 1944 роках т.і.

Вияснили, члени підпільної групи- місцеві жителі Матвіївки, Баловного, Піски Новодеського району:

Киба Ганна Микитівна

Кирпенко Микола Пантелеймонович

Бандурка Василь Кузьмич

Бандурка Олексій Андрійович

Параска Іллівна Герасимова

Безушко Федір Петрович

Безушко Ганна Григорівна

Безушко Антоніна Андріївна18 Виховання національно свідомої особистості через спілкування зі свідками подій, учнями інших шкіл

19 Яскравим прикладом служіння своїй Батьківщині й народові стала зустріч з воїном – інтернаціоналістом, жителем Матвіївки

Кіянцевим Олексієм Анатолійовичем20 Участь в проведенні конференцій, презентацій пошукових робіт, в організації роботи музею Бойової слави ЗОШ №24

21 Оформлення зупинок Матвіївки учнями ЗОШ №24

Черпаю сили з рідної землі,

Святої мудрості учусь в свого народу.

І так живу, що світ болить в мені

У полум'ї незгасної любові

22 Музей “Українська світлиця” поповнюється експонатами наданими батьками наших учнів

23 Юні козачата

24Урок козацькому роду – нема переводу

25 Постійно беремо участь в традиційних загальношкільних святах до Дня Покрови, Масляної, Різдва т.і.

26 Святкування різдвяних свят

27 Осінній ярмарок

28 День української писемності та мови

29 Перший урок «Україна –єдина країна»

30

Вірш «Дитинство»

Автор – учень Миколаївської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №24

Ніколаєв Олег


Моє життя, мов крила птахи,

Які несуть роки увись.

Я хочу хмари наздогнати.

Вони шепочуть: « Озирнись!

Не поспішай в житті незнанне.

Побудь в дитинстві іще мить,

Послухай колискову мами –

В ній спокій, зелен гай шумить.»


Так хочеться дорослим стати,

Щоб досягти в житті мети,

Щоб труднощі усі здолати

І впевнено вперед іти.

І миру хочеться в країні,

Не чути гуркіт злих гармат

І жити в вільній Україні,

Не озираючись назад...

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка