Національна академія наук україни інститут проблем ринкуСторінка3/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)


Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України

(без включення грантів), одиниць

Обсяги фінансування,

тис.грн.


(без включення грантів)

Частка в загальному обсязі фінансування,

%


Кількість впроваджених розробок,

одиниць


Усього

У т.ч. на замовлення організацій

Усього

У т.ч. контрактів з іноземними замовниками

м.Києва

Укра­їни

Зарубіжжя

8

5

3

-

3090,806

-

33,5

8

ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів

державної влади

Протягом звітнього року на замовлення органів державної влади Інститутом виконано ряд науково-експертних матеріалів.


2013

1

Експертиза народногосподарського проекту створення і розвитку Регіонального інноваційно-інжинірингового центру агломерації «Північний Донбас»

Субрегіональна асоціація органів місцевого самоврядування,

м. Краматорськ 14.03.20132

Експертиза народногосподарського проекту будівництва глибоководного портово-промислового комплексу в Хаджибейському лімані Одеської агломерації

Науково-експертна рада зі сталого розвитку при Одеській облдержадміністрації 12.07.2013

3

Експертиза законопроекту України «Про засади державної регіональної політики»

Мінекономрозвитку

вх. №174 від 18.05.20134

Експертиза Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 10.10.2013

5

Експертиза проекту Концепції стратегії соціально-економічного розвитку Придунав’я на 2014-2017 роки, який схвалено Кабінетом Міністрів України 27.11.2013

Одеська Облдержадміністрація 17.05.2013

6

Експертна оцінка впливу скасування експортного мита на насіння соняшнику на розвиток ринку

Головне управління АПК Облдержадміністрації

17.12.2013
ІV. Використання результатів досліджень

у народному господарстві
Впровадження результатів наукових напрацювань у практику діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та господарську діяльність займає важливе місце в діяльності Інституту. Протягом поточного року впроваджено за бюджетної тематикою п’ять науково-дослідних робіт, три за цільовими програмами наукових досліджень, в т.ч. одна за конкурсною тематикою, за госпдоговірною тематикою виконувались наукові дослідження по восьми договорам, всі договори виконувались для замовників з України, 8 розробок виконаних за договорами були впроваджені на підприємствах замовниках.

Всього

з них впроваджено

З графи 1 – з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки

з них впроваджено
1

2

3

4

Загальна кількість виконаних робіт:

9

8

9

8

у тому числі зі створення:

нових видів виробів

з них нових видів техніки

у тому числі роботи, в яких використані винаходи нових технологій

нових технологій

з них ресурсозберігаючих

нових видів матеріалів

нових сортів рослин та порід тварин

нових методів, теорій

інші

9

8

9

8

з першого рядка – кількість робіт, що мають інноваційну спрямованість
Найбільш значні та важливі результати досліджень по вирішенню актуальних практичних проблем вітчизняної економіки з бюджетної тематики узагальнені в наукових доповідях, доповідних, аналітичних записках, експертних висновків та проектах нормативних актів, що були направлені до Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Міністерств та відомств, обласних та місцевих державних адміністрацій, підприємств та установ.

За результатами досліджень в 2013 р. Вченою радою Інституту розглянуто та рекомендовано до впровадження в органи влади, установи та організації 50 аналітичних та доповідних записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій, з них на сьогоднішній час впроваджено 24 розробки.
До Міністерства аграрної політики та продовольства:

Доповідна записка «Інституціональна трансформація системи компенсаційних платежів в рибному господарстві як складової фінансового механізму економіко-екологічного розвитку сектору в регіоні» (б/н від 18.09.2013, а також до Державного агентства рибного господарства України б/н від 18.09.2013).До Міністерства освіти та науки України:

Аналітична записка Інноваційна економіка та накопичення людського капіталу (вих. 9/724 від 23.11.13.; а також до Одеської міська організація роботодавців, вих. 9/724 від 23.11.13.). Відгук: Міністерства освіти і науки України, відділу соціально-гуманітарної, мистецької освіти та освіти з бізнесу і права відділення вищої освіти, вх. №279 від 11.11.13.; Одеської міської організації роботодавців, вх. №278 від 11.11.13.До Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України

Аналітична записка «Механізми активізації інвестицій в наукову діяльність в Україні» (вих.№ 2/292 від 12.06.2013 р.; а також до Українського Союзу промисловців і підприємців, вих.. № 26/526 від 18.11.2013 р., до Львівського центру науково-технічної та економічної інформації, вих.. № 26/405 від 06.09.2013 р.; до Об’єднання організацій роботодавців Одеської області, вих..№ 26/523 від 18.11.2013 р.). Відгук: Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, № 34-і від 25.11.13.; Львівського центру науково-технічної та економічної інформації, № 26/405 від 06.09.13.; Об’єднання організацій роботодавців Одеської області, № 26/523 від 18.11.13.

Доповідна записка «Пропозиції щодо розвитку потенціалу малого інноваційного підприємництва в сучасних умовах» (вих. №27/347 від 11.07.13.; а також до Миколаївського регіонального центру з інвестицій та розвитку, вих. №27/343 від 09.07.13.; до Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України «Одеський регіональний центр з інвестицій та розвитку», вих. №27/344 від 09.07.13.). Відгук: Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 08.11.2013р. №1/06-3-1035, Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України «Одеський регіональний центр з інвестицій та розвитку» від 04.09.13р. №144.

Аналітична записка «Розробка інституціональних механізмів використання потенціалу малого інноваційного підприємництва (з урахуванням закордонного досвіду)» (вих. №27/584 від 16.12.13.; а також до Одеського регіонального центру з інвестицій та розвитку, вих. №27/585 від 16.12.13.).До Комітету соціальної політики і праці при Верховній Раді України

Доповідна записка «Обґрунтування пріоритетів трансформації соціального потенціалу в соціальний капітал регіонів Українського Причорномор’я» (вих. 9/366 від 26.07.13; а також до Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай», вих. 9/367 від 26.07.13; до Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі, вих. 9/365 від 26.07.13). Відгук: Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, вх. №336 від 13.12.13., Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай», вх. №225 від 03.09.13., Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі, вх. №268 від 07.11.13.До Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Аналітична записка «Впровадження антикризової стратегії як передумови економічного розвитку» (вих. № 26/528 від 19.11.13.; а також до Міністерства доходів і зборів України, вих. № 26/524 від 18.11.13., до Об’єднання організацій роботодавців Одеської області, вих. № 26/521 від 18.11.13.). Відгук: Об’єднання організацій роботодавців Одеської області вхід № 301 від 27.11.13.До Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва:

Аналітична записка «Систематизація інституціональних факторів активізації потенціалу малого підприємництва на регіональному рівні» (вих. №27/325 від 08.07.13.). Відгук: Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва вих. №9529/0/20-13 від 16.10.13.

Аналітична записка «Практичне застосування закордонного досвіду вдосконалення інституційних механізмів використання потенціалу малого підприємництва з метою сталого розвитку території Українського Причорномор’я» (вих. №27/474 від 25.10.13.; до Федерації профспілок України, вих. 27/473 від 25.10.13.; а також до Українського союзу промисловців і підприємців, вих. 27/470 від 25.10.13.)

Доповідна записка «Вдосконалення інституційних механізмів узгодження інтересів малого підприємництва та суспільства для забезпечення сталого розвитку Українського Причорномор'я» (вих. №27/516 від 14.11.13.)

Доповідна записка «Пропозиції щодо вдосконалення інституційного механізму залучення фінансового потенціалу малого підприємництва для забезпечення сталого розвитку регіону» (вих. №27/567 від 10.12.13.)

До Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Аналітична записка «Стратегічні орієнтири розвитку українського ринку борошномельно-круп’яної продукції (відтворювальний підхід)» (вих. №26/463 від 21.10.13; а також до Департаменту агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації, вих. №26/458 від 17.10.13; Ради Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром», вих. лист №26/459 від 17.10.13). Відгук: Департаменту агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації № 07-17/2181 від 26.11.13, Ради Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» № 26-3-4/56 від 15.11.13, Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України № 37-32-1-15/25065 від 05.12.13.До Міністерства соціальної політики України:

Аналітична записка «Реалії та перспективи розвитку соціального потенціалу України» (вих. 27/246 від 13.05.13.; а також до Комітету з питань соціальної політики та праці, вих. №27/247 від 13.05.13.; до Федерації профспілок України, вих. 27/245 від 13.05.13.). Відгук: Федерації професійних спілок України вих. №05/01-27/881 від 22.05.2013р.До Державної інспекції сільського господарства України

Доповідна записка «Вдосконалення системи сертифікації зернозберігаючих послуг та якості зерна і продуктів його переробки» (вих. №26/357 від 19.07.13). Відгук: Державної інспекції сільського господарства України, вих. № 5577/4-1/3-13 від 07.08.13.У напрямку покращення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища направлено таке:

До Міністерства екології та природних ресурсів України:

Аналітична записка «Стан запровадження функцій привласнення, розпорядження та використання об’єктів природного капіталу в сучасній організаційно-управлінській системі природокористування в Україні» (вих. 2/505 від 07.11.13р.; а також до Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, вих. 2/505 від 07.11.13).

Доповідна записка «Адміністративні послуги у сфері природокористування та їх законодавче закріплення» (вих. 21/530 від 19.11.13; а також до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, вих. 21/533 від 20.11.13, до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, вих. 17929/06/10-13 від 16.12.13)

Аналітична записка «Стан запровадження функцій організації охорони довкілля, ресурсокористування, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в сучасній організаційно-управлінській системі природокористування в Україні» (б/н від 22.11.13; до Адміністрації Президента України, б/н листопад 2013)Доповідна записка «Про необхідність та принципові засади законодавчого закріплення питань щодо екологічної інфраструктури» (вих. 21/509 від 08.11.13; а також до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, вих. 21/506 від 08.11.13). Відгук: Міністерства екології та природних ресурсів України, вих. №16957/12/10-13 від 27.11.13; Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, вих. №04-17/12-1676 від 06.12.13.

Доповідна записка «Пропозиції щодо оптимізації міжвідомчого розмежування функцій організації та управління природокористуванням в Україні» (б/н від 23.12.13, до Адміністрації Президента України, б/н грудень 2013).

Доповідна записка «Пропозиції щодо оптимізації розмежування функцій організації та управління природокористуванням в Україні між державою, регіонами та місцевим рівнем» (б/н від 23.12.13, а також до Адміністрації Президента України, б/н грудень 2013)

Аналітична записка «Аналіз впливу структурних змін в економіці на екологічну ситуацію в Україні: теоретико-прикладний аспект» (вих. №20/614 від 26.12.13 ).До Бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів»

Доповідна записка «Формування системи регіонального моніторингу та реалізації проектів спільного впровадження» (вих.2/424 від 25.09.13.). Відгук: Бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів», вх. № 297 від 31.10.13.

Доповідна записка «Пропозиції щодо взаємодії між національною інвентаризацією і проектами, спрямованими на скорочення викидів парникових газів» (вих. 21/423 від 25.09.13). Відгук: Бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів», вх. №298 від 31.10.13.

До Департаменту розвитку відновлюваної енергетики Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України:

Доповідна записка «Впровадження механізмів Кіотського протоколу для розвитку альтернативної енергетики» (вих. 20/607 від 26.12.13; а також до Державного агентства екологічних інвестицій України, вих. 20/608 від 26.12.13).

Доповідна записка «Пропозиції щодо стимулювання використання теплових насосів для теплозабезпечення різних секторів економіки України» (вих. 20/609 від 26.12.13).

До місцевих органів влади:

До Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації

Наукова доповідь «Регіональна політика підвищення якості людського капіталу в регіонах Українського Причорномор'я» (вих. 9/166 від 25.03.13; а також до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, вих. 9/165 від 25.03.13; Заступнику голови Одеської обласної державної адміністрації, вих. 9/90 від 25.02.13; до Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, вих. 9/91 від 25.02.13). Відгук: Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, вх. №163 від 13.05.13.; Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, вх. №164 від. 13.05.13.; Інституту Соціальних Наук Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, вх. №165 від 13.05.13.; Одеської обласної державної адміністрації, вх. №166 вид 13.05.13.До Департаменту агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації

Аналітична записка «Перспективні напрями розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (на прикладі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочної спеціалізації)» (вих. лист № 26/513 від 13.11.13; а також до Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Буджак» Саратського району Одеської області, вих. лист № 26/512 від 13.11.13). Відгук: Департаменту агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації, № 07.17/2180 від 26.11.13; СОК «Буджак», вхід. № 315 від 03.12.13.До Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації

Аналітична записка «Регіональні механізми і важелі активізації відтворювальної функції експортоорієнтованих товарних ринків у контексті залучення інвестицій у розвиток інфраструктури» (б/н від 09.07.13; а також до Одеської регіональної торгово-промислової палати, вих. № 26/342 від 09.07.13). Відгук: Одеської регіональної торгово-промислової палати № 2004-13/351 від 15.07.13; Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації № 03.2/01-10/151 від 05.02.13.

Доповідна записка «Експертні оцінки наслідків вступу України до ЗВТ ЄС для ресурсно-екологічної сфери» (б/н від 07.10.13).

Доповідна записка «Впровадження механізмів Кіотського протоколу для розвитку альтернативної енергетики» (вих. 20/610 від 26.12.13).

Доповідна записка «Пропозиції щодо стимулювання використання теплових насосів для теплозабезпечення різних секторів економіки України» (вих. 20/611 від 26.12.13).

До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Доповідна записка «Методичні основи оцінки природного капіталу регіонів» (вих. 9/560 від 09.12.13). Відгук: Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, вх. №339 від 16.12.13.До Управління регіонального розвитку Одеської обласної державної адміністрації

Пропозиції для Міністерства економічного розвитку і торгівлі до Законопроекту України «Про засади державної регіональної політики» (вих. 9/232 від 29.04.13). Відгук: Управління регіонального розвитку Одеської обласної державної адміністрації, вх. №174 від 18.05.13.До Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації

Аналітична записка «Трансформація світових тенденцій при формуванні цінової політики в транспортному комплексі» (б/н від 07.11.13). Відгук: Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації Вх. № 05-01-8-1755 від 12.11.13.

Доповідна записка «Напрямки подальших трансформацій транспортного комплексу України відповідно до світових змін» (б/н від 07.11.13). Відгук: Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації Вх. № 05-01-8-1755 від 12.11.13.

Аналітична записка «Перспективи подальшого розвитку морських портів як найбільш значущих елементів національних ТТС» (б/н від 14.08.13). Відгук: Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації Вх. № 05-01-8-1755 від 12.11.13.

Доповідна записка «Напрямки розвитку та формування системи майнових економічних відносин на транспорті» (б/н від 11.09.13). Відгук: Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації Вх. № 05-01-8-1755 від 12.11.13.

Наукова доповідь «Методологічні підходи до формування наскрізних ставок при перевезенні вантажів ТТС» (б/н від 11.09.13). Відгук: Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації Вх. № 05-01-8-1755 від 12.11.13.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка