Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління центр підвищення кваліфікації кадрівСкачати 193.38 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір193.38 Kb.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора –

начальник Центру ПКК

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України,

к. держ. упр.

С.Г. Давтян

« ___ » листопада 2011 року


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


тематичного короткотермінового семінару

«Україна і ЄС. Проблеми євроінтеграції»

з підвищення кваліфікації

державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій Одеської області

Термін проведення семінару: з 21 по 25 листопада


Заняття проводяться за адресою

м. Одеса, Генуезька, 22аудиторія № 103


Одеса – 2011

Тематичний короткотерміновий семінар «Україні і ЄС. Проблеми євроінтеграції» з підвищення кваліфікації державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій Одеської області проводиться на виконання п.8 плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій V-VII категорій посад Одеської області на 2011 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 23 вересня 2011 року


№ 783/А-2011 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій у 2011 році».

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій Одеської області інформації за програмою тематичного короткотермінового семінару «Про доступ до публічної інформації» складено відповідно до професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад, погодженої Головним управлінням державної служби України, затверджений заступником директора – начальником Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України 17 листопада 2011 року.

Нормативний термін проведення семінару – 36 годин.

Європейський Союз – це сім’я демократичних Європейських країн, які об’єдналися заради миру та процвітання.

Євросоюз – це не держава, що має замінити існуючі держави, і він також значно більший за будь-яку міжнародну організацію. Країни, що входять до його складу, заснували спільні інституції, яким було делеговано частину їхніх суверенних повноважень, завдяки чому стало можливо демократично приймати рішення з конкретних питань, які становлять спільний інтерес, на європейському рівні. Європейський Союз створив спільну валюту, динамічний спільний ринок, в якому люди, послуги, товари і капітал пересуваються вільно. Він намагається зробити так, щоб внаслідок соціального прогресу та справедливої конкуренції якомога більше людей могли скористатися перевагою спільного ринку.Історичні корені Євросоюзу сягають Другої світової війни. Після Другої світової війни західноєвропейські країни поставили перед собою питання майбутнього Європи, що, власне, і вважається початком європейської інтеграції.

ВИТЯГ із «Договору про Європейський Союз»
Стаття 2 Союз ставить перед собою такі цілі:

- сприяти економічному й соціальному поступові та високому рівневі зайнятості, досягти збалансованого стабільного розвитку, зокрема, згідно з положеннями цього Договору, створюючи простір без внутрішніх кордонів, зміцнюючи економічну та соціальну згуртованість і засновуючи економічний та валютний союз, що його кінцевою метою є єдина валюта;

- стверджувати свою ідентичність на міжнародному рівні, зокрема, провадячи спільну зовнішню та безпекову політику та поступово формуючи спільну оборонну політику, що, можливо, приведе до спільної оборони згідно з положеннями статті 17;

- зміцнювати захист прав та інтересів громадян держав-членів через упровадження громадянства Союзу;

- берегти й розвивати Союз як простір свободи, безпеки та справедливості, де забезпечено вільне пересування осіб і водночас належні заходи щодо контролю на зовнішніх кордонах, притулку, імміграцції, запобігання злочинності та боротьби проти неї;

- цілковито зберігати acquis communautaire та доповнювати його з огляду на те, якою мірою започатковані цим Договором політики та форми співпраці потребуватимуть перегляду, щоб забезпечити ефективність механізмів та інституцій Спільноти.

Цілей Союзу належить досягати шляхами, обумовленими в цьому Договорі, та згідно з закладеними в ньому умовами й часовими межами, шануючи принцип субсидіарності, як визначено в статті 5 Договору про заснування Європейської Спільноти ( 994_017 ).

Стаття 4

Європейська Рада надає імпульсів, що стимулюють розвиток Союзу, та визначає загальні політичні настанови.

До складу Європейської Ради входять голови держав чи урядів держав-членів та Голова Комісії. Їм допомагають міністри закордонних справ держав-членів та член Комісії. Європейська Рада збирається щонайменше двічі на рік на чолі з головою держави чи уряду держави-члена, що головує в Раді.

Європейська Рада подає Європейському Парламентові доповідь після кожного засідання та річну письмову доповідь про поступ Союзу.

Стаття 5

Європейський Парламент, Рада, Комісія, Суд та Рахункова палата здійснюють свої повноваження за умов та заради завдань, що їх обумовлено, з одного боку, в положеннях договорів про заснування Європейських спільнот та наступних договорів та актів, що їх змінюють та доповнюють, а з іншого боку - в інших положеннях цього Договору.Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівники органів публічної влади м. Одеса та Одеської області, які залучені до навчального процесу:

Андронова Анастасія В’ячеславівна


-

заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Одеської обласної державної адміністрації

Балабаєва Зінаїда Василівна

-

професор кафедри регіональної політики і публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор

Вальдемар Яцек Котомскі

-

консул Генерального консульства Республіки Польща в м.Одеса

Гансова Емма Августівна

-

професор кафедри філософських і соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор

Гаращенко Віталій Олександрович

-

заступник начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Одеської обласної державної адміністрації

Гончаров Олександр Миколайович


-

радник Представництва МЗС України в Одеській області, кандидат економічних наук

Давтян Степан Гургенович

-

заступник директора – начальник ЦПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління

Думітру Керегі

-

торговий радник Генерального консульства Румунії в м.Одеса

Іліян Костов

-

радник, керівник торгово-економічної місії Генерального консульства Республіки Болгарія в м.Одеса

Колісніченко Наталя Миколаївна

-

доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, к. держ. упр., доцент

Кривцова Валентина Михайлівна

-

завідувач кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, к.і.н., доцент

Нагорна Ірина Володимирівна

-

начальник відділу підготовки науково-педагогічних кадрів та наукових кадрів, доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ. упр.

Овчар Олег Михайлович

-

доцент кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, к. психол. н.

Остапенко Олександр Анатолійович

-

доцент кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, к. військ. н., старший науковий співробітник

Усатюк Іван Федорович

-

доцент кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, к.і.н., доцент

Храпко Олег Андрійович


-

начальник Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Одеської обласної державної адміністрації


Понеділок – 21 листопада


8.30-13.30

Заїзд, реєстрація, розміщення

12.00-13.30

Тематична зустріч: Регулювання міждержавних відносин щодо прикордонних територій

Кривцова В.М.

14.00-15.30

Лекція: Державне управління в Україні в умовах глобалізації

Балабаєва З.В.

15.30-16.00

Робоча зустріч

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.
Самостійна робота в бібліотеці


Вівторок – 22 листопада


8.30-10.00

Лекція: Адміністративні реформи в країнах ЄС: досвід для України

Нагорна І.В.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Реалізація вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Гаращенко В.О.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Публічна служба в країнах ЄС: досвід реформування для України

Колісніченко Н.М.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Актуальний стан відносин Україна – ЄС: «Що Україна може запропонувати ЄС?»

Овчар О.М.

15.40-17.10

Тематична зустріч: Актуальний стан відносин Україна – ЄС: «Що Україна може запропонувати ЄС?»

Овчар О.М.
Самостійна робота в бібліотеці


Середа – 23 листопада


8.30-10.00
10.10-11.40

Виїзне практичне заняття в Одеській обласній державній адміністрації: Форми взаємодії Одеської області з Європейським Союзом за участю:

Пана Вальдемара Яцека Котомскі – консула Генерального консульства Республіки Польща в м.Одеса

Пана Думітру Керегі - торгового радника Генерального консульства Румунії в м.Одеса

Пана Іліяна Костова - радника, керівника торгово-економічної місії Генерального консульства Республіки Болгарія в м.Одеса

Андронова А.В., Гончаров О.М., Храпко О.А.

12.00-13.30

Лекція: Регулювання соціальних відносин в ЄС. Соціальна стратегія України в аспекті євроінтеграції

Гансова Е.А.

14.00-15.30

Круглий стіл: Геополітичні аспекти національної безпеки України. Наслідки позаблокового статусу України для її національної безпеки.

Кривцова В.М., Усатюк І.Ф.
Самостійна робота в бібліотеці


Четвер – 24 листопада8.30-10.00

Круглий стіл: Сучасні тенденції інституційно-правового забезпечення реалізації соціальної політики в ЄС

Гансова Е.А., Колісніченко Н.М.

10.10-11.40

Лекція: Основи зовнішньої політики та європейської інтеграції України

Овчар О.М

12.00-13.30


Круглий стіл: Сучасні тенденції інституційно-правового забезпечення реалізації соціальної політики в ЄС

Гансова Е.А., Колісніченко Н.М.

14.00-15.30

Круглий стіл: Вплив сучасного геополітичного стану на євроінтеграційні процеси в Україні

Давтян С.Г., Остапенко О.А., Усатюк І.Ф.

15.40-17.10

Круглий стіл: Вплив сучасного геополітичного стану на євроінтеграційні процеси в Україні

Давтян С.Г., Остапенко О.А., Усатюк І.Ф.
Самостійна робота в бібліотеціП’ятниця – 25 листопада


8.30-10.00


Круглий стіл: Геополітичні аспекти національної безпеки України. Наслідки позаблокового статусу України для її національної безпеки.

Кривцова В.М., Усатюк І.Ф.

10.10-11.40

Підсумкове тестування

Андронова А.В., Нагорна І.В., Кривцова В.М.,

11.40-12.00

Анкетування

Штефанюк А.М.

13.00-13.30

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.


Список рекомендованої літератури

(підготовлено спільно з бібліотечним відділом інституту) 1. Конституція України www.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про державну службу» www.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» www.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» www.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про звернення громадян» www.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»  www.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про доступ до публічної інформації» www.rada.gov.ua

 8. Указ Президента України від 05.05.2011 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 .05.2011 «Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних оргнів виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» www.rada.gov.ua

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 26 «Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» www.rada.gov.ua

 12. Роз’яснення Міністерства юстиції України від 13..05.2011 «Закон України "Про доступ до публічної інформації": інформаційний прорив в Україні»

 13. Актуальні проблеми європейської інтеграції : зб. статей з питань європейської інтеграції та права. Вип. 5 / за ред. Д.Ягунова. –Одеса : Фенікс, 2009. -260 с.

 14. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матер. 6-ї регіон. наук.-практ. конф. (14 травня 2009 р., м. Дніпропетровськ) / за заг. ред. Л.Л.Прокопенка. -Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2009. -339 с.

 15. Алєксєєнко І. В. Регіональна ідентичність як категорія політичної практики в добу глобалізації / І. В. Алєксєєнко // Держава і право : зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки. - К., 2010. - Вип. 50. - С. 615-619.

 16. Бабін Б. В. Феномен міжнародних програм у форматі європейської інтеграції України / Б. В. Бабін // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 3 квіт. 2009 р. : [у 2 ч.] / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів, 2009. - Ч. 2. - С. 122-126.

 17. Бояр А. О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС : підручник / А.О.Бояр ; за заг. ред. : М.Бойцуна, І.Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка. Л.Прокопенко, В.Стрельцова. -К.: НАДУ, 2008. -382 с.

 18. Вонсович О. Моделі інтеграції України до Європейського Союзу та механізми інтеграції до НАТО / О. Вонсович // Віче. - 2010. - № 8. - С. 5-7.

 19. Глобалізація і місце ЄС у постмодерній системі міжнародних відносин // Прокопенко Л. Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. : модуль 1 / за заг. ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого. - К., 2009. - Тема 3. - С. 176-225.

 20. Глобалізація і місце ЄС у постмодерній системі міжнародних відносин // Прокопенко Л. Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. : модуль 1 / за заг. ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого. - К., 2009. - Тема 3. - С. 176-225.

 21. Гнатюк М. М. Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України : навч. посіб. / М.М.Гнатюк, Я.Й.Малик, Л.Л.Прокопенко ; за заг. ред. : М.Бойцуна, І.Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка, Л.Прокопенка, В.Стрельцова. - К. : Міленіум, 2009. - 780 с.

 22. Грицяк І. А. Євроатлантична інтеграція як умова європейської інтеграції / І. А. Грицяк // Демократичне врядування: наука, освіта, практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2009 р.) : [у 4 т.] / [за заг. ред. В. П. Приходька, С. В. Загороднюка]. - К., 2009. - Т. 1. - С. 117-121.

 23. Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник / І.А.Грицяк, В.В.Говоруха, В.Ю.Стрельцов ; за заг. ред. : М.Бойцуна, І.Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка, Л.Прокопенка, В. Стрельцова. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2009. -619 с. -(Бібліотека держ. службовця у галузі європейської інтеграції).

 24. Грицяк І. А. Правова та інституційна системи Європейського Союзу : навч. посіб. Модуль 3 / І.А.Грицяк ; за заг. ред. : М.Бойцуна, Я.Мудрого, О.Рудіка. -Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. -199 с. -(Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції).

 25. Грицяк І. Диференційована європейська інтеграція: аналіз концепцій, підходів та інструментів / І. Грицяк, О. Хоменко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / [за заг. ред. В. П. Приходька]. - К., 2009. - Вип. 1. - С. 182-194.

 26. Грицяк І. Основні концепції диференційованої європейської інтеграції/ І. Грицяк, О. Хоменко // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2009. - № 2. - С. 200-210.

 27. Грицяк Н. В. Європейська інтеграція та демократичне врядування - основні пріоритети державної політики незалежної України / Н. В. Грицяк // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 22 жовт. 2010 р. / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів, 2010. - [У 2 ч.]. Ч. 1. - С. 299-302.

 28. Дербеньова Л. "Eurospeak" як мова адміністративного спілкування / Л. Дербеньова // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / [голов. ред. С. М. Серьогін]. - Дніпропетровськ, 2010. - Вип. 1 (4). - С. 57-62.

 29. Єделєв Р. С. Принципи ефективного врядування в ЄС / Р. С. Єделєв // Теорія та практика державного управління : [зб. наук. пр. / голов. ред. В. В. Говоруха]. - Х., 2010. - Вип. 2 (29). - С. 477-482.

 30. Іжа М. М. Проблеми дослідження регіонального рівня в західноєвропейських країнах / М. М. Іжа // Держава і право : зб. наук. пр. : Юридичні і політичні науки. - К., 2009. - Вип. 45. - С. 600-604.

 31. Кіян С. Трансформація суспільства як певний етап глобалізації та інтеграції в нові регіональні об'єднання / С. Кіян // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 6-ї регіон. наук.-практ. конф. (14 трав. 2009 р., м. Дніпропетровськ) / [за заг. ред. Л. Л. Прокопенка]. - Д., 2009. - С. 60-61.

 32. Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко ; за ред. Л.В.Губерського. - К. : Знання, 2009. - 751 с. -Ѓ.ж.

 33. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. / М.В.Кордон. -К.: ЦУЛ, 2008. -171 с.

 34. Кравчук І. Удосконалення стратегічного планування європейської інтеграції України / І. Кравчук // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2009. - № 4. - С. 5-10.

 35. Кривцова В. М. Теорії та стратегії європейської інтеграції : навч. посіб. Модуль 2 / В.М.Кривцова ; за заг. ред. М.Бойцуна, Я.Мудрого, О.Рудіка. - К. : Міленіум, 2009. - 140 с.

 36. Малик Я. Й. Регіональний розвиток. Межрегіональна та транскордонна співпраця : навч. посіб. Модуль 8 / Я.Й.Малик ; за заг. ред. : М.Бойцуна, Я.Мудрого, О.Рудіка. -Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. -217 с. -(Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції).

 37. Мамонова В. В. Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця. Ч. ІІ : навч. посіб. Модуль 8 / В.В.Мамонова ; за заг. ред. : М.Бойцуна, Я.Мудрого, О.Рудіка. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2009. -94 с. -(Бібліотека держ. службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції).

 38. Міжнародна політика // Горлач М. І. Політологія: наука про політику : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К., 2009. - Розд. IV. - С. 684-833.

 39. Мудрий Я. Словник-довідник термінів з європейської інтеграції / Я.Мудрий ; за заг. ред. : М.Бойцуна, І.Грицяка, Я.Мудрого та ін. - К. : Міленіум, 2009. - 586 с.

 40. Палагнюк Ю. В. Державна політика щодо європейської інтеграції України: інвестиційний аспект / Ю. В. Палагнюк // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 8 квіт. 2011 р. : [у 2 ч.] / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів, 2011. - Ч. 1. - С. 319-322.

 41. Південь України в процесі європейської інтеграції : зб. доповідей міжнар. конф. (19 травня 2010 р., м. Одеса) / під заг. ред. : Г.А.Безікович, А.В.Андронової, В.В.Хмельниченко-Калабіної. - Одеса : Екологія, 2010. - 118 с.

 42. Поливана Т. М. Глобальні та європейські чинники регулювання фінансових систем країн ЦСЄ / Т. М. Поливана // Економіка та держава. - 2011. - № 6. - С. 69-72.

 43. Прокопенко Л. Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. Модуль 1 / Л.Л.Прокопенко ; за заг ред. М.Бойцуна, О.Рудіка, Я.Мудрого. -К. : Міленіум, 2009. -332 с. -(Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції).

 44. Прокопенко Л. Л. Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції : наук. розробка / Л.Л.Прокопенко, О.М.Рудік, І.Д.Шумляєва. -К.: ДРІДУ НАДУ, 2008. -42 с.

 45. Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу / за заг. ред. О.О.Труша. -Х. : ХарРІ НАДУ, 2009. -122 с.

 46. Рудік О. М. Вироблення політики та ухвалення рішень в ЄС : навч. посіб. Модуль 4 / О.М.Рудік ; за заг. ред.: М.Бойцуна, Я.Мудрого. -К. :Міленіум, 2009. -276 с. -(Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції).

 47. Смирнова К. Європейська інтеграція та Україна / К. Смирнова // Право України. - 2011 - № 4. - С. 153-158.

 48. Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання / К. Смирнова // Право України. - 2011. - № 5. - С. 148-152.

 49. Соціальні аспекти європейської інтеграції : конспект лекцій з нмкд / уклад. О.М.Овчар. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 118 с.

 50. Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу : метод. рекомендації / авт. кол. : Ю.Г.Даник, Н.С.Фесенко, М.М.Колісник та ін. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2008. -39 с.

 51. Стрельцов В. Ю. Європейська економічна інтеграція : навч. посіб. Модуль 6 / В.Ю.Стрельцов ; за заг. ред.: М.Бойцуна, Я.Мудрого, О.Рудіка. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2009. -145 с. -(Бібліотека держ. службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції).


ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:


 • навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Центрі ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

- аудиторією № 103;

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв (к. № 110а);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту);

 • гуртожитком інституту.


Слухачі зобов’язані:


 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом
  (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Центру ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);
 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Центр ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.Розклад дзвінків
І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обідня перерва

13.30-14.00


ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10
Працівники Центру ПКК:


Давтян

Степан

Гургенович

- заступник директора – начальник Центру ПКК

тел.: 729-76-77

тел. – факс: 729-76-75,

к.109Шматоваленко

Людмила

Сергіївна


Штефанюк

Андрій

Миколайович

- начальник відділу
організації семінарів за
договорами

тел.: 729-76-73,

к.117
- завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи

тел.: 729-76-81,

к.101Виноградова

Маргарита

Никифорівна

- методист вищої категорії відділу організації семінарів

за договорами, куратор семінару

тел.: 729-76-74,

к.117


РУХ ТРАНСПОРТУ ВІД ПЛОЩІ 10 КВІТНЯ
ДО ЗАЛІЗНИЧОГО ВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 185, 198, 242


ДО АВТОВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

маршрутні таксі №№ 198
ДО ЦЕНТРУ МІСТА:

тролейбуси № 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 137, 146, 185, 242

Начальник відділу організації

семінарів за договорами Л.С.Шматоваленко

Виноградова М.Нт. 729-76-71

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка