Національна академія наук україни відділення історії, філософії та права національна академія педагогічних наук україниСторінка1/27
Дата конвертації29.11.2016
Розмір5.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Відділення історії, філософії та права

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г. C.  СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

ТОВАРИСТВО „ЗНАННЯ ” УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА СВІТОГЛЯДНІ ПОЗИЦІЇ ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ: ВОСЬМІ ШИНКАРУКІВСЬКІ ЧИТАННЯ”

Матеріали

Міжнародної науково-практичної

конференції
18 червня 2013 року

Київ - 2013Рекомендовано вченою радою Університету сучасних знань

(Протокол № 1 від 20 серпня 2013 року )

Рецензенти:
Редакційна колегія:

Губерський Л.В. – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кремень В.Г.доктор філософських наук, професор, академік НАН України, президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України;

Андрущенко В.П. – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, ректор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова;

Попович М.В. доктор філософських наук, професор, академік НАН України, директор Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України;

Онищенко О.С. – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік-секретар відділення історії, філософії та права НАН України;

Кушерець В.І. доктор філософських наук, професор, голова правління Товариства „Знання” України, президент Університету сучасних знань;

Конверський А.Є. – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, декан філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Левицький А.Е.доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Власова О.І. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Університету сучасних знань;

Семиченко В. А. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки Університету сучасних знань;

Філіпенко А.С. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Мосьондз С.О. – доктор юридичних наук, доцент, проректор з навчальної та наукової роботи Університету сучасних знань;

Ведєрніков Ю.А. кандидат юридичних наук, професор, ректор Університету сучасних знань;

Андрос Є.І.кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник, завідувач відділу філософської антропології Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України;

Руденко С.В. – кандидат філософських наук, доцент, заступник декана філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗМІСТ
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА СВІТОГЛЯДНІ ПОЗИЦІЇ ЛЮДИНИ У СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
1. Губерський Л. В. Соціальна цінність ідеології в умовах глобалізаційних викликів
2. Кремень В. Г. Від діалектики до людини: філософський концепт В.І. Шинкарука
3. Андрущенко В. П. «Філософське самовбивство» останніх радянських гуманітаріїв
4. Андрос Є. І. Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання

5. Кушерець В. І. Філософія як основа життя розуміючого6. Ярошовець В.І. Постать Володимира Шинкарука в сучасній українській філософії
7. Кирилюк О. С. В.І. Вернадський та В.І. Шинкарук: Людина як найвища цінність
8. Хамiтов Н.Ю. Самотність як екзистенціал: необхідність і можливість неологізмів в стихії української філософської мови
9. Овсянкіна Л. А. Ціннісні орієнтації особистості в епоху глобалізації
10. Ковадло Г.П.  Духовні пошуки сучасного світу та принцип толерантності
11. Загороднюк В. П. Людина і наука у класичному, некласичному та постнекласичному типах філософствуваня
12. Миролюбенко Є. В. Комунікативний простір в контексті життєсвіту людини
13. Уваркіна О. В. Філософська парадигма сучасної освіти
14. Шевченко С. Л. Ціннісні орієнтації екзистенціальної теології минулого та сьогодення
15. Газнюк Л. М. Батьківський дім як складова екзистенційного буття людини

16. Лях В. В. Контент освіти: знання і креативність
17. Шалашенко Г. І. Теорія позиціональності та рефлексивний характер сучасної філософської антропології
18. Лях В. В. Філософія як «мистецтво жити»
19. Кисельов М. М. Проблеми німецької класичної філософії у творчому спадку В.Шинкарука
20. Препотенська М. П. Любов до міста як засіб творення міської ідентичності
21. Пономаренко М. В. Символіча діяльність свідомості
22. Личковах В. А. Естетичні дослідження в Київському університеті імені Тараса Шевченка у ХХ – поч. ХХІ столітті
23. Грабовський С. І. Естетичні пошуки постмодерну: варіант Баумана
24. Андрос Є. І. Трансцендентний вимір сучасного філософсько-антропологічного знання
25. Василашко В. Ф. Мова як чинник національної ідентичності (За В. І. Шинкаруком)
26. Барановська Н. П. Виміри людського буття в світлі Чорнобильської катастрофи
27. Пивовар В. Я. Філософія освіти ХХІ століття

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка