Монографії, 2011Скачати 160.33 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір160.33 Kb.
МОНОГРАФІЇ, 2011


 1. Череп А.В., Сьомченко В.В. та ін. Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення: (Колект. монограф. за ред. Череп А.В.) . – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 298 с. 7,0 о/в арк.

 2. Череп А.В., Сьомченко В.В. та ін. Управління фінансово-економічною безпекою: (Колект. монограф. за ред. Череп А.В.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 327 с. 10,0 о/в арк.

 3. Череп А.В., Сьомченко В.В. та ін. Бюджетування як інструмент забезпечення життєдіяльності підприємства: (Колект. монограф. за ред. Череп А.В.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 220 с. 13,8 о/в арк.

 4. Череп А.В. Інфляційні процеси та їх вплив на економічну безпеку: (Колект. монограф. за ред. Череп А.В.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 220 с. 11,1 о/в арк.

 5. Череп А.В., Білий Є.В., Бугай В.З., Бугай А.В. Проблеми та методи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків.- Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Запоріжжя: ЗНУ. – 150 с. 9,4 о/в арк.

 6. Череп А.В., Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 260 с. 14,0 о/в арк.

 7. Череп А.В., Сучков А.В. Ефективність франчайзингової діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринкових відносин. – Запоріжжя: Арісто, 2011. – 234 с. 12,3 о/в арк.

 8. Максишко Н.К., Чеверда С.С. та ін. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: колект. моногр. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. – 436 с. 20,9 о/в арк.

 9. Байкіна Н.Г., Крет Я.В. Корекція рухової сфери дорослих сліпих засобами ігрової діяльності: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 224 с. 9,3 о/в арк.

 10. Коломоєць Т.О., Костенко О.І. Тлумачення актів адміністративного законодавства: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 210 с. 25 о/в арк.

 11. Коломоєць Т.О., Нікітенко Н.П. Відвід (самовідвід) в адміністративно-юрисдикційному процесі: Питання теорії та практики: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 280 с. 30 о/в арк.

 12. Коломоєць Т.О., Довгополик А.А. Адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності кредитних спілок в Україні: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 286 с. 36 о/в арк.

 13. Коломоєць Т.О., Астахов Д.С. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України: питання теорії та практики: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 254 с. 39 о/в арк.

 14. Коломоєць Т.О., Алімов К.О. Громадські роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 210 с. 41 о/в арк.

 15. Коломоєць Т.О., Шевейко Р.І. Витрати в адміністративному процесі: питання теорії та практики: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 184 с. 39 о/в арк.

 16. Коломоєць Т.О., Яцун О.В. Особливості розгляду справ, пов’язаних із землею, за участю суб’єктів публічної адміністрації в порядку адміністративного судочинства: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 256 с. 41 о/в арк.

 17. Удовика Л.Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір. – Харків: Право, 2011. – 552 с. 28,0 о/в арк.

 18. Чмут С.В., Хряпінський П.В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. – Запоріжжя: ЗНУ, КСК “Алянс”, 2011. – 184 с. 7,6 о/в арк.

 19. Турченко Ф.Г. ГКЧП і проголошення незалежності України: погляд із Запоріжжя. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 131 с. 5,3 о/в арк.

 20. Космина В.Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 310 с. 22,5 о/в арк.

 21. Шиханов Р.Б. Керівники міста Запоріжжя (1939-2001 рр.): Біографічний довідник. – Запоріжжя: “Тандем Арт Студія”, 2011. – 100с. 5,5 о/в арк.

 22. Шиханов Р.Б. Хто є хто на Запоріжжі. 2010 рік. Біографічний довідник. – Запоріжжя: “Тандем Арт Студія”, 2011. – 270 с. 14,5 о/в арк.

 23. Терно С.О. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 275 с. 14,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 24. Турченко Ф.Г., Шугальова І.М., Стадніченко О.О., Ткаченко В.Г., Ігнатуша О.М. Голодомор 1932-1933 рр. на території Запорізької області: свідчення очевидців. – Запоріжжя: Дике поле, 2010. – 352 с. 17,5 о/в арк.

 25. Бондаренко В.Г. Історія новітніх запорожців: вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.): монографія. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2010. – 228 с. 15,5 о/в арк.

 26. Маленко Л. Йосип Гладкий та Окреме Запорозьке (Азовське) козацьке військо в матеріалах і документах // Автор-упорядник: Л.Маленко. – Запоріжжя: ВАТ “Мотор Січ”, 2010. – 195 с. 14,2 о/в арк.

 27. Єрмолаєв В.А. у співавт. ICT in Education, Research and Industrial Application: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 7-th Int. Conf. ICTERI 2011. – CEUR-WS.org/Vol-716,ISSN 1613-0073, urn:nbn:de:00 74-716-8, 2011, 142 c. 9,0 о/в арк.

 28. Чабаненко В.А. Моя славутичіана. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 59 с. 2,5 о/в арк.

 29. Чабаненко М.В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 183 с. 12,2 о/в арк.

 30. Воловик В.І., Лепський М.А. та ін. Соціальна філософія: Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 376 с. 23,5 о/в арк.

 31. Бутченко Т.І. Соціально-політичне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів. – КСК-Альянс. – 280 с. 17,0 о/в арк.

 32. Луганська О.В., Омельянчик Л.О., Коваленко Д.С. Електрохімічні та аналітичні характеристики іоноселективних електродів, оборотних до біологічно активних речовин. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 226 с. 14,1 о/в арк.

 33. Кутідзе Л.С. Експортний потенціал регіону: сутність, діагностика, механізми реалізації. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 318 с. 13,5 о/в арк.

 34. Волков В.П., Горошкова Л.А., Панкова М.О. Інвестиційно-інтеграційні технології соціально-економічного розвитку регіону. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 290 с. 17,4 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 35. Волков В.П. та ін. Управління фінансово-економічною безпекою: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 324 с. 13,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 36. Шевченко Н.Ф., Сурякова М.В. Кар’єрні очікування фахівця: діагностика і розвиток. – Запоріжжя: ЗНУ. – 240 с. 14,0 о/в арк.

ПІДРУЧНИКИ

 1. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: підручник. – Ольштин: Університет Вармінсько-Мазурський (Польща), 2011. – 458 с. 31,3 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 2. Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Віхляєв М.Ю. та ін. Адміністративна відповідальність: підручник / За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 184 с. 9,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 3. Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Віхляєв М.Ю. та ін. Адміністративне судочинство: підручник. – вид. 2, переробл. і доповн. / За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 304 с. 15,2 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 4. Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Меліхова О.Ю. та ін. Адміністративне право: підручник / За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2011. - 528 с. 28,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 5. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с. 30,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 6. Турченко Ф.Г. Історія України: 11 клас. Підручник. – К.: Генеза, 2011. – 400с. 32,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1.Александрова О.С.Філософія: навч.методичний посібник для студентів факультету соціології та управління. – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 108 с. 4,2 о/в арк.

2. Александрова О.С. Філософія: навч.методичний посібник для студентів факультету іноземної філології. – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 108 с. 4,2 о/в арк.

3. Александрова О.С. Історія філософії: навч.методичний посібник для студентів історичного факультету .– Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011.–108 с. 2,45 о/в арк.

4. Александрова О.С. Філософія: конспект лекцій для студ. ф-ту соціології та управління. – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 13,6 о/в арк.

5. Александрова О.С. Філософія: конспект лекцій для студ. ф-ту іноземної філології. – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 13,6 о/в арк.

6. Александрова О.С. Історія філософії: конспект лекцій для студ. історичного ф-ту . – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 8,5 о/в арк.

7. Олійник О.М., Головань О.О., Кутідзе Л.С., Татаринцева А.С. Маркетингові дослідження ринку: навчально-методичний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 91 с. 12,0 о/в арк.

8. Олійник О.М., Головань О.О., Чкан А.С. Маркетингові комунікації в зовнішньоекономічній діяльності: н.м. посібник для студ. спеціальності “Менеджмент ЗЕД”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 124 с. 14,0 о/в арк.

9. Бурма Т.Г., Маказан Є.В. Корпоративне управління: н.м. посібник для студ. ф-ту менеджменту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 115 с. 6,0 о/в арк.

10. Бурма Т.Г., Маказан Є.В., Двигун Т.В. Інвестиційний менеджмент ІІ: н.м посібник до семінарських занять для студ. ф-ту менеджменту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011.- 112 с. 5.0 о/в арк.

11. Бурма Т.Г., Маказан Є.В. Інформаційні системи в менеджменті: н.м. посібник для студ. напряму підготовки “Менеджмент”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 112 с. 5,0 о/в арк.

12. Шмелькова Г.М. Діловодство: конспект лекцій для студ. ф-ту менеджменту. – Запоріжжя: ЗНУ. – 86 с. 3,6 о/в арк.

13. Шавкун І.Г., Дибчинська Я.С., Волкова В.В. Ділова англійська мова. – Запоріжжя: ЗНУ. – 332 с. 37,4 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

14. Бродська Л.В. Методика викладання менеджменту у вищій школі. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 122 с. 5,1 о/в арк.

15. Александров О.Г., Антонюк Д.А. Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання. – Львів: Новий світ, 2011. – 321 с. 17,5 о/в арк.

16. Бродська Л.В. Англійська мова ділової комунікації: практикум. – Запоріжжя: ЗНУ 97 с. 4,0 о/в арк.

17. Юдіна О.В. Ділова німецька мова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 308 с. 12,8 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

18. Убейволк О.О. Ділова англійська мова. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 124 с. 5,2 о/в арк.

19. Фаворитов В.М. Фармакологічне супроводження в спорті: навч. посібник для студ. ф-ту фізичного виховання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 97 с. 5,8 о/в арк.

20. Гостіщев В.М. Методи наукових досліджень: н.м. посібник для студ. ф-ту фізичного виховання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 98 с. 5,9 о/в арк.

21. Синюгіна М.Б., Клопов Р.В., Назаренко В.В. Плавання з методикою викладання: техніка виконання стартів і поворотів: н.м. посібник для студ. ф-ту фізичного виховання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 95 с. 5,7 о/в арк.

22. Клопов Р.В., Сватьєв А.В., Безкоровайна Л.В. Олімпійський і професійний спорт та інформаційні ресурси галузі: навч. посібник для студ. ф-ту фізичного виховання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 7,0 о/в арк.

23. Короленко К.В., Безкоровайна Л.В., Сущенко Л.П. Організація туристської діяльності: навчальний посібник. – Київ: ТОВ “Козарі”, 2011. – 62 с. 3,7 о/в арк.

24. Клочко Л.І., Караулова С.І. Легка атлетика з методикою викладання. Стрибки у висоту з розбігу. Аналіз техніки та методики навчання: н.м. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011.- 60 с. 3,7 о/в арк.

25. Чиженок Т.М., Коваленко Ю.О. Теретико-методичні основи виховання фізичних якостей. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 139 с. 5,8 о/в арк.

26. Чиженок Т.М., Коваленко Ю.О. Структурно-логічні схеми з розвитку рухових якостей. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 202 с. 8, 4 о/в арк.

27. Коваленко Ю.О., Зінов’єва-Орлова О.П. Організація анімаційних послуг у туризмі.- Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 88 с. 3,6 о/в.

28. Маковецька Н.В., Коваленко Ю.О. Комплексний контроль за фізичним станом дітей дошкільного віку. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 113 с. 4,7 о/в.арк.

29. Чиженок Т.М., Коваленко Ю.О. Теоретико-методичні основи виховання фізичних якостей. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 140 с. 5,8 о/в арк.

30. Маковецька Н.В., Коваленко Ю.О., Конох О.Є. Комплексний контроль за фізичним станом дошкільників.- Запоріжжя: Мандрівець, 2011. – 96 с. 4,0 о/в арк.

31. Денисенко І.О. Практикум “Туристське краєзнавство”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 77 с. 3, 3 о/в арк.

32. Коваленко Ю.О., Зінов’єва-Орлова О.П. Безпека в туризмі. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 85 с. 3,5 о/в арк.

33. Богдановська Н.В., Калинова І.В. Основи лікарсько-педагогічного контролю. – Запоріжжя: ЗНУ. – 219 с. 15,4 о/в арк.

34. Гальченко Л.В., Дядечко І.С. Рухливі спортивні ігри в дошкільних закладах. –Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 125 с. 5,2 о/в арк.

35. Пашков І.А., Кельдер Т.Л., Колобердянко І.І. Основи бізнесу. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 103 с. 6,4 о/в арк.

36. Череп А.В., Білий Є.Л., Бугай В.З., Бугай А.В. Аналіз інвестиційних проектів. – К.: Кондор. - 259 с. 16,16 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

37. Болдуєва О.В. Фінанси, грошовий обіг та кредит. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 336 с. 12,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

38. Череп А.В., Білий Є.Л., Бугай В.З., Бугай А.В. Аналіз інвестиційних проектів. - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 198 с. 12,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

39. Череп А.В., Білий Є.Л., Бугай В.З., Бугай А.В. Аналіз інвестиційних проектів. – Київ: Кондор, 2011. – 260 с. 12,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

40. Череп А.В., Череп О.Г. Інноваційний менеджмент. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 88 с. 7,5 о/в арк.

41. Череп А.В., Череп О.Г. Формування витрат та управління ними. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 76 с. 7,3 о/в арк.

42. Бугай В.З., Горбунова А.В., Білий Є.Л. Аналіз інвестиційних проектів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 42 с. 4,2 о/в арк.

43. Бугай В.З., Горбунова А.В., Білий Є.Л. Проектне фінансування. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 52 с. 5,2 о/в арк.

44. Богма О.С., Болдуєва О.В. Економіка підприємства. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 102 с. 6,4 о/в арк.

45. Богма О.С., Болдуєва О.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 92 с. 5,6 о/в арк.

46. Бамбідра Д.І. Формування інвестиційних чинників раціонального користування. – Урожай, 2011. – 83 с. 4,2 о/в арк.

47. Прушківська Е.В., Переверзєва А.В. Ринкові дослідження: навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 114 с. 6,3 о/в арк.

48. Переверзєва А.В. Ринкові дослідження: навч.-метод. посібник до самостійної роботи. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 10 с. 6,3 о/в арк.

49. Осаул А.О., Переверзєва А.В. Вступ до спеціальності та інформаційна культура студентів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 116 с. 6,4 о/в арк.

50. Колобердянко І.І., Дугієнко Н.О., Ващенко В.С, та ін. Макроекономіка: конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 111 с. 7,2 о/в арк.

51.Колобердянко І.І., Дугієнко Н.О. Термінологічний словник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 112 с. 6,3 о/в арк.

52. Баштанник О.І., Лось В.О., Максишко Н.К., Чеверда С.С. Система упарвління базами даних: навч.посібн. для самостійного вивчення дисциплін. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 239 с. 14,9 о/в арк.

53. Журавльова Г.С. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посібник у схемах і таблицях для студ. юридичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 52 с. 3,2 о/в арк.

54. Журавльова Г.С. Конституційне право зарубіжних країн: навч.метод. посібник для студ. ІІ курсу юридичного ф-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 81 с. 4,5 о/в арк.

55. Журавльова Г.С. Конституційна реформа в Україні: навч.метод. посібник для слухачів магістратури юридичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 71 с. 4,3 о/в арк.

56. Журавльова Г.С. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування: навч.метод. посібник для студ. магістратури юридичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 75 с. 4,3 о/в арк.

57. Губрієнко О.М. Трудове право України: навч. посібник для студ. неюридичних напрямів підготовки. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 82 с. 4,5 о/в арк.

58. Мартинов М.П. Трудові спори: навч.метод. посібник для студ. юр. ф-ту Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 4,5 о/в арк.

59. Сквірський І.О. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування: навч.-метод. посібник для студ. магістратури юр.ф-ту.- Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 4,5 о/в арк.

60. Сквірський І.О. Конституційна юстиція в Україні: навч.-метод. посібник для студ. магістратури юр.ф-ту. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 4,5 о/в арк.

61. Сквірський І.О., Віхляєв М.Ю. Муніципальне право: навч.метод. посібник для студ. ІІ курсу юридичного ф-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 108 с. 6,3 о/в арк.

62. Віхляєв М.Ю. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: навч.метод. посібник для студ. ІІ курсу юридичного ф-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 4,6 о/в арк.

63. Губрієнко О.М. Державне регулювання професійної та освітньої діяльності: навч.-метод. посібник для студ. магістратури ф-ту соціальної педагогіки та психології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 4,6 о/в арк.

64. Коломоєць Т.О., Меліхова О.Ю., Кузенко Л.В. Проблеми правового регулювання державної служби в Україні: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011.- 90 с. 5,6 о/в арк.

65. Коломоєць Т.О., Кузенко Л.В., Меліхова О.Ю. Міжнародні стандарти державного управління: навч.- метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2011. – 96 с. 6,0 о/в арк.

66. Меліхова О.Ю. Екологічне право України: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 83 с. 5,1 о/в арк.

67. Бичківський О.О., Болокан І.В., Борщевська Г.Е. та ін. Договірне право України у схемах і таблицях: навч. посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 504 с. 21,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

68. Болокан І.В. Нотаріат України: конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2001. – 96 с. 4,0 о/в арк.

69. Болокан І.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 73 с. 3,0 о/в арк.

70. Бондар О.Г., Болокан І.В., Ткалич М.О. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: справи, що виникають із земельних правовідносин: навч. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 76 с. 3,0 о/в арк.

71. Бондар О.Г. Земельне право України: словник базової термінології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 49 с. 2,0 о/в арк.

72. Бондар О.Г. Земельне право України (Загальна частина): навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 61 с. 2,5 о/в арк.

73. Бондар О.Г. Земельне право України (Особлива частина): навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 50 с. 2,0 о/в арк.

74. Щипанова О.О. Цивільне та сімейне право: Загальна частина. Загальні положення про зобов’язання: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 85 с. 3,5 о/в арк.

75. Удовика Л.Г. Теорія держави та права: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2011. – 100 с. 4,0 о/в арк.

76. Тимченко С.М., Городовенко В.В., Ганзенко О.О., Макаренков О.Л. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2011. – 125 с. 5,0 о/в арк.

77. Бостан Л.М. Навчально-методичний посібник для студ. 1-го курсу юридичного ф-ту (заочна форма навчання). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 5,0 о/в арк.

78. Сабадаш В.П. Кримінальне право зарубіжних країн: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 82 с. 3,4 о/в арк.

79. Сабадаш В.П. Криміналістка: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 112 с. 4,6 о/в арк.

80. Шеховцева Л.І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібн. – Ніка прінт, 2011. – 122 с. 5,1 о/в арк.

81. Синеокий О.В. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий и ИТ-инноваций: уч. пособие. – Право, 2011, 592 с. 24,6 о/в арк.

82. Гвоздик В.С., Каганов Ю.О. Історія України. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 124 с. 7,7 о/в арк.

83. Грушева Т.В. Історія української культури. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 75 с. 3,0 о/в арк.

84. Ткаченко В.Г. Оріхівська справа. 1932: Збірник документів і матеріалів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 300 с. 22,3 о/в арк.

85. Савченко І.В. Історія державних установ України: курс лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 114 с. 7,1 о/в арк.

86. Терно С.О. Історія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії): посібник для вчителя. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 4,5 о/в арк.

87. Тощев Г.М.Бібліографічний покажчик ДСПК (1990-1997 - ССПК (1999-2009). – Запоріжжя, 2011. – 142 с. – 14,2 о/в арк.

87. Осипов О.Ю. Андрєєв А.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 198 с. 12,6 о/в арк.

88. Мінаєв Ю.П. Тихонська Н.І. Мова фізичних задач. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 95 с. 6,0 о/в арк.

89. Андрєєв А.М., Іваницький О.І., Тихонська Н.І. та ін. Фізика: механіка, молекулярна фізика і термодинаміка. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 89 с. 5,7 о/в арк.

90. Андрєєв А.М., Іваницький О.І., Тихонська Н.І. та ін. Фізика: електромагнетизм, оптика, атомна і ядерна фізика. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 85 с. 5,3 о/в арк.

91. Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А. та ін. Математичний апарат фізики: збірник завдань. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 77 с. 4,8 о/в арк.

92. Мінаєв Ю.П. Лозовенко О.А. Математичний апарат фізики: обертальний рух твердого тіла. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 79 с. 5,0 о/в арк.

93. Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М. та ін. Математичний аналіз І: диференціальне числення функції однієї змінної: конспект лекцій. _ Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 89 с. 5,0 о/в арк.

94. Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М. та ін. Математичний аналіз І: диференціальне числення функції однієї змінної: Практикум з розв’язання задач. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 120 с. 6,0 о/в арк.

95. Леонтьєва В.В., Кондратьєва Н.О. Математичне моделювання виробничих процесів: метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 120 с. 6,0 о/в арк.

96. Александров О.І., Манько Н.І. Функціональний аналіз. Збірник індивідуальних завдань. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 68 с. 3,5 о/в арк.

97. Д’яченко Н.М., Ткаченко І.Г. Функції скінченної варіації та інтеграл Рімана-Стілтьєса: навч.посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 81 с. 5,0 о/в арк.

98. Зіновєєв І.В., Манько Н.І.-В. та ін. Навч.-метод. посібник з педагогічної та педагогіко-асистентської практики. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 5,3 о/в арк.

99. Александров О.І., Манько Н.І.-В. Функціональний аналіз: Збірник індивідуальних завдань. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 69 с. 4,3 о/в арк.

100. Пшенична О.С. Діагностика готовності майбутніх фахівців з менеджменту організацій до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 140 с. %,8 о/в арк.

101. Циммерман Г.А. Основи програмування: навч. посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 6,6 о/в арк.

102. Бувайло Д.П. Розподілені інформаційні системи: паралельне програмування для систем з розподіленою пам’яттю. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 90 с. 5,9 о/в арк.

103. Борисовська Ю.О., Козлова О.С. та ін. Вища прикладна математика: навч.-метод.посібн. – Запоріжжя: ЗНУ. – 86 с. 7,6 о/в арк.

104. Лисенко О.А. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 99 с. 7,8 о/в арк.

105. Бойко Л.П. Орфографічно-пунктуаційний практикум з української мови. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 92 с. 4,8 о/в арк.

106. Зубець Н.О. Українська лексикографія ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ ст.: навч. посібник. – 2-е вид. доповн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 125 с. 6,3 о/в арк.

107. Чабаненко В.А. Питання української діалектології: науковий збірник. – Запоріжжя, ЗНУ, 2011. – 149 с. 8,0 о/в арк.

108. Темна О.В., Козленко Н.В. Історія зарубіжної літератури (античність): метод. посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 5,0 о/в арк.

109. Плеханова Т.М. Українська мова у професійному спілкуванні: метод. посібн.. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 4,1 о/в арк.

110. Тяпкіна Н.І. Теорія масової інформації: метод. посібн. – Запоріжжя: Акцент, 2011. – 3,3 о/в арк.

111. Іванюха Т.В. Історія зарубіжної журналістики: навч.-метод посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 85 с. 3,5 о/в арк.

112. Полякова Г.О. Проблематика ЗМІ: навч.-метод. посібн. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 96 с. 4,6 о/в арк.

113. Тернова А.І. Закордонні інформаційні агентства: конспект лекцій. – Запоріжжя: Copy Art, 2011. – 100 с. 6,0 о/в арк.

114. Мірошниченко П.В. Спічрайтинг: навч. посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 83 с. 4,3 о/в арк.

115. Пахомова Т.О. Методика навчання рецептивним видам мовленнєвої діяльності. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 175 с. 7,0 о/в арк.

116. Морошкіна Г.Ф. Історія французької мови. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 300с. 18,7 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

117. Стрюкова Н.О., Клименко Г.І., Телкова О.В., Кириченко О.Б. Основна іноземна мова: навчальний посібник з розвитку комунікативних функцій з використанням творчих завдань. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 78 с. 3,2 о/в арк.

118. Ружин К.М., Морошкіна Г.Ф., Павлюк О.О. та ін. Французька мова як друга іноземна. Le francais par les formules communicatives de conversation oral. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 96 с. 4,5 о/в арк.

119. Морошкіна Г.Ф., Ружин К.М. та ін. Навчальний посібник з домашнього читання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 91 с. 4,9 о/в арк.

120. Федоренко Л.В. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 54 с. 3,2 о/в арк.

121. Хайдукова Т.В. Вступ до аналізу та інтерпретації художнього тексту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 61 с. 3,6 о/в арк.

122. Ружин К.М., Павлюк О.О., Салтикова Т.О. та ін. Nouvelles Andre Maurois. Lecture a domicile: Навч. посібн. з домашнього читання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 92 с. 5,1 о/в арк.

123. Салтикова Т.О., Ружин К.М., Павлюк О.О. Французька мова як друга іноземна: навч.посібн. для формування у студ. ІІ-У курсів комунікативної компетенції. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 5,3 о/в арк.

124. Каніболоцька О.А., Ружин К.М. Професія вчителя іноземної мови і твої перші кроки: навч.-методичн. посібн. з пед.практики. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 88 с. 5,0 о/в арк.

125. Каніболоцька О.А., Чаплінська Т.А., Ваніна Г.В. Друга іноземна мова (англійська): навч.посібн. для формування у студентів ІІ-У к. комунікативної компетенції (на базі краєзнавчого матеріалу). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 5,0 о/в арк.

126. Бондаренко Н.Б., Гаценко О.В., Курохтіна А.М. та ін. Німецька мова як друга іноземна. Einfuhrungskurs: Навч.посібн. для формування комунікативної компетенції у студ. І курсу ф-ту іноз. філології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 121 с. 6,0 о/в арк.

127. Бондаренко Н.Б., Гаценко О.В. та ін. Німецька мова як друга іноземна: навч. посібн. для формування у студ. 2-5 курсів комунікативної компетенції: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 120 с. 6,2 о/в арк.

128. Бондаренко Н.Б., Коломієць К.М., Курохтіна А.М. та ін. Німецька мова як друга іноземна: навч.посібн. для формування комунікативної компетенції у студ. кваліфікаційного рівня “магістр”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - 120 с. 6,0 о/в арк.

129. Бондаренко Н.Б., Коломієць К.М., Курохтіна А.М. та ін. Німецька мова як друга іноземна: навч.посібн. для формування комунікативної компетенції у студ. кваліфікаційного рівня “спеціаліст”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - 120 с. 6,0 о/в арк.

130. Бондаренко Н.Б., Курохтіна А.М. та ін. Німецька мова як друга іноземна: практикум з аналітичного читання для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 97 с. 5,5 о/в арк.

131. Курохтіна А.М., Бережний Н.Б., Бондаренко Н.Б. та ін. Німецька мова як друга іноземна: практикум з аналітичного читання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 5,0 о/в арк.

132. Трофименко М.Ю. Французька мова як друга іноземна: практикум з розвитку граматичних навичок для студ. І-ІІ курсів: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 72 с. 3,5 о/в арк.

133. Зацний Ю.А. Комунікативні стратегії: навч.посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 6,4 о/в арк.

134. Ярцева Л.І. Латинська мова для студентів заочного відділення ФІФ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 3,0 о/в арк.

135. Горло Н.В. Політична сфера суспільства: навч.-метод.посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 72 с. 4,2 о/в арк.

136. Вагіна О.М. Політологія: навч.-метод.посібн. для студентів усіх напрямів підготовки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 88с. 4,5 о/в арк.

137. Воловик В.І., Лепський М.А. та ін. Основи соціальної філософії. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 320 с. 23,0 о/в арк.

138. Воловик В.І. Політична філософія. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 184 с. 10,7 о/в арк.

139. Петриченко В.В., Домніч В.І. та ін. Зоологія хребетних: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 79 с. 4,2 о/в арк.

140. Домніч В.І., Новицький Р.І. Основи мисливствознавства: навч.посібник. – ДНУ, 2011. – 72 с. 4,0 о/в арк.

141. Пересипкіна Т.М., Бойка О.А. Анатомія рослин: теорія, практикум, тести. – К.: Освіта України, 2011. – 236 с. 12,8 о/в арк.

142. Приступа І.В. Основи геоботаніки та фітоценології: навч.посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 110 с. 6,2 о/в арк.

143. Колісник Н.В., Омельянчик Л.О. Методи лабораторної імунології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 116 с. 6,2 о/в арк.

144. Новосад Н.В. Лабораторні тварини і техніка біологічного експерименту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 86 с. 5,5 о/в арк.

145. Омельянчик Л.О., Новосад Н.В., Генчева В.І. Біохімія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 7,4 о/в арк.

146. Фролов О.К. Загальна цитологія: конспект лекцій. – Запоріжжя: Copy Art, 2011. – 56 с. 3,2 о/в арк.

147. Омельянчик Л.О., Синяєва Н.П., Рачинська О.Л. Електрохімія: навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 82 с. 5,2 о/в арк.

148. Омельянчик Л.О., Синяєва Н.П., Коваленко Д.С. Колоїдна хімія: поверхневі явища. Частина 1: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 103 с. 5,4 о/в арк.

149. Омельянчик Л.О., Синяєва Н.П., Коваленко Д.С. Колоїдна хімія: навч.-метод. посібник до виконання лабораторних робіт. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 86 с. 5,4 о/в арк.

150. Омельянчик Л.О., Гаврилова Л.О., Лашко П.П., Коваленко Д.С. Фізична хімія біополімерів: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 117 с. 4,9 о/в арк.

151. Омельянчик Л.О., Гаврилова Л.О., Перетятько В.В., та ін. Методологія та організація наукової діяльності. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 72 с. 5,3 о/в арк.

152. Генчева В.І., Омельянчик Л.О. Функціональний і елементний аналіз: ідентифікація органічних сполук. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 106 с. 6,6 о/в арк.

153. Бражко О.А., Омельянчик Л.О., та ін. Органічна хімія. Гетероциклічні науки. Загальна характеристика та методи синтезу. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 3,5 о/в арк.

154. Корж О.П. Етологія тварин. – Суми: Університетська книга, 2011. – 236 с. 14,7 о/в арк.

155. Бовт В.Д., Золотаренко-Горбунова Л.М., Гороховський Є.Ю. Основи статистичної обробки результатів у біології та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 76 с. 8,2 о/в арк.

156. Шевченко Н.Ф., Шевчук З.М. Духовний потенціал молоді. – Запоріжжя: ЗНУ. – 100с. 3,6 о/в арк.

157. Калюжна Є.М. Геронтологія. – Запоріжжя: Інтерпрінт, 2011. – 188 с. 9,4 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

158. Калюжна Є.М. Методика та організація наукових досліджень. – Запоріжжя: Інтерпрінт, 2011. – 120 с. 6,2 о/в арк.

159. Ткалич М.Г. Гендерна психологія. – Академвидав, 2011. – 248 с. 13,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

160. Грединарова О.М. Схема-модель функціонально-системного підходу як інструмент систематизації знань учнів та формування системного і творчого мислення. – Запоріжжя: Інтерпринт, 2011. – 120 с. 6,8 о/в арк.

161. Мацкевич Ю.Р. Соціальна робота з людьми похилого віку. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 4,5 о/в арк.

162. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 8,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.163. Гринь Л.О. Теоретико-методичні основи вокальної підготовки майбутнього актора. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 140 с. 5,0 о/в арк.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка