Національна академія наук україни інститут проблем ринкуСторінка11/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Н
Навчально-наукові

комплексиФілії кафедр
авчально-наукові комплекси та філії кафедр


ОНЕУ навчально-науковий комплекс «Економічна освіта і наука» (2004 р.)

ОНАХТ навчально-науковий комплекс «Економічна наука і освіта» (2007 р.)

ОНПУ навчально-науковий комплекс «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» (2007 р.)

НУК ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв) навчально-науковий комплекс «Прогресивні технології та інструменти економічної науки і освіти» (2008 р.)
«Міжнародних економічних відносин» (2007 р.)

«Економіка промисловості»

(2007 р.)

«Економіки природокористування» (2008 р.) «Менеджменту природоохоронної діяльності» (2008 р.)

«Обліку, аналізу і аудиту» (2007 р.), «Економіки підприємства» (2010 р.) та «Економічних систем та маркетингу» (2010 р.)

ОДЕкУ науково-навчально-виробничий комплекс «Екологічна економіка: освіта і наука» (2008 р.)

Спеціальний структурний підрозділ «Віртуальний бізнес-інкубатор «ІННОВАТИКА»

(2009 р.)Відділення цільової підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом

(2010 р.)

«Менеджменту і економіки морського транспорту» (ОНМА, 2007р.)

«Економіки підприємства і підприємництва» (ОНМУ, 2007 р.)Координація наукової діяльності ІПРЕЕД НАН України


Проводить спільно з академічним сектором

науки фундаментальні та прикладні

дослідження з актуальних завдань

сучасної економіки

Проводить спільно з відомчими та галузевими науково-дослідними установами прикладні дослідження з актуальних завдань господарської практикиГотує висококваліфіковані кадри для ВУЗів, НДІ та забезпечує їх стажування на Інститутській базі

Забезпечує співпрацю у системі підготовки спеціалістів в учбових закладах м. ОдесиВпровадження результатів наукових напрацювань ІПРЕЕД НАН України
З м і с т
ВСТУП …………………………………………………………………………………….............

3І. Результати досягнень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук..…………………………...............................................................................

8


ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються ІПРЕЕД НАНУ…….....

13

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ (за договорами та КОНТРАКТАМИ, В Т.Ч. зовнішньоекономічними)………………………………………………………................

15


ІV. Використання результатів досліджень у народному господарстві.

16

V. Координація наукової діяльності………………………………………................

34

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо ……………………………………................

42

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності....

46

VIII. Видавнича діяльність …………………………………………………......................

46

ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво................

56

Х. Зовнішньоекономічна діяльність ………………………………………...............

60

ХІ. РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ………………………..........................

60

XIІ. Діяльність дослідно-виробничої бази …………………………………...............

61

XIІІ. Кадри ……………………………………………………………………………….............

63

XІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень……………...............

71

XV. Стан ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ……………........................

71

XVІ. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАУКОВИМИ ПРИЛАДАМИ…………………………………………………………................

75


XVІІ. Заключна частина…………………………………………………………...............

75ДОДАТКИ………………………………………………………………………………................

78Інформаційне видання

З в і т
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

за 2013 рік

Відповідальний за випуск Хумарова Н.І.

Верстування Коджебаш А.П.

Голікова О.С.Формат ?????. Ум.-друк.арк. ????????.

Тираж 300 пр. Зам. № ???????


Видавець

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Французький бульвар 29, м. Одеса-44, 65044, Україна

Тел.: (048) 722-29-05, 722-66-74, 725-40-25

e-mail: iprei@odessa.ukrtel.net

Виготовлювач

Видано і віддруковано в ТОВ «Фірма «ІНТЕРПРІНТ»(свідоцтво ДК №2997 від 11.10.2007)

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 15-А тел. 7770884
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка