На допомогу середньому медичному персоналуСкачати 162.37 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір162.37 Kb.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА
НА ДОПОМОГУ СЕРЕДНЬОМУ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Тематичний бібліографічний покажчик

(надходження до ДОНМБ у 2008-2010рр.)

Дніпропетровськ

2010
ПЕРЕДМОВА

Даний бібліографічний покажчик створено на допомогу середньому медичному персоналу з метою підвищення іх професійної кваліфікації та надання допомоги особам, що продовжують навчання за фахом.

Покажчик містить у собі інформацію про надходження літератури до Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки у період з 2008 р. по липень 2010 р. українською та російською мовами.

Покажчик містить у собі чотири розділи:

1. Медсестринська справа. Питання основ теорії та підготовки фахівців.

2. Сімейна медсестра.

3. Питання організації праці середнього медичного персоналу.

4. Менеджмент та діловодство у сестринській справі.

Літературу, яку пропонує даний покажчик можна отримати у відділі обслуговування Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки.

Покажчик можна отримати в бібліотеці в електронному варіанті та на паперових носіях.ЗМІСТ

  1. Медсестринська справа. Питання основ теорії

та підготовки фахівців 4

  1. Сімейна медсестра 10

  2. Питання організації праці середнього медичного персоналу 11

  3. Менеджмент та діловодство у сестринській справі 13

Медсестринська справа. Питання основ теорії та підготовки фахівців.

  1. 1.

616-08

Е 25Евсеев, Максим Александрович.

Уход за больными в хирургической клинике : учебное пособие для вузов / Максим Александрович Евсеев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192 с.


614.25

К 28Касевич, Ніна Микитівна.

Основи медсестринства в модулях : учебное пособие / Ніна Микитівна Касевич. - Київ : Медицина, 2009. - 480 с.


616-07

К 46Кишкун, Алексей Алексеевич.

Клиническая лабораторная диагностика : Предназначена для работников среднего звена, специалистов лаборатории и организаторов здравоохранения / Алексей Алексеевич Кишкун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 720 с.


617.7

К 66Корконішко, Оксана Мирославівна.

Медсестринство в офтальмології : Підручник для студ. вищих мед. навч. закл. / Оксана Мирославівна Корконішко. – 2-е изд., испр. И доп. – Київ : Медицина, 2008. – 184 с.


614

М 92Мухина, Светлана Анатольевна.

Практическое руководство к предмету: "Основы сестринского дела" : Учебник для мед. училищ и колледжей / Светлана Анатольевна Мухина, Изабелла Иосифовна Тарновская . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 512 с.


614

М 92Мухина, Светлана Анатольевна.

Теоретические основы сестринского дела : учебник для мед. училищ и колледжей / Светлана Анатольевна Мухина, Изабелла Иосифовна Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 368 с

.
618

Н 19Назарова, Инесса Борисівна.

Медсестринство в акушерстві : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Инесса Борисівна Назарова . – Київ : Медицина, 2008. – 224 с.


616-08

О-75


Основы ухода за хирургическими больными : Учебное пособие для студ. мед. вузов / А. А. Глухов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 288 с.Банчук М.В.

Стратегія розвитку та реформування медсестринства в Україні / М. В. Банчук, О. П. Волосовець, Т. І. Чернишенко // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.18-21. - Библиогр.: с. 21. - Библиогр.: с. 21

Богданова Н.Н.

Влияние различных теорий сестринского дела на современные проблемы в хирургии. Медико-социальная помощь в многопрофильных больницах / Н. Н. Богданова // Голов. мед. сестра. - 2010. - N 5. - С.21-25.

Бразалій Л.П.

Медсестринська педагогіка - невід'ємна складова медсетринської справи / Л.П. Бразалій, Л.Л. Бас // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N4. - С.74-75.

Бразалій Л.П.

Медсестринство в контексті первинної медичної допомоги / Л. П. Бразалій, Л. Л. Бас // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 10. - С.17-18.

Будущие перспективы и возможности / Г. Эрнсттхал [и др.] // Голов. мед. сестра. - 2010. - N 5. - С.15-20Використання комп'ютерних тестів та навчальних алгоритмів практичних навичок в освітній діяльності Житомирського інституту медсестринства / В. Й. Шатило [та ін.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 11. - С.33-34Внесок медичних сестер у організацію стаціонарозамінюючої медичної допомоги // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 4. - С.55-63Голубева А.П. Ратушняк Г.А.

Некоторые проблемы оценки качества сестринской помощи в военном лечебном учреждении / А.П.Ратушняк Г.А. Голубева // Медсестра. - 2007. - N1. - С.35

Горай О.В.

Педагогічні основи підготовки медичних сестер до профілактичної роботи зі школярами / О. В. Горай // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.50-54. - Библиогр.: с. 54. - Библиогр.: с. 54

Губенко І.Я.

До питання поєднання медсестринської освіти та практики на основі запровадження медсестринського процесу / І.Я. Губенко, Л.П. Бразалій, О.Т. Шевченко // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N3. - С.58-60.

Губенко І.Я.

Розвиток наукових досліджень в медсестринстві як основа вдосконалення медсестринської допомоги / І. Я. Губенко, Л. П. Бразалій, О. Т. Шевченко // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.28-31. - Библиогр.: с. 30-31. - Библиогр.: с. 30-31

Губенко І.Я.

До питання підготовки молодших медичних сестер / І. Я. Губенко, Л. П. Бразалій // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.70

Індивідуальна форма підвищення якості сестринських навичок: наставництво / Т. В. Матвійчик [та ін.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 9. - С.28-39Калиниченко І.О.

Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям у навчальних закладах / І. О. Калиниченко // Лікарська справа. - 2009. - N 5/6. - С.87-92. - Библиогр.: с. 92. - ISSN 0049-6804. - Библиогр.: с. 92

Каспрук Л.И.

О состоянии подготовки и переподготовки врачей и сестринского персонала для первичной медико-санитарной помощи населению / Л. И. Каспрук // Проблемы социальной гигиены здравохранения и истории медицины. - 2008. - N 3. - С.41-44. - Библиогр.: с. 44. - ISSN 0869-866Х. - Библиогр.: с. 44

Лаптева Е.С.

Инновации в активном обучении менеджеров сестринского дела / Е.С. Лаптева // Российский семейный врач. - 2007. - Том11, N4. - С.49-54. - Библиогр.: с. 54. - Библиогр.: с. 54

Леонченко Н.П.

Підготовка науково-педагогічних кадрів для медсестринства: европейський та український досвід / Н. П. Леонченко // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.34-38. - Библиогр.: с. 38. - Библиогр.: с. 38

Матвейчик Т.В.

Реформирование сестринского дела: проблемы и перспективы / Т. В. Матвейчик, В. И. Иванова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 8. - С.26-32

Махновська І.Р.

Державні галузеві стандарти нової медсестринської спеціальності / І. Р. Махновська // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.39-42. - Библиогр.: с. 42. - Библиогр.: с. 42.

Медичні сестри в авангарді інновацій // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 5. - С.43-51Медсестри у боротьбі зі СНІДом // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 11. - С.79-87Медсестринство в розвинених країнах світу // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 3. - С.54-63Наставництво у медсестринстві // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 9. - С.52-58Принципы руководства ассоциациями / Г. Эрнсттхал [и др.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 2. - С.12-18Програма освіти і навчання медсестер радіаційної онкології // Укр. радіол. журнал = Ukrainian Journal of Radiology. - 2010. - Том 18, N 1. - С.22-45Профессиональные ассоциации медсестер // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 7. - С.14-21.Профілактика сестринських помилок // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.74-75Профілактика у медсестринстві // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 10. - С.50-58Роль середнього медичного персоналу в охороні материнста і дитинства // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 1. - С.46-54Середній медичний персонал та охорона психічного здоров'я // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 6. - С.59-67Сестринское дело в первичной медицинской помощи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N6. - С.12-25.Сомова В.Н.

Мини-госпиталь - отделение интенсивной сестринской помощи. 15 лет практического опыта / В. Н. Сомова // Голов. мед. сестра. - 2010. - N 5. - С.28-29

Страттон Д.Дж.

Публикации// Принципы руководства ассоциациями / Д. Дж. Страттон // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 2. - С.15-18

Управління людськими ресурсами. Частина 2. // Голов. мед. сестра. - 2010. - N 5. - С.45-56Фільчикова З.І.

Медсестринство в фізіотерапіі / З. І. Фільчикова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 1. - С.36-37
  1. .
Шегедин М.Б.

Майбутнє медсестринства як наукової дисциплини / М. Б. Шегедин // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.32-33. - Библиогр.: с. 33. - Библиогр.: с. 33


Сімейна медсестра.Атласова И.В.

Исследования в сестринском деле - важный фактор оказания качественной первичной медико-социальной помощи населению г.Ульяновска / И. В. Атласова, О. Ю. Трушина, В. И. Горбунов // Проблемы управления здравоохранением. - 2008. - N 3. - С.51-58. - Библиогр.: с. 57-58. - Библиогр.: с. 57-58.

Дарчинов В.

Запоры : В помощь семейной медсестре / В. Дарчинов // AБ-ка сімейн. лікаря та сімейн. медсестри. - 2010. - N 3. - С.29-35.

Дідик О.С.

Сестринський процес у централізованому домашньому стаціонарі / О. С. Дідик, О. С. Холодзьон // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С.19-22. - Библиогр.: с. 22. - Библиогр.: с. 22.

Медико-социальная характеристика среднего медицинского персонала амбулатории общей практики - семейной медицины / Н. М. Коренев [и др.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С.72-74. - Библиогр.: с. 74. - Библиогр.: с. 74Надаючи якісну допомогу на первинному рівні, медичні сестри виконують провідну роль у збереженні здоров'я населення / С.М. Андрейчин, Н.З. Ярема, Н.А. Хабарова та ін. // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N4. - С.76-84.Системный анализ оценки работы медицинской сестры в амбулаториях семейной медицины Харьковского региона / Н. М. Коренев [и др.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 4. - С.88-91. - Библиогр.: с. 91. - Библиогр.: с. 91Співпраця сімейного лікаря та медичної сестри в умовах реформування первинної медико-санітарної допомоги / Г. І. Лисенко [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 2. - С.41-44. - Библиогр.: с. 43-44. - Библиогр.: с. 43-44Якість надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та сестринська справа / Н. Б. Метелиця [и др.] // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С.32-36. - Библиогр.: с. 36. - Библиогр.: с.36.Питання організації праці середнього медичного персоналу.[Щодо умов оплати праці молодших медичних сестер] : Лист МОЗ України від 04.12.2009р. №10.02.11/2786 // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. - 2010. - N 4. - С.122Вивчення думки медичних сестер стосовно важливості деяких аспектів професійної діяльності та задоволеності своєю працею / О. Л. Зюков [та ін.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.20-26Гавриленко Л.І.

Посадовий оклад головної медичної сестри протитуберкульозного обласного санаторію: запитання-відповідь / Л. І. Гавриленко // Упр. закл. охорони здоров'я . - 2010. - N 4. - С.49-50.

Гавриленко Л.І.

Пільгова пенсія для медичної сестри / Л. І. Гавриленко // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 2. - С.50.

Гавриленко Л.І.

Робочий час медичної сестри з масажу при 6-денному робочому тижні / Л. І. Гавриленко // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 2. - С.50.

Дослідження проблеми синдрому емоційного вигорання середнього медичного персоналу / Л. В. Крячкова [и др.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 11. - С.43-52Ибраева Н.В.

Самоменеджмент сестры-организатора медицинского учреждения //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / Н. В. Ибраева, С. В. Силина, Т. Н. Говязина // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.31-32.

Канюка Г.С.

Стрес у роботі керівників середнього медичного персоналу. Технологія боротьби зі стресом / Г.С. Канюка // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N1. - С.19-22.

Катаева Н.И.

Роль сестры-организатора в кадровом менеджменте многопрофильной больницы //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / Н. И. Катаева, Т. Н. Говязина // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.34-35.

Матвеева А.М.

Принципы построения способов управления сестринским персоналом //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / А. М. Матвеева // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.29

Організація роботи середнього медичного персоналу з наркотичними лікарськими речовинами // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 2. - С.52-60Організація управлінської праці менеджерів сестринського персоналу // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 10. - С.27-33.Павленко Т.Н.

Затраты рабочего времени старших медицинских сестер ЛПУ //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / Т. Н. Павленко, А. В. Володин // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.27-29.

Пакет документів по організації конкурсу на звання кращої медичної сестри // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 4. - С.24-29.Подолання негативного відношення // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 5. - С.25-26Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N1. - С.8-13.Посадова інструкція сестри медичної з гірудотерапії (код КП 3231) // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 3. - С.47-50.Посадова інструкція сестри медичної з лікувальної фізкультури // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 1. - С.28-31.Розробка стратегій профілактики професійного стресу на підставі аналізу емоційного вигорання середнього медичного персоналу / Л. В. Крячкова [та ін.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 12. - С.30-38Слабкий Г.О.

Посадова інструкція старшої медичної сестри поліклініки / Г. О. Слабкий // Упр. закл. охорони здоров'я . - 2010. - N 4. - С.44-48.

Стандартизація сестринської діяльності: сучасні підходи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.76-83.Тривалість робочого тижня медсестри, яка надає медичну допомогу працівникам, зайнятим на підземних роботах, // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 1. - С.82-83.
Менеджмент та діловодство у сестринській справі.Діловодство в сестринській справі. Лекція 3. // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N6. - С.26-30.Діловодство в сестринській справі. Лекція 4. Довідково-інформаційні документи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 7. - С.22-31.Діловодство в сестринській справі. Лекція 5. Довідково-інформаційні документи (продовження теми) // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 9. - С.30-33.Діловодство в сестринській справі. Лекція 5. Службові листи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 10. - С.29-32.Діловодство в сестринській справі. Лекція 7. Службові листи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.51-52Завьялова К.В.

Деловое общение в работе медицинской сестры-руководителя //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / К. В. Завьялова, О. В. Доренская // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.35-36

Ибраева Н.В.

Самоменеджмент сестры-организатора медицинского учреждения //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / Н. В. Ибраева, С. В. Силина, Т. Н. Говязина // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.31-32

Крячкова Л.В.

Ведення нарад і переговорів: лекції з управління та лідерства в сестринській справі / Л. В. Крячкова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 11. - С.55-60

Крячкова Л.В.

Управління конфліктами: лекції з управління та лідерства в сестринській справі / Л. В. Крячкова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 9. - С.50-57.

Крячкова Л.В.

Формування іміджу лікувального закладу. Лекції з управління та лідерства в сестринській справі / Л. В. Крячкова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.60-64

Менеджмент та лідерство в медсестринстві // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 6. - С.47-50Менеджмент та лідерство в медсестринстві. Тема 3: Організація як об'єкт менеджменту // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 7. - С.38-41Менеджмент та лідерство в медсестринстві. Тема 4: Структура управління в охороні здоров'я // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 8. - С.49-54Храновська О.

Основні відомості про службові документи та правові папери. Загальні вимоги до складання та оформлення документів / О. Храновська // Головна медична сестра. - 2008. - N2. - С.25-32. - Библиогр.: с. 32. - Библиогр.: с. 32
Відповідальний за випуск І.М.Цаберябова

Редактор Г.Я.Єржак

Укладач Т.І.Корнійчук

Відповідальний

за технічне виконання Т.В.Руденко

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:

49044, м.Дніпропетровськ,

вул.. Дзержинського, 8

ДОНМБ

Відділ бібліографії та краєзнавства.

Тел. для довідок 713-45-90

744-15-51

Веб-сайт ДОНМБ medlib.dp. gov.uaБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка