Національна академія наук україни інститут проблем ринкуСторінка8/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

- 5 співробітникім Інституту, які були пошукувачами вченого ступеню доктора економічних наук, захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Горячук В.Ф., 1950 р/н, спеціальність 08.00.05; Мартієнко А.І. ,1957 р/н, спеціальність 08.00.06; Ільченко С.В., 1969 р/н, спеціальність 08.00.03, Липинська О.А., 1970 р/н, спеціальність 08.00.03, Кухарська Н.О., 1958 р/н, спеціальність 08.00.05).


- 3 співробітників Інституту, які закінчили аспірантуру при Інституті, захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук (Андерсон Н.В., 1987 р/н, спеціальність 08.00.05; Полякова І.В., 1986 р/н, спеціальність 08.00.06, Ажнакін С.Г., 1981 р/н, спеціальність 08.00.04, Брошкова С.Л., 1975 р/н, спеціальність 08.00.06 ).

4. В ІПРЕЕД НАН України на спеціалізованій Раді з захисту докторських та кандидатських дисертацій у 2013 р. захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук, 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. В докторантурі Інституту навчається 4 докторанти, з них 1 за контрактом у цільовій докторантурі, в аспірантурі Інституту навчаються 34 аспірантів з них 11 з відривом від виробництва, 18 без відриву від виробництва з них 5 аспірантів - навчаються за контрактом.

План прийому до аспірантури у звітному році виконано у повному обсязі, на 9 державних місць зараховано 9 аспірантів: з них 5 – з відривом від виробництва по держбюджету, 4 – без відриву від виробництва по держбюджету, за контрактною формою навчання зараховано 1 аспіранта, всього зараховано 10. До докторантури згідно плану прийому, зараховано 1 докторанта за бюджетним фінансуванням.

З 7 випускників аспірантури, з яких 3 з відривом від виробництва, зараховано на роботу до Інституту 2 випускника аспірантури на посади молодшого науково співробітника та інженера І категорії, один отримав працевлаштування, у зв’язку з місцем проживання (м. Маріуполь) та за проханням директора Азовського морського Інституту Одеської національної морської академії, на посаді старшого викладача кафедри «Менеджмент та підприємництво на морському транспорті».

5. Отримують стипендію НАН України молоді вчені Інституту, які займають посади молодшого наукового співробітника, інженера І категорії Полякова І.В. та Циналєвська І.А.

6. Наукових співробітників, направлених на стажування в установи країн СНД та далекого зарубіжжя у звітному році не було.

7. У рамках створених в Інституті спільних науково-учбових комплексів з: Одеським національним політехнічним університетом, Одеським державним екологічним університетом, Одеською академією харчових технологій, Одеським національним екологічним університетом, Національним університетом кораблебудування ім. Макарова м. Миколаїв та двосторонні договори з Одеським національним університетом ім.І.І. Мечнікова, виконується планова підготовка та поповнення молодими кадрами та спеціалістами. Дотримується виконання плану поповнення молодими фахівцями згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 №301. У звітному році було зараховано 5 спеціалістів у віці до 35 років, з них 2 випускника аспірантури, 3 випускника ВУЗів м. Одеси.

У 2013 році Інститут проводив такі заходи щодо добору здібної молоді та підготовки спільно з вузами спеціалістів для науки і виробництва:

- продовжує діяти договір про створення Відділення з цільової підготовки навчально-наукового комплексу «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» з Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ);

- продовжують діяти договори щодо функціонування науково-учбових комплексів з: Одеським національним політехнічним університетом, Одеським державним екологічним університетом, Національним університетом кораблебудування ім. Макарова м. Миколаїв та двосторонні договори з Одеським національним університетом ім.І.І.Мечнікова та Полтавським національним технічним університетом ім. Ю. Кондратюка про співробітництво щодо проведення виробничих та переддипломних практик.

В Інституті проходило виробничу, переддипломну практику та захищало дипломні проекти магістрів, спеціалістів – всього 79 студентів, з них виконували дипломні роботи – 53, зокрема по ВУЗах: ОНПУ - 33, ОНЕУ – 29, ОНМУ -8, ОНУ – 2, ОДАУ – 2, ОДКУ - 5.

В Інституті проходили стажування по підвищенню кваліфікації 16 викладачів ОДЕкУ- 4, ОНУ – 5, ОНЕУ – 5, ОНМА – 2.

8. Наукових співробітників, що працюють за контрактом, - 6: зав. відділом – 1, гол.н.с. – 2, с.н.с. – 3.

9. За сумісництвом в Інституті працює 6 співробітників на посадах: головного наукового співробітника -3, старшого наукового співробітника – 1, провідного інженера – 1, інженера І категорії – 1. Четверо з них мають науковий ступінь ‒ доктор економічних наук, троє з них наукове звання – професор і один – старший науковий співробітник..

10. В 2013 р. працівники Інституту на роботу за межі України не виїздили.

11. Дані про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність»:

а) в Інституті працюють 6 наукових працівників за контрактом, яким призначено наукову пенсію: 4 має науковий ступінь доктора наук: 3 економічних наук та 1 географічних, 3 мають вчене звання професора, 1 доцента, 2 старшого наукового співробітника, 3 кандидата наук: 2 економічних наук та один філософських (працюють на посадах зав. відділом - 1, 2 головними науковими співробітниками, 3 старшими науковими співробітниками).

б) У 2013 році науковим працівникам пенсії згідно з Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» призначено не було.

12. У поточному році за значні наукові досягнення були нагороджені провідні співробітники Інституту:

- Хумарова Ніна Іпполитівна - Почесною відзнакою Спілки економістів України (Наказ СЕУ №79 від 19 вересня 2013р.); цінним подарунком Одеської обласної державної адміністрації.

- Мартієнко Антоніна Іванівна – Подяка Президії НАН України; Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації,- Лайко Олександр Іванович – Почесна грамота Президії НАН України;

- Осипов Володимир Миколайович – Почесна грамота Президії НАН України; Почесна грамота Департаменту науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації;

- Галушкіна Тетяна Павлівна – Почесна грамота Одеської обласної ради;

- Ільченко Світлана Віталіївна – Почесна грамота Одеської обласної ради;

- Котлубай Олексій Михайлович – Почесна відзнака Одеської обласної ради; Почесна грамота Південного наукового центру НАН України і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону;

- Єрмакова Ольга Анатоліївна – Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації;

- Вечканова Наталя Улянівна – Почесна грамота Департаменту науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації; Почесна грамота виконавчого комітету Одеської міської ради;

- Андрєєва Наталія Миколаївна – Почесна грамота Департаменту науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації;

- Карпінська Ганна Володимирівна – Почесна грамота Департаменту науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації;

- Нікішина Оксана Володимирівна – Почесна грамота Південного наукового центру НАН України і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону;

- Гетьман Олена Леонідівна – Почесна грамота Південного наукового центру НАН України і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону;

- Лазарєва Євгенія В’ячеславівна – Почесна грамота Південного наукового центру НАН України і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону;

- Познанська Інна Володимирівна – Почесна грамота Південного наукового центру НАН України і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону;

- Нікішина Юлія Ігорівна - Почесна грамота Південного наукового центру НАН України і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону.

У 2013 році за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі професійні здобутки та багаторічну сумлінну працю нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Хумарову Ніну Іпполитівну (Наказ Президента України № 122/2013 від 08.03.2013р.).­

ФОРМА XIII-2

Окремі чисельні показники,

що характеризують стан роботи з молодими науковцями в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України


11.

Кількість молодих учених-стипендіатів Президента України,

-

-

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених,

-
та НАН України, які працюють у науковій установі

2

2.

Кількість молодих учених, які у звітному році отримали засновані в науковій установі премії чи стипендії імені видатних учених, колишніх її співробітників(вказати назву премій або стипендій та їх розмір)
3.

Кількість молодих учених, які у звітному році отримали премії та гранти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України(вказати назву премії, гранту)
4.

Кількість молодих учених, які у звітному році отримали засновані обласними та міськими державними адміністраціями форми адресної підтримки (премії, стипендії, гранти)(вказати назву форми адресної підтримки, її розмір, ким надана)
5.

Кількість молодих учених, які у звітному році отримали інші форми адресної підтримки (що не включалися до вищезазначених, у тому числі міжнародні)(вказати назву форми адресної підтримки, ким надана, країна)
6

Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи організації (із зазначенням їх назви, а також назви установи (організації), яка профінансувала стажування):

СНД
далекого зарубіжжя
7.

Наявність у науковій установі функціонуючої ради молодих учених і спеціалістів та

. є .

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді

немає8.

Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції молодих вчених тощо)

2
Звітня науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених ІПРЕЕД НАН України та вищих навчальних закладів, м.Одеси, 21 червня 2013р.;

Розширене засідання Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та Одеської обласної Ради молодих вчених, з залученням представників Ради молодих вчених Держінформнауки України та представників з інших держав, 15 листопада 2013 р.

ФОРМА XIІІ-3

ПОКАЗНИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

(назва установи НАН України)

молодими (віком до 35 років) науковими працівниками, інженерами та іншими спеціалистами (за станом на 31.12.2013р.)
Молоді наукові працівники за посадами

Разом молодих наукових працівників, які обіймають зазначені наукові посади

В тому числі

Науково

керівний персоналГоловні наукові співробітники

Провідні наукові співробітники

Старші наукові співробітники

Наукові співробітники

Молодші наукові співробітники

докторів наук

кандидатів наук

без ступня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

4

2

7

13

-

12

1Молодих працівників,
які обіймають посади провідних інженерів та інших провідних професіоналів

Молодих працівників,
які обіймають посади інженерів та інших професіоналів

Серед них

мають публікації у фахових виданнях

кандидатів наук

А

Б

В

Г

6

14

20

2Доктори наук (віком до 35 років)

Молоді наукові працівники, матеріали докторської дисертації яких прийнято до розгляду спеціалізованою вченою радою із захисту докторських дисертацій

(Прізвище, ім’я, по батькові,

день, місяць та рік народження)

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада,

день, місяць та рік народження)

-

--
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка