Мультимедійний проектор «epson eb-w8/X8»Скачати 184.36 Kb.
Дата конвертації23.05.2017
Розмір184.36 Kb.

1

Форма навчання

денна

2

Інститут

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

3

Кафедра

Кафедра дидактики природничо-наукових дисциплін

та інформаційних технологій у навчанні4

Дисципліна

Технічні засоби навчання

Графік консультацій

П‘ятниця 14.20 – 15.40
Плани практичних занять з курсу «Технічні засоби навчання»
Змістовий модуль 1
ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПРОЕКТОР «EPSON EB-W8/X8»

Мета роботи: Ознайомлення з технічнічними характеристиками та елементами керування відеопроектору «EPSON EB-W8/X8», методикою використання відеопроекторів у навчально-виховному процесі.
І.Теоретична частина

Питання для обговорення

.1.Призначення та основні технічні характеристики відеопроектору «EPSON EB-W8/X8»

2.Функциональні можливості відеопроектору «EPSON EB-W8/X8»

3. Підключення відеопроектору «EPSON EB-W8/X8» за допомогою USB- кабелю і проекція (Дисплей USB).

4. Вмикання/вимикання відеопроектору «EPSON EB-W8/X8» Direct Power On.

5.Перемикач заглушення сигналу аудіо-відео полегшує проектування та зберігання.

6.Підключення за допомогою USB- Кабелю і проеціювання (Дисплей USB)

7.Умови Роботи Функції Дисплей USB

8. Послідовність дій роботи з відеопроектором «EPSON EB-W8/X8»

(проекційні та трансформаційні функції).

9. Вказівки з техніки безпеки
ІІ. Практична частина

Порядок виконання роботи

1. Відповісти на запитання.

2. Скласти план фрагменту уроку із застосуванням відеопроектору.

3.Ознайомиться з мультимедійним проектором, його основними характеристиками і функціональними можливостями.

4. Підключіть мультимедійний проектор до комп'ютера або до іншого зовнішнього джерела (відеомагнітофон, супутниковий ресівер, DVD-плеєр, відеокамера, телевізійний тюнер і т.п.).

5. Здійснити всі необхідні настройки (наприклад: мову меню, контрастність, чіткість, трапецію і т.д.).

6. Продемонструйте приготований вами учбово-демонстраційний матеріал (презентація, кліп, фото, таблиці і тд.). відеофрагменту за допомогою відеопроектору «EPSON EB-W8/X8»

Контрольні питання


 1. Призначення відеопроектора, функціональні можливості.

 2. Правила техніки безпеки.

 3. Основні технічні характеристики відеопроектора «EPSON EB-W8/X8»?

 4. Яке призначення органів керування відеопроектора «EPSON EB-W8/X8» та функції?

 5. Призначення органів керування пульту ДУ.

 6. Порядок роботи з пультом ДУ (дистанційного управління)?

 7. Підключення відеопроектору до джерел відеосигналу, які режими якості відеосигналу.

 8. Включення проектору і переключення входного сигналу.

 9. Настройка зображення: кута проецювання, розміру та різкості зображення, корекція трапецеїдального іскаженія.

 10. Оптимізація зображення: вибір формату, режиму додатку.

 11. Виключення проектору.

 12. Пошук та виправлення несправностей у роботі проектора.

 1. Що таке мультимедійний проектор?

 2. Його основні характеристики.

 3. Його функціональні можливості.

 4. Перерахуйте його вхідні і вихідні роз'єми.

 5. Розкажіть про порядок підключення, включення і виключення мультимедійного проектора.

 6. Назвіть перевагу мультимедійного проектора над іншими проекційними апаратами.

 7. Перерахуйте і охарактеризуйте методичні прийоми використовування на уроці мультимедійного проектора.

 8. Складіть план роботи вчителя при підготовці до уроку з використанням мультимедійного проектора.

 9. Педагогічні можливості мультимедійного проектора.

 10. Техніка безпеки і правила експлуатації при роботі з мультимедійним проектором.


Література

1. Гордиевских В.М., Петухов Д.В. Технические средства обучения: Учеб. пособие. - Шадринск: ШГПИ, 2006. – 152 с. http://pedlib.ru/Books/2/0225/index.shtml

2.Дрига Й.Й.,Рах Г.И. Технические средства обучения в общеобра­зовательной школе: Учеб. пособие для студентов пед. институтов. - М.. Просвещение, 1985. - 271 с.

3. Карпов Г. В. и Романин В. А. Технические средства обучения. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 "Педагогика и методика начального обучения" и учащихся школьных отд-ний, пед. училищ по спец. № 2001 "Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы". Изд. 2-е, переработ, и доп. М., "Просвещение", 1972. 384 с. (е-посібник).

4. Коджаспирова Г.М., Петорв К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учебн. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 256с. (е-посібник).

5. Кравченя Э.М. Технические средства обучения: учебн. пособие / Мн.: Высш.шк., 2005. – 304 с.

6. Кух А.М., Кух О.М. Технічне забезпечення сучасного освітнього сеоедовища: Навчально-методичний посібник. – Кам‘янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничний відділ, 2005. – 130 с. (е-посібник).

7. О.М.Царенко. Лабораторний практикум до спецкурсу «Технічні засоби у навчально-виховному процесі початкової школи» / За ред. С.П.Величка. - Кіровоград: КДПУ, 1998. - 57 с.ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Тема: АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
Мета роботи: ознайомлення з аудіовізуальними засобами навчання, схемою підключення, з роботою РК-телевізора із встроєним DVD-плєйєром.

І.Теоретична частина

Питання для обговорення

1.Розташування і функції органів управління РК-телевізора із встроєним DVD-плєйєр LD3324SU

2.Використовування пульта дистанційного керування

3.Підключення і початок роботи з РК-телевізором

4Робота з USB пристроями

5Перегляд і відтворення вмісту підключеного пристрою

6.Перегляд і відтворення вмісту карт пам'яті

7.Режими роботи РК-телевізораІІ. Практична частина

Порядок виконання роботи

1. Вивчити загальні принципи прийому та передачі телевізійного зображення,

2.Вивчити зовнішню будову та основні технічні характеристики телевізора,

3.Виробити вміння у користуванні та експлуатації телевізора,

4.Набути навичок використання телевізора в навчальному процесі

5. Освоїти засоби регулювання параметрів зображення.

6.Розробити сценарій уроку або виховного заходу з використанням телевізора ВВК.
Контрольні питання


 1. Пояснити призначення окремих елементів телевізора ВВК

 2. Пояснити призначення окремих кнопок пульта керування телевізора ВВК

 3. Пояснити схему підключення телевізора ВВК

 4. Робота з картами пам'яті

 5. Розташування і призначення комутаційних інтерфейсів телевізора ВВК.

 6. Робота з USB пристроями.


Література

1. Гордиевских В.М., Петухов Д.В. Технические средства обучения: Учеб. пособие. - Шадринск: ШГПИ, 2006. – 152 с. http://pedlib.ru/Books/2/0225/index.shtml

2.Дрига Й.Й.,Рах Г.И. Технические средства обучения в общеобразовательной школе: Учеб. пособие для студентов пед. институтов. - М.. Просвещение, 1985. - 271 с.

3. Карпов Г. В. и Романин В. А. Технические средства обучения. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 "Педагогика и методика начального обучения" и учащихся школьных отд-ний, пед. училищ по спец. № 2001 "Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы". Изд. 2-е, переработ, и доп. М., "Просвещение", 1972. 384 с. (е-посібник).

4. Коджаспирова Г.М., Петорв К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учебн. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 256с. (е-посібник).

5. Кравченя Э.М. Технические средства обучения: учебн. пособие / Мн.: Высш.шк., 2005. – 304 с.

6. Кух А.М., Кух О.М. Технічне забезпечення сучасного освітнього сеоедовища: Навчально-методичний посібник. – Кам‘янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничний відділ, 2005. – 130 с. (е-посібник).

7. О.М.Царенко. Лабораторний практикум до спецкурсу «Технічні засоби у навчально-виховному процесі початкової школи» / За ред. С.П.Величка. - Кіровоград: КДПУ, 1998. - 57 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

СТВОРЕННЯ ВІДЕОФІЛЬМУ ЗАСОБАМИ|коштами| WINDOWS| MOVIE| MAKER|


Мета роботи: навчитися

 • Вмонтовувати|монтувати| відеофільми з|із| окремих файлів, різного типу|типа|: графічних, звукових, текстових|.;

 • Привласнювати різні ефекти;

 • Зберігати проекти у форматі відеофільмів, для подальшого|дальшого| відтворення;

 • Редагувати готовий відеофільм.


І.Теоретична частина

Питання для обговорення

1.Ключові поняття програмного середовища WINDOWS| MOVIE| MAKER(Проект, фільм, запис відео)

2. Структура поля екрану у програмному середовищі WINDOWS| MOVIE| MAKER

3.Інструменти обробки відео фрагменту.

4.Технологія монтажу і зберігання відеопродукту на носії інформації.

ІІ. Практична частина

Порядок виконання роботи


 1. Створити відеокліп за запропонованою викладачем темою.

 2. Використовувати в кліпі відеоматеріал, фотографії, музику, голосовий супровід.

 3. Використовувати в кліпі різні ефекти

 4. Зберегти фільм в своїй особистій теці.


Контрольні питання

 1. Поняття Збірник, Проект, Фільм, Панелі

 2. Можливості|спроможності| програми Windows| Movie| Maker|.

 3. Технологія створення|створіння| відеокліпу.

 4. Призначення Шкали часу.

 5. Призначення Шкали розкадровування.

 6. Доріжки, що входять до складу Шкали часу.

 7. Способи збереження|зберігання| фільму.

 8. . Як записати пряме відео

 9. Як автоматично відкрити останній проект при запуску Windows Movie Maker
 10. Як автоматично завантажувати невстановлені кодеки

 11. Як відновити загальні настройки за умовчанням

 12. Як задати максимальний розмір файлу фільму для відправки фільмів по електронній пошті

 13. Як автоматично відкрити останній проект при запуску Windows Windows Movie Maker

 14. Про поєднання клавіш

 15. Як додати кліп в проект

 16. Як зберегти фільм на CD-R або CD-RW компакт-диску

 17. Як відобразити всю шкалу часу на екрані


Література

1. Гордиевских В.М., Петухов Д.В. Технические средства обучения: Учеб. пособие. - Шадринск: ШГПИ, 2006. – 152 с. http://pedlib.ru/Books/2/0225/index.shtml

2.Дрига Й.Й.,Рах Г.И. Технические средства обучения в общеобразовательной школе: Учеб. пособие для студентов пед. институтов. - М.. Просвещение, 1985. - 271 с.

3. Карпов Г. В. и Романин В. А. Технические средства обучения. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 "Педагогика и методика начального обучения" и учащихся школьных отд-ний, пед. училищ по спец. № 2001 "Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы". Изд. 2-е, переработ, и доп. М., "Просвещение", 1972. 384 с. (е-посібник).

4. Коджаспирова Г.М., Петорв К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учебн. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 256с. (е-посібник).

5. Кравченя Э.М. Технические средства обучения: учебн. пособие / Мн.: Высш.шк., 2005. – 304 с. 1. Кулаков Ю. А., Луцкий Г. М. Компьютерные сети. -К.: Юниор, 2003. - 384 с.

 2. Майнази М., Андерсон К., Криган Э. Введение в Windows NT Server 4. - ML: Издательство «Лори», 2005. - 548 с.

 3. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб: Издательство «Питер», 2003. -672 с.

 4. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики.-К.: Фенікс, 2005

Информатика. Базовый курс. Под ред. Симоновича С.В. – СПб: Изд-во «Питер», 2007 – 640с.: ил.
Плани самостійних робіт
Змістовий модуль 1

Самостійна робота 1
ТЕМА:ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ТЗН В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ
Мета роботи: ознайомлення з санітарно-гігієнічними вимогами і правилами охорони праці й протипожежної безпеки й санітарії при застосуванні ТЗН.

Вивчити теоретичний матеріал за планом:

1.Загальні правила безпеки при використанні ТЗН

2.Санітарно-гігієнічні норми при використанні ТЗН

3. Правила протипожежної безпеки

4.Вогнегасники: будова, правила експлуатації й застосування

5.Перша допомога потерпілим від пожежі та

електричного струму

6.Інструкція з охорони праці при використанні технічних засобів навчанняЗапитання та завдання для самостійної роботи

1.Вивчити правила техніки безпеки,санітарії, та пожежної безпеки при роботі з ТЗН.

2.Ознайомитись з типами, будовою та дією вогнегасників.

3.Вивчити вимоги санітарії та гігієни при використанні ТЗН в навчально-виховному процесі.Запитання для самоконтролю

 1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

 2. Перша допомога при опіках.

 3. Перша допомога при пораненнях.

 4. Перша допомога при непритомності.

 5. Правила роботи з електричним струмом.

 6. Вкажіть причини пожежі.

 7. Яких протипожежних правил треба дотримуватись при роботі з кіноустановкою?

 8. У яких випадках не можна користуватись для гасіння пожежі водою та хімічними пінними вогнегасниками?

 9. Назвіть типи вогнегасників, які використовуються для гасіння пожежі.

 10. Як користуватись хімічними пінними і вуглекислотними вогнегасниками?

 11. Які правили поводження вчителя при виникненні пожежі?

 12. Санітарно-гігієнічні норми при роботі з ТЗН


Рекомендована література

1. Гордиевских В.М., Петухов Д.В. Технические средства обучения: Учеб. пособие. - Шадринск: ШГПИ, 2006. – 152 с. http://pedlib.ru/Books/2/0225/index.shtml

2.Дрига Й.Й.,Рах Г.И. Технические средства обучения в общеобра­зовательной школе: Учеб. пособие для студентов пед. институтов. - М.. Просвещение, 1985. - 271 с.

3. Карпов Г. В. и Романин В. А. Технические средства обучения. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 "Педагогика и методика начального обучения" и учащихся школьных отд-ний, пед. училищ по спец. № 2001 "Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы". Изд. 2-е, переработ, и доп. М., "Просвещение", 1972. 384 с. (е-посібник).

4. Коджаспирова Г.М., Петорв К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учебн. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 256с. (е-посібник).

5. Кравченя Э.М. Технические средства обучения: учебн. пособие / Мн.: Высш.шк., 2005. – 304 с.

6. Кух А.М., Кух О.М. Технічне забезпечення сучасного освітнього сеоедовища: Навчально-методичний посібник. – Кам‘янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничний відділ, 2005. – 130 с. (е-посібник).

7. О.М.Царенко. Лабораторний практикум до спецкурсу «Технічні засоби у навчально-виховному процесі початкової школи» / За ред. С.П.Величка. - Кіровоград: КДПУ, 1998. - 57 с.Самостійна робота 2

ТЕМА:ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПРОЕКЦІЇ ЧАСТИНА 1: СТАТИЧНА ПРОЕКЦІЯ
Мета роботи: ознайомлення з видами статичної проекції, схемою діапроекції та епіпроекції, з роботою діапроекторів; формування навичок навичок роботи з апаратами статичної проекції.

Вивчити теоретичний матеріал за планом:

1.Види статичної проекції

2.Оптична схема діапроекції

3Оптична схема епіроекції

4.Оптична схема кодопроектора

5.Апарати статичної проекції

6.Заходи безпеки

7.діапроектор «Супутник»

8.Діапроектор “Етюд-2С”

9.«Пеленг 500К»

10.Оверхед-проектор

11.Діапроектор “лектор-2000”


Запитання та завдання для самостійної роботи

1. Вивчити і намалювати схему діапроекції та кодопроекції.

2. Ознайомитись з призначенням, будовою, роботою діапроекторів, зазначених вище.

3. Продемонструвати діапозитиви і діафільми відповідною апаратурою. Одержати на екрані зображення різних розмірів.

4. Спректувати фрагмент уроку із застосуванням діапрекційної апаратури.

5. Скласти таблицю класифікації апаратів статичної проекції.Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризувати призначення елементів освітлювально-проекційної системи. 1. Діапозитиви, діафільми, правила їх заправки.

 2. Яке призначення та які основні технічні характеристики діапроекторів «Етюд-2С», «Супутник», «Пеленг 500К», «Оверхед-проектор», графопроектор «Лектор-2000»?.

 3. Фактори, що впливають на яскравість зображення.

 4. Навести типи проекційних ламп для діапроекторів, зазначених вище.

 5. Від чого залежать розмірі зображення на екрані, як при цьому змінюється яскравість зображення?

 6. Навести порядок роботи з діапроектором «Етюд-2С», «Супутник», «Пеленг 500К».

 7. Навести порядок роботи з графопроектором «Оверхед-проектор», «Лектор-2000».


Рекомендована література

1. Гордиевских В.М., Петухов Д.В. Технические средства обучения: Учеб. пособие. - Шадринск: ШГПИ, 2006. – 152 с. http://pedlib.ru/Books/2/0225/index.shtml

3. Карпов Г. В. и Романин В. А. Технические средства обучения. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 "Педагогика и методика начального обучения" и учащихся школьных отд-ний, пед. училищ по спец. № 2001 "Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы". Изд. 2-е, переработ, и доп. М., "Просвещение", 1972. 384 с. (е-посібник).

4. Коджаспирова Г.М., Петорв К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учебн. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 256с. (е-посібник).

5. Кравченя Э.М. Технические средства обучения: учебн. пособие / Мн.: Высш.шк., 2005. – 304 с.

6. Кух А.М., Кух О.М. Технічне забезпечення сучасного освітнього сеоедовища: Навчально-методичний посібник. – Кам‘янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничний відділ, 2005. – 130 с. (е-посібник).

7. О.М.Царенко. Лабораторний практикум до спецкурсу «Технічні засоби у навчально-виховному процесі початкової школи» / За ред. С.П.Величка. - Кіровоград: КДПУ, 1998. - 57 с.
Самостійна робота 3
ТЕМА:ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПРОЕКЦІЇ ЧАСТИНА 2: ЗВУКОВА КІНОПРОЕКЦІЯ

Мета роботи: ознайомлення з поняттями кінопроекції, стробоскопічного ефекту та вивчення будови і роботи окремих вузлів кінопроектора.

Вивчити теоретичний матеріал за планом:

1.Поняття стробоскопічного ефекту

2.Поняття про будову та роботу окремих вузлів проектора та їх взаємодію

3.Взаємодія окремих вузлів кінопроектора

4.Порядок роботи з кінопроектором

5.Кінопроектор «Русь»

6.Із історії кінотехніки

7.Як працює кінопроектор


Запитання та завдання для самостійної роботи

 1. Намалювати схему заправки кіноплівки кінопроектора «Радуга-2».

 2. Скласти таблицю «Головні вузли кінопроектора «Радуга-2» та їх призначення

 3. Заправити кіноплівку у кінопроектор «Радуга-2» та продемонструвати навчальний кінофільм.

 4. Намалювати схему заправки кіноплівки кінопроектора «Русь».

 5. Скласти таблтцю «Головні вузли кінопроектора «Русь» та їх призначення.

 6. Заправити кіноплівку у кінопроектор «Русь» та продемонструвати навчальний кінофільм.

 7. Спроектувати фрагмент уроку із застосванням кінопропекції.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке пам'ять зору?

2 Яка швидкість проецювання фільму?

3. Завдяки чому людина сприймає окремі зображення, що змінюються на екрані, як суцільну безперервну дію? 1. З яких основних вузлів складається кінопроектор та яке їх призначення?

 2. Будова і призначення фільмопротягувального тракту.

 3. З яких частин складається грейферна система?

 4. Яка роль обтюратора в процесі демонстрування фільму?

 5. З яких деталей складається звукова частина проектора?

 6. Фізичний процес відтворення звуку в кіно.

 1. Технічні характеристики і призначення кінопроектора «Радуга-2».

 2. Технічні характеристики і призначення кінопроектора «Русь».

 3. Головні вузли кінопроектора, їх взаємодія.

 1. Фільмопротягувальний тракт кінопроектора, пояснити призначення зубчастих барабанів,гладенького барабана та всіх роликів.

 1. Для чого робляться вільні петлі при заправці кінофільму?

 2. Правила зарядження фільму.

16 Як переключити звуковідтворюючий тракт на відтворення звуку з оптичної або магнітної фонограми фільму?
Рекомендована література

1. Гордиевских В.М., Петухов Д.В. Технические средства обучения: Учеб. пособие. - Шадринск: ШГПИ, 2006. – 152 с. http://pedlib.ru/Books/2/0225/index.shtml

3. Карпов Г. В. и Романин В. А. Технические средства обучения. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 "Педагогика и методика начального обучения" и учащихся школьных отд-ний, пед. училищ по спец. № 2001 "Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы". Изд. 2-е, переработ, и доп. М., "Просвещение", 1972. 384 с. (е-посібник).

4. Коджаспирова Г.М., Петорв К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учебн. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 256с. (е-посібник).

5. Кравченя Э.М. Технические средства обучения: учебн. пособие / Мн.: Высш.шк., 2005. – 304 с.

6. Кух А.М., Кух О.М. Технічне забезпечення сучасного освітнього сеоедовища: Навчально-методичний посібник. – Кам‘янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничний відділ, 2005. – 130 с. (е-посібник).

7. О.М.Царенко. Лабораторний практикум до спецкурсу «Технічні засоби у навчально-виховному процесі початкової школи» / За ред. С.П.Величка. - Кіровоград: КДПУ, 1998. - 57 с.

8. http://www.photohistory.ru/index.php?pid=1207248174943921

Самостійна робота 4

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ПРИ УСТАНОВЦІ ПРОЕКЦІЙНОГО ВСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙМета роботи: ознайомлення з основними принципами планування приміщення при установці проекційного встаткування для презентацій при застосуванні ТЗН.

Вивчити теоретичний матеріал за планом:
1.Основні принципи планування приміщення при установці проекційного встаткування для презентацій

2.Фронтальна або зворотна проекція?

3.Кількість учасників презентації 25-50 чоловік

4.Проведення презентацій для аудиторії з кількістю учасників презентації в 100 і більше людей

5.Проведення презентацій для аудиторії в 100 і більш за чоловік


6.Багатофункціональна мультимедійна навчальна аудиторія (навчальний клас)

7.Мобільний мультимедійний комп'ютерний класс: склад, принципи організації техніко-технологічного компоненту освітнього середовища.Запитання для самоконтролю

 1. Основні принципи планування приміщення при установці проекційного встаткування для презентацій.

 2. Схема залу для глядачів з урахуванням зони оптимальної видимості.

 3. Кращі випадки для застосування фронтальної й зворотної проекції.

 4. Як визначається мінімальна висота й ширина екрана?

 5. Семи презентації для 25-50 чоловік.

 6. Схеми презентації для 100 чоловік і більше.

 7. Семи презентації для 10-15 чоловік.

 8. Комплект периферійних пристроїв, необхідний для вчительського комп'ютера в стаціонарно мультимедийному класі.

 9. Схема стельове розміщення проектора.

 10. Комплект периферійних пристроїв, необхідний для мобільного мультимедийного класу.

Рекомендована література
1. Гордиевских В.М., Петухов Д.В. Технические средства обучения: Учеб. пособие. - Шадринск: ШГПИ, 2006. – 152 с. http://pedlib.ru/Books/2/0225/index.shtml

2.Дрига Й.Й.,Рах Г.И. Технические средства обучения в общеобра­зовательной школе: Учеб. пособие для студентов пед. институтов. - М.. Просвещение, 1985. - 271 с.

3. Карпов Г. В. и Романин В. А. Технические средства обучения. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 "Педагогика и методика начального обучения" и учащихся школьных отд-ний, пед. училищ по спец. № 2001 "Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы". Изд. 2-е, переработ, и доп. М., "Просвещение", 1972. 384 с. (е-посібник).

4. Коджаспирова Г.М., Петорв К.В. Технические средства обучения и методика их использования: Учебн. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 256с. (е-посібник).

5. Кравченя Э.М. Технические средства обучения: учебн. пособие / Мн.: Высш.шк., 2005. – 304 с.

6. Кух А.М., Кух О.М. Технічне забезпечення сучасного освітнього сеоедовища: Навчально-методичний посібник. – Кам‘янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничний відділ, 2005. – 130 с. (е-посібник).7. О.М.Царенко. Лабораторний практикум до спецкурсу «Технічні засоби у навчально-виховному процесі початкової школи» / За ред. С.П.Величка. - Кіровоград: КДПУ, 1998. - 57 с.
Питання до заліків


 1. Типологія моделей освітнього середовища.

 2. Типологія сучасних ТЗН та перспективи їх використання.

 3. Реалізація сучасної моделі навчально-інформаційного середовища за допомогою технічних засобів навчання.

 4. Призначення та класифікація сучасних ТЗН.

 5. Дидактичні можливості сучасних ТЗН.

 6. Види статичної проекції.

 7. Класифікація проекційної апаратури.

 8. Діапроєкция. Схема диапроекции.

 9. Будова діапроектора. Методика роботи з діапроектором.

 10. Цифровий оптичний запис і відтворення звуку.

 11. Методика застосування звукових засобів в учбово-виховному процесі.

 12. Аудиторні технічні комплекси. Лінгафонні кабінети. Комп'ютерні класи. Відеокласи. Медіатеки.

 13. Загальні правила безпеки при використанні сучасних ТЗН.

 14. Надання першої допомоги при поразці електричним струмом.

 15. Правила протипожежної безпеки.

 16. Санітарно-гігієнічні норми при використанні сучасних ТЗН

 17. Презентативні системи у навчальному процесі.

 18. Організація слайд-шоу у навчальному процесі.

 19. Психолого-педагогічні засади використання сучасних ТЗН.

 20. Будова, принцип дії, методика використання у навчальному процесі . цифрової відеокамери.

 21. Будова, принцип дії, методика використання у навчальному процесі мультимедійного проектора

 22. Будова, принцип дії, методика використання у навчальному процесі . цифрової фотокамери.

 23. Будова, принцип дії, методика використання у навчальному процесі інтерактивної електронної дошки

 24. Технології мултимедійних проекторів - LCD; - DLP; - D-ILA.

 25. Технології інтерактивних дошок.

 26. Компонентний склад інтерактивного класу.

 27. Опис SMART- технології: резистивної матриці.

 28. Технологія відеозьоемки навчального відеофільму.

 29. Сучасні носії інформації

 30. Технологія створення відеокліпу.

 31. Відео монтаж як етап створення освітнього відео кліпу.

 32. Історія аудіоносіїв.

 33. Історія кінематографа.

 34. Організація позакласної роботи з використанням ТЗН.

 35. Дидактичний потенціал електронних пізнавальних ігор.

 36. Дидактичні можливості цифрових освітніх ресурсів.

 37. Методика використання освітніх порталів у навчальному процесі.

 38. Використання фотоапарата у організації позакласних заходах.

 39. Використання мультимедійних засобів у сімейному вихованні.

 40. Створення та монтаж мультимедійних презентацій за допомогою програмного засобу Windows Movie Maker.

 41. Створення та монтаж мультимедійних презентацій за допомогою програмного засобу Power Point.

 42. Використання дидактичних можливостей пошукових систем та каталогів мережі Інтернет

 43. Види і типи браузерів.

 44. Створення та монтаж аудіо матеріалів за допомогою програмного засобу Audacity.

 45. Поняття мультимедіа.

 46. Види мультимедійних пристроїв.

 47. Поняття мультимедійних програм.

 48. Технологія створення відеокліпу.

 49. Призначення Шкали часу.

 50. Призначення Шкали розкадрування.

 51. Доріжки, що входять до складу Шкали часу.

 52. Способи збереження фільму у програмі Windows Movie Maker.

 53. 11.Методичні аспекти створення та застосування мультимедійного матеріалу для проведення уроків у мультимедійному класі

 54. Методи використання можливостей медіатеки та мережі Інтернет у пошуку інформації.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка