Модуль 1: Розвиток дитини Змістовий модуль Педіатрія як наука про здорову і хвору дитинуСкачати 103.94 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір103.94 Kb.
Перелік питань для підготовки студентів до

підсумковИХ модульнИХ контролІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ»
Модуль 1: Розвиток дитини

Змістовий модуль 1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.

 1. Принципи організації та методи надання медико-профілактичної допомоги дітям в Україні.

 2. Структура дитячих лікувально-профілактичних закладів, особливості організації їх роботи.

 3. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

 4. Обсяг і форми роботи лікаря-педіатра.

 5. Диспансерне спостереження і реабілітація дітей в умовах поліклініки.

 6. Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці.

 7. Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки та групи здоров’я.

 8. Основні статистичні показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів (смертність немовлят, летальність тощо).

 9. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні.

 10. Професори B.C. Чернов, М.Д. Пономарьов і В.Ф. Якубович як організатори перших педіатричних кафедр в Україні.

 11. Внесок професорів О.М. Хохол, В.О. Бєлоусова, Ф.Д. Румянцева, Л.О. Фінкельштейна, О.І. Скроцького, І.М. Руднєва, П.М. Гудзенка, СІ. Ігнатова, В.М. Сидельникова, Б.Я. Рєзніка, В.Д. Чеботарьової та інших в розвиток вітчизняної клінічної педіатрії.

Змістовий модуль 2. Періоди дитячого віку.

 1. Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості патології в різні періоди дитинства.

 2. Анамнез, особливості збору анамнезу у дітей.

 3. Загальний стан дитини.

 4. Специфіка обстеження важко хворих дітей з обмеженим прогнозом життя*

 5. Новонароджена дитина. Фізіологічні, рубіжні та патологічні стани в періоді новонародженості.

 6. Поняття про зрілість новонародженого.

 7. Первинний туалет і патронаж новонародженого.

 8. Ознаки недоношеності, класифікація недоношених.

 9. Особливості стану функціональних систем у недоношеної дитини.

Змістовий модуль 3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей.

 1. Фізичний розвиток дітей різних вікових груп.

 2. Поняття про акселерацію розвитку дітей, основні гіпотези і механізми акселерації.

 3. Семіотика порушень фізичного розвитку дітей.

 4. Нервово-психічний розвиток дітей різного віку.

 5. Семіотика порушень нервово-психічного розвитку дітей.


Модуль 2: Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження та семіотика захворювань у дітей

Змістовий модуль 4. Нервова система у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей.

 2. Типи вищої нервової діяльності і фазові стани у дітей та їх значення для виховання.

 3. Семіотика основних синдромів (менінгеальний, енцефалітичний, судомний та ін.) та захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, дитячий церебральний параліч та ін.).

 4. Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.).

* - тут і далі виділене курсивом тільки для студентів спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа» і 7.12010002 «Педіатрія»
Змістовий модуль 5. Шкіра, підшкірна основа, лімфатичні вузли

та кістково-м’язова система у дітей.

 1. Морфологічні і функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей.

 2. Особливості будови підшкірної клітковини.

 3. Семіотика алергічного діатезу, гнійно-септичних уражень шкіри та ін.

 4. Семіотика уражень підшкірної клітковини (склерема, склередема, адипонекроз та ін.).

 5. Анатомо-фізіологічні особливості м’язової системи у дітей.

 6. Семіотика уражень м’язової системи (гіпотрофія, атрофія, гіпотонія, гіпертонія, гіперкінез, параліч та ін.).

 7. Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи у дітей.

 8. Семіотика уражень кісткової системи у дітей. Основні прояви рахіту, сколіозу, природженого вивиху кульшового суглоба та ін.

Змістовий модуль 6. Система дихання у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей.

 2. Семіотика уражень (кашель, задишка та ін.) і основних захворювань органів дихання.

 3. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, бронхообструктивний синдром, основні клінічні прояви.

Змістовий модуль 7. Серцево-судинна система у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.

 2. Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді.

 3. Основні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія, ін.).

 4. Семіотика природжених і набутих захворювань серця і судин у дітей (природжені вади серця, ендокардит, міокардит, перикардит, панкардит та ін.).

Змістовий модуль 8. Системи травлення у дітей.

 1. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей.

 2. Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань (пілороспазм, пілоростеноз, гастрит, виразкова хвороба, холецистит, дискінезія жовчних шляхів та ін.) у дітей.

 3. Абдомінальний синдром.

 4. Синдром недостатності функції печінки.

Змістовий модуль 9. Система виділення у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дитячому віці.

 2. Семіотика найбільш частих захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит та ін.).

 3. Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.

 4. Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія, ін.).

Змістовий модуль 10. Імунна система та система крові у дітей

 1. Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Мієлограма у дітей.

 2. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей.

 3. Імунна система та особливості її функціонування у дітей.

 4. Особливості функціонування імунної системи у новонароджених та дітей інших вікових груп.

 5. Поняття про імунодефіцити.

 6. Класифікація та семіотика імунодефіцитних станів.

Змістовий модуль 11. Ендокринна система у дітей.

 1. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей.

 2. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

Змістовий модуль 12. Обмін речовин у дітей

 1. Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні уявлення про хвороби обміну речовин.

 2. Особливості білкового обміну та семіотика його порушень у дітей.

 3. Особливості вуглеводного обміну та семіотика його порушень у дитячому віці.

 4. Особливості ліпідного обміну та семіотика його порушень у дітей.

 5. Вікові особливості водного і мінерального обмінів у дітей. Порушення водно-мінерального обміну та клінічні прояви.

 6. Особливості кислотно-лужного стану організму у дітей різного віку.

 7. Вітаміни, їх значення для розвитку дитини. Значення вітамінів для обмінних процесів дитячого організму.

 8. Семіотика гіпо- та гіпервітамінозів у дітей.

 9. Тепловий баланс дитячого організму. Особливості термогенезу і терморегуляції у дитячому віці.

 10. Семіотика гіпо- та гіпертермій у дітей різного віку.

Змістовий модуль 13. Написання історії хвороби.

 1. Особливості збору анамнезу у дітей.

 2. Оцінка загального стану дитини.

 3. Інтерпретація результатів лабораторних та інструментальних досліджень.

 4. Семіотика захворювань конкретних систем.

Модуль 3: Вигодовування дітей

Змістовий модуль 14. Природне вигодовування немовлят.

 1. Переваги природного вигодовування.

 2. Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері.

 3. Кількісний і якісний склад материнського молока.

 4. Імунобіологічна роль материнського молока.

 5. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.

 6. Підгодовування (прикорм) і корекція харчування дітей, які перебувають на природному вигодовуванні.

 7. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при природному вигодовуванні.

 8. Особливості вигодовування недоношених новонароджених.

 9. Поняття про “вільне вигодовування”, його форми і показання до призначення.

Змістовий модуль 15. Штучне вигодовування дітей немовлят.

 1. Поняття штучного вигодовування немовлят.

 2. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко.

 3. Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності.

 4. Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні.

 5. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні.

Змістовий модуль 16. Змішане вигодовування немовлят.

 1. Режим і харчування жінки-годувальниці. Труднощі при годуванні груддю.

 2. Форми і ступені гіпогалактії (первинна, вторинна, рання і пізня). Профілактика гіпогалактії і маститу.

 3. Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування.

 4. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування.

 5. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні.

Змістовий модуль 17. Вигодовування дітей старших одного року.

 1. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

 2. Потреба дітей старших одного року в білках, жирах, вуглеводах та калоріях.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1. Розвиток дитини

 1. Вміння зібрати анамнез у дітей.

 2. Оцінка загального стану дитини.

 3. Антропометричні вимірювання

 4. Оцінка фізичного розвитку дитини.

 5. Оцінка психомоторного розвитку дитини.

Модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей.

 1. Володіння особливостями методики дослідження шкіри і підшкірної клітковини, кісткової і м’язової систем у дітей.

 2. Оволодіння методом безпосередньої перкусії.

 3. Визначення відносних та абсолютних меж серця у дітей і їх оцінка залежно від віку.

 4. Визначати пульс та артеріальний тиск у дітей, оцінювати їх залежно від віку.

 5. Визначати нижні межі легень у дітей, оцінювати їх залежно від віку.

 6. Визначати частоту дихання у дітей, оцінювати її залежно від віку.

 7. Пальпувати печінку, селезінку і відрізки кишок у дітей.

 8. Пальпувати нирки, сечовий міхур, визначати симптом Пастернацького у дітей.

 9. Оцінювати результати аналізу крові у здорових дітей різного віку.

 10. Визначати симптоми ураження мозкових оболонок у дітей.

 11. Оцінювати статевий розвиток дитини.

Модуль 3. Вигодовування дітей

 1. Скласти раціон харчування здоровій дитині першого року життя.

 2. Провести контрольне годування дитини першого року життя.


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЯКА РЕКОМЕНДОВАНА ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ» СТУДЕНТАМ ІІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Основна література

 1. Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка. – К.: Здоров’я, 1984. – 336 с.

 2. Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років / наказ МОЗ України від 20.03.2008 № 149.

 3. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії. – К., 1998. – 213 с.

 4. Майданник В.Г., Бурлай В.Г., Корнієнко А.Б. Анатомо-фізіологічні особливості та методика дослідження функціональних систем у дітей. – К., 1994. – 81 с.

 5. Мазурин А.В. Учебное пособие по питанию здорового ребенка. – М.: Медицина, 1980. – 180 с.

 6. Мазурин А.В., Воронцов И.В. Пропедевтика детских болезней. – СПб.: Фолиант, 1999. – 928 с.

 7. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми. – М.: Медицина, 1989. – 192 с.

 8. Особливості та семіотика захворювань дитячого віку / за ред. І.С. Сміяна, В.Г. Майданника. – Тернопіль-Київ, 1999. – 146 с.

 9. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / за ред В.Г. Майданника, К.Д. Дуки. – К.: Знання України, 2002. – 356 с.

 10. Пропедевтика дитячих хвороб. Методика обстеження здорової та хворої дитини. Семіотика дитячих хвороб / Навчальний посібник для студентів ІІІ-IV рівнів акредитації вищих навчальних закладів за ред. проф. О. Гнатейка. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 320 с.

 11. Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною / наказ МОЗ України

від 04.04.2005 № 152

 1. Тур А.Ф. Пропедевтика детских болезней. Л.: медицина, 1967. – 492 с.

 2. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтичеа педіатрія. – К., 1999. – 578 с.

Додаткова література

 1. Воронцов И.М., Мазурин А.В. Справочник по детской диететике. – Л.: Медицина, 1980. – 416 с.

 2. Гематологические болезни у детей / под ред. М.Л. Павловой. – Минск: «Вышейшая школа», 1996. – 430 с.

 3. Детские болезни / под ред. Л.А. Исаевой. – М.: Медицина, 1986. С. 369 – 412.

 4. Жуковский М.А. Детская эндокринология. – М.: Медицина, 1995. 630 с.

 5. Зернов Н.Г., Тарасов О.Ф. Семиотика детских болезней (руководство для врачей). – Л.: Медицина, 1984. – 360 с.

 6. Игнатов С.И. Руководство по клиническому исследованию ребенка (элементами семиотики и диагностики). М.: Медицина, 1978. – 328 с.

 7. Клінічне обстеження органів та систем у дітей / Майданник В.Г., Чеботарьова В.Д., Дадакіна М. А. та ін. – К., 1994. – 81 с.

 8. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Діагностика порушень фізичного та психічного розвитку дітей. – К., 1995. – 124 с.

 9. Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих / Маркевич В.Е., Майданник В.Г., Павлюк П.О. та ін. – Київ-Суми: МакДен, 2002. – 268 с.

 10. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги [Електронний ресурс] / Закон України від 07.07.2011 р. № 3611-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3611-17

 11. Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року [Електронний ресурс] / Закон України від 23.12.2009 р. № 1794-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1794-17.

 12. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. №1164. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%FO

 13. Сміян І. С. Захворювання гепатобіліарної системи у дітей (лекція). – Тернопіль, 1995. – 51 с.

 14. Сміян І. С., Лобода В.Ф. Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей (лекція). – Тернопіль, 1996. – 27 с.

 15. Студеникин М.Я., Ладодо К.С. Питание детей раннего возраста. – Л.: Медицина, 1991. – 176 с.

 16. Терещенко О.В., Люлько О.О. Нариси дитячої урології. – Дніпропетровськ: «Пороги», 1995. – С. 4 - 260.

 17. Усов И.Н, Здоровый ребенок. – Минск: Беларусь, 1984. – 207 с.

 18. Чеботарьова В.Д., Мельник А.И. Основные принципы организации питания здорового ребенка раннего возраста. - К., 1986. – 37 с.

 19. Dworkin P.H. Pediatrics/ - Baltimore: Williams, Wilkins, 1987. – 260 pp.

 20. Gill D., O’Brien N. Pediatric clinical examination. – Edinburg, 1988. - 197 pp.

 21. Willms J.L., Lewis J. Introduction to clinical medicine/ - Baltimore: Williams, Wilkins, 1991. – 260 pp.

 22. Curriculum in Palliative Care for Undergraduate Medical Education : Recommendations of the European Association for Palliative Care [Electronic resource] / Milano, EAPC, 2007. – 24 p. - Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=VmnUSgQm5PQ%3D.

 23. EAPC Atlas of Palliative Care in Europe [Electronic resource]/ [C. Centeno, D. Clark, T. Lynch et al.] – Houston : IAPHC Press, 2007. – 340 p. – Access mode: http://www.eapc-taskforce-development.eu/documents/taskforce/ATLAS-EAPC-2007.pdf.

 24. Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers to member states on the organisation of palliative care [Electronic resource] / Council of Europe. – 2003. - Access mode: http://www.coe.int/t/dg3/health/Source/Rec(2003)24_en.pdf.

 25. White Paper on standards and norms for hospice and pallianive care in Europe [Electronic resource]/ Recommendations from the European Association for Palliative Care. Part I // Eur. J of Palliative Care. – 2009. – # 16 (6). - Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY%3D&tabid=735.

 26. White Paper on standards and norms for hospice and pallianive care in Europe [Electronic resource] / Recommendations from the European Association for Palliative Care. Part II // Eur. J of Palliative Care. – 2010. – # 17 (1). - Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY%3D&tabid=735.

 27. Recommendations of the European Association for Palliative Care (EAPC) For the Development of Undergraduate Curricula in Palliative Medicine At European Medical Schools [Electronic resource]: report of the EAPC Steering Group on Medical Education and Training in Palliative Care. - Edition 2013. - Access mode: https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/7271.2/download/id/EAPC_UndergraduateCurriculumUpdate2013.pdf


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка