Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління підвищення кваліфікації кадрівСкачати 198.77 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір198.77 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора –

начальник Управління ПКК

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України,

к. держ. упр., доцент
С.Г. Давтян
«___» квітня 2013 року


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


тематичного короткотермінового семінару

«Механізми реалізації державної політики у сфері трудового законодавства»
з підвищення кваліфікації

керівників, спеціалістів з питань праці управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, спеціалістів відділу соціально – трудових відносин та оплати праці управління праці Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації
Термін проведення семінару: з 08 по 10 квітня

Заняття проводяться за адресою

м. Одеса, Генуезька, 22аудиторія № 103


Одеса – 2013

Підвищення кваліфікації керівників апаратів районних державних адміністрацій Одеської області проводиться на виконання п. 5 плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій V-VII категорій посад Одеської області на 2013 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 18 березня 2013 року


№ 239/А-2013 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій у
2013 році».

Навчально-тематичний план тематичного короткотермінового семінару «Механізми реалізації державної політики у сфері трудового законодавства» складено спільно з Департаментом соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, відповідно до положень професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад, погодженої Національним агентством України з питань державної служби, погоджений заступником голови – керівником апарату Одеської облдержадміністрації П.В. Хлицовим, затверджений заступником директора – начальником Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України 04 квітня 2013 року.


Нормативний термін підвищення кваліфікації – 24 години.

Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України та керівники, працівники органів публічної влади Одеської області, які залучені до навчального процесу:

Білоус Вероніка Валеріївнаголовний спеціаліст відділу роботи зі зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації

Гансова Емма Августівнапрофесор кафедри філософських і соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор

Гаращенко Віталій Олександровичзаступник начальника управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

Давтян Степан Гургеновичзаступник директора - начальник Управління ПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

Долгіх Наталія Прокопівнастарший викладач кафедри права і законотворчого процесу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Ільїна Наталія Володимирівнаначальник відділу політики зайнятості і демографії Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації

Мазур Олена Михайлівнаначальник відділу соціально – трудових відносин та оплати праці Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації

Оганісян Михайло Сергійовичдоцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент

Поліщук Володимир Георгійовичголовний спеціаліст відділу політики зайнятості і демографії Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації

Прущак Людмила Вікторівназаступник начальника відділу роботи зі зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації

Ревякін Олексій Сергійовичзаступник директора Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації

Яворська Тетяна Павлівназаступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області


Понеділок – 08 квітня


8.30-10.00

Заїзд, реєстрація, розміщення

10.05-11.00

Відкриття семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Зміни в пенсійному законодавстві України

Яворська Т.П.

14.00-15.30

Лекція: Реалізація державної політики у сфері трудового законодавства

Долгіх Н.П.

15.40-17.10

Тематична зустріч: Актуальні питання зайнятості населення в сучасних умовах

Ільїна Н.В.
Самостійна робота в бібліотеці


Вівторок – 09 квітня


8.30-10.00

Круглий стіл: Організація роботи органів публічної влади з реалізації вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок розгляду звернень громадян

Білоус В.В., Прущак Л.В.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Дотримання вимог чинного законодавства у сфері професійної реабілітації інвалідів

Поліщук В.Г.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Реалізація вимог Закону України
від 7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»

Гаращенко В.О.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Механізми удосконалення взаємодії органів публічної влади відповідно до вимог нормативно – правових актів

Давтян С.Г.

15.40-17.10

Тематична зустріч: Державна політика у сфері трудового законодавства

Ревякін О.С.Середа – 10 квітня8.30-10.00

Лекція: Соціальні ініціативи Президента України

Гансова Е.А.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Актуальні питання виплати заробітної плати

Мазур О.М.

12.00-13.30

Лекція: Реалізація вимог Закону України «Про правила етичної поведінки»

Оганісян М.С.

14.00-15.30

Підсумкове тестування

Давтян С.Г., Ревякін О.С.

15.30-16.00

Анкетування

Штефанюк А.М.

16.00-16.30

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.Список рекомендованої літератури

(підготовлено спільно з бібліотечним відділом інституту)
 1. Конституція України – [Електронний ресурс]

 2. Акт проголошення незалежності України – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1427-12

 3. Декларація «Про державний суверенітет України» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zak on2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 5. Закон України «Про інформацію» - [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

 6. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14

 7. Закон України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”. Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про правила етичної поведінки». Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/

 9. Бюджетний кодекс України. Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua

 10. Указ Президента України від 01.02.2012 року №45/2012 «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.president.gov.ua/documents/14429.html

 11. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Програма економічних реформ на 2010-2014 роки: Версія для обговорення 2 черв. 2010 р./Комітет з економічних реформ при Президентові України – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/signal/0004100.pdf/Афіша, 2000.

 12. Ганущак Ю. І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін / Ю. І. Ганущак. - К. : Легальний статус, 2012. - 348 с.

 13. Документознавство : довід. термінів і понять / уклад. Г. Г. Стойкова. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. - 100 с.

 14. Забезпечення доступу до публічної інформації в контексті впровадження європейських стандартів відкритості та прозорості : матеріали круглого столу в режимі відеоконференц-зв'язку, Київ - Дніпропетровськ - Львів - Одеса - Харків, 8 лют. 2012 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2012. - 80 с.

 15. Козенко Р. В. Політична модернізація як чинник демократизації державотворчих процесів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Р. В. Козенко ; ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. -Х. , 2012. - 20 с.

 16. Кушнірюк В. М. Організація діяльності державного службовця : конспект лекцій / В. М. Кушнірюк. - Івано-Франковськ : [Місто НВ], 2012. - 544 с.

 17. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. / В. І. Малімон. - Івано-Франковськ : [Місто НВ], 2012. - 352 с.

Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. / В. І. Малімон. - Івано-Франковськ : [Місто НВ], 2012. - 352 с.

 1. Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011) : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ін-т розвитку сімейної та молодіжної політики ; [редкол. : О. В. Бєлишев (голова) та ін.]. - К. : [б.в.], 2011. -316 с.

 2. Науково-практичний коментар до закону України "Про доступ до публічної інформації" / Р. Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко, Т. Шевченко ; заг. ред. Д. Котляр. - К. : [б.в.], 2012. – 336 с.

 3. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 196 с.

 4. От трансформации - к обществу для всех: региональный доклад о человеческом развитии. - Братислава : Рег. бюро ПРООН по странам Европы и СНГ, 2011. - 132 с.

 5. Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні / В. В. Толкованов, А. К. Гук, В. М. Олуйко, В. Я. Прошко ; [під ред. В. В. Толкованова]. - К. : [Крамар], 2011. - 199 с.

 6. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : щоріч. Послання Президента України до Верховної Ради України. - К. : НІСД, 2012. - 256 с.

 7. Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання : [збірка] / [ред. та упоряд. : Л. Кудріна, Л. Яцюк]. - К. : [ГО "Молодіжна ініціатива"], 2011. - 64 с.

 8. Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід : монографія / [І. О. Кресіна, А. В. Береза, К. М. Вітман та ін.]; за ред. д-ра політ. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України І. О. Кресіної. - К. : Логос, 2011. - 400 с.

 9. Соснін О. В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посіб. / О. В. Соснін, А. М. Михненко, Л. В. Литвинова. - К. : НАДУ, 2011. - 220 с.

 10. Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 вер. 2011 р., м. Київ) / упоряд. О. А. Малиновська. - К. : НІСД, 2011. - 344 с.

 11. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування: монографія / М. Т. Степико. - К. : НІСД, 2011. - 336 с.

 12. Телешун С. О. Конфлікти в публічній політиці та управлінні : навч. посіб. / С. О. Телешун, С. В. Ситник. - К. : НАДУ, 2012. - 112 с.

 13. Україна: політичні стратегії модернізації : зб. наук.-аналіт. доп. / за ред. М. М. Розумного (заг. ред.), О. А. Корнієвського, В. М. Яблонського, С. О. Янішевського. - К. : НІСД, 2011. - 328 с.

 14. Чекаленко Л. Зовнішня політика України [від давніх часів до наших днів]: підручник / Людмила Чекаленко. - [2-ге вид.]. - К. : Кондор, 2011. - 290 с. : 12 іл.

Начальник бібліотечного відділу В.О.МакароваШановні слухачі!
За підсумками семінару Вам буде запропоновано оцінити якість організації навчального процесу, рівня підготовки професорсько-викладацького складу та послуг, які забезпечують процес навчання. Для того щоб Ви мали можливість ретельніше підготуватись до опитування надаємо основні питання анкети:
12. Загальна оцінка рівня якості навчального процесу:

(Оцінка за п’ятибальною шкалою, необхідну оцінку обведіть кружечком)
1. Яку б оцінку Ви поставили навчальному процесу в цілому

5

4

3

2

1

2. Як Ви оцінюєте зальний рівень  підготовки професорсько-викладацького складу

5

4

3

2

1

3. Оцініть якість організації навчального процесу

5

4

3

2

1

4. Оцініть зручність аудиторного фонду

5

4

3

2

1

5. Оцініть забезпеченість процесу навчання технічними засобами

5

4

3

2

1

6. Оцініть морально-психологічний клімат у Вашій групі

5

4

3

2

1

7. Оцініть морально-психологічний клімат в Управлінні ПКК

5

4

3

2

1

8. Якою була якість роздаткових матеріалів під час навчання

5

4

3

2

1(Обведіть кружечком Ваш варіант)

Так

Скоріше так, ніж ні

Скоріше ні ніж так

Ні

9. Чи відповідав зміст навчання Вашим потребам

+

+

+

+

10. Чи був зміст навчання інноваційним

+

+

+

+

11. Чи спонукає зміст навчання до подальшого вдосконалення у цій темі

+

+

+

+

12. Чи була отримана інформація корисною для Вас

+

+

+

+

13. Чи допомогло навчання зрозуміти як і коли використовувати отриману інформацію у роботі

+

+

+

+13. Напишіть будь ласка Ваші пропозиції та зауваження щодо

організації процесу підвищення кваліфікації

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


14. Дайте оцінку якості навчання та рівня потреби за 5-бальною шкалою


Форма проведення, тема заняття, викладач

Оцінка якості

Оцінка потреби

Тематична зустріч: Зміни в пенсійному законодавстві України

Яворська Т.П.Лекція: Реалізація державної політики у сфері трудового законодавства

Долгіх Н.П.Тематична зустріч: Актуальні питання зайнятості населення в сучасних умовах

Ільїна Н.В.Круглий стіл: Організація роботи органів публічної влади з реалізації вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок розгляду звернень громадян

Білоус В.В., Прущак Л.В.Тематична зустріч: Дотримання вимог чинного законодавства у сфері професійної реабілітації інвалідів

Поліщук В.Г.Тематична зустріч: Реалізація вимог Закону України
від 7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»

Гаращенко В.О.Тематична зустріч: Механізми удосконалення взаємодії органів публічної влади відповідно до вимог нормативно – правових актів

Давтян С.Г.Тематична зустріч: Державна політика у сфері трудового законодавства

Ревякін О.С.Лекція: Соціальні ініціативи Президента України

Гансова Е.А.Тематична зустріч: Актуальні питання виплати заробітної плати

Мазур О.М.Лекція: Реалізація вимог Закону України «Про правила етичної поведінки»

Оганісян М.С.15. Які форми  навчання найбільше сприяють  професійному розвитку?

1- Лекція

2- Дискусія

3- «Круглий стіл»

4- Тренінг

5- Ділова гра

6- Тематична зустріч

7- Практичне заняття

8- Семінарські заняття

9- Самостійна робота

10- Складання тестів

11- Індивідуальні консультації

12- Виїзне практичне заняття

13- Відеоконференція14- Виконання індивідуальних завдань

16. Яку тематику Ви бажаєте опанувати у процесі подальшого підвищення кваліфікації

 1. з питань управління персоналом

 2. з бюджетування

 3. з прийняття управлінських рішень

 4. із стратегічного планування

 5. з адміністративно-територіального реформування

 6. з адміністративної культури

 7. з технології зв’язків з громадськістю

 8. з інвестиційної політики

 9. з європейської інтеграції

 10. з пенсійної реформи

 11. з питань оподаткування

 12. з питань запобігання та протидії корупції

 13. з питань організації доступу до публічної інформації

 14. з питань захисту персональних даних

 15. з питань проведення державних закупівель

 16. з адміністративного аудиту
 1. Оцініть рівень якості послуг, які забезпечують процес навчання


Послуги

Оцінка

1.

Рівень придатності аудиторій до проведення занять

5

4

3

2

1

2.

Зручність користування бібліотекою

5

4

3

2

1

4.

Якість харчування та рівень обслуговування в їдальні

5

4

3

2

1

5.

Загальне враження від Інституту

5

4

3

2

1


ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Відповідно до наказу директора інституту від 30 квітня 2010 року
№ 56 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України » слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:


 • навчання для отримання знань і умінь за відповідною програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Управлінні ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

- аудиторією № 103

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв інформації (к. № 110а);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту).


Слухачі зобов’язані:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом
  (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Управління ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);
 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Управління ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.
Розклад дзвінків
І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обідня перерва

13.30-14.00


ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10


Працівники Управління ПКК:


Давтян

Степан

Гургенович

- заступник директора – начальник Управління ПКК

тел.: 729-76-77

тел. – факс: 729-76-75,

к.109Шматоваленко

Людмила

Сергіївна

Штефанюк

Андрій

Миколайович

- начальник відділу
організації семінарів за
договорами

тел.: 729-76-74,

к.117
- завідувач сектору

інформаційно-аналітичної роботи

тел.: 729-76-81,

к.101Голубков Володимир Ігоревич

- провідний фахівець відділу організації семінарів за договорами (куратор семінару)

тел.: 729-76-73,

к.117РУХ ТРАНСПОРТУ ВІД ПЛОЩІ 10 КВІТНЯ
ДО ЗАЛІЗНИЧОГО ВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 185, 198, 242


ДО АВТОВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

маршрутні таксі №№ 198
ДО ЦЕНТРУ МІСТА:

тролейбуси № 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 137, 146, 185, 242
Начальник відділу організації

семінарів за договорами Л.С.Шматоваленко


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка