Молекулярні механізми генетичних процесів назва дисципліниСкачати 24.73 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір24.73 Kb.

Молекулярні механізми генетичних процесів

назва дисципліни


Семестр:  5Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 120_ (кредитів ЄКТС - 4_);

аудиторні години - 32_ (лекції - 32_ , практичні - ___ , семінарські - ___,

лабораторні - ___ )

Лектор: _доц. Щербакова Оксана Василівна (ел.адреса oksana_kysla@yahoo.com) ,

Результати навчання:

 • знати:

- структуру нуклеїнових кислот як носіїв генетичної інформації,

- механізми реплікації ДНК, транскрипції, процесингу, трансляції, генетичної рекомбінації.
 • вміти:

- за характеристиками рекомбінації спадкового матеріалу в даній системі (тип клітин, ділянка хромосоми) визначати тип рекомбінаційних процесів;

- визначати основні структурні та хімічні характеристики нуклеїнової кислоти певного класу чи структурної родини;

- за схемою білкового синтезу визначати компоненти та фактори, що є необхідними для здійснення синтезу білка на різних його етапах.
Анотація навчальної дисципліни:

Метою даної дисципліни є дати студентам короткий вступ у сучасну молекулярну біологію та молекулярну генетику. У процесі вивчення дисципліни будуть активізуватись уже набуті при вивченні біохімії молекулярні підходи у пізнанні біологічних процесів, закладатись передумови для вивчення генетики, генної інженерії та сучасної біотехнології.Рекомендована література: 

 1. Агол В.И., Богданов А.А., Гвоздев В.А., Грагеров А.И., Колчинский А.М., Мирзабеков А.Д., Никифоров В.Г. Молекулярная биология: Структура и биосинтез нуклеиновых кислот. М.:Высш. шк., 1990 - 352 с.

 2. Дебабов В.Г., Лифшиц В.А. Современные методы создания промышленных штаммов микрорганизмов. М.: Высш.шк., 1988 - 208 с.

 3. Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия. М.: Наука,1989.- 255 с.

 4. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987.- 817 с.

 5. Патрушев Л.И. Экспрессия генов. М.: Наука, 2000. -527 с.

 6. Пташне М. Переключение генов. Регуляция генной активности и фаг лямбда. М.:Мир, 1989. - 160 с.

 7. Сенджер М., Берг П. Гены и геномы. В 2Т. Т.1 - М.: Мир, 1999 - 369 с.

 8. Сенджер М., Берг П. Гены и геномы. В 2Т. Т.2 - М.: Мир, 1999 - 391 с.

 9. Спирин А.С. Молекулярная биология. Структура рибосом и биосинтез белка. М.: Высш.шк., 1986.- 352 с.

 10. Степанов В.М. Молекулярная биология. Структура и функции белков. М.:Высш. шк.,1996.

 11. Lewin B. Genes V. Oxford: Oxford University Press, 1994. - 1272 p.

 12. Watson J.D., Gilman M., Witkowski J., Zoller M. Recombinant DNA. N.Y.:W.H.Freeman and Co., 1992.- 626 p.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.google.com.ua

 2. http://uk.wikipedia.org/wiki

 3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/btl/index.html

 4. http://www.biotechnolog.ru/

 5. http://culonline.com.uaФорми та методи навчання: _лекції, консультації, самостійна робота____

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:___екзамен__

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська

Розглянуто на засіданні кафедри «23»_грудня 2015 р. Протокол №___

Завідувач кафедри ________________________ _проф. Федоренко В.О.

(підпис)
Затверджено на Вченій раді факультету « »_ 2015 р. Протокол №__

Декан ________________________ доц. Хамар І.С.___(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка