Національна академія наук україни інститут проблем ринкуСторінка5/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


V. Координація наукової діяльності

Інститут є провідною установою академічної науки півдня України у визначенні та розв’язанні нагальних, найгостріших поточних і перспективних економічних питань регіональної політики, промислового розвитку, транспортного забезпечення, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів, зокрема у сфері морського та прибережного природокористування. Важливе місце займає практичне втілення та координація наукових напрацювань. Координація наукових досліджень Інституту спрямована на забезпечення дієвого поєднання зусиль вчених з науковими установами НАН України, вищими навчальними закладами Міністерства освіти і науки України на вирішення актуальних наукових завдань, підготовку концептуальних та прогностичних документів державного та регіонального значення, підвищення рівня наукової кваліфікації фахівців економічного профілю.

Директор Інституту, академік НАН України Буркинський Б.В. увійшов до Робочої групи, створеної з метою активізації співпраці НАН Україниз ЮНЕСКО та налагодження ефективної роботи Сектору науки Національної комісії України у справах ЮНЕСКО (Розпорядження Президії НАН України №480 від 09.07.2013 року «Про створення робочої групи НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО).

Інститут здійснює науково-методичний супровід економіко-екологічної діяльності Дунайського біосферного заповідника НАН України (доручення Президента НАН України акад. НАН України Патона Б.Є., лист 9п/645-8 від 05.04.2012 р.). Директор Інституту, академік НАН України Буркинський Б.В. очолює робочу групу при Президії НАН України з проблем Дунайського біосферного заповідника та перспектив будівництва судноплавного шляху р. Дунай-Чорне море.

На виконання Розпорядження Президії НАН України №140 від 28.02.2013р в межах Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування на збереження навколишнього середовища, Інститут виконував НДР «Обґрунтування першочергових заходів до проекту Національного плану дій щодо переходу України до сталого розвитку (стабілізаційний етап) за цілями економічного вектору розвитку».

Академік НАН України Буркинський Б.В., заст. директора з наукової роботи Котлубай О.М. та співробітники Інституту продовжують роботу у складі регіонального комітету з економічних реформ при Одеській обласній державній адміністрації (Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації №158/А-2013 від 28.02.2013р.), в т.ч. до складу тимчасової робочої групи «Розвиток транспортного потенціалу» цього комітету.

Директор Інституту Буркинський Б.В. увійшов до складу колегії Департаменту економічнго розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації (Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації №157/А-2013 від 26.02.2013р.).

На виконання досліджень та розробок в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку Інститут приймав участь у підготовці оцінки екологічного стану території, обґрунтування екологічного ефекту від впровадження Національного проекту «Місто майбутнього» за договором №01-05-ТЕО/2013.Координацію наукових досліджень Інститут здійснює з:

 • державними структурами національного рівня, міністерствами та відомствами: Адміністрацією Президента України, Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики та праці; Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; Міністерством аграрної політики і продовольства України; Міністерством екології та природних ресурсів України; Міністерством промислової політики України; Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; Міністерством освіти і науки України; Міністерством соціальної політики України; Міністерством доходів і зборів України; Департаментом продовольства Міністерства аграрної політики і продовольства України; Державною службою України з питань регуляторної політики та підприємництва; Державною інспекцією сільського господарства; Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації; Державним агентством екологічних інвестицій України; Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та ін.;

 • регіональними владними структурами, які безпосередньо беруть участь в управлінні народногосподарським комплексом приморського регіону: Одеською, Херсонською та Миколаївською обласними державними адміністраціями; Одеською обласною радою; Одеською міською радою; Ізмаїльською міською радою; Іллічівською міською радою; зі структурами Одеської обласної державної адміністрації: Департаментом екології та природних ресурсів, Департаментом агропромислового розвитку, Департаментом соціального захисту населення, Департаментом зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції, Управлінням регіонального розвитку, Управлінням морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку, Головним управлінням агропромислового розвитку; Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;

 • з науково-дослідними інститутами та установами України: Інститутом економіки промисловості НАН України; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; Інститутом регіональних досліджень НАН України; Інститутом проблем природокористування та екології НАН України; Інститутом біології південних морів ім. О.А. Ковалевського НАН України; Південним науковим центром НАН України і МОН України; Дунайським біосферним заповідником НАН України; Національним інститутом стратегічних досліджень та Одеською регіональною філією Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (м. Одеса); Державним підприємством Конструкторське бюро «Південне» (м. Дніпропетровськ); Науково-технічною асоціацією «Підйомні споруди» (м. Одеса); Науково-дослідним інститутом Одеського національного морського університету; Науково-дослідним сектором Одеської національної морської академії; ДП «ДержавтотрансНДІпроект»; ДП «ЧорноморНДІпроект»; ДП «УкрНДІМФ»; Всеукраїнською організацією «Академія технологічних наук України»;

 • підприємствами регіону, зокрема по госпрозрахунковим договорам з: АТ «Машинобудівельне виробниче об’єднання ОРІОН»; Холдинговою компанією «Мікрон»; АТВТ «Первомайськдизельмаш»; ПП «Комп’ютерні системи Одеси»; МТП «Южний»; ТОВ «ECOMM Co»;

 • неурядовими та громадськими організаціями: Спілкою підприємців Одеського економічного регіону; Асоціацією судновласників України; Асоціацією портів України «Укрпорт»; Міжнародною асоціацією судовласників Чорноморського басейну (БІНСА); Асоціацією судоремонтників і суднобудівельників Чорноморського регіону (БРАСС); Українською асоціацією підприємств чорної металургії; Агентством транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай»; Українським Союзом промисловців і підприємців; Радою Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром»; Агентством регіонального розвитку та інвестицій південного регіону;; Одеським єдиним розрахунковим центром «ГЕРЦ»; Західно-Чорноморським басейновим управлінням охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства; Об’єднанням організацій роботодавців Одеської області;

 • міжнародними неурядовими організаціями: Міжнародна Фундація сприяння ринку (International Market Support Foundation); Арабським союзом чавуну та сталі;

 • вузами України: Одеський національний економічний університет, Одеський державний екологічний університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеський національний політехнічний університет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеська державна морська академія, Одеський національний морський університет, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський регіональний інститут держуправління Національної академії держуправління при Президентові України; Одеським інститутом фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі та вузами інших міст України: Українська академія банківської справи (м. Суми), Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет; Хмельницький національний університет (м. Хмельницький), Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, Національний лісотехнічний університет (м. Львів), Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління, Приазовський державний технічний університет, Національний авіаційний університет, (м. Київ) Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль), Український національний лісотехнічний університет (м. Львів), Херсонський національний технічний університет (м. Херсон), Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава), Кіровоградський інститут розвитку людини «України» (м. Кіровоград) та інш.

З метою координації та зміцненню зв’язків університетської та академічної науки Інститут проводить наукову роботу в 5 науково-учбових комплексах, створених спільно з вищими навчальними закладами:

 • «Економічна освіта і наука» спільно з Одеським національним економічним університетом (ОНЕУ, 2004 р.);

 • «Економічна наука і освіта» спільно з Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ, 2007 р.);

 • «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» спільно з Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ, 2007 р.);

 • «Екологічна економіка: освіта і наука» спільно з Одеським державним екологічним університетом (ОДЕкУ, 2008 р.);

 • «Прогресивні технології та інструменти економічної науки і освіти» спільно з Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. Макарова, м. Миколаїв, 2008 р.).

На базі науково-навчального комплексу «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» (ОНПУ) ІПРЕЕД НАН України з 2009 року функціонує Спеціальний структурний підрозділ «Віртуальний бізнес-інкубатор «ІННОВАТИКА». А з 2010 року - Відділення цільової підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом.

Також на базі Інституту діє 8 філій кафедр з економічних дисциплін: • «Економіка промисловості» спільно з ОНАХТ (2007 р.);

 • «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (2007 р.);

 • «Економіка підприємства і підприємництва» спільно з ОНМУ (2007 р.);

 • «Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з ОНМА (2007р.);

 • «Економіка природокористування» та «Менеджмент природоохоронної діяльності» спільно з ОДЕкУ (2008 р.);

 • «Облік, аналіз і аудит» (2007 р.), «Економіка підприємства» та «Економічні системи та маркетинг» спільно з ОНПУ (2010 р.).

В рамках роботи філій кафедр проводяться спільні наукові семінари, конференції, круглі столи. Серед подібних заходів варто відмітити проведення наступних:

 • Науково-методична конференція «Якість освіти: фактори формування і технології підтримки», 7 – 8 лютого 2013р., м. Одеса;

 • VIII конференція молодих вчених на тему: "Процеси сучасної глобалізації і Україна", 27 березня 2013., м. Одеса;

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми управління, економіки, екології та права транспортного комплексу України», 7-8 травня 2013р., м. Севастополь;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях», 25-26 квітня 2013р., м. Одеса;

 • Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 45-ти річчю факультету міжнародної економіки ОНЕУ «Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті глобальних викликів», 19-20 вересня 2013р., м. Одеса;

 • Науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених ІПРЕЕД НАН України та вищих навчальних закладів м. Одеси;

 • відкрита лекція направлена на популяризацію наукових досягнень у Одеському національному морському університеті на кафедрі «Економіки підприємства і підприємництва», 25-27 листопада 2013 р., м. Одеса;

 • відкрита лекція на тему: «Роль Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ у розвитку морської політики» Одеська національна морська академія Кафедра «Менеджменту і економіки морського транспорту», 25-27 листопада 2013 р., м. Одеса;

 • круглий стіл в відділі ринку транспортних послуг серед магістрів вищих навчальних закладів на тему: «Сучасні напрямки розвитку морської транспортної науки», 25-27 листопада 2013 р., м. Одеса;

 • лекції та семінарські заняття з таких дисциплін, як «Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації)», «Economies of Foreign Countries».

За звітній період науковці Інституту прийняли участь у підготовці трьох навчальних посібників та одних методичних вказівок :

 1. Єрмакова О.А., Козак Ю.Г. «Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України»: Навчальний посібник. – Одеса: Фенікс, 2013. – 332 с.

 2. Садченко О.В., Нічітайлова Н.С. Контроллінг: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2013. – 172 с.

 3. Галушкіна Т.П., Грановська Л.М., Кисельова Р.А. Екологічний менеджмент та аудит: Навчальний посібник / Гриф надано Міністерством аграрної політики України – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 456 с.

 4. Кухарчик В.Г. «Економіка сервісних підприємств морського транспорту» Методичні вказівки до семінарських та практичних занять і організації самостійної роботи студентів спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». Одеса: ОНМУ, 2013.-с.12 (0,8 ум. др. арк.)

Провідні спеціалісти Інституту активно приймають участь в удосконаленні системи підготовки спеціалістів, розробці нових учбових планів та програм у вузах Одеси, Миколаєва та Херсона, входять до складу та очолюють Державні екзаменаційні та експертні комісії вищих навчальних закладів, що сприяє залученню талановитої молоді до наукової роботи та вступу до аспірантури Інституту.

Буркинський Б.В. очолює кафедру “Адміністративного менеджменту та проблем ринку” в Одеському національному політехнічному університеті.

До складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій входять співробітники Інституту: акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., д.е.н., проф. Котлубай О.М., д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., проф. Осипов В.М. д.е.н. проф. Степанов В.М., д.е.н. Андрєєва Н.М., д.е.н. Громова О.М., д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., проф. Галушкіна Т.П. Крім цього науковці Інституту залучаються до роботи в Радах інших інститутів як запрошені фахівці.

Академік НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. є членом Спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, д.е.н., проф. Галушкіна Т.П. є членом Спеціалізованої вченої Ради Луцького національного технічного університету МОН України, д.е.н., проф. Садченко О.В. є членом Спеціалізованої вченої Ради Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ).

Значна група вчених Інституту за сумісництвом працюють на посадах професорів та доцентів ВУЗів м. Одеси (Одеської національної академії харчових технологій, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеського національного політехнічного університету, Одеської державної морської академії, Одеського національного економічного університету, Одеського національного морського університету, Одеського державного екологічного університету, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеського державного аграрного університету, Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України), де викладають авторські та програмні курси з економічних дисциплін, проводять практичні заняття, керують практикою і виконанням курсових і дипломних проектів.

Провідні фахівці Інституту входять до складу Державних екзаменаційних комісій ВУЗів України, а також їх очолюють:

- д.е.н., проф. Котлубай О.М., д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., проф. Осипов В.М., д.е.н. Кухарська Н.О. - у Одеському національному економічного університету;

- д.е.н., проф. Котлубай О.М. – у Одеському національному морському університеті;

- д.е.н. проф. Степанов В.М. –у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечнікова;

- д.е.н., проф. Котлубай О.М. – у Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова;

- д.е.н., проф. Галушкіна Т.П., д.е.н. Андрєєва Н.М., д.е.н., с.н.с. Громова О.М., д.е.н., с.н.с Хумарова Н.І., к.е.н., с.н.с. Рубель О.Є. – у Одеському державному екологічному університеті;

- д.е.н., проф. Котлубай О.М., д.е.н., с.н.с Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с. Купінець Л.Є. – у Одеському національному політехнічному університеті;

- д.е.н., проф. Галушкіна Т.П., д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В., д.е.н., проф. Садченко О.В., к.е.н. Золотов В.І. – у Одеській державній академії будівництва та архітектури;

- д.е.н., с.н.с. Купінець Л.Є.- у Одеському національному політехнічному університеті; Одеському інституті фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

- д.е.н., проф. Галушкіна Т.П. - у Бердянському державному педагогічному інституті та Національному університеті господарства та природокористування (м. Рівне).

Співробітники Інститут приймають учать у роботі Вченої Ради Державної публічної науково-технічної бібліотеки ім. М.Горького.

Активною формою координації наукової діяльності з ВУЗами є участь провідних вчених Інституту в роботі редакційних колегій наукових журналів і систематичних збірників наукових праць м. Одеси: «Економічні інновації», «Економіка харчової промисловості», «Праці Одеського національного політехнічного університету», «Економіка: реалії часу», «Вісник Одеського державного екологічного університету», «Вісник соціально-економічних досліджень», «Наукові праці національного університету «Одеська юридична академія», «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» та інших міст України: «Економіст» (м. Київ), «Регіональна економіка» (м. Львів), «Економіка промисловості», «Вісник економічної науки України», «Схід – Захід», серія «Економіка і управління» (м. Донецьк), «Коллега», “Вісник Академії економічних наук України” (м. Київ), «Механізм регулювання економіки», «Problems and Perspectives in Managent» (м. Суми), «Вісник Хмельницького національного університету» (м. Хмельницький).

Учені Інституту залучені як опоненти для рецензування дисертаційних робіт на здобуття учених ступенів кандидата і доктори наук. Ними було надано близько 100 відзивів на автореферати завершених кандидатських і докторських дисертаційних робіт, підготовлених у різних Інститутах України.

Співробітники Інституту:


 • д.е.н., проф. Буркинський Б.В. є академіком Національної академії наук України, дійсним членом Академії економічних наук України, Міжнародної інженерної академії, Екологічної академії наук;

 • д.е.н., проф. Бутенко А.І. - академік Академії економічних наук України;

 • д.е.н., проф. Степанов В.М. - дійсний член Української екологічної академії наук (УЕАН); голова Чорноморського регіонального відділення УЕАН;

 • д.е.н., проф. Осипов В.М. - член-кореспондент Української Екологічної Академії наук;

 • д.е.н., проф. Дергачова В.О. обрано іноземним членом Вченої Ради Інституту геополітики (Італія).

Науковці Інституту входили до складу робочих груп: з перевірки ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, а також ії формування та впровадження у сфери міжнародного співробітництва, виконання зобов’язань, що випливають з членства України в міжнародних організаціях; Науково-технічної ради Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області; Басейнової Ради Дністра; Стратегії інноваційного розвитку Одеського регіону до 2015 року»; робочої групи Регіонального комітету з економічних реформ в Одеській обласній державній адміністрації; колегії Департаменту економічного розвитку і торгівлі.

Директор Інституту, академік НАН України д.е.н., проф. Буркинський Б.В. є позаштатним радником Міністра економічного розвитку та торгівлі України, позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, а також входить до складу: Міжнародної експертної ради «Дніпровська перлина», Наглядової ради Одеської національної академій харчових технологій, Регіонального комітету з економічних реформ при Одеській обласній державній адміністрації, обласної ради експортерів Одеського регіону, Обласної ради вітчизняних та іноземних інвесторів, робочої групи при Одеській обласній науково-технічній раді, робочої групи при Одеській міській раді, робочої групи НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО, Економічної ради при Одеському міському голові, колегії Департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації. Є головою Одеського обласного правління Спілки економістів України, головою редакційних колегій наукового щоквартального журналу «Економіка харчової промисловості» та збірника наукових праць «Економічні інновації», заступником головного редактора збірника наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту серії «Економіка і управління».ФОРМА V-1

Окремі чисельні показники співпраці

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

НАН України з вищими навчальними закладами і установами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОН України)


1

Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та вищими навчальними закладами:

загальна кількість на 31.12.13

23

укладених у звітному році

-

_____________________________________________________________

(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)

2.

Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами:

філій кафедр

загальна їх кількість на 31.12.13

8

створених у звітному році

-

_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)

факультетів

загальна їх кількість на 31.12.13
створених у звітному році
_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році)

лабораторій

загальна їх кількість на 31.12.13
створених у звітному році
_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)

інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)

загальна їх кількість на 31.12.13

5

створених у звітному році

-

_ Навчально-наукові комплекси, що працюють в ІПРЕЕД НАН України з ВУЗами:

- «Економічна освіта і наука» спільно з Одеським національним економічним університетом;_

- «Економічна наука і освіта» спільно з Одеською національною академією харчових технологій;

- «Екологічна економіка: освіта і наука» спільно з Одеським державним екологічним університетом;______________________________________________

- «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» спільно з Одеським національним політехнічним університетом;_________________________________

- «Прогресивні технології та інструменти економічної освіти» спільно з Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв)

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році)


3.

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2012/2013 нав­чальному році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, які функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці

53

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2013/2014 нав­чальному році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, які функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці

48

4.

Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з вченими-освітянами, всього

1

у тому числі:

тем НДР


1

проектів Державного фонду фундаментальних досліджень

-

проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними організаціями (фондами)

-

5.

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали викладачами в системі освіти, всього

22

у тому числі: академіків НАН України

1

членів-кореспондентів НАН України
очолюють: кафедри

2

факультети
6.

Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі

9

7.

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах

4

8.

Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі дипломні роботи

53

9.

Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі

79

10.

Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу у звітному році:

5

з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської молоді

-

11.

Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій

1

12.

Кількість опублікованих у звітному році:

підручників для вищої та1

середньої школи

-

навчальних посібників для вищої та

1

середньої школи

-

13.

Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів і установ МОНмолодьспорту, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі

16

14.

Кількість аспірантів-цільовиків та

2

докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій установі за направленням вищого навчального закладу, установи МОН
15.

Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих навчальних закладів та установ МОН, прикріплених
у звітному році до наукової установи для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності

5

16.

Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього

6

у тому числі: на здобуття докторського ступеня

1

на здобуття кандидатського ступеня

5

VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо

Інституту в 2013 р. був одним з основних організаторів проведення 15 конференцій: десять у місті Одеса, дві у м. Ізмаїл, одна у м. Миколаїв, одна у смт. Залізний порт та одна у м. Болград.


п/п

Назва

Співорганізатори

Дата

проведення

Кількість учасників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД)

Загальна проблематика; найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації тощо)

1

2

3

4

5

6

1

Науково-практична конференція «Досвід інтерпретації дикої природи в Україні»

Миколаївський обласний краєзнавчий музей,

Національний природний парк «Білобережжя Святослава»,Чорноморське відділення Української екологічної академії наук та ін.м. Миколаїв

15-16 березня 2013р.64

Підготовлено до друку матеріали конференції

2

Інтернет-конференція «Формування Субрегіональної асоціації «Придунав’я»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,

Ізмаїльська районна державна адміністрація, міська рада, громадськістьм. Ізмаїл

23-25 квітня 2013р.42

Підготовлено до друку матеріали конференції

3

Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»

МОН України,

Навчально-науковий комплекс «Економічна освіта та наука», Одеський національний економічний університет, Вармінсько-Мазурський університет (Польща), Вища школа економіки (Чехія), Університет прикладних наук (Німеччина)м. Одеса

25-26 квітня 2013р.79

Опубліковано випуск фахового збірника з науковими статтями

4

13 Міжнародна міждисциплінарна наково-практична школа-конференція «Сучасні проблеми науки та освіти»

Українська Ассоціація «Жінки в науці та освіті»,

Харківський національний університет ім.. В.Н. Каразіна, Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова та ін..м. Одеса

26 квітня-5 травня 2013р.135

Підготовлено до друку матеріали конференції


5

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортний комплекс України: економічні умови ефективного розвитку» (проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України)

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Судноремонтно-суднобудівна компанія «ТехФлот»,

Національний авіаційний університет України (м.Київ),

Одеський морський торговельний порт,

Асоціація судновласників України та ін.м. Севастополь 7-8 травня 2013р.

75

Опубліковано збірник тез наукових доповідей

6

Сьома Всеукраїнська наково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України»

Спілка економістів України, Одеський національний політехнічний університет,

Навчально-науковий комплекс «Інноватика в сучасній економічній освіті та науці» та ін.м. Одеса

21-25 травня 2013р.57

Розміщення доповідей у мережі Інтернет на базі наукового порталу «Економіка: реалії часу»

7

ХІІ Міжнародна виставка-конференція «Інтер-транспорт»

Організація Чорноморського Економічного Співробітництва, Інститут море господарства та підприємництва

м. Одеса

29-31 травня 2013р.176

Підготовлено до друку матеріали конференції

8

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»

МОН України, Одеський національний економічний університет, Білоруський державний економічний університет, Господарська академія «Дімітр Ценов» (Болгарія)

м. Одеса

6-7 червня 2013р.51

Опубліковано збірник наукових праць

9

Звітня науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених ІПРЕЕД НАН України та вищих навчальних закладів м. Одеси

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

м. Одеса

21 червня 2013р.63

Підготовлено до друку матеріали конференції

10

VIII міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – стратегічна перспектива Українського Причорномор’я»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Херсонський національний технічний університет МОН України та ін.

смт. Залізний порт

24-27 вересня 2013р.106

Опубліковано збірник тез наукових доповідей

11

II міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»

МОН України, Одеський національний економічний університет, Академія народного господарства при уряді РФ (м. Москва), Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ),

Вармінсько-Мазурський університет (Польща), Університет прикладних наук (Німеччина)м. Одеса

26-27 вересня 2013р.65

Опубліковано збірник тез наукових доповідей

12

I науковий семінар «A Scientific Network for Earthquake, Landslide & Flood Hazard prevention» (Створення наукової мережі по запобіганню негативних наслідків землетрусів, зсувів та повеней)

Під егідою ЄС, ОЧЕС, Технологічний освітянський інститут (м. Серрес, Греція)

м. Одеса

3-5 жовтня 2013р.
115

Опубліковано збірник тез наукових доповідей

13

Круглий стіл «Обговорення перспектив реалізації Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Придунайського економічного субрегіону на період 2012-2022рр.»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Ізмаїльська районна державна адміністрація, міська рада, громадськістьм. Ізмаїл

3 жовтня 2013р.48

Підготовлено до друку матеріали конференції

14

Круглий стіл «Обговорення перспектив реалізації Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Придунайського економічного субрегіону на період 2012-2022рр.»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Болградська районна державна адміністрація, міська рада, громадськість

м. Болград

4 жовтня 2013р.

39

Підготовлено до друку матеріали конференції

15

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Проблеми ринку та розвитку регіонів України в XXI столітті»Одеський національний політехнічний університет, Спілка економістів України, Навчально-науковий комплекс "Інноватика в сучасній економічній освіті та науці" та ін.

м. Одеса

12-19 грудня 2013р.
75

Розміщення матеріалів конференції на науковому порталі «Економіка: реалії часу»

23-24 квітня 2013 р. Інститут приймав участь у Всеукраїнському Фестивалю науки під егідою НАН України, присвяченого до професійного свята науковців – Дня науки, в межах фестивалю було проведено низку заходів спрямованих на популяризацію наукових досягнень та залученню до наукової діяльності талановитої молоді. Серед основних заходів:

Проведено науково-практичний семінар-тренінг «Школа інтерпретаторів природоохоронних територій» спільно з Чорноморським відділенням української екологічної академії наук та Карадазьким природним заповідником НАН України, 19-22 квітня 2013р., м. Феодосія, с. Курортне. До науково-практичного семінару було залучено 72 учасники від різноманітних організацій з різних регіонів України, в ході якого було розроблено рекомендації щодо розвитку екологічного туризму на Півдні України в Причорноморському регіоні.

Проведено круглий стіл «Морська транспортна наука і перспективи її розвитку» на базі відділу ринку транспортних послуг Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 25 квітня 2013р., м. Одеса.

Також були проведені 2 відкриті лекції:

- Одеський національний економічний університет, філія кафедри «Міжнародних економічних відносин», д.е.н., проф. Осипов В.М., к.е.н., доц. Єрмакова О.А.;

Відкрита лекція: «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» «Майбутнє молодих спеціалістів у науці», 20 травня 2013р., м. Одеса.

- Одеський національний морський університет, кафедра «Менеджменту і економіки морського транспорту», заступник директора з наукової роботи, д.е.н., проф. Котлубай О.М.;

Відкрита лекція «Участь Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ у розвитку морської політики», 24 квітня 2013 р., м. Одеса.

Радою молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України спільно з Одеською обласною Радою молодих вчених, з залученням представників Ради молодих вчених Держінформнауки України та представників з інших держав, було проведено урочисте засідання присвячене 95-річчю від часу заснування Національної академії наук України.

На 2014 рік Інститутом заплановано проведення наступних заходів:


Назва

Дата проведення

Місце проведення

Перелік співорганізаторів

Посилання на веб-сайт інституту або конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України»


травень

м. Одеса

Національна академія наук України, АСК «Укррічфлот»; Одеський морській торговельний порт; Асоціація судновласників України; Українська асоціація суднових постачальників та ін.
Международная научно-практическая конференция «Экологические риски – вызовы экономике»

июнь

м. Одеса

Государственная Высшая технико-экономическая школа им. Бронислава Маркевича

(г.Ярослав, Польша)


VII. Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності
Інститут не подавав заяв на винаходи, не укладав договори на передачу технологій. Інформація для заповнення додатків за формами VІІ -1, VІІ-2, VІІ -3, VІІ -4 та VІІ -5, VІІ -6 відсутня.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка