Мова викладання: українська Форми організації навчального процесуСкачати 29.33 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір29.33 Kb.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Кафедра: фінансів суб’єктів господарювання

Мова викладання: українська

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні, семінарські заняття

Форма підсумкового контролю: залік

Викладач, який забезпечує навчальний процес: доц. Пасінович І.І.

Коротка анотація навчальної дисципліни: Фінанси домашніх господарств − невід’ємна й органічна частина фінансової системи держави.

В ринкових умовах господарювання домогосподарство є самостійним і повноправним суб’єктом фінансових відносин. Тенденцією останніх років є розширення сфери фінансових відносин та залучення до неї домогосподарств, − вони взаємодіють з державою, підприємствами, організаціями, інститутами фінансового ринку. Це актуалізує дослідження фінансової поведінки домогосподарств та факторів, що її визначають, вивчення доходів і витрат домогосподарств, розуміння важливості заощаджень домогосподарств та їх трансформації в інвестиційні ресурси.Мета та основні завдання навчальної дисципліни:

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні знань про управління вхідними і вихідними фінансовими потоками домогосподарств, їх збалансування та оптимізацію.

Основними завданнями дисципліни є:

• з’ясування сутності і значення фінансів домогосподарств;

• вивчення джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів домогосподарств, які виявляються у вхідних і вихідних фінансових потоках;

• дослідження фінансової поведінки домогосподарств та її впливу на прийняття фінансових рішень;

• визначення напрямів раціоналізації фінансової поведінки українських домогосподарств на сучасному етапі.

Компетентності, які набуде студент при вивченні дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни «Управління фінансами домогосподарств» студент повинен:а) знати:

  • сутність та призначення фінансів домогосподарств у сучасній фінансовій системі держави;

  • джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів домогосподарств;

  • особливості і види фінансової поведінки домогосподарств;

  • сутність заощаджень домогосподарств та значення їх формування;

  • особливості оподаткування доходів домогосподарств.

б) вміти:

  • здійснювати аналіз стану домашніх господарств і давати оцінку рівня їх фінансової безпеки;

  • формувати бюджет домогосподарства;

  • оптимізовувати різні види доходів домогосподарств та їх витрат;

  • управляти інвестиційним портфелем домогосподарств;

  • визначати шляхи збільшення фінансових ресурсів домогосподарств.

Рекомендована література:

1. Белозеров С.А. Финансы домашнего хозяйства: инвестиционный аспект / С.А. Белозеров. − СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2006. − 194 с.

2. Воробйов Ю.М. Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі держави : монографія / Воробйов Ю.М., Ворошило В.В. − Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2013. − 232 с.

3. Кізима, Т. О. Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку [Текст] : монографія / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 431 с.

4. Кізима, Т. О. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб’єкт фінансових відносин [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2008. – Вип. 10, ч. 2. – С. 134–145.

5. Кізима Т. Управління фінансами домашніх господарств: теоретико-прагматичні аспекти / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2009. – №4. – С. 22 – 33.

6. Ковалюк О.М. Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи : навч. посіб. / О.М. Ковалюк, Г.А. Лех, С.К. Реверчук ; [за ред. проф. С.К. Реверчука]. – К. : Атіка, 2002. – 176 с.

7. Опарін В.М. Фінансова система України: теоретико-методологічні аспекти : Монографія. / В.М. Опарін. − К.: КНЕУ, 2005.

8. Шинкарук Л.С. Структуризація доходів від власності як джерела національних заощаджень / Л. Шинкарук // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 3. – С. 89–114.

9. Юрій С.І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С. Юрій, Т. Кізима // Фінанси України.– 2008.– № 8 (153). – С.3–10.10. Янель Ю.А. Заощадження домогосподарства України та їх мотивація / Ю. Янель, К. Соломянова // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 6. – С. 9–13.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка