Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 435.94 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.11.2016
Розмір435.94 Kb.
  1   2
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 22.08.2016 до 27.08.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. РА423518 Іслам А. В. Формування екологічної культури у студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації автотранспортного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іслам Аліна Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 22 с.
2. ВС61110 Жаркова І. І. Природознавство. 4 клас. Розробки уроків : відрив. аркуші : до підруч. І. Жаркової, Л. Мечник / Ірина Жаркова, Лариса Мечник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 128 с. - (Конспект від А до Я)


Фізико-математичні науки
3. ВА803200 Белевцов Л. В. Введение в дискретную математику : учеб. пособ. / Л. В. Белевцов, Е. Ю. Гудков ; Донбас. гос. машиностроит. акад. (ДГМА). - Краматорск : ДГМА, 2012. - 143 с. : рис., табл.
4. ВА803442 Березняк М. В. Математика. 9 клас : посіб. для підгот. до держ. підсумк. атестації / М. В. Березняк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 64 с. : рис., табл.
5. ВА803443 Бойко М. П. Фізика. 8 [клас] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. П. Бойко, Є. Ф. Венгер, О. В. Мельничук. - Київ : Наукова думка, 2016. - 273, [1] с. : іл.
6. ВА803595 Збірник задач з фізики / Глухів. агротехн. ін-т ім. С. А. Ковпака Сум. НАУ ; [уклад.] Москаленко Н. А., Середа Н. А. - Суми : НІКО, 2016. - 58, [1] с.
7. Р130583 Иммель К. Числовые цепочки : упражнения в счете для мл. и сред. кл. от 1 до 10 000 / Карл Иммель ; с предисл. Кристины Бюхи ; пер. с нем. Елены Колюховой. - Киев : Наири, 2016. - 43 с.
8. ВА803552 Ілляшенко В. Я. Елементи топології і многовиди : навч. посіб. / В. Я. Ілляшенко, О. П. Антонюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа Друк, 2016. - 79 с. : рис.
9. Р130651 Іммель К. Числові ланцюжки : вправи з лічби для мол. та серед. кл. від 1 до 10 000 / Карл Іммель ; з передм. Христини Бюхі ; пер. з нім. Олени Колюхової. - Київ : Наірі, 2016. - 43 с.
10. ВА803606 Крівцов В. В. Нарисна геометрія (з використанням іноземних мов) : навч. посіб. / В. В. Крівцов, І. О. Тимощук, С. А. Приймак ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 280 с. : рис.
11. ВА803167 Поркуян О. В. Практикум з дискретної математики : [навч. посіб.] / Поркуян О. В., Тімошин А. С., Давиденко В. М. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Харків : Технологічний центр, 2016. - 143 с. : рис., табл.
12. ВС61078 Прус А. В. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики : [навч.-метод. посіб.] / А. В. Прус, В. О. Швець. - Київ ; Житомир : Рута, 2016. - 467 с. : рис., табл.
13. ВС61079 Ткач М. В. Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки : посібник / М. В. Ткач, Ю. О. Сеті, О. М. Войцехівська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. - 385 с. : рис., табл.
14. ВА803486 Фізика. Механіка. Молекуляна фізика та термодинаміка : профіл. курс : навч. посіб. / [Т. В. Гаврилова та ін.] ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Батигіна Ю. В. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 223 с. : рис., табл.


Хімічні науки
15. ВС61115 Смаль Ю. Цікава хімія. Життєпис речовин / Юля Смаль. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 105, [1] с. : іл.
16. ВА803545 Шевчук М. В. Фазові рівноваги, області склоутворення та фізичні властивості фаз у системах AgGaS2+Ge(Sn)Se2 <=> AgGaSe2+Ge(Sn)S2 : монографія / М. В. Шевчук, В. В. Галян, А. Г. Кевшин ; Луц. нац. техн. ун-т, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа Друк, 2016. - 151 с. : рис., табл.


Науки про Землю
17. РА423498 Багрій С. М. Геофізичний моніторинг геологічного середовища в межах родовищ калійної солі (на прикладі Калуш-Голинського родовища) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Багрій Сергій Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис.
18. РА423503 Касіянчук Д. В. Оцінка екологічних ризиків для природної та техногенної складової екзогенних геологічних процесів Карпатського регіону : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 21.06.01 / Касіянчук Дмитро Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
19. РА423497 Корчемлюк М. В. Підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Корчемлюк Марта Василівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис.
20. РА423504 Куровець С. С. Науково-методичні засади оцінки вторинних ємностей порід-колекторів як основа ефективного прогнозу нафтогазоносності надр : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.17 / Куровець Сергій Сергійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 44 с. : рис.
21. ВА803205 Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману : монографія / [Н. С. Лобода та ін. ; за ред. Н. С. Лободи, Є. Д. Гопченка] ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2016. - 331 с. : рис., табл.
22. ВС61111 Денисюк Н. М. Материки та океани. 7 клас : зошит для практ. робіт / Н. М. Денисюк, Л. Б. Сушик. - Луцьк : Дім книги-Волинь, 2016. - 51 с. : рис., табл., карти
23. Р130648 Думанська Г. В. Практичні роботи з географії : практикум для 6-го кл. / Г. В. Думанська, І. М. Вітенко. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 43 с. : рис., табл., карти
24. ВС61130 Кляйн Н. Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Наомі Кляйн ; пер. [з англ.] Дмитра Кожедуба. - Київ : Наш Формат, 2016. - 474 с. - (Світоглядна література) (New York Times bestseller)
25. ВС61113 Котлярчук О. І. Загальна географія. 6 клас : зошит для практ. робіт / О. І. Котлярчук, Л. М. Савочка, Н. А. Синя. - Луцьк : Дім книги-Волинь, 2016. - 59 с. : рис., табл., карти


Біологічні науки
26. РА423525 Гурська О. В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn. : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
27. ВС61114 Мирна Л. А. Робочий зошит з біології. 8 клас / Л. А. Мирна, В. О. Віркун, М. Ю. Бітюк. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 147 с. : рис., табл.


Енергетика. Радіоелектроніка
28. ВА803202 Гитис В. Б. Теория и практика применения нейронных сетей : пособие / В. Б. Гитис ; Донбас. гос. машиностроит. акад. (ДГМА). - Краматорск : ДГМА, 2016. - 208 с. : рис., табл.
29. ВА803555 Кузьмичёв А. И. Плазменные эмиттеры источников заряженных и нейтральных частиц : учеб.-метод. пособие для студентов электрон. и электрофиз. специальностей / А. И. Кузьмичёв, Н. А. Бабинов, А. А. Лисенков. - Киев : Аверс, 2016. - 182 с. : рис., табл.
30. ВА803554 Хайрова Н. Ф. Информационно-лингвистические технологии экстракции и идентификации глубинных знаний в текстах : [монография] / Н. Ф. Хайрова, Н. В. Шаронова ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 205 с. : рис., табл.
31. ВА803558 Янковский А. А. Компьютерная электроника : конспект лекций / А. А. Янковский. - Харьков : Коряк С. Ф., 2016. - 372, [1] с. : рис., табл. - (Компьютерная инженерия)


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
32. ВА803529 Автоматизація виробничих процесів : навч. посіб. / Гончаренко Б. М. [та ін.]. - Кіровоград : Лисенко В. Ф. [вид.], 2016. - 351 с. : рис., табл.
33. ВА803177 Леваничев В. В. Разработка технологии совместной экструзии в условиях единичного производства : монография / В. В. Леваничев ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. И. Даля. - Харьков : ВНУ им. В. И. Даля, 2016. - 217 с. : рис., табл.
34. ВА803530 Обладнання переробних і харчових виробництв : навч. посіб. / Свірень М. О. [та ін.]. - Кіровоград : КОД, 2016. - 272 с. : рис.


Історія. Історичні науки
35. ВА803592 Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи : зб. матеріалів V Всеукр. студент. археол. конф. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: Копилов С. А. (голова) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2016. - 148 с. : іл.
36. ВА803563 Білінський В. Москва ординська (XIII - XVI століття) : іст. дослідж. / Володимир Білінський. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 650, [3] с. : іл.
37. ВА803559 Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919 - 1993 рр.) : монографія / В. Г. Бондаренко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2016. - 598 с.
38. ВА803546 Булавін О. Нескорені й непереможні / Олександр Булавін. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 111 с. : фот.
39. ВА803212 Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1995-2015 рр.) : анот. бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця ; наук. ред. Г. М. Голиш]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. - 154, [9] с. : іл., фото
40. ВА803566 "Сучасна Україна: конфлікт - трансформація - інтеграція", українсько-польський науковий форум (1 ; 2016 ; Olsztyn).І Українсько-польський науковий форум "Сучасна Україна: конфлікт - трансформація - інтеграція" / Uniw. Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Inst. nauk politycznych, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т гуманітар. і соц. наук, Наук.-аналіт. центр політ. дослідж. "Вектор". - Львів ; Olsztyn : Сорока, 2016. - 271 с.
41. ВА803214 Іржавська А. П. Колоніалізм на традиційному Сході (XVII - XX ст.) : навч.-метод. посіб. / Іржавська А. П., Терещенко Т. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ННІ історії і філософії, Каф. всесвіт. історії та міжнар. відносин. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 98 с. : табл.
42. ВА803490 Козак П. М. Городиловичі - наша пам'ять, шана і любов / Козак П. М., Мадзьопа О. І., Процюк М. В. - Київ : Талком, 2016. - 298, [40] с. : іл.
43. ВА803487 Козак П. М. Городиловичі - наша пам'ять, шана і любов / Козак П. М., Мадзьопа О. І., Процюк М. В. - Київ : Талком, 2016. - 238, [40] с. : іл.
44. ВА803607 Котляр М. Ф. Історія суспільного життя Русі : нариси / М. Ф. Котляр ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 288 с.
45. ВС61077 Котова Н. С. Дереивская культура и памятники Нижнемихайловского типа : монография / Н. С. Котова. - Киев ; Харьков : Майдан, 2013. - 485 с. : рис., табл.
46. ВА803483 Лутченко Н. З. Підпільна організація Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська (серпень 1941 - жовтень 1943) : погляд через 70 років / Н. З. Лутченко. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 479 с. : іл. + 1 карта. - (Серія "DNIPROVIANA")
47. ВА803171 Прокіп А. В. Історія світової цивілізації : навч. посіб. / Прокіп А. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. - 295 с.
48. ВА803527 Село Стольне у другій половині XVIII ст. (за матеріалами Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 рр.) : [зб. док.] / упоряд. Дмитро Казіміров, Сергій Токарєв ; [відп. ред. С. Павленко]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2016. - 287 с.
49. ВА803485 Филипчук О. Studia Byzantino-Rossiсa. Експансія, війна та соціальні зміни : [монографія] / Олександр Филипчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федькович, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин. - Чернівці : Книги - XXI, 2013. - 419 с.
50. ВС61131 Шишкина Р. П. Сергей Алексеевич Тучков / Р. П. Шишкина. - Измаил : Курьер, 2016. - 240, [90] с. : ил.


Економіка. Економічні науки
51. РА423530 Дубовська О. В. Фінансове забезпечення оплати праці у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дубовська Олена Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2016. - 21 с.
52. РА423506 Криворучко М. Ю. Оцінювання міжрегіональної конвергенції в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Криворучко Михайло Юрійович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : табл.
53. РА423526 Кушнерик О. В. Управління мотивацією персоналу аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кушнерик Олена Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2016. - 20 с.
54. РА423508 Луценко О. П. Розробка інформаційної технології оцінки функцій ризику при біржовій торгівлі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Луценко Олег Павлович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 26 с. : рис.
55. РА423510 Мизнікова М. О. Моделювання системи управління підприємств житлово-комунального сектора : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мизнікова Марія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с. : рис.
56. РА423524 Телешевська С. М. Оцінка факторів сталого розвитку підприємств хлібопекарської галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Телешевська Світлана Михайлівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2016. - 22 с. : рис.
57. РА423499 Шейко Ю. О. Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Шейко Юлія Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 21 с. : рис.
58. РА423529 Яцкевич І. В. Управління розвитком альянсових взаємовідносин у сфері допоміжної офісної діяльності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Яцкевич Інна Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2016. - 40 с. : рис.
59. ВА803481 Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Т. В. Давидюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Гельветика, 2016. - 391 с. : рис., табл.
60. ВА803169 Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 трав. 2016 р.) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. А. А. Мазаракі)]. - Київ : КНТЕУ, 2016. - 219 с.
61. ВС61126 Водні ресурси у вимірах природного багатства України / [М. А. Хвесик та ін. ; за заг. ред. М. А. Хвесика] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку, 2016. - 108 с. : рис., табл.
62. ВА803484 Герасимчук З. В. Сталий розвиток регіональних мереж торгових закладів: теорія, методологія, практика : монографія / З. В. Герасимчук, В. І. Корсак ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 440, [2] с. : рис., табл.
63. В356305/1 Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 1: Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб'єктів в ХХІ сторіччі. - 2016. - 103 с.
64. В356305/2 Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 2: Стратегічні концепції розвитку підприємства в ХХІ сторіччі. - 2016. - 119, [1] с. : табл., рис.
65. В356305/3 Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 3: Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. - 2016. - 111 с. : табл.
66. В356305/4 Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 4: Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. - 2016. - 115 с. : рис.
67. В356305/5 Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 5: Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. - 2016. - 127 с. : табл., рис.
68. В356305/6 Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 6: Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. - 2016. - 123 с. : табл.
69. В356305/7 Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 7: Особливості інноваційного розвитку економічних суб'єктів: проблеми та перспективи. - 2016. - 75 с.
70. В356305/8 Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 8: Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. - 2016. - 91, [1] с.
71. В356305/9 Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Т. 9: Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання. - 2016. - 113 с.
72. ВА803193 Козарезенко Л. В. Фінансова політика розвитку людського потенціалу : монографія / Л. В. Козарезенко ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 411 с. : рис., табл.
73. ВА803551 Кутузова М. М. Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового фінансового середовища : монографія / Мар'яна Михайлівна Кутузова ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 239 с. : рис., табл.
74. ВА803176 Нєізвєстна О. В. Теорія споживчої поведінки в трактуванні маркетингу : монографія / Нєізвєстна О. В., Скринько Н. В. ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2016. - 215 с. : рис., табл.
75. ВА803182 Ноздріна Л. В. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці : навч. посіб. (теорет. матеріал, метод. вказівки та завдання до виконання лаб. занять і самост. роботи студентів) / Лариса Ноздріна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. - 243 с. : рис., табл.
76. ВА803531 Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / [Акименко О. Ю. та ін. ; за ред. Леня В. С.] ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 559 с. : табл., рис.
77. ВА803518 Основні напрями стратегії прориву регіонального розвитку : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2016 р.) / [за заг. ред. Мурашка М. І.] ; Черніг. ін-т ім. Героїв Крут Приват акціонер. т-ва "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 211 с. : іл.
78. ВА803170 Підприємства на ринку товарів і послуг: соціальний діалог і соціальна відповідальність : монографія / [Іляш О. І. та ін.] ; під ред. д-ра екон. наук, проф. Міценко Н. Г. ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : ЛТЕУ, 2016. - 246, [1] с. : рис., табл.
79. ВС61129 Пікетті Т. Капітал у XXI столітті / Тома Пікетті ; пер. з англ. Наталії Палій. - Київ : Наш Формат, 2016. - 693 с. : рис. - (Світоглядна література) (New York Times bestseller)
80. ВА803478 Регулювання потреби у фахівцях з вищою освітою для національної економіки: методологічне та інформаційно-модельне забезпечення : монографія / [В. С. Пономаренко та ін. ; під наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка, д-ра екон. наук, проф. Раєвнєвої О. В.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Александрова К. М., 2015. - 500 с. : рис., табл.
81. ВА803479 Сидорович О. Ю. Діалектика оподаткування: інституціональні консенсуси і конфлікти : [монографія] / О. Ю. Сидорович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 431 с. : рис., табл.
82. ВА803222 Соціальна відповідальність. Сучасні виклики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2016 р. / НАН України [та ін.]. - Краматорськ : ДДМА, 2016. - 235 с. : рис., табл.
83. ВА803610 Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки : колект. монографія / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; під ред. Нестерчук Ю. О. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 263 с. : рис., табл.
84. ВА803612 Стежко Н. В. Глобальна продовольча проблема: її особливості та імперативи вирішення в сучасних умовах : монографія / Стежко Надія Володимирівна ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Поліграф сервіс, 2016. - 559 с. : рис., табл.
85. ВА803519 Стратегія регіональних реформ в умовах кардинальних суспільних змін : зб. матеріалів VII міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2015 р.) / [за заг. ред. Мурашка М. І.] ; Черніг. ін-т ім. Героїв Крут Приват. акціонер. т-ва "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 147 с. : іл.
86. ВА803589 Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : зб. тез III Міжвуз. наук. конф., м. Київ, 25 берез. 2016 р. / Каф. фінансів та банк. справи ВНЗ "Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна", Ф-т екон. наук Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.", Ін-т менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : Ун-т "Україна", 2016. - 282 с. : рис.


Політика. Політичні науки
87. Р130652 Державний візит президента США Джоржа Буша до України. - Київ : Прес-служба Президента України, 2008. - [22] с. : рис.
88. ВА803548 Довідник козака : збірка / [уклад.] В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 192 с.
90. ВА803172 Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Вдовичин І. Я.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. - 491 с.
91. ВА803173 Сворак С. Д. Політико-правова думка України ХІХ-ХХ століть про народовладдя : [монографія] / С. Д. Сворак. - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 2015. - 375 с.
92. ВА803544 Ушанова С. В. Сучасне козацтво Задністров'я : довідник / С. В. Ушанова. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2013. - 92 с.


Держава і право. Юридичні науки
93. РА423513 Корнейчук С. П. Адміністративний примус у діяльності органів примусового виконання рішень судів та інших органів публічної адміністрації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Корнейчук Сергій Петрович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2016. - 17 с.
94. РА423515 Маковська О. В. Адміністративний режим антитерористичної операції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Маковська Олена Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2016. - 16 с.
95. РА423514 Хмелінін В. О. Публічне адміністрування водними ресурсами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Хмелінін Володимир Олексійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2016. - 18 с.
96. ВА803522 Балабан С. М. Ефективність адміністративно-правового регулювання: наукові та організаційно-правові засади оцінки і забезпечення : монографія / С. М. Балабан, Н. О. Рибалка ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2015. - 191 с.
97. ВА803223 Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Гетьман А. П. (голова), Глібко С. В., Пасмор Н. П.]. - Харків : Право, 2016. - 249 с. : рис., табл.
98. ВА803523 Белікова С. О. Участь прокурора у виконавчому провадженні : навч. посіб. / С. О. Белікова, О. В. Драган ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 140 с.
99. ВА803475 Бойко В. В. Історичний досвід державно-правового регулювання виробництва, збуту та споживання алкоголю (II тис. до н. е. - поч. XXI ст.) : монографія / В. В. Бойко, П. М. Лепісевич, В. С. Макарчук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Львів : Бона, 2016. - 219 с.
100. ВА803564 Господарсько-правове забезпечення управління об'єктами державної власності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 22-26 лют. 2016 р. / Донец. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; [наук. ред.: А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко]. - Маріуполь : Газ. "Приазов. робочий", 2016. - 131 с.
101. ВА803525 Дяченко В. І. Військова прокуратура в Україні : навч. посіб. / В. І. Дяченко ; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2015. - 253 с.
103. ВА803168 Конституція і виборчий процес в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 черв. 2015 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького [та ін.] ; [наук. ред. Ю. С. Шемшученко ; упоряд. Н. М. Пархоменко, М. Скубішевскі]. - Київ : Юридична думка, 2015. - 276 с.
104. ВА803526 Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кіровоград, 22-23 квіт. 2016 р.) / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України, ПВНЗ "Кіровогр. ін-т держ. та муніцип. упр. Класич. приват. ун-ту" ; [редкол.: М. К. Галянтич, І. І. Литвин, Г. Ю. Шаркова]. - Кіровоград : КОД, 2016. - 306 с.
106. ВА803524 Організація вогневої підготовки працівників органів прокуратури для забезпечення особистої безпеки : навч.-практ. посіб. / [І. В. Вернидубов та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 169 с. : іл. - (Серія "Захисник Вітчизни. Бібліотека військового прокурора")
107. ВА803488 Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : [монография] / [Васьковский Е. В. и др.] ; под ред. д-ра юрид наук, проф., Заслуж. юриста Украины И. С. Канзафаровой ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ун-та, Экон.-правовой фак. - Одесса : Астропринт, 2016. - 499 с.
108. ВА803528 Проблеми кримінально-виконавчого права : навч. посіб. / [Сердюк П. П. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Кальмана, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України О. М. Литвака ; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2015. - 447 с.
109. ВА803164 Рабінович А. В. Господарське право : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.030401 "Правознавство" / Рабінович А. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. - 275 с.
110. ВА803609 Юринець Ю. Л. Євпропеїзація українського права у сфері забезпечення культурних прав громадян: адміністративно-правовий вимір : монографія / Юринець Юлія Леонідівна. - Ужгород : Сабов А. М., 2016. - 458 с. : мал., табл.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка