Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 435.94 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації25.11.2016
Розмір435.94 Kb.
1   2

Культура. Наука. Освіта
111. РА423520 Маслюк К. А. Формування культури особистісного самовизначення студентів педагогічних ВНЗ у позааудиторній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Маслюк Катерина Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 20 с.
112. РА423522 Мельник М. Ю. Формування готовності обдарованих старшокласників до професійного самовизначення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Мельник Марина Юріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 19 с.
113. РА423517 Новік С. М. Формування відповідальності старших підлітків у фізкультурно-оздоровчих закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Новік Сергій Миколайович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 22 с.
114. РА423521 Ускова А. Л. Формування в учнів основної школи цінності піклування про іншу людину в позакласній виховній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ускова Альона Леонідівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 20 с.
115. РА423505 Фединяк Н. В. Антиейджинг засобами фізичного виховання (на прикладі плавання) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Фединяк Назарій Вікторович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 17 с.
116. ВА803196 Актуальні проблеми сучасної науки : зб. тез наук.-практ. конф. викладачів і студентів Ін-ту фізики, математики, економіки, та інновац. технологій / [за ред. П. Скотного] ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т фізики, математики, економіки та інновац. технологій]. - Дрогобич : Ред.-вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. - 245 с. : рис., табл.
117. ВА803184 Вальдорфский детский сад сегодня : [сб. ст.] / [Компани Мари-Луиза и др.] ; под ред. Мари-Луизы Компани и Петера Ланга ; пер. с нем. Светланы Экс. - Киев : Наири, 2016. - 287, [32] с. : фотоил.
118. Р130642 Гнатківська О. М. Математика для малят + наліпки : [робоч. зошит для дітей на 6-му році життя] / [Гнатківська О. М., Хребтова Н. Р.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 31 с. : іл. + 2 с. наліпок. - (Серія "Рік з роком, крок за кроком")
119. Р130640 Гнатківська О. М. Математика для малят + наліпки : [робоч. зошит для дітей на 5-му році життя] / [Гнатківська О. М., Хребтова Н. Р.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 31 с. : іл. + 2 с. наліпок. - (Серія "Рік з роком, крок за кроком")
120. Р130641 Гнатківська О. М. Математика для малят + наліпки : [робоч. зошит для дітей на 4-му році життя] / [Гнатківська О. М., Хребтова Н. Р.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 31 с. : іл. + 2 с. наліпок. - (Серія "Рік з роком, крок за кроком")
121. ВС61118 Граючи, готуємося до школи. Вчимося читати, писати, рахувати, малювати. Вчимо англійську. Розвиваємо мислення : малюкам 3-6 років : для дошкільнят, турботливих батьків і працівників дит. дошк. закл. / [Альбрехт О. І. та ін.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 176 с. : іл. - (Серія "Готуємось до школи")
122. Р130584 з дод. 1-32 Доценко І. В. Англійська мова. Ігри для початківців : метод. вказівки / Доценко І. В., Євчук О. В. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 16 с.
123. ВА803602 Малімон О. О. Основи гри в шахи : навч. посіб. / О. О. Малімон, Н. Я. Захожа, А. Я. Вольчинський ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 167 с. : іл.
124. ВА803553 Міщенко О. В. Розвиток екологічного туризму в національних природних парках Волинської області : монографія / Олена Міщенко, Лариса Черчик ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 163 с. : рис., табл.
125. ВА803594 "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті", міжнародна наукова конференція(12 ; 2016 ; Львів).Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті. XII Міжнародна наукова конференція / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я. С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Львів : ЛДУФК, 2016. - 94, [4] с. : табл., рис.
126. Р130681 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
127. Р130669 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
128. Р130680 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
129. Р130679 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
130. Р130682 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
131. Р130674 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
132. Р130676 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
133. Р130677 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
134. Р130675 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
135. Р130672 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
136. Р130673 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
137. Р130678 Мои первые прописи. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. : ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
138. ВА803476 Організація туризму : навч. посіб. / [Л. М. Алексеєнко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. Я. Брича ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 447 с. : рис., табл.
139. ВА803598 Перепелиця Н. В. Проектні педтехнології у гуртковій роботі інформаційно-технічного спрямування (перший навчальний рівень) : метод. посіб. / Перепелиця Ніна Володимирівна, Олефіренко Ірина Володимирівна ; Департамент освіти і науки Сум. облдержадмін., Комун. закл. Сум. облради - Сум. обл. центр позашк. освіти та роботи з талановитою молоддю. - Суми : НІКО, 2016. - 91 с. : рис., табл.
140. ВА803590 Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : зб. тез I Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 трав. 2016 р. / Березнів. райрада [та ін.] ; [редкол.: Шершун М. Х. та ін.]. - Березне ; Рівне : Олег Зень [вид.], 2016. - 188 с. : рис., табл.
141. ВС61080 Перша в історії університету жінка-ректор / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд. Ю. Кишакевич]. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. І. Франка, 2015. - 70, [36] с. : фот.
142. ВА803521 Притулик Н. В. Практикум з теорії та методики виховання молодших школярів : навч.-метод. посіб. / Н. В. Притулик ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2016. - 227 с.
143. ВА803565 Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12-13 трав. 2016 р. / Львів. обл. центр фіз. здоров'я населення "Спорт для всіх", Wydz. wychowania fiz. i fizioterapii Politechniki Opolskiej, Львів. держ. ун-т фіз. культури, Каф. фітнесу та рекреації. - Львів : ЛДУФК, 2016. - 393, [1] с. : табл., рис.
144. ВА803596 Реабилитационно-восстановительная и развивающая гимнастика для мимических мышц лица : метод. рек. / Харьк. гос. акад. физ. культуры (ХГАФК), Каф. Олимп. и проф. спорта ; [разраб.-сост.: Е. Лысенко, В. Градусов]. - Харьков : Здоровый Я. А., 2016. - 56 с. : рис.
145. ВА803472 Резван О. О. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Резван О. О. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 171 с. : рис., табл.
146. ВС61112 з дод. Сапун Г. М. Літній зошит майбутнього першокласника : [математика, логіка, пам'ять, увага, усне мовлення, дрібна моторика рук] / Галина Сапун, Леся Вознюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 63 с. : кольор. іл.
147. ВА803174 Сенченко М. І. Мозкові центри країн світу / М. Сенченко, О. Сенченко, В. Гастинщиков. - Київ : Персонал, 2016. - 277 с.
148. ВА803591 Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів : ЛДУФК, 2016. - 117, [3] с. : рис., табл.
149. ВС61127 Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК : УДК станом на 2011 р., ББК - на 1997 р. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: М. Й. Ахвердова та ін.]. - Київ : Кн. палата України ім. Івана Федорова, 2016. - 70 с. : табл.
150. ВА803547 Тимофєєв В. Я. Школа козацько-лицарського виховання. З досвіду роботи директора школи / В. Я. Тимофєєв. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 260 с. : іл.
151. ВА803611 Туризм. Бакалаврський курс : [навч. посіб.] / [В. В. Папп та ін. ; за заг. ред. В. В. Папп] ; Мукачів. держ. ун-т. - Мукачево : Ред. вид. центр МДУ, 2016. - 530 с.
152. ВС61116 Хаткина М. А. Первые уроки счёта. Весёлые картинки. Добрые стихи. Интересные задания : [для детей дошк. возраста] / [Хаткина М. А. ; сост. О. В. Завязкин ; худож. Зарби-Гальчук Е. В.]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 63, [2] с. : цв. ил. - (Весёлые уроки)
153. ВА803185 Холод І. В. Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в університетах Великобританії : монографія / Ірина Холод. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 177 с.


Філологічні науки. Художня література
154. ВА803445 1500 загадок / [уклад. Л. Вознюк]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 207 с. : іл.
155. Р130650 Автомобільні пригоди : [низка гарних оповідок для допитливих дітей] / [упоряд. Юлія Семенова, Олексанр Євтушок ; іл. Наталія Куцюк]. - Рівне : О. Зень [вид.], 2016. - 31 с. : кольор. іл.
156. ВА803492 Ангел Э. Философия любви : [сб. стихов] / Эмилия Ангел. - Одесса : ВМВ, 2016. - 183, [2] с.
157. ВА803180 Англійська мова для істориків і політологів : лексико-грамат. посіб. / В. С. Копилов [та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2012. - 163 с.
158. АО273550 Англо-український, українсько-англійський словник : лексич. мінімум школяра : понад 4000 слів та висловів / [уклад. Л. Вознюк]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 184, [5] с. - (Моя кишенькова книжечка)
159. Р130637 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. [Бджілки]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - [12] с. : іл.
160. Р130633 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. [Корова]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - [12] с. : іл.
161. Р130634 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. [Мавпеня]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - [12] с. : іл.
162. Р130636 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. [Ослик]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - [12] с. : іл.
163. Р130635 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. [Черепашка]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - [12] с. : іл.
164. ВА803197 Бондар А. Пісні пісні : зб. низької поезії та примітив. лірики / Андрій Бондар ; [уклад. О. Стукало]. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги - XXI, 2014. - 103 с. : іл.
165. ВА803198 Бондар Г. І. Понад часом : публікації, оповідки, переклади / Григорій Бондар. - Суми : Мрія, 2016. - 131 с. : іл.
166. ВА803183 Брандт Л. В. Пират : сборник / Лев Брандт ; [худож. А. Сичкарь]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 349 с. : ил. - (Верные, отважные, свободные)
167. ВА803560 Браун Д. Д. Диво в Берліні. Як дев'ять веслярів поставили нацистів на коліна / Деніел Джеймс Браун ; з англ. пер. Любов Пилаєва. - Київ : Наш Формат, 2016. - 445 с. : фот. - (Серія "Художня література") (New York Times bestseller)
168. ВА803165 Брус М. П. Українська мова XI-XV століть : навч. посіб. для студентів філол. спец. ВНЗ / Марія Петрівна Брус ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2015. - 398 с.
169. ВА803220 Вальзер Р. Прогулянка / Роберт Вальзер ; пер. [з нім.] Юрія Андруховича. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги - ХХІ, 2013. - 110 с. : іл.
170. ВА803211 Вертипорох О. В. Історія української літератури останньої чверті XX - початку XXI століття : навч.-метод. посіб. / Оксана Вертипорох ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. укр. літ. та компаративістики. - Черкаси : ЧНУ ім Б. Хмельницького, 2016. - 145 с.
171. Р130623 Весёлые загадки. Наклейки-отгадки. [Зайчик]. - Киев : Читанка, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
172. Р130624 Весёлые загадки. Наклейки-отгадки. [Кот в сапогах]. - Киев : Читанка, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
173. Р130622 Весёлые загадки. Наклейки-отгадки. [Лисенок]. - Киев : Читанка, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
174. Р130617 Веселі загадки. Наліпки-відгадки. - Київ : Глорія, [201-?]. - [16] с. : кольор. іл.
175. Р130639 Веселі крапки. Розвиваємо моторику та увагу : дуже цікава розмальовка з наліпками. - Київ : Глорія, [201-?]. - [16] с. : іл. - (Розумна дитина)
176. Р130638 Веселі крапки. Розвиваємо моторику та увагу : дуже цікава розмальовка з наліпками. - Київ : Глорія, [201-?]. - [16] с. : іл. - (Розумна дитина)
177. Р130582 Винник О. О. Вечір сіє зіроньки : вірші для дітей / Олена Винник ; [худож. Н. Г. Сухова]. - Запоріжжя : Кругозір, 2016. - 19 с. : кольор. іл.
178. Р130643 Відута Л. У царстві лева : [для дітей віком від 5 років] / Любов Відута ; [малювала Христина Лукащук ; пер. Оксана Лущевська, Михайло Найдан]. - Чернівці : Книги - ХХІ : Чорні вівці, 2015. - [24] с. : кольор. іл.
179. Р130657 Водные раскраски. [Динозаврик]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : ил. - (Серия "Водные раскраски")
180. Р130659 Водные раскраски. [Мишка]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : ил. - (Серия "Водные раскраски")
181. Р130656 Водные раскраски. [Пароходик]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : ил. - (Серия "Водные раскраски")
182. Р130658 Водные раскраски. [Тигрёнок]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : ил. - (Серия "Водные раскраски")
183. Р130660 Водяні розмальовки. [Ведмедик]. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [8] с. : іл. - (Серія "Водні розфарбування")
184. Р130655 Водяні розмальовки. [Динозаврик]. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [8] с. : іл. - (Серія "Водні розфарбування")
185. Р130653 Водяні розмальовки. [Пароплавчик]. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [8] с. : іл. - (Серія "Водні розфарбування")
186. Р130661 Водяні розмальовки. [Слоненя]. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [8] с. : іл. - (Серія "Водні розфарбування")
187. Р130654 Водяні розмальовки. [Цуценя]. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [8] с. : іл. - (Серія "Водні розфарбування")
188. ВА803562 Генна К. Соловей : [роман] / Крістін Генна ; пер. [з англ.] Дмитра Кожедуба. - Київ : Наш Формат, 2016. - 451, [1] с. - (Серія "Художня література") (New York Times bestseller)
189. ВА803600 Гуменюк П. М. Білий танець : [новели, оповідання, спогади, рецензії, відгуки, словник] / Петро Гуменюк. - Рівне : О. Зень [вид.], 2016. - 216 с. : іл.
190. Р130649 Давиденко Н. Казкова сопілка і принцеса Тихомора : казка / Давиденко Надія ; [худож. Олена Задвірна]. - Львів : БОНА, 2016. - 16 с. : кольор. іл.
191. ВА803441 Давыдов А. Ю. Маленький мир : стихи для детей / Александр Давыдов. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 54 с. : цв. ил.
192. ВА803471 Домбровський Т. Чорний квадрат : вибр. вірші / Тадеуш Домбровський ; у пер. Василя Лозинського [та ін.] ; упоряд. Василь Лозинський. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги - XXI, 2013. - 126, [1] с. : іл.
193. ВА803438 Донев К. Плутана казка : повість : для дітей дошк. та мол. шк. віку / Кіро Донев ; пер. з македон. та іл. Анни Багряної. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 102 с. : іл.
194. ВА803599 Дьомін В. В. Я тебе не покинув... : поезії / Володимир Дьомін ; [графіка Ірен Роздобудько]. - Рівне : О. Зень, 2016. - 85, [3] с. : іл.
195. ВА803208 Елеф Н. Запах сонця : [поезії] / Нора Елеф. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2016. - 165 с.
196. ВА803603 Ерпенбек Д. Прокляття дому : роман / Дженні Ерпенбек ; з нім. пер. Христина Назаркевич. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. - 159 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
197. ВА803216 Жабот В. Суккуб / Владо Жабот ; пер. зі словен. Мар'яни Климець та Наталії Хороз. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. - 172 с.
198. Р130599 Зав'язкін О. В. Велика книжка. Боги і фантастичні істоти у міфах та легендах України / [Зав'язкін О. В.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : кольор. іл. - (Світ навколо нас) (Велика книжка)
199. Р130598 Зав'язкін О. В. Велика книжка. Лицарі : для допитливих дорослих і дітей / [О. В. Зав'язкін]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : кольор. іл. - (Світ навколо нас) (Велика книжка)
200. Р130614 Зав'язкін О. В. Велика книжка. Птахи : для допитливих хлопчиків і дівчаток / [Зав'язкін О. В.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : кольор. іл. - (Світ навколо нас) (Велика книжка)
201. Р130600 Зав'язкін О. В. Велика книжка. Свійські тварини : для допитливих хлопчиків і дівчаток / [Зав'язкін О. В.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : кольор. іл. - (Світ навколо нас) (Велика книжка)
202. Р130597 Зав'язкін О. В. Велика книжка. Собаки : для допитливих хлопчиків і дівчаток / [Зав'язкін О. В.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : кольор. іл. - (Світ навколо нас) (Велика книжка)
203. Р130604 Завязкин О. В. Большая книга. Вертолёты : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
204. Р130608 Завязкин О. В. Большая книга. Гоночные автомобили : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
205. Р130595 Завязкин О. В. Большая книга. Грузовые автомобили : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
206. Р130594 Завязкин О. В. Большая книга. Гуси, утки, лебеди : для любознательных мальчиков и девочек / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
207. Р130596 Завязкин О. В. Большая книга. Дикие кошки : для любознательных мальчиков и девочек / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
208. Р130615 Завязкин О. В. Большая книга. Динозавры : для любознательных мальчиков и девочек : [код 032-8] / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
209. Р130601 Завязкин О. В. Большая книга. Динозавры : для любознательных мальчиков и девочек : [код 067-0] / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
210. Р130586 Завязкин О. В. Большая книга. Динозавры : для любознательных мальчиков и девочек : [код 031-1] / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
211. Р130585 Завязкин О. В. Большая книга. Динозавры : для любознательных мальчиков и девочек : [код 065-6] / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16. [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
212. Р130593 Завязкин О. В. Большая книга. Динозавры : для любознательных мальчиков и девочек : [код 066-3] / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
213. Р130610 Завязкин О. В. Большая книга. Длинношёрстные кошки : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
214. Р130611 Завязкин О. В. Большая книга. Домашние животные : для любознательных мальчиков и девочек / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
215. Р130602 Завязкин О. В. Большая книга. Древние породы собак : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
216. Р130609 Завязкин О. В. Большая книга. Короткошёрстные кошки : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
217. Р130588 Завязкин О. В. Большая книга. Космос: Солнечная система, кометы, галактики, экзопланеты : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
218. Р130589 Завязкин О. В. Большая книга. Медведи : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
219. Р130587 Завязкин О. В. Большая книга. Микромир : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
220. Р130612 Завязкин О. В. Большая книга. Морские птицы : для любознательных мальчиков и девочек / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
221. Р130605 Завязкин О. В. Большая книга. Охотничьи собаки : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
222. Р130592 Завязкин О. В. Большая книга. Паровозы, тепловозы, электровозы : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
223. Р130606 Завязкин О. В. Большая книга. Служебные собаки : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
224. Р130603 Завязкин О. В. Большая книга. Собаки-компаньоны : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
225. Р130607 Завязкин О. В. Большая книга. Спортивные автомобили : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
226. Р130591 Завязкин О. В. Большая книга. Транспорт : для любознательных взрослых и детей : [код 056-4] / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
227. Р130590 Завязкин О. В. Большая книга. Транспорт : для любознательных взрослых и детей : [код 055-7] / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
228. Р130613 Завязкин О. В. Большая книга. Эльфы, гномы, тролли и другие сказочные существа : для любознательных взрослых и детей / [О. В. Завязкин]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Мир вокруг нас) (Большая книга)
229. ВС61117 Завязкин О. В. Весёлая таблица умножения в картинках и стихах / [Завязкин О. В. ; ил. Л. О. Дьяченко]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 63 с. : цв. ил. - (Весёлые уроки)
230. Р130619 Загадкові кольори. Розмалюй водою. [Ведмежа]. - Київ : Глорія, [201-]. - [8] с. : іл.
231. Р130621 Загадкові кольори. Розмалюй водою. [Котик]. - Київ : Глорія, [201-?]. - [8] с. : іл.
232. Р130620 Загадкові кольори. Розмалюй водою. [Слоник]. - Київ : Глорія, [201-?]. - [8] с. : іл.
233. Р130618 Загадкові кольори. Розмалюй водою. [Черепашка]. - Київ : Глорія, [201-]. - [8] с. : іл.
234. ВА803194 Задура Б. Найгірше позаду : [поезії] / Богдан Задура ; з пол. пер. Андрій Любка. - Чернівці : Книги-XXI, 2015. - 162 с.
235. ВС61121 Золота книга казок / [худож. Костянтин Лисий]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 62, [1] с. : кольор. іл. - (Серія "Чарівна шкатулка")
236. ВА803608 Исаев С. Преступление без наказания / Семен Исаев. - Львов : БОНА, 2016. - 312, [3] с.
237. ВА803178 Іваницька Н. Б. Англійська мова бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Іваницька Н. Б., Сікорська Л. О. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2014. - 290 с. : іл., табл.
238. ВА803219 Іздрик Ю. Після прози : [поезія] / Іздрик. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги - ХХІ, 2013. - 227 с.
239. ВА803215 Кецманович В. Feliks : [роман] / Владимир Кецманович ; пер. з серб. Наталії Хороз. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. - 242 с.
240. Р130647 Комісарук Є. С. Зимова казка : книжка-розмальовка / Євгенія Комісарук ; [худож. Кириченко Н. А.]. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 30, [1] с. : іл.
241. ВА803179 Копилов В. С. Англійська мова для студентів гуманітарних спеціальностей : лексико-грамат. посіб. / В. С. Копилов, М. М. Лучак, К. В. Тулюлюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. - 292 с.
242. ВА803597 Коремблит А. Огонь Холокоста : [сб. поэзии] / Александр Коремблит. - Одесса : ВМВ, 2016. - 127 с. : ил.
243. ВА803601 Корембліт О. Дев'ятий вал сміху : гумор і сатира / Олександр Корембліт. - Одеса : ВМВ, 2016. - 180 с.
244. АО273541 Кушко Н. Надія і демон самотності : вибр. поезії / Надія Кушко. - Чернівці : Книги-XXI : Meridian Czernowitz, 2016. - 75, [19] с. : іл.
245. Р130687 Лев та мишеня : [навч. посіб.] / [адапт., вправи, слов. О. В. Магдебури]. - Київ : Арій, 2016. - 31 с. : іл. - (Скриня казок) (Читаю англійською)
246. ВА803218 Любка А. Спати з жінками / Андрій Любка. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги - ХХІ, 2015. - 167 с.
247. Р130645 Малювалочка-розвивалочка для маленьких геніїв. [Котик] : [для дітей дошк. віку] / [уклад. Т. В. Гладка ; худож. Лисакова Д. В.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - [8] с. : іл. - (Серія "Вчимося граючись, готуємося до школи")
248. Р130644 Малювалочка-розвивалочка для маленьких геніїв. [Слоненя] : [для дітей дошк. віку] / [уклад. Т. В. Гладка ; худож. Лисакова Д. В.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - [8] с. : іл. - (Серія "Вчимося граючись, готуємося до школи")
249. АО273543 Мідна Стосонце : [поезії] / Мідна. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги-XXI, 2014. - 183 с.
250. Р130626 Мозаика для малышей с наклейками. Геометрические фигуры. [Гусеница]. - Киев : Глорія, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
251. Р130625 Мозаика для малышей с наклейками. Геометрические фигуры. [Девочка]. - Киев : Глорія, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
252. Р130627 Мозаика для малышей с наклейками. Геометрические фигуры. [Домик]. - Киев : Глорія, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
253. Р130628 Мозаика для малышей с наклейками. Геометрические фигуры. [Жираф]. - Киев : Глорія, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
254. Р130629 Мозаика для малышей с наклейками. Геометрические фигуры. [Кот]. - Киев : Глорія, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
255. Р130632 Мозаика для малышей с наклейками. Геометрические фигуры. [Солнышко]. - Киев : Глорія, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
256. Р130630 Мозаика для малышей с наклейками. Геометрические фигуры. [Улитка]. - Киев : Глорія, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
257. Р130631 Мозаика для малышей с наклейками. Геометрические фигуры. [Цыпленок]. - Киев : Глорія, [201-?]. - [16] с. : цв. ил.
258. ВА803217 Мороз І. Якби ти просто був : [поезії] / Ірина Мороз. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. - 106 с.
260. ВА803470 Нільсен Всесвітня історія 21-го століття : вірші, фото, пісні та оповідання з Ірану крізь Афганістан, Ірак і Єгипет до України / Нільсен ; пер. з англ. Дениса Суворова ; вірші пер. Юрій Андрухович і Катерина Бабкіна. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги - XXI, 2014. - 231 с. : фот.
261. ВА803556 Первая любовь : [лучшие классич. произведения] : сборник / Александр Пушкин [и др.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 429, [1] с.
262. Р130685 Первые цветные прописи и раскраски. [Божья коровка. Зайчик]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : цв. ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
263. Р130671 Первые цветные прописи и раскраски. [Космос]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : цв. ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
264. Р130663 Первые цветные прописи и раскраски. [Кот]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : цв. ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
265. Р130670 Первые цветные прописи и раскраски. [Лягушонок]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : цв. ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
266. Р130684 Первые цветные прописи и раскраски. [Обезьянка]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : цв. ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
267. Р130664 Первые цветные прописи и раскраски. [Осьминожек. Рыбки]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : цв. ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
268. Р130683 Первые цветные прописи и раскраски. [Поросенок]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : цв. ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
269. Р130662 Первые цветные прописи и раскраски. [Снеговик]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : цв. ил. - (Серия "Учимся играя, готовимся к школе")
270. Р130616 Перша велика розмальовка. [Зайчик]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - [14] с. : іл.
271. Р130665 Перші кольорові прописи та розмальовки. [Жабеня]. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [8] с. : кольор. іл. - (Серія "Вчимося граючись, готуємося до школи")
272. Р130666 Перші кольорові прописи та розмальовки. [Зайчик]. - Київ : Кристалл Бук, 2016. - [8] с. : кольор. іл. - (Серія "Вчимося граючись, готуємося до школи")
273. Р130667 Перші кольорові прописи та розмальовки. [Кіт]. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [8] с. : кольор. іл. - (Серія "Вчимося граючись, готуємося до школи")
274. Р130668 Перші кольорові прописи та розмальовки. [Мавпеня]. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [8] с. : кольор. іл. - (Серія "Вчимося граючись, готуємося до школи")
275. ВА803593 Поетика художнього тексту : матеріали Всеукр. наук. конф. / Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: А. Демченко, Т. Цепкало, В. Коротєєва]. - Херсон : ХДУ, 2016. - 99 с.
276. ВА803195 Правдюк Н. А. Бентежне відлуння : оповідання / Ніна Правдюк. - Суми : Мрія-1, 2016. - 67 с. : іл.
277. ВА803186 Придатко Н. В. Ностальгия : стихи / Николай Придатко. - Сумы : Мрія-1, 2016. - 153 с.
278. В356295/1 Рабійчук, Лілія Станіславівна Англійська мова для прикордонників у системі охорони закордонних державних представництв. Ч. 1. - 2016. - 335 с.
279. ВА803561 Ремарк Е. М. Життя у позику. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2016. - 733, [1] с.
280. ВА803207 Романов М. В. В желудке у кита / Михаил Романов. - Харьков : Права людини, 2016. - 78 с.
281. ВА803209 Романов М. В. Сказки из глубин / Михаил Романов ; [худож. Вера Дегтярева и др.]. - Харьков : Права людини, 2016. - 137, [1] с. : ил.
282. ВА803190 Сапковський А. Відьмак. Кров Ельфів : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. Сергія Легези]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 318 с.
283. ВА803191 Сапковський А. Відьмак. Час Погорди : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. Сергія Легези]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 318 с.
284. ВС61122 Сапфірова книга казок / [худож. Віталіна Рижова]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 62, [1] с. : кольор. іл. - (Серія "Чарівна шкатулка")
285. ВА803520 Словник-довідник літературознавчих термінів / [упоряд.: О. В. Бобир та ін.] ; за ред. О. В. Бобиря. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 132 с.
286. ВА803199 Слово : сб. стихотворений / Межрегион. проект "Сумщина творческая. Культура и искусство" ; [сост. А. Поляков]. - Сумы : Мрія-1, 2016. - 159 с.
287. ВА803206 Степаник Ю. О. 12 подихів весни : поезії / Юлія Степаник. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2016. - 52 с.
288. ВА803204 Фолкс С. Пташиний спів : роман / Себастьян Фолкс ; [пер. з англ. Таїсії Івченко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 589 с.
289. ВА803473 Франишин К. Л. Осколки : [сб. современ. укр. новелл] / Константин Франишин. - Одесса : ТЭС, 2016. - 100 с.
290. СО34519 Фролова Т. Казки бабусі Тетяни / Тетяна Фролова ; [худож. Іващенко Оксана]. - Львів : БОНА, 2016. - 295, [25] с. : кольор. іл.
291. АО273540 Херсонский Б. Г. Kosmosnash : [кн. стихотворений] / Борис Херсонский. - Черновцы : Meridian Czernowitz : Книги - XXI, 2015. - 233, [6] с.
292. АО273542 Целян П. Світлотиск : [поезії] / Пауль Целян ; пер. [з нім.] Сергія Жадана. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги-XXI, 2014. - 135 с. : фот.
293. ВА803181 Цюра С. В. English for masters of arts majoring in Ukrainian philology : [навч. посіб.] / Цюра С. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 127 с.
294. ВА803482 Шмідт А. Левіафан, або Найкращий з усіх світів / Арно Шмідт ; з нім. пер. Неля Ваховська. - Чернівці : Книги - XXI, 2015. - 211 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
295. ВА803604 Шолль С. Емма мовчить : роман / Сюзанна Шолль ; з нім. пер. Неля Ваховська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. - 174 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
296. ВА803605 Шухтер Б. Пора вітрів : роман / Бернд Шухтер ; з нім. пер. Олександра Григоренко. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. - 151 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
297. ВА803439 Англійські народні казки / [адапт., вправи, слов. С. А. Захарчук]. - Київ : Арій, 2016. - 106 с. : іл. - (Читаю англійською)
298. ВА803440 Дефо Д. Робінзон Крузо : [посібник] / Даніель Дефо ; [адапт., вправи, слов. Н. Б. Радько]. - Київ : Арій, 2016. - 128 с. : іл. - (Читаю англійською)
299. ВА803444 Поліщук О. В. Тренувальні тести з англійської мови для підготовки до ДПА (рівень В1). 11 клас : [посібник] / Поліщук Олена. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 63 с. : іл. - (Готуємось до ДПА, 2016)
300. ВА803494 Ситар И. Д. Русинська Єсения : пер. избр. стихўв Сергія Єсенина : [пер. з рос.] / Иван Ситар. - Ужгород : Вид-во Олександра Гаркуші, 2015. - 335 с. : ил.
301. Р130686 Ґрімм Я. Бременські музики : [навч. посіб.] / брати Ґрімм ; [адапт., вправи, слов. Черновой Л. В.]. - Київ : Арій, 2016. - 31 с. : іл. - (Читаю англійською)


Мистецтво. Мистецтвознавство
302. РА423512 Сурміна Г. Ю. Ціннісно-смислові репрезентації функціонування й розвитку театру опери та балету України : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Сурміна Ганна Юріївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
303. Р130646 Богатырский фриз из дома Бажанова в Петербурге. Переписка архитектора Павла Алешина с Николаем и Борисом Рерихами / Одес. Дом-Музей им. Н. К. Рериха ; авт.-сост. Елена Мокроусова ; [отв. ред. Е. Петренко]. - Одесса : Астропринт, 2016. - 23, [12] с. : ил. - (Серия "Архивы. Исследования" ; вып. 13)
304. ВС61120 Власова В. Г. Образотворче мистецтво : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Власова. - Київ : Грамота, 2016. - 95 с. : кольор. іл.
305. ВА803189 Оршанський Л. В. Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України : монографія / Леонід Оршанський, Роман Силко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. - 280 с. : іл., табл.
306. ВС61119 Папіш Л. В. Образотворче мистецтво. 7 [клас] : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. В. Папіш, М. М. Шутка. - Київ : Грамота, 2016. - 127 с. : кольор. іл.


Філософські науки. Психологія
307. РА423528 Одинцова Г. Ю. Роль установки у формуванні креативного мислення юриста : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Одинцова Галина Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2016. - 20 с.
308. ВА803187 Ауэр В.- М. Миры чувств. Развивать чувства, воспитывать восприятие, учиться с радостью / Вольфганг-Михаэль Ауэр ; пер. с нем. Дмитрия Корнилова. - Киев : Наири, 2016. - 335 с. : ил.
309. В356296/1 Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації. Ч. 1. - 2016. - 409 с.
310. В356296/2 Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації. Ч. 2. - 2016. - 441 с.
311. ВА803477 Журба А. М. Психологічні засади подолання особистісних деструкцій в умовах тимчасової втрати працездатності : монографія / Журба А. М. ; Донбас. держ. техн. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 220 с. : рис., табл.
312. ВА803175 Ляшенко Д. Н. Семиотическое моделирование реальности : монография / Д. Н. Ляшенко. - Одесса : Печатный дом, 2015. - 167 с.
313. ВА803192 Носова Г. Ю. Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності : [монографія] / Г. Ю. Носова. - Київ : Стилос, 2016. - 109, [2] с.
314. ВА803210 Петрушенко В. Л. Філософія і методологія науки : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 181 с. : іл., табл.
315. ВА803166 Самоідентифікація молоді: соціокультурний і транскультурний виміри : монографія / [Дзвінчук Д. І. та ін.] ; за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка ; Нац. акад. пед. наук України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Навч.-наук. ін-т проблем педагогіки і психології. - Івано-Франківськ ; Київ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2014-2015. - 211 с.
1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка