Національна академія наук україни київський університет праваСкачати 371.07 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації01.05.2017
Розмір371.07 Kb.
1   2   3

НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ

8. Податковий кодекс України.

9. Бюджетний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 37-38. - Ст. 189.

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Станом на 2 березня 2004р.) - К: Атіка, 2004. - 240 с.

11. Кодекс законів про працю України: Станом на 20 лют.2006 р. - К.: Видавничий дім "Скіф", 2006. - 112 с.

12. Кримінальний кодекс України: Станом на 10 листопада 2005р. - К: Велес, 2005. - 152 с.

13. Митний кодекс України. Станом на 10 січня 2005р.: Офіційний документ - К: Велес, 2005. - 144с.

14. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

15. Цивільний кодекс України // Відомомсті Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

16. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 3 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

17. Закон України «Про Рахункову палату» // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 43. - Ст. 212.

18. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості


Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

19. Закон України «Про місцеві державні адміністрації // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

20. Закон України «Про Національний банк України» // Відомості Верхо­вної Ради України. - 1999. - № 29. - Ст. 238.

21. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30.

22. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»
// Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 9. — Ст. 67.

23. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок».

24. Положення про Міністерство фінансів України.

25. Закон України «Про аудиторську діяльність»

26. Положення про Державне казначейство України. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12. 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3275.

ДОДАТКОВА
27. Алисов Е.А. Финансовое право: Учебное пособие - Харьков: Эспада, 1999. -235 с.*

28. Бутузов В.М., Марущак А.І. Правові основи інвестиційної діяльності: Навч. посіб. - К.: КНТ, 2007. - 256 с.

29. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2007. - 613 с.

30. Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское право: Словарь-справочник - М: ИНФРА-М, 1997. - 277 с.

31. Зюнькін А.Г. Фінансове право. Опорний конспект лекцій - К.: МАУП, 2001. -144 с.

32. Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2008. -312 с.

33. Музика О.А. Фінансове право: Навчальний посібник - К.: Видавництво Паливода А.В., 2004. - 220 с.

34. Правове регулювання банкрутства: Підручник / за ред. Л.С.Сміяна - К.: КНТ, 2009. - 464 с.

35. Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні: Навч.посіб. - К.: ЦУЛ, 2007. - 194 с.

36. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз: Навч.посіб. - К.: ЦУЛ, 2007. - 196 с.

37. Старинський М.В., Завальна Ж.В. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні: Навч. посіб. - Суми: Університетська книга, 2007. - 405 с.

38. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции - М.: Вазар-Ферро, 1994. - 320 с.

39. Финансово-правовой справочник предпринимателя. Толковый словарь и образцы документов - М.: Х.Г.С. АО, 1995. - 301 с.

40. Финансовое право: Учебник - М.: Юристь, 1996. - 400 с.

41. Фінансове право: Навч. посібник в 2-х томах. Том І. - X.: Консум, 1999. – 576 с.

42. Фінансове право: Навч. посібник в 2-х томах. Том II. - X.: Консум, 1999. - 528 с.

43. Фінансове право: Навчальний посібник - К: Вентурі, 1995. - 272 с.

44. Фінансове право: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів і факультетів - К: Вентурі, 1998. - 384 с.

45. Фінансове право: Підручник - X.: Консум, 1999. - 496 с.

46. Фінансове право: Підручник - X.: Консум, 1998. - 496 с.

47. Фінансове право: Хрестоматія - К.: Вілбор, 1998. - 640 с.
WEB–Ресурси

  Міністерство фінансів України www.minfin.gov.ua

Міжнародний валютний фонд (The International Monetary Fund) www.imf.org

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) (International Bank for Reconstruction and Development) www.worldbank.org/ibrdСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО»

ОСНОВНА

 1. Баранов О.А. Інформаційне право України: стан, проблеми,перспективи. – К., 2005.

 2. Костецька Т.А. Навчальний посібник “Інформаційне право України”. К., КНТЕУ, 2009

 3. Кормич Б.А. Інформаційне право: підручник/ Б.А.Кормич; Б.А. Кормич.- Харків: Бурун і К, 2011.- 334 с.


НОРМАТИВНА

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

 2. Цивільний Кодекс України..

 3. Кримінальний Кодекс України.

 4. Господарський кодекс України

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. з подальшими змінами //ВВР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст.1122.

 6. Про внесення змін до Закону України про інформацію: Закон України від 13.01. 2011 р. //

 7. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні; Закон України від 16.11.1992 р. /ВВР – 1993. - № 1;

 8. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.1993р /ВВР – 1994 - № 10 – Ст..43;

 9. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 р. /ВВР – 1999 - № 49. –Ст.428; зі змінами;

 10. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01. 2011 р. //

 11. Про захист персональних даних: Закон України від 1,06.2010 р. // ВВР- 2010, №34, - Ст.481

 12. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. //ВВР – 1993 - № 33 – Ст.346

 13. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 р. в новій редакції /ВВР – 2000№ 43. – Ст. 362.

 14. Про рекламу: Закон України від 3.07.1996 р. //ВВР. – 1996.- № 39. – Ст.181; 2005. - № 2. – Ст.566.

 15. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України в ред від 31.05.2005 р. /ВВР – 2005 - № 26 – Ст.347.

 16. Про інформаційні агентства: Закон України від 28.01.1995 р. (ВВР – 1995 - № 13 – Ст..83

 17. Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення : Закон України від 18.07.1997 р. //ВВР – 1997 - № 45 – Ст..284

 18. Про рекламу: Закон України від 3.07.1996 р. //ВВР. – 1996.- № 39. – Ст.181; 2005. - № 2. – Ст.566.

 19. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4.02.1998 р. / ВВР — 1998. — № 27-28.

 20. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 9.01.2007 р. //ВВР. - 2007. - № 12. – Ст.102.

 21. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення : Закон України в ред. від 03.03.2005 р. /ВВР – 2005 - № 16 – Ст..265

 22. Про бібліотеки і бібліотечну і бібліотечну справу. Закон України від 27.01.1995 р. //ВВР. – 1995. - № 7. – Ст.45.

 23. Про Національнимй архівний фонд та архівні установи від 24.12.1993 р. //ВВР. – 1994. - № 15. – Ст.86.

 24. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації. Закон України від 23.09.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299;

 25. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 50. – Ст. 302.

 26. Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 р. //ВВР. – 2004. - № 12. – Ст.155.

 27. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7.12.2000 р. //ВВР. 2001. - № 5-6. – Ст.30.

 28. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України // ВВР -1991 .-№41 ,ст.-546.

 29. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. //ВВР. – 2003. - № 36.- ст.275.

 30. Про радіочастотний ресурс” Закон України /ВВР – 2000 - № 36 – Ст..298; 2001 - № 2-3 – Ст..10

 31. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: пост. Кабміну України від 27.ІІ 1998. — № 1893 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 48. — Ст. 1764.

 32. Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією: пост. Кабміну України від 13.06.1995 р. // ЗП Уряду України. — 1995. — № 8. — Ст. 220.

 33. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.1993 р. № 611

 34. Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. Збірник законодавчих актів у 6 томах. Том 5. За заг.ред. Шемшученка Ю.С. та Чижа І.С.- К., 2005.

ДОДАТКОВА

 1. Азаров Д.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації. Автореф.дис.канд..юрид.наук. – К., 2002. – 18 с.

 2. Артеменко О. Інформація як спосіб забезпечення екологічного захисту // Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2010.- 10.- С. 29-31.

 3. Бачило И.Л., Лопаткин В.Н., Федотов М.А. Информационное право. Спб: 2001.

 4. Біленчук П.Д. Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність. Навч.посібник. – К.: Атака, 2002.

 5. Брель О. Персональні дані як об'єкт інформаційних правовідносин за участю суб'єктів господарювання/ О.Брель; О. Брель// Право України.- 2011.- 4.- С. 220-224.

 6. Гетманцев Д. До питання про інформаційне право як самостійну галузь права //Підприємництво, господарство і право. 2007 - № 3 (135).

 7. Гоголь Б. Цивільно-правове регулювання здійснення права на інформацію/ Б.Гоголь; Богдан Гоголь// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2009.- 8.- С. 37-39.

 8. Дмитренко О. До проблеми поширення режиму відкритої інформації на персональні дані у світлі практики Європейського Суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право. 2008. – № 4.

 9. Залізняк В. Міжнародно-правове регулювання права на інформацію/ В.Залізняк; В. Залізняк// Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2010.- 8.- С. 69-72.

 10. Інформаційне суспільство. Дефініції. За ред. Калюжного Р.А., Швеця М.Я. К.: , 2002.

 11. Комерційна таємниця під охороною. Законопроект “Про комерційну таємницю”. // юридичний журнал. – 2004. – 3(21

 12. Костецька Т.А. Право на інформацію в системі конституційних прав людини/ // Часопис Київського університету права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2008.- 3.

 13. Костецька Т.А. Джерела інформаційного права України: поняття, система, особливості // Часопис Київського університету права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2007.- 3

 14. Кохановська О.Правове регулювання у сфері інформаційних відносин. К.:2001.

 15. Марущак А.І. Інформаційне право. Доступ до інформації. Навчальний посібник. – К., 2007

 16. Мірошник Ю. Державна таємниця як складова забезпечення національної безпеки України //Право України. – 2004. – № 9.

 17. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект). Автореф. дис.канд.юрид.наук. – К., 2006.

 18. Селезньова О. Предмет інформаційного права: теоретичний аналіз/ // Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2011.- 6.- С. 30-33.

 19. Селезньова О. Норми інформаційного права: онтологічні засади/ // Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2010.- 8.- С. 65-68.

 20. Соснін О. Передумови формування в Україні інформаційного права //Право України. – 2005. – № 11.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка