Національна академія наук україни київський університет праваСкачати 371.07 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації01.05.2017
Розмір371.07 Kb.
1   2   3
Тема 9. Оподаткування прибутку підприємств

Поняття прибутку, доходу, собівартості, амортизаційних відрахувань. Структура доходу та собівартості. Загальні та спеціальні платники. Загальна та спеціальні ставки. Податкові періоди. Строки сплати податку. Порядок подання декларацій з податку на прибуток. Визначення безнадійної заборгованості. Порядок врегулювання безнадійної заборгованості. Товарообміні (бартерні) операції. Страхова діяльність. Операції із розрахунками в іноземній валюті. Операції з пов'язаними особами. Операції з торгівлі цінними паперами та деривативами. Спільна діяльність на території України без створення юридичної особи. Оподаткування дивідендів. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями. Оподаткування доходів від виконання довгострокових договірних зобов'язань. Оподаткування неприбуткових установ і організацій. Оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. Оподаткування окремих платників податку Оподаткування інноваційної діяльності інноваційних центрів, внесених до державного реєстру. Оподаткування "Укрзалізниці". Оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції. Пільги при оподаткуванні податком на прибуток підприємств.Тема 10. Правовий режим податку на додану вартість

Поняття непрямих податків. Види непрямого оподаткування. Поняття доданої вартості та порядок її утворення. Поняття та сутність ПДВ. Переваги та недоліки ПДВ. Платники ПДВ, їх реєстрація в органах державної податкової служби. Операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ. Ставки податку. Податкові періоди. Податкове зобов'язання та податковий кредит. Строки сплати податку та подання декларацій. Порядок бюджетного відшкодування платникам сум ПДВ. Поняття та значення податкової накладної. Поняття акцизного збору. Види товарів, що підлягають оподаткуванню акцизним збором. Відмінність акцизного збору і ПДВ. Платники акцизного збору та об'єкт оподаткування. Ставки акцизного збору. Порядок нарахування акцизного збору. Порядок сплати акцизного збору. Реєстрація платників ПДВ в органах державної податкової служби. Порядок застосування "0" ставки при оподаткуванні ПДВ.Тема 11. Правовий режим акцизного податку

Особливості оподаткування акцизним податком. Платники акцизного податку. Об'єкти оподаткування акцизним податком. База оподаткування. Підакцизні товари та ставки податку. Дата виникнення податкових зобов'язань. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України.Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів. Порядок і строки сплати податку. Складення та подання декларації з акцизного податку. Контроль за сплатою податку. Особливості оподаткування алкогольних напоїв. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання. Акцизні склади.Тема 12. Правовий режим плати за землю

Платники податку. Об'єкти оподаткування. База оподаткування. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження). Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження). Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Особливості встановлення ставок земельного податку. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населених пунктів. Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Ставки податку за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню. Особливості застосування пільгового оподаткування. Податковий період. Порядок обчислення плати за землю. Строк сплати плати за землю. Орендна плата. Індексація нормативної грошової оцінки земель. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю.Тема 13. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Поняття відповідальності, її види та підстави застосування. Поняття податкового правопорушення. Ознаки податкових правопорушень: суспільна небезпека; протиправність; винність; караність. Склад податкових правопорушень: об'єкт; об'єктивна сторона; суб'єкт; суб'єктивна сторона. Класифікація податкових правопорушень залежно від: характеру санкцій та галузей права, що регулюють податкові правовідносини; ступеня суспільної небезпеки; суб'єкта відповідальності; об'єкта правопорушення. Поняття фінансово-правової відповідальності у податковому праві її особливості. Види фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства. Порядок застосування фінансової відповідальності органами ДПС. Поняття адміністративної відповідальності за податкові правопорушення та її правове регулювання. Види проступків та адміністративних стягнень у сфері оподаткування. Повноваження та порядок органів ДПС щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення. Поняття кримінальної відповідальності у сфері оподаткування. Види податкових злочинів. Компетенція слідчих податкової міліції щодо проведення досудового слідства.Тема 14. Фінансово–правові відносини, які виникають з діяльності банків

Правовий статус банків в Україні. Банківська система України. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду. Функції і повноваження Національного банку України. Види банків. Порядок створення банків. Фінансово–правові відносини, які виникають з діяльності банків. Правова природа взаємовідносин банку і клієнта.


ПРОГРАМА КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО»

Тема 1. Інформаційне право як комплексна галузь права

Об’єктивні передумови для формування вітчизняної галузі інформаційного права України. Поняття, предмет інформаційного права. Особливість методів інформаційного права. Система інформаційного права. Інститути та норми інформаційного права.Тема 2. Джерела інформаційного права

Поняття та види джерел інформаційного права. Інформаційне законодавство України – як основа інформаційного права. Місце інформаційного законодавства в національній правовій системі України. Система інформаційного законодавства. Загальна характеристика джерел інформаційного законодавства України. Проблеми вдосконалення інформаційного законодавства.Тема 3. Інформаційні правовідносини

Поняття, характерні риси інформаційних правовідносин. Основні принципи інформаційних правовідносин за чинним законодавством. Структура інформаційних правовідносин. Суб’єкти, об’єкти і зміст інформаційних правовідносин. Документ в інформаційних відносинах.Тема 4. Інформація як правова категорія і об’єкт інформаційних правовідносин

Інформація як наукова категорія. Інформація як правова категорія, її ознаки. Визначення інформації за чинним законодавством. Інформація - об'єкт інформаційних відносин. Види інформації за чинним законодавством України.Тема 5. Види інформації за чинним законодавством

Види інформації за змістом, за режимом доступу. Правовий механізм доступу до відкритої інформації. Особливості правовового регулювання окремих видів інформації (статистичної, публічної, масової, науково-технічної). Інформація про фізичну особу (персональні дані). Види інформаційних ресурсів за чинним законодавством.
Тема 6. Право на інформацію як основний інститут інформаційного права

Поняття і зміст права на інформацію. Види інформаційних прав та свобод фізичної особи. Суб’єкти права та інформацію. Конституційно-правовий механізм права на інформацію. Гарантії права на інформацію. Конституційно-правові обмеження права на доступ до інформації. Правові форми захисту права на інформацію. Спростування інформації.Тема 7. Правове регулювання інформації з обмеженим доступом

Поняття і види таємної інформації. Державна таємниця. Правове регулювання конфіденційної інформації. Комерційна таємниця. Професійна та службова таємниця. Інші види конфіденційної інформації.Тема 8. Юридична відповідальність за порушення інформаційного законодавства

Особливості юридичної відповідальності в інформаційній сфері. Інформаційні правопорушення. Адміністративно-правові санкції за порушення інформаційного законодавства. Засоби цивільно-правової відповідальності за правопорушення в інформаційній галузі. Кримінально-правові санкції за порушення інформаційного законодавства.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

Основна

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручн.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б.Аверянов та інш. – Київ.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007.- 592с

 2. Адміністративне право України: Навч. посібник/ за заг. Ред.. Т.О.Коломоєць, Г.Ю. Гулевської. – К.:Істина, 2007.-216с.

 3. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Підручник / Навч. посібник.- К.:2007, -С.624.

 4. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак./За ред. Ю. П. Битяка. — X., 2006. — 520 с.

 5. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник. 2-е видання / За заг. ред. А. Т. Комзюка. — X., 2001. — 112 с.

 6. Адміністративна реформа — Історія, очікування та перспективи / Упорядник В. П. Тимощук. — К., 2002. — 100 с.

Нормативна

7. Конституція України від 28 червня 1996 р.

8. Закон України «Про Кабінет Міністрів» прийнятий ВР України 21 грудня 2006р.

9. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»прийнятий ВР України від 9 квітня 1999р.

10.Закон України «Про державну службу»1993р.

11. Закон України «Про правовий статус іноземців» // Відомості Верховної Ради України.- 1994.-№ 23

12. Закон України «Про біженців» // Відомості Верховної Ради України. –

2001№ 47


13. Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної Ради

України. – 1992.- № 34

14. Закон України «Про звернення громадян»// Голос України. – 1996.- 22

жовтня; Відомості Верховної Ради України.- 1996. - № 4

15.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».// Відомості

Верховної Ради України. – 1997. - № 24

16. Закон України « Про уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 43

17. Конституція Автономної Республіки Крим // Відомості Верховної Ради

України. № 5-1999

18.Кодекс України про адміністративні правопорушення 1984р.

19. Кодекс адміністративного судочинство України вiд 06.07.2005  

20.Концепція адміністративної реформи в Україні, 1998р.

21.Концепція реформи адміністративного права,1999р.

22.Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» вiд 09.12.2010  № 1085/2010.

Додаткова

23.Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для

України / Авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К., 2003. — 536 с. 24.Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. В. П. Тимощук. — К., 2003. – 496с.

25.Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия. Опит

комплексного исследования. — М., 1999. — 712 с.

26.Афанасьев К. К. Адміністративні договори: реалії та перспективи. —

Луганськ, 2003.- 320 с.

27.Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади. — X., 2005. - 304 с.

28.Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К., 2002. - 668 с.

29.Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник. — К., 2003 — 256 с.

30.Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні

засади: Навчальний посібник / За заг. ред. Н. Р. Ни­жник, В. М. Олуйка. —

Львів, 2002. — 352 с.

31.Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та

практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 2003. — 384 с.

32.Ківалов С. В., Біла Л. Р Адміністративне право України: Навчаль­но-

методичний посібник. — Одеса, 2001. — 302 с.

33. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Організація державної служби в Україні:

Навчально - методичний посібник. — Одеса, 2002. — 328 с.

34.Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен. — К.,

2004.- 528 с.

35.Кузьменко О. В. Процесуальні категорії адміністративного права. — Львів, 2004. — 232 с.

36.Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне право України:

Підручник. - К., 2003. — 544 с.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»

Основна


 1. Бандурка A.M. Тищенко Н.М. Административный процесе. К., 2001.

 2. Перепелюк Н. Адміністративний процес. К., 2001.

 3. Теория юридического процесса. Под ред. Горшенева В.М., X., 1985.

 4. Теория юридического процесса. X., 1985.

 5. Бахрах Д.А. Административное право. М., 1998.

 6. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М. 1964.

 7. Тищенко Н.М. Административно - процессуальный статус гражданина. X., 1998.

 8. Педько Ю.С. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція : деякі теоретичні та практичні питання співвідношення// Право України. - 2001. - № 10.

 9. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні. Монографія. – К., 2003.

 10. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К., 2003.

 11. Адміністративне право. Академічний курс / За ред. В.Б. Авер’янова. – К., 2007.

 12. Административное право / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. По­пова.—М., 1999.

 13. Адміністративне право України / За ред. проф. Ю. П. Битяка. —Х.,2000.

 14. Адміністративне право України / За ред. Ківалова С.В. – Одеса., 2003.

 15. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с.


Нормативна 1. Конституція України // ВВР. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. — 1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1122 (з наст, змінами).

 3. Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР. — 2005. — № 35—37. — Ст. 446 (з наст, змінами).

 4. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // ВВР - 1995. - № 34. - Ст. 266 (з наст, змінами).

 5. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР. — 1991. — № 4. — Ст. 20 (з наст, змінами).

 6. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // ВВР. — 1993. - № 39. - Ст. 383.

 7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

 8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 березня 1997 р. // ВВР. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 9. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // ВВР. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

 10. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 P- // ВВР. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

 11. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // ВВР. - 2001. - № 23. - Ст. 118.

 12. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш // ВВР. - 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

 13. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1992 р. // ВВР. - 1994. — № 23. — Ст. 161.

 14. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // ВВР. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

 15. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р. // ВВР. - 2005. - № 48. — Ст. 483.

 16. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. // ВВР. — 1995 № 1. - Ст. 1.

 17. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: За¬кон України від 1 червня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 36. -Ст. 299 (зі змінами станом на 27 квітня 2007 р.).

 18. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів: Указ Президента України від 16 листопада 2004 р. № 1417/2004 // Урядовий кур'єр. — 2004. — № 224. — 24 листоп.

 19. Інструкція з організації провадження та діловодства у справах про адміністративні правопорушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху: Затверджена наказом МВС України від 22 жовтня 2003 р. № 1217 // ОВУ. — 2003. - № 44. - Ст. 2333.

 20. Інструкція оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: Затверджена наказом МВС України від 22 лютого 2001 р. № 185 // ОВУ. - 2001. - № 13. - Ст. 582.

 21. Інструкція про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів: Затверджена наказом МВС, МОЗ, МЮ України від 24 лютого 1995 р. № 114/38/15-36-18.

 22. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1977 р. № 348 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 16. — Ст. 86—89.

Додаткова

 1. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. — М., 1973.

 2. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах: Учеб. пособие. - М., 2002.

 3. Зоммерманн К.-П., Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство (юстиция) в Германии: история развития и основные черты // Государство и право. — 1999. — №7.

 4. Кампо В.М., Рижков Г.В. Адміністративні суди: важка дорога до інституціоналізації // Правова держава. К., 1998, Вип. 9. - С. 167-172.

 5. Кряжков В., Старилов Ю. Административные суды: какими им быть? // Рос. юстиция. — 2001. — № 1.

 6. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: понятие и соотношение с иными видами процесуально-правовой деятельности // Государство и право. — 2001. — №2. — С.15—20;

 7. Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юстиция и административное судопроизводство. – С.-Пб., – 2004.

 8. Основи адміністративного судочинства в Україні // За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.

 9. Панова И.В. Административное судопроизводство в Российской Федерации // Государство и право. – 2001. — №10.

 10. Панова И.В. Административный процесс в Российской Федерации // Известия вузов “Правоведение”. — 2000. — №5. — С.123—127.

 11. Педько Ю.С. До питання про принципи адміністративної юстиції // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції. Збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 269-273.

 12. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні. Монографія. – К., 2003. – 208с.

 13. Педько Ю.С. Функції адміністративної юстиції на сучасному етапі адміністративно-правової реформи в Україні // Держава і право. - 2001. - № 12. - С.229-234.

 14. Пилипенко А.Н. Административная юстиция в зарубежных государствах // Законодательство и экономика. - 1996. - №3/4. – С. 77-81.

 15. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту // За заг. ред. В.Б. Аверьянова. – К., Наукова думка. – 2007.

 16. Процесуальные нормы и отношения в советском праве (в “непроцесуальных” отраслях). — Воронеж, 1985.

 17. Прудников А. С., Андриашин X. А. Административно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина. — М., 1998.

 18. Сажина В.В. Административная юстиция: к теории и истории вопроса. // Советское государство и право. - 1989. - №9.

 19. Салищева Н.Г. Гражданин и административная юрисдикция в СССР. - М., 1970.

 20. Старилов Ю.М. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. – М., 2001.

 21. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. – К., 2001.

 22. Стефанюк В. Судовий контроль за діяльністю органів держав­ної влади // Право України. — 1996. — № 3. — С. 3-8.

 23. Стефанюк В. Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Право України.-1999.-№7.

 24. Стефанюк В. Адміністративно-процесуальний кодекс України. Яким йому бути? // Право України.- 1999. - №12.

 25. Сухарева Н.В. Сущность административно-правовых споров. // Юрист. - 1999. - №10. - С. 52-57.

 26. Теория юридического процесса / Под общ. ред. В.М. Горшенева. — Х., 1985.

 27. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса.—М., 1998.

 28. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. — Х.,1998.

 29. Фоков А. Административные суды повысят доступность право­судия // Рос. юстиция. — 2001. — № 6.

 30. Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. - М., 1997.

 31. Хаманева Н.Ю. Административная юстиция в США. // Государство и право. - 1993. - №3. - С. 140-147.

 32. Хаманева Н.Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора. // Государство и право. - 1998. - №12. - С. 29-36.

 33. Шишкін В. Система адміністративної юрисдикції у Франції // Право України. - 1996. - №7. - С. 43-46.

 34. Якимов А. Ю. Субъекты административной юрисдикции (правовой статус и его реализация). — М., 1996.

 35. Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное производство // Государство и право. — 1999. — №3. — С.5—10.

 36. Янюк Н. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання // Право України. - 2003. - №2


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

ОСНОВНА

1. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юрид. вузов и факультетов -X: Легас, 2003. – 360 'с.

2. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга. – 2006 – 448 с..

3. 0рлюк О.П. Фінансове право: Навчальний посібник - К: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

4. 0рлюк О.П. Фінансове право:, 2010

6. Кучерявенко Н.П. Налоговое право - X: Консум, 1997. - 432 с.

7. Фінансове право України: Підручник - К.: Юрінком Інтер, 2004. –

320 с.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка