Національний університет біоресурсів І природокористування україниСторінка2/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4

Усього годин


30

-

-

30

-

-

6

2

-

4

-

-

4. Теми cемінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


-

-

-5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


-

-

-6. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Латинський алфавіт. Класифікація звуків.

2

2

Вимова приголосних. Вимова буквосполучень грецького походження з придиховим.

2

3

Основи складоподілу. Правила наголошення.

2

4

Загальні відомості про частини мови. І відміна іменників.

2

5

ІІ відміна іменників.

2

6

Прикметники. Граматичні категорії. Типи відмін. Узгодження.

2

7

Узгодження прикметників І-ІІ відмін з прикметниками І-ІІ відмін.

2

8

ІІІ відміна іменників.

2

9

Прикметники ІІІ відміни. Узгодження іменників ІІІ відміни з прикметниками І-ІІІ відмін.

2

10

ІV та V відміна іменників.

2

11

Узгодження іменників ІV та V відмін з прикметниками.

2

12

Числівники. Уніномінальні назви.

2

13

Біноміальні та триномінальні назви.

2

14

Утворення видових епітетів. Переклад агробіологічних термінів.

2

15

Інформативний зміст латинських назв рослин і тварин. Індиферентні назви. Способи вираження індиферентних видових епітетів. Латинські сентенції.

2

\

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ (зразок)

  1. Яке з наведених слів містить буквосполучення грецького походження,

що вимовляється як звук [р]:

1

phoma

2

chaenomeles

3

phaedon

4

rhamnus


2. В якому з наведених слів буква c вимовляється як звук [к]:

1

cynara

2

cember

3

caesalpinia

4

cicer

5

cultivar


3. Від чого залежить місце наголосу в латинських словах:

1

від довготи або короткості першого складу від кінця слова

2

від довготи або короткості другого складу від кінця слова

3

від довготи або короткості третього складу від кінця слова

4

наголос завжди ставиться на другий склад від кінця слова


4.Укажіть правильний варіант перекладу терміна:

1. Рис посівний

2. Груша звичайнаA Oryza sativus

B Oryza sativa

C Oryza sativum

D Pyrus communis

E Pyrus communa

F Pyrus commune5. Який із поданих іменників належить до I відміни:

1

semen, inis n

2

raphanus, i m

3

mays, maydis f

4

acus, us f

5

vicia, ae f
6. Який із поданих іменників належить до II відміни:

1

trifolium, i n

2

cortex, icis m

3

cuscuta, ae f

4

dies, diei m

5

tribus, us f


7. Який із поданих іменників належить до III відміни:

1

superficies, ei f

2

napus, i m

3

quercus, us f

4

betula, ae f

5

melo, onis m


8. Який із поданих іменників належить до IV відміни:

1

fructus, us m

2

rubus, i m

3

plantago, inis f

4

series, ei f

5

hybrida, ae f


9. Визначте основу прикметника simplex, icis
10.Визначте основу іменника veritas, atis – істина, використовуючи подані варіанти відповідей.

1

verit-

2

verita-

3

veritati-

4

veritat-11.Узгодьте іменник 3 відміни urbs, urbis fмісто з прикметником «великий».

(у бланку відповідей подати словосполученням)

12. Подайте іменник «лекція» у словниковому записі.

(у бланку відповідей подати називний та родовий відмінки, зазначивши рід)


13. Виберіть із запропонованих варіантів іменників ті, які вжито у формі Gen. Plur.

1

pulverem

2

pulverium

3

pulveris

4

pulverum

5

nomina

6

nominem

7

nominia

8

nomen

9

nominium

10

finis

11

humanitas

12

hostium14. Визначте тип відмінювання іменників III відміни.1

felicitas, atis f

A

приголосний

2

pater, tris m3

dux, cis m4

animal, alis n

B

голосний

5

canis, is f, m6

iudex, dicis m7

imitatio, onis f8

carmen, inis n

C

мішаний

9

frigus, oris n10

fons, ntis m11

honor, oris m12

mare, is n


15. Утворіть форму Gen. Sing. від іменників «тварина» та «мистецтво» і вкажіть, з яким із запропонованих варіантів вона збігається.1

artis

A

тварина

2

animalium3

arte4

animalis

B

мистецтво

5

artibus6

animalia7

arti8

animali

16. Серед запропонованих варіантів знайдіть іменники у формі Gen . Plur.

1

exemplar

2

cordibus

3

exemplaria

4

corda

5

exemplares

6

cordum

7

exemplarium

8

cordis


17. Встановіть послідовність словникового запису прикметника:

1

середній рід

2

чоловічий рід

3

жіночий рід


18. Скільки дифтонгів в латинській мові?

1

5

2

4

3

6

4

7

5

8

6

3

7

10

8

12

9

Вірної відповіді немає


19. У латинській мові 18 приголосних?

1

так

2

ні


20. Граматичний аналіз латинського речення починають з _____ (чого?)

(у бланку відповідей подати одним словом)

21. Буква l у латинській мові завжди вимовляється м’яко?

(у бланку відповідей подати одним словом)

22. Визначте послідовність відмінків в латинській мові та питання до них:

Nominativus

1

A

хто, що

Accusativus

2

B

кому, чому

Dativus

3

C


на чому, де, коли, ким, чим

Genetivus

4

D

кого, чого

Ablativus

5

E

кого, що


23. Що таке дифтонг ?

(у бланку відповідей подати визначення реченням)


24. Чи існують в латинській мові слова, які розпочинаються на іпсилон (у)?

1

Так

2

Ні


25. Чи дійсно буква z латинського походження?

1

Так

2

Ні


26. Чи дійсно буква w грецького походження?

1

Так

2

Ні


27. Буква с перед а,о,и читається як ц?

1

Так

2

Ні


28. Утворіть gradus superlativus від прикметника niger, gra, grum

(у бланку відповідей подати одним словом)


29. Речення Linguae Latinae student перекладається: ________________________.

(у бланку відповідей подати одним реченням)

30. Визначте відміну іменників за словниковою формою.

1

benedictum, i n

А

declinatio prima

2

ager, gri m3

bellum, i n4

bos, bovis m, f

В

declinatio secunda

5

clavus, i m6

casa, ae f7

amicus, i m

C

declinatio tertia

8

stella, ae f9

carcer, eris m
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка