Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологійСторінка1/10
Дата конвертації06.04.2017
Розмір5.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД

На правах рукопису
МІЩЕНКО Алла Леонідівна

УДК: 81'33Мультилінгвальна текстова комунікація
У СВІТЛІ сучасних лінгвістичних технологій
(на матеріалі технічної документації)

10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика

Дисертація на здобуття наукового ступеня

доктора філологічних наук

Науковий консультант –

Широков Володимир Анатолійович,

академік НАН України,

доктор технічних наук, професор

Київ


2015

ЗМІСТ


ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 5

ВСТУП 7

РОЗДІЛ 1 21

Тексти технічної документації У глобальній системі комунікації «виробник – споживач» 21

1.1.Інформаційний супровід продукту в умовах глобальної економіки 21

1.2.Природна мова як універсальний засіб суспільних комунікацій 36

1.3.Становлення лінгвістичної індустрії та автоматизація перекладу 57

1.4.Лінгво-комунікаційна природа текстів технічної документації 67

Висновки до розділу 1 81РОЗДІЛ 2 86

віртуальнІ системИ професійної ВЗАЄМОДІЇ 86

В перекладацькій практиці 86

2.1.Менеджмент лінгвістичними проектами 86

2.2.Системи перевірки контрольованої мови 96

2.3.Інтегровані системи перекладу 107

2.3.1.Системи пам’яті перекладу 107

2.3.2.Системи пам’яті перекладу та машинний переклад 114

2.4.Міграція даних у галузі лінгвістичної індустрії 126

2.5.Пам’ять перекладу та банк паралельних дерев 137

Висновки до розділу 2 147

РОЗДІЛ 3 152

Термінологічне забезпечення німецько-українських проектів технічної документації 152

3.1. Планування термінології 152

3.2. Підготовка термінології 154

3.2.1. Пошук термінології 154

3.2.2. Екстракція термінології 167

3.2.3. Термінотворення, термін, дефініція 173

3.2.4. Уніфікація, гармонізація та переклад термінології 183

3.3. Укладання та управління термінологічними ресурсами 214

Висновки до розділу 3 230

РОЗДІЛ 4 235

ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ продукування 235

німецьких текстів технічної документації 235

4.1.Психо-когнітивний механізм опрацювання тексту 235

4.2.Мовленнєва діяльність за посередництвом тексту і досягнення цілей дистанційної комунікації 244

4.3. Комунікативна мета повідомлення та актуальне членування речення 254

4.4.Когеренція і когезія як засоби змістово-семантичного та структурно-граматичного зв’язку німецьких текстів технічної документації 267

Висновки до розділу 4 294РОЗДІЛ 5 298

Контрольовані мови та рестрикція 298

НІМЕЦЬКИХ текстів технічної документації 298

5.1. Пошуки «ідеальної мови» та концепція «контрольованих мов» 298

5.2.Універсальні правила і прийоми продукування та рестрикції німецьких текстів технічної документації 323

Висновки до розділу 5 351РОЗДІЛ 6 355

ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ, ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 355

НІМЕЦЬКИХ ТЕКСТІВ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 355

6.1. Інтернаціоналізація та локалізація текстів технічної документації для глобального ринку 355

6.2. Проблеми перекладу німецьких текстів технічної документації українською мовою 375

Висновки до розділу 6 402РОЗДІЛ 7 405

НАЦІОНАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА 405

ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ 405

7. 1. Система національних лінгвістичних ресурсів України 405

7.2. Науково-технічний переклад та освітній стандарт 420

Висновки до розділу 7 431ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 434

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 447

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА 495

СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 498

502ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


Ahd  Althochdeutsch

CFE  Caterpillar Fundamental English

CLAT  Controlled Language Authoring Technology

CTE  Caterpillar Technical English

DIN  Deutsches Institut für Normung

dt. – Deutsch

eigtl. – eigentlich

f – feminina

frz. Französisch

GILT – Globalization, Internationalization, Localization, Translation

griech. – Griechisch

IEC – International Electrotechnical Commission

ISA International Federation of the National Standardizing Associations

ISO International Organization for Standardization

ІТ – Informationstechnologien

ital.  Italienisch

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry

lat. / mlat.– Latein / Mittellateinisch

LSP  languages for special purposes

LW Language Weaver

m – maskulina

mhd. / spätmhd. Mittelhochdeutsch /Spätmittelhochdeutsch

mittelfr. – Mittelfranzösisch

n – neutra

ÖNA Österreichischer Normenausschuss

Part. – Partizip

Pl. – Plural

R  Rhema

RBTM – regelbasierte maschinelle Translation

S. – Seite

SI - Systeme International d'Unites

T – Thema

u. – und

u. a. und andere

UNSCC United Nations Standards Coordinating Committee

URL – Uniform Resource Locator

ГСМП  гібридні системи машинного перекладу

ІСП – інтегровані системи перекладу

КМ – контрольована мова

КДПУ  Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ЛСВ – лексико-семантичний варіант

МП – менеджмент проектами

МЕК – Міжнародна електротехнічна комісія

напр. – наприклад

нім. – німецька

СМП  системи машинного перекладу

СПКМ – системи перевірки контрольованої мови

СПП – системи пам’яті перекладу

ССМП  статистичні системи машинного перекладу

СУТ – система управління термінологією

табл. – таблиця

ТБД – термінологічна база даних

ТД – технічна документація

укр.українська

ЦЖП – цикл життя продукту
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка