Модуль №2 Методи та засоби розробки корпоративних інформаційних систем” Лекція 1Скачати 494.56 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації01.05.2017
Розмір494.56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Модуль №2 "Методи та засоби розробки корпоративних інформаційних систем”

Лекція 1

Методи та засоби структурного системного аналізу і проектування

Поняття структурного аналізу. Життєвий цикл програмного забезпечення


В основі діяльності по створенню й використанню ПЗ лежить поняття життєвого циклу (ЖЦ). ЖЦ ПЗ описує всі етапи життя. Традиційно, виділяють наступні етапи:

 1. 1). аналіз вимог
  2). проектування
  3). кодування (програмування)
  4). тестування, налагодження
  5). експлуатація, супровід.

Існує каскадна модель проходження етапів, яка пропонує перехід до наступного етапу тільки після того, як завершена робота над попереднім.


Рис. 1: каскадна модель


Поетапна модель із проміжним контролем відрізняється від каскадної циклом зворотного зв'язку між етапами. Це забезпечує меншу трудомісткість у порівнянні з каскадною моделлю, тому що можна робити між етапні коректування.
Рис. 2: поетапна модель
Спіральна модель робить напiр на початкові етапи, а саме на аналіз вимог, проектування специфікації ПЗ й попереднє детальне проектування. Кожний виток спіралi відповідає поетапному створенню версій ПЗ (версія 1, версія 2 і т.д.).


Рис. 3: Спiральна модельАналіз вимог - перша фаза розробки ПЗ. Вимоги замовника уточнюються, формалізуються й документуються. На цьому етапі дається відповідь на запитання: що повинна робити майбутня програмна система (ПС) Список вимог до системи повинен включати:

 • сукупність умов, при яких передбачається експлуатувати майбутню ПС (апаратні й програмні ресурси, надавані системі, умови її функціонування, склад персоналу, що має відношення до ПС);

 • опис виконуваних системою функцій (докладно, детально);

 • організація в процесі розробки (строки завершення етапів, надавані ресурси, процедури, що забезпечують захист інформації).

Метою аналізу є перетворення загальних знань про вимоги до майбутньої ПС у точні визначення. На цьому етапі визначаються: архітектура системи, її функції, зовнішні умови, розподіл функцій між апаратними і програмними частинами. Також визначаються інтерфейси й розподіл функцій між людиною й системою, вимоги до програмних і інформаційних засобів ПС, вимоги до баз даних, фізичні характеристики компонентів ПС.
Проектування дає відповідь на запитання: яким чином система буде задовольняти пред'явленим до неї вимогам? Тобто , як побудувати систему. Завдання етапу - дослідження структури системи й логічних взаємозв'язків її елементів. Проектування визначається як ітераційний процес одержання логічної моделі системи, разом зі строго сформульованими цілями, поставленими перед ПС, а також написання специфікації фізичної системи, що задовольняє цим вимогам.

Етап роздільний на 2 підетапа: проектування архітектури ПС (розробка структури і інтерфейсних компонентів ПС, узгодження функцій і вимог компонентів методами стандартного проектування), яке завершується виробництвом звітних документів; детальне проектування, яке відзначає розробку специфікації для кожного компонента ПС, інтерфейсів між компонентами, розробку вимог до тестів і плану інтеграції компонентів. В результаті, на етапах аналізу і проектування має бути отриманий проект системи, досить інформативний для реалізації систем в рамках виділених ресурсів.


Ідеї, що лежать в основі структурних методів


Структурні методи є строгою дисципліною системного аналізу і проектування.

Методи структурного аналізу і проектування долають складність великих систем шляхом розчленовування їх ієрархічної організації на частини — «чорні ящики». Користь від використання полягає в тому, що користувачеві не потрібно знати, як працює «чорний ящик», а потрібно знати входи, виходи і функції, які він виконують. Перевага систем, складених з чорних ящиків: 1. конструювання спрощується;

 2. полегшується тестування;

 3. можливість реконфігурації покращується;

 4. доступність розуміння і освоєння;

Проектування складних систем зводиться до розбиття її на «чорні ящики», причому це розбиття повинне задовольняти наступним критеріям:

 1. кожен «чорний ящик» повинен реалізовувати одну функцію системи;

 2. функція кожного «ящика» має бути, що легко розуміється, незалежно від складності реалізації;

 3. зв'язки між «чорними ящиками» вводяться лише за наявності зв'язків між відповідними функціями;

 4. зв'язки між «ящиками» мають бути простими.

Друга ідея структурних методів - ідея ієрархії. Для розуміння складної системи недостатньо розбити її на частині - необхідно організувати її певним чином.

Принципи структурного аналізу


Аналіз вимог є найважливішим серед віх етапів життєвого циклу. Текст в результаті аналізу має бути складений так, щоб уникнути наступного:

 1. аналітикові складно одержати вичерпну інформацію для постановки вимог до системи;

 2. замовник не має досить інформації про проблему обробки;

 3. аналітик багато читає про предметну область і ПС;

 4. специфікація системи не зрозуміла для замовника.

Ці вимоги суттєво полегшують за рахунок застосування сучасних структурних методів, серед яких центральне місце займає методологія структурного аналізу.

Структурний аналіз - метод дослідження системи, який починається із загального огляду системи, а потім деталізується, здобуваючи ієрархічну структуру із усе більшим числом рівнів. Для структурного аналізу характерна розбивка на рівні абстракції з обмеженням по кількості елементів. Уся методологія структурного аналізу базується на ряді загальних принципів:

 1. розділення;

 2. ієрархічного впорядковування;

 3. абстрагування — полягає у виділенні істотних аспектів і відкиданні неістотних;

 4. принцип формалізації — строгий методологічний підтип;

 5. принцип ховання — інкапсуляція — кожна частина системи знає лише необхідну нею інформацію;

 6. єдина філософія на всіх етапах життєвого циклу;

 7. принцип повноти — контроль на присутність зайвих елементів і не дістають;принцип несуперечності — полягає в узгодженості елементів в проекті;

 8. принцип логічної незалежності — концентрація уваги на логічному проектуванні;

 9. принцип незалежності даних і їх структуризації. Незалежність полягає в моделі даних.Рис.4. Зв'язок між системами

Програмна система (ПС) — сукупність програмних засобів, що надаються для вирішення сукупності завдань в рамках даної системної області.

Інформаційна система (ІС) — це програмна система + персонал + апаратна платформа + операційна система.

Бізнес-система (БС) — інформаційна система, яка вирішує бізнес-додатки.

БС використовується на підприємствах, які виробляють продукцію, в торгівельних фірмах, магазинах, банках і так далі


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка