Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління підвищення кваліфікації кадрівСкачати 231.93 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір231.93 Kb.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора –

начальник Управління ПКК

ОРІДУ НАДУ при

Президентові України,

к. держ. упр.


С.Г. Давтян

20 січня 2012 рокуРОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
короткотермінового тематичного семінару за темою:
«Державно-приватне партнерство як фактор

стратегічного розвитку території»
з підвищення кваліфікації

сільських, селищних, міських (міст районного, республіканського в АР Крим значення) голів


Строки проведення семінару - з 23 по 27 січня

Нормативний термін занять складає 36 годин

Одеса – 2012


Короткотерміновий тематичний семінар за темою: «Державно-приватне партнерство як фактор стратегічного розвитку території» за участю сільських, селищних, міських (міст районного, республіканського в АР Крим значення) голів проводиться на виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та кадрового резерву на ці посади на 2012 рік погодженого Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (лист від 29.12.2011 року
№ 63240/1/1-11).

Навчально-тематичний план семінару розроблений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 02.07.2009 року № 4520/52-09, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.

Нормативний термін занять складає 36 годин.

Конституція України визначила територіальну (сільську, селищну, міську) громаду первинним суб'єктом місцевого самоврядування. Основний Закон України покладає на територіальні громади вирішення широкого спектра важливих питань життєдіяльності населення сіл, селищ та міст. Ефективність вирішення цих питань насамперед залежить від професійної компетенції сільського, селищного, міського голови й активної участі кожного члена територіальної громади.

Взаємодія влади і бізнесу є однією з найважливіших умов успішного соціально-економічного розвитку нашої країни в цілому і регіонів зокрема. Органи державної влади і бізнес повинні працювати узгоджено, в загальних інтересах населення, формуючи партнерські моделі взаємовідносин у різних сферах. І тут виключно важливо знайти баланс інтересів, необхідний для реалізації суспільно значущих проектів і програм. Одним з варіантів таких взаємовідносин і є державно-приватне партнерство (далі – ДПП).

Організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними партнерами та основні принципи ДПП на договірній основі визначаються Законом України “Про державно-приватне партнерство” від


1 липня 2010 року № 2404-VІ. Закон передбачає, що державно-приватне партнерство може застосовуватися для регулювання відносин, які виникають при реалізації проектів у ряді сфер.

Державно-приватне партнерство – співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому Законом України «Про державно-приватне партнерство» та іншими законодавчими актами.

Згідно до загальних положень Закону України “Про державно-приватне партнерство”, до ознак ДПП належать:

- забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера;

- довготривалість відносин (від 5 до 50 років);

- передача приватному партнеру частини ризиків у процесі


здійснення державно-приватного партнерства;

- внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства


із джерел, не заборонених законодавством.

До основних принципів здійснення державно-приватного партнерства належать:


- рівність перед законом державних та приватних партнерів;

- заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних партнерів;

- узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди;

- незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми власності об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, переданих приватному партнеру;

- визнання державними та приватними партнерами прав і обов'язків, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного у рамках державно-приватного партнерства;

- справедливий розподіл між державним та приватним партнерами ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

- визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом.

Об’єднання фінансових ресурсів державного і приватного сектору дозволяє ефективніше вирішувати економічні і соціальні завдання. Причому, від такого об’єднання у формі ДПП виграють і бізнес і держава. Зрештою це служить підвищенню якості життя населення і посиленню конкурентоспроможності економіки. Основа успішності об’єднання фінансових ресурсів у концепції ДПП полягає в тому, що і держава, і приватний сектор мають свої спеціалізації діяльності і свої переваги, при об’єднанні яких формується ця кооперація і створюється ефект синергії. З’являється можливість ефективніше працювати і досягати кращих результатів, насамперед у сфері інфраструктури.

Партнерство бізнесу і влади дозволяє істотно збільшити шанси на успіх при реалізації крупних проектів. Об'єднання ресурсів і справедливий розподіл ризиків між сторонами партнерства дозволяють активно залучати інвестиції для реалізації суспільно і соціально значущих проектів, багато з яких навряд чи могло бути реалізованим без об'єднання зусиль приватного і державного секторів. ДПП дозволяє не просто реалізовувати проект, але реалізовувати його якісно, вводити його в строк, без затримок, це дозволяє підвищити якість державних послуг населенню і значно збільшити ефективність управління інфраструктурою, що сприяє ефективному розвитку об'єктів державного майна. Спільна робота бізнесу і влади в реалізації проектів ДПП сприяє розвитку новаторських форм проектного фінансування, стимулює підприємницьке мислення і сприяє впровадженню передових методів управління в органах влади. Все це сприяє розвитку діалогу між бізнесом і владою в різних сферах.

Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших навчальних закладів міста Одеси, працівники органів публічної влади Одеської області, які залучені до навчального процесу


Андронова

Анастасія Вячеславовна

заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та Європейської інтеграції - начальник управління Євроінтеграції зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва Одеської обласної державної адміністрації;


Бойчук

Миколай Васильович


директор ТОВ «ДУАЛ-ВС» (м. Одеса);

Бондарук

Віктор Іванович

перший заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації;


Голинська

Олеся Володимирівна

доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Давтян

Степан Гургеновичзаступник директора – начальник Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;


Долгіх

Наталія Прокопівна

старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, третейський суддя постійно діючого третейського суду при ВГО «Третейська ініціатива»;


Жидков

Михайло Анатолійович

голова Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області, кандидат політичних наук;


Ковалевська

Тетяна Юріївна

професор кафедри української мови Одеського Національного Університету ім. І.І. Мечнікова, доктор філологічних наук, професор;


Комаровський

Віктор Вікторович

доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат технічних наук;


Корнаєва

Влада Олегівна

завідувач сектору контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації;

Кузнєцов

Михайло Семенович


заступник начальника Головного управління Державного комітету України із земельних ресурсів у Одеській області;


Кривцова

Валентина Михайлівна


завідувач кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат історичних наук, Заслужений працівник освіти України, доцент;


Крупник

Андрій Семенович

доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент;


Овчар

Олег Михайлович


доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук;


Оганісян

Михайло Сергійович

доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент;


Осадчук

Світлана Вікторівна

доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент;


Пахомова

Тетяна Іванівна

завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор;


Піроженко

Наталія Вікторівна


доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент;


Привалова

Наталія Володимирівна

начальник відділу організації семінарів за державним замовленням Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України;Саханенко

Сергій Єгорович

професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент;


Череватий

Олександр Анатолійович

старший викладач кафедри землевпорядного проектування Одеського державного аграрного університету;


Шандрик

В’ячеслав Іванович

директор Одеської філії державного підприємства Укрдержбудекспертиза;


Яроміч

Світлана Анатоліївна

професор кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук, професор.


Понеділок – 23 січня

08.30-10.45
Заїзд, розміщення, реєстрація


10.30-11.30

Відкриття семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.

12.00-13.30

Лекція: Механізми взаємодії органів публічної влади з приватним сектором

Піроженко Н.В.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Визначення ризиків проектів державно-приватного партнерства

Піроженко Н.В.

15.40-17.10

Круглий стіл: Досвід країн Європейського Союзу щодо організації взаємодії державного та приватного секторів

Андронова А.В., Кривцова В.М., Овчар О.М.Вівторок – 24 січня


08.30-10.00

Круглий стіл: Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади з соціально-економічного розвитку територій

Давтян С.Г., Саханенко С.Є.

10.10-11.40

Круглий стіл: Нормативне регулювання державно-приватного партнерства

Комаровський В.В., Бондарук В.І., Шандрик В.І.

12.00-13.30


Тренінг: Роль самоменеджменту керівника органу публічної влади у реалізації проектів на основі державно-приватного партнерства

Яроміч С.А.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Вимоги законодавства України про працю як важіль попередження корупційних діянь

Долгіх Н.П.

15.40-17.10

Тематична зустріч: Проблеми та ризики публічно-приватного партнерства в Україні

Пахомова Т.І.


Середа – 25 січня


08.30-10.00

Тематична зустріч: Комунікативний простір публічного врядування: ефективні моделі взаємодії

Ковалевська Т.Ю.

10.10-11.40

Круглий стіл: Роль державно-приватного партнерства у вирішенні проблемних питань земельних відносин на місцевому рівні

Бойчук Н.В., Кузнєцов М.С., Череватий О.А.

12.00-13.30


Лекція: Про організацію роботи органів публічної влади щодо реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Давтян С.Г.

14.00-15.30

Лекція: Пріоритети державної політики у сфері протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

Осадчук С.В.

15.40-17.10

Самостійна робота у бібліотеці


Четвер – 26 січня


08.30-10.00

Тематична зустріч: Основні принципи етики та правила службового етикету посадових осіб органів місцевого самоврядування

Оганісян М.С.

10.10-11.40

Круглий стіл: Взаємодія органів публічної влади Овідіопольського району з приватними підприємствами, установами у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території

Давтян С.Г., Жидков М.А.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Схема формування місцевих бюджетів. Роль приватних інвестицій в розвитку території

Голинська О.В.

14.00-15.30

Практичне заняття: Схема формування місцевих бюджетів. Роль приватних інвестицій в розвитку території

Голинська О.В.

15.40-17.10

Самостійна робота у бібліотеці


П’ятниця – 27 січня


08.30-10.00

Тематична зустріч: Участь громадськості у діяльності органів публічної влади

Крупник А.С.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Ведення діловодства та виконавська дисципліна в органах місцевого самоврядування

Карнаєва В.О.

11.40-12.00

Проведення анкетування

Штефанюк А.М.

12.00-13.30

Екзамен у формі тестування

Давтян С.Г., ПіроженкоН.В., Привалова Н.В.

13.30-13.50

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.Список рекомендованої літератури

(підготовлено спільно з бібліотечним відділом інституту)
 1. Конституція України.

 2. Акт проголошення незалежності України // Відом. Верховної Ради України, - 1991. - № 38. - Ст. 502.

 3. Декларація «Про державний суверенітет України» // Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавсгва. - К., 1996. -Т. 1.

 4. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» // Відом. Верховної Ради України. - 1999. -№ 5-6. - Ст. 43.

 5. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

 6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відом. Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Наук.-практ. коментар. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999.

 8. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»// Відом. Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

 9. Закон України «Про статус народного депутата України» // Відом. Верховної Ради України. - 2001.- № 42. - Ст. 212.

 10. Закон України «Про судоустрій України» // Відом. Верховної Ради України. - 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

 11. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» // Відом. Верховної Ради України. -1998. -№ 20. - Ст. 99.

 12. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Голос України, 9 лютого 2011 р.

 13. Закон України «Про оренду землі» Режим доступу [Електронний.ресурс] http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161-14

 14. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»

від 24 червня 2004 року N 1877-IV Режим доступу [Електронний.ресурс] http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1877-15. – Назва з екрану.

 1. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 року №2404-VI. – Назва з екрану.

 2. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на засіданні Ради регіонів від 15.09.2011 року [Електронний.ресурс] – Режим доступу - http://www.president.gov.ua/news/21206.html. - Назва з екрану.

 3. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на пленарній сесії Саміту «Східного парнерства» від 30.09.2011 року [Електронний.ресурс] – Режим доступу - http://www.president.gov.ua/news/21385.html. - Назва з екрану.

 4. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на Міжнародній інвестиційній конференції «Investconference in Kyiv 2011» від 09.12.2011 року [Електронний. ресурс] Режим доступу – http://www.president.gov.ua/news/21206.html.

 5. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на міжнародніх муніципальних слуханнях «Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях» від 01.11.2011 року [Електронний.ресурс] – Режим доступу - http://www.president.gov.ua/news/21776.html. - Назва з екрану

 6. Янукович В.Ф. Виступ Президента України Віктора Януковича на розширеному засіданні Кабінету Міністрів за участю членів Комітету Міністрів за участю членів Комітету з економічних реформ від 02.11.2011 року [Електронний.ресурс] Режим доступу- http://www.president.gov.ua/news/21776.html

 7. Указ Президента України» від 24 червня 2010 року № 723/2010 «Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

 8. Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

 9. Указ Президента України від 5 квітня 2011 року № 352/2011 «Деякі питання Адміністрації Президента України».

 10. Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 370/ 2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

 11. Указ Президента України від 18 липня 2011 року «Питання управління державною службою в Україні» Режим доступу [Електронний ресурс] http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=769%2F2011

 12. Янукович В.Ф. Виступ Президента України Віктора Януковича під час урочистостей з нагоди 20-ї річниці Незалежності України 23 серпня 2011 року Режим доступу [Електронний.ресурс] http://www.partyofregions.org. ua/ru/news/ direct_speech/show/4977

 13. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава»Режим доступу [Електронний.ресурс] http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_.

 14. Аксьонова Г. Д. Державно-приватне партнерство у вирішенні екологічних проблем // Демократичне врядування: наука, освіта, практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2009 р.) : [у 4 т. / за заг. ред. В. П. Приходька, С. В. Загороднюка]. - К., 2009. - Т. 1. - С. 384-385.

 15. Безбах Н. В. Проблеми функціонування механізмів державного регулювання партнерських відносин в Україні // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. - 2011. - № 2. - С. 92-96.

 16. Богданов С. Г. Щодо механізмів реалізації державно-приватного партнерства в Україні // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011р. : [у 2 т.]. - Одеса, 2011. - Т. ІІ. - С. 12-13.

 17. Васильєв Є. Є. Законодавче забезпечення державно-приватного партнерства в інноваційній сфері в Україні // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011р. : [у 2 т.]. - Одеса, 2011. - Т. ІІ. - С. 18-19.

 18. Вєлков В. Державно-приватне партнерство як механізм взаємодії влади та бізнесу // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2010. - Вип. 3 (43). Т. 2. - С. 38-42.

 19. Вінник О. Спори, що вникають з відносин державно-приватного партнерства: проблеми підвідомчості // Право України. - 2011. - № 6. - С. 62-66.

 20. Гаврилюк А. М. Державно-приватне партнерство у туризмі: маркетингові засади // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011р. : [у 2 т.]. - Одеса, 2011. - Т. ІІ. - С. 19-21.

 21. Головатенко О. Перспективи державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві України в умовах фінансової кризи // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2009. - № 3. - С. 118-126.

 22. Головінов О. М. Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства / О. М. Головінов, Л. А. Дмитриченко // Економіка та держава. - 2010. - № 9. - С. 4-8.

 23. Голубятніков В. Т. Регулювання інвестицій в економіку регіонів шляхом реалізації системи державно-приватного партнерства / В. Т. Голубятніков, О. П. Якубова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 30 жовт. 2009 р.:
  [у 2-х т.] / [Ред. кол.: М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2009. - Т. 2. - С. 157-159.

 24. Гриценко Л. Л. Управління ризиками при реалізації інфраструктурних проектів у рамках державно-приватного партнерства / Л. Л. Гриценко, Т. Ю. Красуля // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 85-90.

 25. Дейч М. Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов'язків та соціальної відповідальності // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 6. - С. 27-34.

 26. Дутко Н. Г. Розвиток державно-приватного партнерства: правові аспекти // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011р. : [у 2 т.]. - Одеса, 2011. - Т. ІІ. - С. 28-29.

 27. Коваль І. С. Аналіз підходів щодо процедури відбору потенційних проектів державно-приватного партнерства // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011р. : [у 2 т.]. - Одеса, 2011. - Т. ІІ. - С. 257-258.

 28. Котова Н. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації проектів територіального маркетингу // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2010. - Вип. 3 (43). Т. 2. - С. 64.

 29. Котова Н. О. Державно-приватне партнерство як організаційна основа для управління просуванням регіонального бренду // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 23 верес. 2010 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2010. - С. 63-65.

 30. Крусс В. Здоров'я як основна правова цінність сучасності // Право України. - 2011. - № 11-12. - С. 5-29.

 31. Мостепанюк А. В. Світовий досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства // Економіка та держава. - 2011. - № 11. - С. 82-85.

 32. Наумов Д. Ю. Державно-приватне партнерство як інструмент державного управління економікою України, розвитку ринку праці та трудового потенціалу промисловості // Економіка та держава. - 2011. - № 2. - С. 33-40.

 33. Павлюк К. В. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я / К. В. Павлюк, О. В. Степанова // Фінанси України. - 2011. - № 2. - С. 43.

 34. Пільщиков А. В. Державно-приватне партнерство: переваги та недоліки // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011р. : [у 2 т.]. - Одеса, 2011. - Т. ІІ. - С. 89-91.

 35. Піроженко Н. В. Проблема управління ризиками, що пов'язані з державно-приватним партнерством, в довготерміновій перспективі // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011р. : [у 2 т.]. - Одеса, 2011. - Т. ІІ. - С. 91-92.

 36. Ровинська К. І. Державно-приватне партнерство як складова механізму подолання фінансової кризи в Україні // Удосконалення механізмів реалізації функцій державного управління в умовах обмежених бюджетних ресурсів: регіональний рівень : матеріали щоріч. наук. конференції. 27 трав. 2011 р. / [редкол.: А. Г. Ахламов та ін.]. - Одеса, 2011. - С. 84-85.

 37. Свирид І. П. Державно-приватне партнерство як інноваційний інструмент розвитку системи охорони здоров’я // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011р. : [у 2 т.]. - Одеса, 2011. - Т. ІІ. - С. 107-108.

 38. Челядінова Н. Економічні аспекти державно-приватного партнерства на залізничному транспорті України // Економіст. - 2011. - № 3. - С. 59-60.

 39. Шандрик В. Ресурсне забезпечення проектів публічно-приватного партнерства в сфері житлово-комунального господарства // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2011. - Вип. 2 (46). - С. 155-162.

 40. Шилепницький П. І. Дослідження природи державно-приватного партнерства // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 187-194.

 41. Штефанюк А. А. Можливі ризики державного партнерства при реалізації проектів публічно-приватного партнерства в сфері розвитку муніципальної транспортної інфраструктури // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011р. : [у 2 т.]. - Одеса, 2011. - Т. ІІ. - С. 130-131.

Начальник бібліотечного відділу В.О.Макарова

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА:
Слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:


 • навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Управлінні ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

– аудиторією № 103

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв (к. № 110а);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту);

 • гуртожитком інституту.


Слухачі зобов’язані:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом
  (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Управління ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);

 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Управління ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.

Розклад дзвінків
І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обід

13.30-14.00
ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10
Працівники Управління ПКК:

Давтян

Степан Гургенович

заступник директора – начальник Управління ПКК

тел.: 729-76-77

тел./факс: 729-76-75, к.109


Привалова

Наталія Володимирівна

Штефанюк –

Андрій

Миколайовичначальник відділу організації семінарів за державним замовленням

тел.: 729-76-72, к.101


завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи

тел.: 729-76-81, к.101Литвиновська –
Поліна Сергіївна

провідний фахівець відділу організації семінарів за державним замовленням

тел.: 729-76-72, к.101Рух транспорту від площі 10 Квітня:
До залізничного вокзалу:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 129, 185, 198, 204, 242До автовокзалу:

трамвай № 5

маршрутне таксі № 198

До центру міста:

тролейбуси №№ 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 129, 137, 146, 185, 195

Начальник відділу організації семінарів

за державним замовленням Н.В. Привалова

Литвиновська П.С.(048)729-76-72База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка