Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин затверджуюСторінка1/8
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету ветеринарної медицини


акад. НААН України _______ М.І. Цвіліховський

“_____” ______________ 2015 рокуРОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

протокол №___ від “___”______2015 р.

проф.____________ В.Й. ЛюбецькийРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин

напрям підготовки_Ветеринарна медицина____
спеціальність 6.110101 – “Ветеринарна медицина”
напрям підготовки Ветеринарна медицина__________

спеціальність 6.110101 – “Ветеринарна медицина”____

спеціалізація_______________________________________________________

Факультет ветеринарної медицини


Розробники: к.вет. н., доцент Жук Ю.В., к.вет.н., к.вет.н., доцент Деркач С.С.

Київ – 2015 р.1. Опис навчальної дисципліни

“Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин”

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

___________1101 Ветеринарія ___________________

(шифр і назва)Напрям підготовки


_______Ветеринарна медицина____________

(шифр і назва)Спеціальність

6.110101 – “Ветеринарна медицина”

Спеціалізація

Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

____120______

Кількість кредитів ECTS

_____4_____

Кількість змістових модулів

_____5_____

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)________________________________________

(назва)


Форма контролю

Езамен


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

Рік підготовки (курс)

___2______

Семестр

___4______

Лекційні заняття

___30____год.

Практичні, семінарські заняття

____75___ год.

Лабораторні заняття

____год.

Самостійна робота

____15___год.

Індивідуальні завдання

_______год.

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання:___7___год.2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета ‒ вивчення методів діагностики, лікування і профілактики патології розмноження тварин, хвороб молочної залози і новонароджених, а також інтенсифікація відтворення сільськогосподарських тварин з використанням сучасних біотехнологічних методів.
Завдання:

1.Вивчити методи отримання, оцінки, зберігання та транспортування сперми різних видів сільськогосподарських тварин.

2.Вивчити організацію і методи штучного осіменіння самок сільськогосподарських тварин.

3.Вивчити процеси запліднення, фізіологію вагітності, родів та післяродового періоду у самок сільськогосподарських тварин.

4.Вивчити методи діагностики вагітності та неплідності у тварин.

5.Вивчити методи діагностики, лікування та профілактики захворювань тварин з патологією статевого апарату.

6.Вивчити методи діагностики лікування та профілактики захворювань новонароджених тварин.

7.Вивчити методи діагностики лікування та профілактики захворювань молочної залози.

8.Оволодіти методикою проведення акушерської та гінекологічної диспансеризації корів в господарствах.

Після вивчення дисципліни “ Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” студент повинен знати: • Анатомічні особливості статевої системи самців та самок с.-г. тварин і фізіологічні закономірності їх функціонування.

 • Склад сперми, методи її оцінки, розрідження та зберігання.

 • Методи штучного осіменіння свійських тварин та птахів.

 • Фізіологію вагітності та методи її діагностики.

 • Хвороби вагітних тварин.

 • Фізіологію родів та післяродового періоду.

 • Патологію родів та післяродового періоду.

 • Методи надання оперативної акушерської допомоги.

 • Особливості анатомії та фізіології молочної залози продуктивних тварин, діагностики, лікування та профілактики її захворювань.

 • Суть неплідності та яловості самок.

 • Хвороби новонароджених тварин.

Після вивчення дисципліни “ Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” студент повинен уміти: • Одержувати сперму вiд самцiв та проводити її оцінку;

 • Оволодіти методикою ректального та вагiнального дослiдження тварин, технiкою штучного осiменiння самок, андрологічнного обстеження плідників, прийомами надання допомоги при фізіологічних та патологiчних родах, методами дiагностики та лiкування акушерських і гiнекологiчних захворювань, хвороб молочної залози.

 • Володіти методикою акушерської та гінекологічної диспансеризації у корів в господарствах.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка