Модуль 2 Профілактичні дії на робочому місці серед персоналу загальноосвітніх навчальних закладівСторінка12/12
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Правила ефективної розмови під час профілактичного втручання


 • не звинувачувати, а говорити про свої почуття та думки;
 • критикувати не особистість, а її поведінку, вчинки;
 • пропонувати допомогу, а не шантажувати; • дати можливість людині самій вирішити, чого вона хоче і як збирається розв’язувати проблему.

81


Додаток 8. Приклад політики шкільного закладу щодо наркотиків

Принципи, що покладені в основу політики, можуть охоплювати таке: • Навчальний заклад намагається надати інформацію та сприяти освіченості своїх працівників у питанні здорового способу життя та правових наслідків уживання наркотиків і алкоголю.
 • Працюючи в шкільному закладі, на його території чи за його межами, співробітникам заборонено вчиняти будь-які дії, що порушують національне законодавство стосовно наркотичних речовин.
 • Працівники, що приймають рекомендовані їм ліки, мають повідомити своє керівництво про можливість впливу медичних препаратів на результати роботи та безпеку праці.
 • Працівникам надається підтримка у разі звертання за допомогою до відповідних установ у зв’язку з уживанням наркотичних речовин.
 • Працівники, заарештовані внаслідок правопорушень, що стосуються вживання наркотиків чи алкоголю поза робочими годинами, можуть вважатися порушниками політики закладу.
 • За наявності підтверджувальних доказів адміністрація школи має звернути увагу ОВС (органи внутрішніх справ) на випадки незаконного вживання наркотичних речовин і постачання наркотиків на робочому місці.
 • Навчальний заклад надає усім співробітникам і майбутнім працівникам такі можливості:
  • ознайомитися з письмовим викладом політики закладу;
  • отримати інформацію про ризики вживання алкоголю та наркотиків;
  • перелік ресурсів щодо профілактики та лікування.

82


Приклад британського проекту Політики щодо наркотиків для початкових і середніх шкіл

Проект Політики щодо вживання наркотичних речовин і зловживання ними: база для роботи у початковій та середній школі.


Автор: Рут Джойс, радник з питань наркотиків і санітарної освіти у графстві Кембріджшир.

Цей документ призначений бути моделлю рамкової політики, яка може слугувати для шкіл відправним пунктом в процесі обговорення та розробки власної політики (внутрішніх положень).


ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ ЩОДО ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН І ЗЛОВЖИВАННЯ НИМИ


Школа не вибачає ані зловживання наркотичними речовинами та алкоголем членами шкільного колективу, ані нелегального постачання цих речовин.


Школа сприяє здоровому способу життя та безпеці членів її колективу і вживає заходів, спрямованих на забезпечення їх добробуту.
Школа визнає важливість своєї провідної ролі у забезпеченні благополуччя молоді, і в рамках усталеної традиції намагається переконати учнів у необхідності підтримки волонтерського руху.
У відповідь на наші спільні занепокоєння на місцевому та національному рівнях ми заявляємо, що в рамках турботи про благополуччя своїх учнів школа вважає своїм обов'язком інформувати молодь і забезпечувати її просвіту щодо наслідків вживання наркотичних речовин і зловживання ними. Стосовно цього школа займає проактивну позицію та вважає, що навчання здорового способу життя є життєво важливою складовою індивідуальної та соціальної освіти кожного учня.
Основним принципом цінностей та практики нашої школи є спільна з батьками відповідальність за виховання молоді шляхом постійної підтримки її поінформованості та залучення до цього процесу виховання. Ефективний зв'язок і співпраця мають важливе значення для успішної реалізації цієї політики.
Визнаючи зростання кількості молодих людей, які вживають наркотичні речовини та зловживають ними, вважаємо за потрібне наголосити на тому, що дедалі більше молоді робить вибір на користь утримання від уживання наркотиків. Ми й далі підтримуватимемо їхні потреби, що змінюються.

74

наркотичних речовин і зловживання ними:
надати учням можливість робити здоровий вибір на основі інформації шляхом розбудови знань і оспорювання ставлень, а також формування і практичного застосування навичок; надавати точну інформацію про наркотичні речовини;

поліпшувати усвідомлення причетності до проблеми і можливих наслідків вживання наркотичних речовин і зловживання ними;


сприяти розумінню проблеми тими, хто вже вживає наркотичні речовини або схильний до їх вживання;
глибше усвідомлювати суміжні соціальні питання та аспекти здоров'я, як-от: секс і сексуальність, злочинність, ВІЛ і СНІД;
шукати шляхів мінімізації ризиків, з якими стикаються наявні та потенційні споживачі наркотичних речовин;
давати змогу молоді визначати джерела відповідної індивідуальної підтримки.
Ці завдання досягаються шляхом багатого досвіду учнів, який вони отримують у рамках навчального плану, факультативного навчального плану та різноманітної позакласної діяльності. В рамках навчального плану ми досягаємо цілей головним чином через навчання здорового способу життя та особистої безпеки, точних дисциплін і рідної мови, але також використовуємо можливості підсилення навчання через інші компоненти навчальної програми. У реалізації своїх твердих намірів здійснювати профілактичну роботу та вирішувати питання, що виникають у зв'язку з випадками вживання наркотичних речовин і зловживання ними, школа активно співпрацює з такими установами, як районний відділ внутрішніх справ, соціальна служба, районний відділ освіти, районний відділ охорони здоров'я та відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Осіб, що підтримують школу, інформують про найважливіші аспекти цієї політики.
Роль директора і ради
Директор несе загальну відповідальність за розроблення політики та її реалізацію, а також підтримує взаємини зі шкільною радою, з батьками, районним відділом освіти та відповідними зовнішніми установами. Директор призначає з персоналу школи координатора з питань наркотичних речовин, який відповідає за поточну реалізацію цієї політики. Директор забезпечує відповідну підтримку та навчання усього персоналу, що займається питаннями наркотичних речовин.
У випадках зловживання наркотичними речовинами чи їх постачання до школи, після обговорення випадку між вчителями, які добре знають учня, директор за першої нагоди інформує батьків. Потім школа та батьки працюють разом і підтримують підлітка, залученого до хибної діяльності.

75

речовин за межами школи, вчитель діє на власний розсуд, але прийнятною дією є надання інформації координаторові з питань наркотичних речовин. Координатор має поінформувати директора, який інформує батьків.
Юридичного зобов'язання інформувати ОВС немає, хоча ОВС можуть надавати відповідну підтримку та консультації. Проте школа, за наявності інформації, не може дозволити використовувати свої приміщення для виробництва чи постачання будь-яких дозволених наркотиків, виготовлення або куріння канабісу чи опіуму. У випадках, коли є підозра, що наркотичні речовини все ще продаються в приміщенні школи, докладна інформація стосовно осіб, причетних до цього, а також весь наявний обсяг інформації передається до відділу зв'язків з громадськістю ОВС або співробітникам ОВС.
Шкільна рада бере участь у просвітянській роботі щодо наркотичних речовин і в розгляді випадків, що стосуються наркотиків, у той самий спосіб, в який вона здійснює іншу діяльність у школі.
Школа розглядає кожний випадок з наркотичними речовинами окремо і визнає, що розв'язання цих інцидентів потребує комплексного реагування. Школа дуже уважно розглядає наслідки будь-яких своїх дій та шукає збалансованого підходу в інтересах учня, інших членів шкільного колективу та місцевої громади. Відмова у навчанні в школі розглядається у крайньому разі, оскільки вона лише відсуває проблему.
У питаннях соціального забезпечення персоналу школа дотримується принципів політики на місцевому рівні стосовно зловживання наркотичними речовинами та алкоголем як складової її власної політики щодо здоров'я й безпеки учнів, розробленої з метою зведення до мінімуму можливих наслідків зловживання наркотичними речовинами для споживача, інших працівників школи та навколишнього середовища.
Директор відповідає за зв'язки зі ЗМІ. Оскільки зловживання наркотичними речовинами є проблемою, що викликає емоції, вона складатиме інтерес для місцевих і загальнонаціональних ЗМІ. Школа прислуховується до відповідних порад і рекомендацій прес-служби та юридичного відділу місцевого органу освіти для забезпечення того, щоб надання інформації про випадки з наркотиками робилося в інтересах учнів, їхніх родин і школи. Коли йдеться про школи в підпорядкуванні місцевого органу освіти, цей орган має бути поінформований якомога швидше. Це можна зробити через радника органу освіти з питань наркотичних речовин або через працівника консультаційного відділу.

76


Додаток 9. Анкета оцінки якості тренінгу

Будь ласка, заповніть анкету. Ваші відповіді допоможуть нам краще підготувати майбутні заняття та отримати «зворотний зв’язок».


Що на тренінгу вам сподобалось найбільше (тематика, форма викладання, інше)? Чому?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------


Що вам не сподобалось?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Оцініть корисність для вас поданої на тренінгу інформації за 5-ти бальною системою:
1 2 3 4 5
5. Як Ви плануєте використати отриману на тренінгу інформацію:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------


6. Ваші побажання та пропозиції організаторам тренінгу:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
Дякуємо за участь!

77


Список використаної та рекомендованої літератури

1. Алкоголь и наркотики на рабочем месте: обзор законодательства и регуляторных документов членов Европейского сообщества. ― Лондон. ―


1993. ― 61 с. = Alcohol and drugs in the workplace: review of laws and regulations in the member states the European Community.


 1. Алкоголь на рабочому місці. Alcohol and the Workplace //Alcohol Alert/ National Instutute on Alcohol Abuse and Alcoholism. ― 1999р. ― 4 с.
 1. Алкоголь и производство // действия по проблемам алкоголя на местном и муниципальном уровне / Б.Ритсон; ВООЗ. ― 1998. ― С. 67-80
 1. Алкоголь и рабочее место / ВООЗ. ― 1998. ― 112 с.
 1. Аллегранте Дж. (1998). Укрепление здоровья персонала через школу. У.

Маркс, С. Вули и Д. Нортроп (Ред.), Health in academic: A guide to coordinated school health programs. New York: Teachers College Press.
 1. Ботвин Г., Бейкер Е., Ботвин Е., Филазолла А., Миллман Р. (1984). Профилактика злоупотребления алкоголем на основе развития индивидуальных и социальных компетенций: Пилотное исследование. Journal of Studies on Alcohol, 45, 550-552.
 1. Войдылло-Осятынска Е. Употребление алкоголя как проблема трудоспособности. Институт психиатрии и неврологии. Варшава, 1998. – 30 с.
 1. Закон України "Про колективні договори і угоди" вiд 01.07.1993 р. № 3356.XII, м. Київ.
 1. Ограничение потребления алкоголя в общественных местах и на рабочем месте // Алкоголь в Европейском регионе: потребление, вред и политика

/ВООЗ. ― 2001. ― С. 58-62.
 1. Конвенція МОП №111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять». 1958р.
 1. Кодекс України "Про адміністративні правопорушення" від 07.12.1984 р.

№ 8073. X., м. Київ.


 1. Комітет з питань етики і професійних стандартів. Наркологічний контроль в школі і на робочому місці. ― 2008. ― 112 с.
 1. Посібник для підприємств, орієнтований на керівників і профспілкоих лідерів: Програми та політика щодо ВІЛ/СНІДу. www.smarwork.org, 2004 р.
 1. Практичний посібник МОП "ВІЛ/СНІД і сфера праці", м. Женева, МОП,

2001 р. 1. Посібник для підприємств, орієнтований на керівників і профспілкових лідерів: Програми та політика щодо ВІЛ/СНІДу. www.smarwork.org.

78


Responses to Drug and Alcohol Problems in the Workplace: Ресурсы [Папка материалов]. ― 1987.
16. Самооценка алкогольной зависимости для работающих //Общество

против СПИДа. ― 1997. ― Вип.1. ― С. 7
 1. Створення програм попередження вживання алкоголю та наркотиків на робочому місці в Україні: Посібник для менеджерів / спільний проект МОП,МПКН ООН. ― 1995 р.
 1. Укрепление здоровья на рабочих местах: алкоголизм и наркомания. Доклад Комитета экспертов ВООЗ. 1995 р.
 1. Cyster R at al. Alcohol policies: a Giude to action at work. London, The Industrial Society, 1987 р.
 1. Henderson M., Henderson G., Davies J. Алкоголь и рабочее место.

Региональное бюро ВОЗ. Европейская серия №67.
 1. Heller D., Robinson A. E. Substance Abuse in the Workforce. Guide to Managing Substance Abuse Problems in the Workplace. Canadian Centre on Substance Abuse, 1992.
 1. Moser, J. Alcohol problems, policies and programmes in Europe. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1992.
 1. Normand, J. Et al. Under the influence& Drugs and the American workforce. Washington, DC, National Academy Press, 1994.
 1. Rehn N., Room R. Алкоголь в Европейском регионе ВООЗ – потребление, вред и политика. ВООЗ, Европейское региональное бюро, 2001.
 1. Ritson B. Действия по проблемам алкоголя на местном уровне. ВООЗ. Європейское Региональное Бюро, Европейская серия №63.
 1. Walsh D. C. et al. Treating the employed alcoholic: which intervention work? Alcohol health and research world. Pp. 140-148 (1992).


79

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка