Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. ШупикаСторінка1/11
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство охорони здоров’я України

Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця


Типовий навчальний план та програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Неонатологія”Київ-2007Міністерство охорони здоров’я України

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Національний медичний університет ім. О.О. БогомольцяЗатверджено МОЗ України

_______________________________

“____”____________________ 2007р.Типовий навчальний план та програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Неонатологія”Київ-2007
Заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України, професор

______________ О.П. Волосовець

“____”_______________2007 р.

Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, чл.-кор. АМН України, професор

________________Ю.В. Вороненко

“____”______________2007 р.Типовий навчальний план та програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Неонатологія” розроблені співробітниками кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика і співробітниками кафедри педіатрії № 2 з курсом медичної генетики та неонатології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відповідно до Наказу МОЗ України від 26.02.2007 р. за № 93 «Про внесення змін та доповнень до Наказу МОЗ України від 23.02.2005р. №81 ».

Рецензенти:Бережний В.В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 НМАПО імені П.Л.Шупика, головний педіатр МОЗ України.

Клименко Т.М., доктор медичних наук, профессор, завідувач кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти.


Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України “___”_____________ 2007 р.

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ:

  1. Шунько Єлизавета Євгеніївна, завідувач кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика, доктор медичних наук, професор, головний неонатолог МОЗ України

  2. Суліма Олена Григорівна, доктор медичних наук, професор кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика

  3. Пясецька Наталія Михайлівна, доктор медичних наук, професор кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика

  4. Волосовець Олександр Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 з курсом медичної генетики та неонатології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

  5. Кривопустов Сергій Петрович, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2 з курсом медичної генетики та неонатології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

  6. Лакша Ольга Тимофіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика

  7. Костюк Олена Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика

  8. Кончаковська Тетяна Валеріївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика

  9. Логінова Ірина Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2 з курсом медичної генетики та неонатології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

  10. Краснова Юлія Юріївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Інтернатура є обов`язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація спеціаліста з певного фаху.

Навчальні цикли занять з лікарями-інтернами зі спеціальності “Неонатологія” проводяться з метою визначення рівня та вдосконалення теоретичної і практичної підготовки, набутої лікарями протягом навчання у медичних закладах вищої освіти, відповідно до вимог, що стосуються лікарів-інтернів. Підготовка лікарів в інтернатурі з неонатології має за мету теоретичну та практичну підготовку на базі кафедр неонатології, педіатрії і неонатології з питань фізіології та патології новонароджених, надання невідкладної допомоги, проведення інтенсивної терапії, виходжування недоношених дітей з відповідною клінічною практикою на базі лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я матері та дитини обласного або міського рівня ( родопомічних, відділень неонатологічного профілю дитячих лікарень).

На цикл зараховуються лікарі-інтерни, що мають диплом про закінчення вищого медичного учбового закладу та направлення обласного, міського відділу охорони здоров`я.

Інтернатура проводиться у формі очного навчання на кафедрах неонатології, кафедрах педіатрії з курсом неонатології та заочного стажування в базових установах охорони здоров`я.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навиків, необхідних лікарю-неонатологу для проведення самостійної лікувальної роботи.

Із суміжних і додаткових дисциплін включені медична генетика, СНІД і вірусні гепатити, особливо небезпечні інфекції, дитяча анестезіологія, радіаційна медицина, акушерство, медична психологія і медична етика, педіатрія, організація невідкладної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, клінічна імунологія, туберкульоз, медична інформатика.

Достатньо широко у програмі відображені питання фізіології і патології пери- та неонатального періодів, анатомо-фізіологічні особливості доношених новонароджених і передчасно народжених немовлят, сучасні підходи до надання медичної допомоги новонародженим, зокрема дітям з малою масою тіла. Висвітлено питання інтенсивної терапії та виходжування недоношених новонароджених, хворих новонароджених з перинатальною патологією.

Навчальний план визначає тривалість навчання інтернів, розподіл годин, відведених на теоретичне вивчення розділів навчальної програми. В разі необхідності, враховуючи рівень базисних знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку завдань охорони здоров`я регіону та інші обставини, кафедра може вносити корективи та доповнення в навчальні години, які регламентовані типовими навчальними планами, в межах 20% від загального об`єму часу.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Передбачено також певний обсяг часу самостійної роботи. З найбільш актуальних тем програми лікарі-інтерни готують реферати, які обговорюються на семінарах.

Для виявлення рівня знань і навиків лікарів-інтернів передбачено такі види контролю: оцінка базових знань, етапний контроль знань та заключний іспит. Для базового та заключного іспиту, для іспиту з невідкладної медичної допомоги використовують комп’ютерні атестаційні програми, затверджені МОЗ України.

Навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю “Неонатологія” протягом 2 років (22 міс.) інтернатури передбачено:

на першому році 6 місяців навчання /936 годин/ на кафедрі неонатології та суміжних кафедрах і 5 місяців /780 годин/ практична робота на базі стажування. Відпустка - липень

на другому році 5 місяців (780 годин) на кафедрі неонатології та суміжних кафедрах і 6 місяців (936 години) практичної роботи на базі стажування.

Початок навчання в інтернатурі з 01 серпня на базах стажування для лікарів інтернів І і ІІ років навчання.
Графік навчального процесу

Роки навчання

Місяці

VІІІ

ІX

XXІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

перший

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В

другий

Б

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

В
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка