Модуль Сучасна практика внутрішньої медицини та невідкладні станиСкачати 448.16 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації30.11.2016
Розмір448.16 Kb.
  1   2   3   4


Модуль 3. Сучасна практика внутрішньої медицини та невідкладні стани

(за спеціальністю «лікувальна справа)

Всього годин - 215годин /7 кредитів, в тому числі підсумковий модуль - 4 години (лекцій 18 годин, практичних занять 130, СРС – 80,).

Змістові модулі (всього годин/кредитів):

 1. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній клініці (90/3).

 2. Невідклані стани в кардіології. 60/2,0

  1. Гіпертензивний криз

  2. Гостра серцева недостатність

  3. Гострий коронарний синдром

  4. Тромбоемболія легеневої артерії

  5. Непритомність

 3. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній клініці (30/1)

 4. Залікове заняття: підсумковий модуль: 4 години


Модуль 4. Сучасна практика внутрішньої медицини та невідкладні стани

(за спеціальністю «лікувальна справа)

Всього годин - 220годин /7,5 кредитів, в тому числі підсумковий модуль - 4 годин (лекцій 16 годин, практичних занять 132, СРС – 79).

 1. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гастроентерологічній клініці (60/2,0)

 2. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в пульмонологічній клініці (60/2)

 3. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в нефрологічній клініці (30/1).

 4. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці (30/1)

 5. Невідклані стани 40/1,5:

 • в пульмонології: задуха, зупинка дихання

 • коми

 • кровотеча

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці»(90 години /3,0 кредитів: практичні заняття 66 годин, СРС- 24 години)

Конкретні цілі

Студенти повинні вміти: • Проводити опитування та фізикальне обстеження хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці.

 • Ставити попередній діагноз основних серцево-судинних захворювань і виявляти їх ускладнення.

 • Проводити диференційний діагноз при основних симптомах і синдромах в кардіологічній клініці.

 • Складати план обстеження хворих і обґрунтовувати застосування кожного неінвазивного та інвазивного методу діагностики, що застосовують в кардіології.

 • Оцінювати результати основних інструментальних і лабораторних методів діагностики в кардіологічній клініці.

 • Обґрунтовувати та формулювати клінічний діагноз основних захворювань серцево-судинної системи.

 • Визначати прогноз хворих з основними серцево-судинними хворобами.

 • Призначати немедикаментозне і медикаментозне лікування, в т.ч. прогноз-модифікуюче, проводити немедикаментозну і медикаментозну первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях в кардіологічній клініці.

 • Вимірювати артеріальний тиск та інтерпретувати отримані дані.

 • Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.


Тема 1. Ведення хворого з артеріальною гіпертензією Диференційний діагноз артеріальних гіпертензій: ессенціальної та вторинних (ниркового, ендокринного, геодинамічного, центрального ґенезу тощо). Стратифікація ризику серцево-судинних ускладнень та визначення прогнозу. Складання плану обстеження. Тактика ведення хворого в залежності від групи ризику. Основні захворювання та стани, що супроводжуються артеріальною гіпертензією (есенціальна та вторинні артеріальні гіпертензії, зокрема ниркові: реноваскулярна, ренопаренхіматозна; ендокринні: синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, первинний гіперальдостеронізм, дифузний токсичний зоб; коарктація аорти, ізольована систолічна артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпертензія при вагітності). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються артеріальною гіпертензією. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.
Тема 2. Ведення хворого з гіпертонічним кризом. Існуючи стандарти діагностики та невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапі. Тактика лікування в залежності від ураження органів-мішеней. Подальше ведення хворих.
Тема 3. Ведення хворого з артеріальною гіпотензією, непритомністю, гостра судинна недостатність.

Основні захворювання та стани, що супроводжуються артеріальною гіпотензією (вазодепресорна, постуральна ортостатична, ятрогенна гіпотензія, непритомність при серцево-судинних, ендокринних та нервових захворюваннях, метаболічних порушеннях та істеричному неврозі). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються артеріальною гіпотензією. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.Тема 4. Ведення хворого з болем в грудній клітці.

Основні захворювання та стани, що супроводжуються болем в грудній клітці (хвороби серцево-судинної системи: ішемічна хвороба серця, гострий перикардит, гострий міокардит, стеноз гирла аорти, гіпертрофічна кардіоміопатія, пролапс мітрального клапану, коронарит, аортит, розшарування аорти, тромбоемболія легеневої артерії, нейроциркуляторна дистонія; органів дихання, зокрема, плеврит, пневмоторакс; травної системи: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, кардіоспазм, спазм стравоходу, кила стравохідного отвору діафрагми, виразкова хвороба та інші виразки шлунку і 12-палої кишки, панкреатит; кістково-м’язової системи: остеохондроз грудного відділу хребта, костохондрит, міозит; нервової системи, зокрема, оперізуючий лишай, міжреберна невралгія та захворювання органів середостіння, зокрема, пухлини середостіння і синдром панічних атак). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються болем в грудній клітці. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.Тема 5. Ведення хворого з гострим коронарним синдромом

Критерії діагностики, диференціальна діагностика та стандарти невідкладного лікування на догоспітальному та госпітальному етапах. Тактика ведення в залежності від варіанту гострого коронарного синдрому. Терапія, що покращує прогноз. Первинна та вторинна профілактика.Тема 6. Ведення хворого з порушеннями серцевого ритму.

Диференційний діагноз суправентрикулярної та шлуночкової екстрасистолії, фібриляції і тріпотінні передсердь. Тактика ведення хворих. Основні класи антиаритмічних засобів, показання до їх застосування, побічні дії. Електроімпульсна терапія. Немедикаментозні методи лікування аритмій, зокрема катетерні процедури. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.Тема 7. Ведення хворого з порушенням провідності серця.

Порушення сино-атріальної провідності, атріо-вентрикулярні блокади різного ступеня, блокади ніжок пучка Гіса. Синдром слабкості синусового вузла. Синдром Фредеріка. ЕКГ-діагностика. Тактика ведення хворих, додаткові інструментальні методи обстеження. Методи електрокардіостимуляції. Первинна та вторинна профілактика, прогноз та працездатність.Тема 8. Ведення хворого з задишкою (ТЕЛА)

Основні захворювання та стани, що супроводжуються задишкою (серцева недостатність зі збереженою та зниженою систолічною функцією лівого шлуночка, дихальна недостатність внаслідок порушення бронхіальної прохідності та захворювань легень і плеври; патологія судин легень, зокрема, тромбоемболія легеневої артерії та захворювання грудної клітки або дихальних м’язів, анемії, синдром гіпервентиляції при неврозах і нейроциркуляторній дистонії, ураження дихального центру при органічних захворюваннях головного мозку). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються задишкою. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.


Тема 9. Ведення хворого з хронічною серцевою недостатністю.

Правошлуночкова, лівошлуночкова та бівентрикулярна серцева недостатність. Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого в залежності від ґенезу, функціонального класу та стадії серцевої недостатності. Медикаментозне та немедикаментозне, в тому числі хірургічне, лікування, вплив на прогноз різних методів лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.


Тема 10. Ведення хворого з кардіомегалією.

Основні захворювання та стани, що супроводжуються кардіомегалією (набуті вади серця: недостатність мітрального клапану, стеноз і недостатність аортального клапану, комбіновані мітральні і аортальні вади серця; дилятаційна кардіоміопатія, ексудативний перикардит, ішемічна хвороба серця). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються кардіомегалією. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.Тема 11. Ведення хворого з шумом в серці.

Тема 12. Ведення хворого з шумом в серці.

Основні захворювання та стани, що супроводжуються систолічними та/або діастолічними шумами у серці (вроджені вади серця: дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередсердної перегородки, відкрита артеріальна протока, коарктація аорти; набуті вади серця: мітральний стеноз, недостатність мітрального клапану (органічна та відносна), пролапс мітрального клапану, стеноз гирла аорти, недостатність аортального клапану, недостатність тристулкового клапану (органічна та відносна), гіпертрофічна кардіоміопатія, невинний систолічний шум у осіб молодого віку). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються задишкою. Показання до хірургічного лікування, Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.


13. Залікове заняття.

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістового модуля 1: ««Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній клініці» »

з/п

Тема

Кількість годин

1

Підготовка до практичних занять, у тому числі:

 • Опанування навичками реєстрації та інтерпретації ЕКГ.

 • Опанування навичками вимірювання артеріального тиску.

 • Опанування навичками трактування даних доплерехокардіографії.

 • Опанування навичками трактування результатів тесту з дозованим фізичним навантаженням.

 • Опанування навичками трактування даних рентгенологічного дослідження органів грудної клітки.

 • Опанування навичками трактування даних рентгенконтрастної ангіографії.

 • Опанування навичками трактування результатів лабораторних методів дослідження (біохімічні маркери некрозу міокарда, загальний аналіз крові, мікробіологічне дослідження крові, аналіз асцитичної рідини, гострофазові показники крові, загальний білок крові та його фракції, трансамінази крові, коагулограма, ліпідний спектр крові, креатинін крові, швидкість клубочкової фільтрації, електроліти крові).

31

2

Підготовка і написання історії хвороби

2

3

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті.

 • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

 • Доповідь історії хвороби на практичному занятті

 • Написання тез, статей.

1

Разом

34

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2«Ведення хворих із ОСНОВНИМИ СИМПТОМАМИ І СИНДРОМАМИ В РЕВМАТОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ»

(30годин/1 кредита: практичні заняття 20 години, СРС- 10 годин))

Конкретні цілі

Студенти повинні вміти: • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними симптомами і синдромами в ревматологічній клініці.

 • Ставити попередній діагноз основних ревматичних захворювань і виявляти їх ускладнення.

 • Проводити диференційний діагноз при основних симптомах та синдромах у ревматологічній клініці.

 • Складати план обстеження хворих і обґрунтовувати застосування кожного неінвазивного та інвазивного методу діагностики, що застосовують у ревматології.

 • Оцінювати результати основних інструментальних і лабораторних методів діагностики в ревматологічній клініці.

 • Обгрунтовувати та формулювати клінічний діагноз основних ревматичних захворювань.

 • Визначати прогноз хворих із основними ревматичними захворюваннями.

 • Призначати немедикаментозне та медикаментозне лікування, в т.ч. прогноз-модифікуюче, проводити немедикаментозну і медикаментозну первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях у ревматологічній клініці.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.


Тема 14. Ведення хворого з болем у спині та кінцівках.

Основні захворювання та стани, що супроводжуються болем у кінцівках та спині (анкілозивний спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз хребта, остеопороз, дерматоміозит/поліміозит, нейропатії, зокрема, при цукровому діабеті). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються болем у кінцівках та спині. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.Тема 15. Ведення хворого з артралгіями/міалгіями.

Диференціальний діагноз артралгій та міалгій. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ревмопроби, аутоімунні маркери, біопсія, рентгенографія, Ехо-КГ). Тактика ведення хворих в залежності від основної причини. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.Тема 16. Ведення хворого з суглобовим синдромом.

Основні захворювання та стани, що супроводжуються суглобовим синдромом (ревматоїдний артрит, анкілозивний спондилоартрит, реактивні артрити, подагра, системний червоний вовчак, системна склеродермія, дерматоміозит/поліміозит, вузликовий поліартеріїт, гостра ревматична лихоманка). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються суглобовим синдромом. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.Тема 17. Ведення хворого з геморагічним синдромом. Диференціальний діагноз при геморагічному синдромі. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (загальні аналізи, ревмопроби, аутоімунні маркери, коагулограма, посів крові). Тактика ведення хворих в залежності від основної причини. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. Основні захворювання та стани, що супроводжуються пурпурою (геморагічний васкуліт, гіперсенситивний васкуліт, вузликовий поліартеріїт, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються пурпурою. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.
Тема 18. Ведення хворого з лихоманкою та схудненням.

Тема 19. Ведення хворого з лихоманкою та схудненням.

Основні захворювання та стани, що супроводжуються тривалою лихоманкою (інфекційний ендокардит, гнійний холангіт, гнійний пієлонефрит, абсцеси внутрішніх органів, ревматоїдний артрит, системні захворювання сполучної тканини, вузликовий поліартеріїт, злоякісні новоутворення, в тому числі лейкемії, лімфоми, мієломна хвороба, лімфогранулематоз; сепсис, туберкульоз, хвороба Крона, СНІД). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження. Основні захворювання та стани, що супроводжуються зниженням маси тіла (онкологічні захворювання, системні захворювання сполучної тканини, зокрема системний червоний вовчак, дерматоміозит/поліміозит, системна склеродермія; системні васкуліти, в т.ч. вузликовий поліартеріїт, захворювання травного тракту, легень, серцево-судинної системи, аліментарне та психогенне схуднення тощо). Диференціально-діагностичне значення клінічних проявів і даних додаткових лабораторних та інструментальних методів дослідження.Алгоритм диференціальної діагностики. Тактика ведення хворого. Немедикаментозне та медикаментозне лікування основних захворювань, що супроводжуються тривалою лихоманкою. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність.ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістового модуля 2: «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній клініці»


з/п

Тема

Кількість годин

1

Підготовка до практичних занять, у тому числі:

 • Опанування навичками трактування даних променевого дослідження суглобів, кісток.

 • Опанування навичками трактування даних рентгенологічного дослідження органів грудної клітки.

 • Опанування навичками трактування результатів лабораторних методів дослідження (аналіз синовіальної рідини, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, мікробіологічне дослідження крові, гострофазові показники крові, загальний білок крові та його фракції, трансамінази крові, загальний білірубін крові та його фракції, коагулограма, показники імунного статусу, дані серологічних досліджень при аутоімунних захворюваннях, електроліти, креатинін, сечовину та сечову кислоту крові, швидкість клубочкової фільтрації).

10

2

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті.

 • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

 • Доповідь історії хвороби на практичному занятті

 • Написання тез, статей.

1

Разом

11
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка