Модернізація бізнес процесу "Реєстрація платників податків"Скачати 181.62 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір181.62 Kb.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Відділ удосконалення процесів адміністрування податків


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту
Н.П.Фліссак

“____”__________ 2006р.Лекція на тему:

Модернізація бізнес - процесу “Реєстрація платників податків“


Підготувала :

головний державний податковий інспектор відділу удосконалення процесів адміністрування податків Корнеєнко Т.І.

Погоджено:

Заступник

директора Департаменту


М.Ю.Орещенко

Київ – 2006р.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………………….31 .Огляд існуючого бізнес-процесу „Реєстрація платників податків” та його недоліки…………………………………………………………………………………. 3

2 .Загальний опис та мета майбутнього бізнес-процесу "Реєстрація платників податків”………………………………………………………………………………….5

3. Переваги реалізації оновленого бізнес-процесу „Реєстрація платників податків”………………………………………………………………………………...11

.Література …………………………………………………………………………….12Вступ
Удосконалення процедур реєстрації та обліку платників податків в органах державної податкової служби України та процедур надання оперативних послуг з видачі документів, необхідних платникам податків для ведення їх діяльності, спрямоване на виявлення потенційних платників податків (за видами податків) та має створити умови для добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків та забезпечити повне, своєчасне надходження законодавчо встановлених в Україні податків та зборів, що визначено одним з основних напрямів Стратегічного плану розвитку ДПС України на період до 2013 року.

Відкритість, прозорість і доброчесність податкової політики платник податків відчує стосовно себе в першу чергу саме на етапі реєстрації та узяття на облік в органах державної податкової служби.


2. Огляд існуючого бізнес-процесу „Реєстрація платників податків” та його недоліки.

Реєстрація фізичних осіб з присвоєнням їм ідентифікаційних номерів здійснюється органами державної податкової служби в порядку, визначеному Законом України від 22.12.94 №320 „Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів”(із змінами та доповненнями), а також іншими нормативно-правовими актами.

Реєстрація фізичних осіб-платників податків провадиться за місцем постійного проживання платників на підставі облікової картки, яку підписує такий платник податків та подає до органу державної податкової служби.

Облік платників податків в органах ДПС України ведеться згідно з наказом ДПА України від 19.02.98 № 80 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків”( із змінами та доповненнями).

Вищеназваним нормативним документом передбачено, що взяття на облік платників податків здійснюється органом державної податкової служби за їх місцезнаходженням підрозділом обліку платників на підставі інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яку надав державний реєстратор або за заявою платника податків.

Дані із відомостей державного реєстратора, або із заяви платника податків про взяття на облік (внесення змін) заносяться на районному рівні до Єдиного банку даних про платників податків—юридичних осіб або реєстру фізичних осіб—платників податків-суб’єктів підприємницької діяльності.

Особи, які не реєструються державними реєстраторами, зокрема, постійні представництва нерезидентів в Україні, установи банків, військові частини-суб’єкти господарювання, самозайняті особи, які не є підприємцями, тощо подають заяву про взяття на податковий облік та пакет документів для кожної категорії платників податків до органу ДПС за своїм місцезнаходженням. Після взяття на облік платника податків в органах ДПС він отримує довідку про взяття на облік та уважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства. Реєстраційні дані платника податків використовують інші підрозділи ДПС в межах їх функціональних обов’язків для контролю за дотриманням платником вимог податкового законодавства.

Основними недоліками існуючого бізнес-процесу „Реєстрація платників податків” є:

- реєстрація фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів проводиться державними податковими інспекціями за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування;

- відповідно до норм чинного законодавства України платник податків може вирішувати питання, які пов’язані з дотриманням норм податкового законодавства лише в ДПІ за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків, де ведеться його облікова справа;

- для реєстрації платником певних податків (податок на додану вартість, єдиний податок) та отримання відповідного свідоцтва, платник податків подає заяву спеціальної форми до органу ДПС за місцезнаходженням або місцем проживання. Після перевірки працівниками ДПС права платника сплачувати такі податки, його реєструють платником відповідного податку з видачею необхідних документів (свідоцтв, довідок);

- необхідність заміни свідоцтва платника ПДВ у зв’язку із зміною місцезнаходження;

- неможливо без затримок передавати податкову інформацію від одного органу ДПС до іншого через те, що основна маса інформації надходить до податкових органів на паперових носіях.

- інформаційні системи, які використовуються на різних рівнях органів ДПС, створені з використанням різних технологій, що ускладнює супроводження системи в цілому;

- відсутність аудиту реєстрації платників податків.

Існуюча процедура взяття на облік платника податків в органах ДПС неприваблива для платника податків через відсутність принципу обслуговування платників податків протягом єдиного візиту до податкового органу, платники змушені вирішувати питання, пов’язані з оподаткуванням під час чисельних відвідувань податкової інспекції. Це призводить до зростання кількості випадків зловживання службовим положенням та корупції з боку працівників податкових органів. Крім того новостворений платник податків самостійно визначається з переліком податкових декларацій, які він має подавати, внаслідок чого збільшується вірогідність помилки при визначенні цього переліку. Це в свою чергу спричиняє виникненню відповідальності платника податків за неподання податкових декларацій відповідно до діючого законодавства. Не відповідає вимогам сьогодення і сама існуюча система звітності щодо обліку платників податків, яка має забезпечувати органи державної податкової служби всією необхідною інформацією.

Процедура визначення переліку видів податків і зборів (обов’язкових платежів), по яким має звітувати зареєстрований платник податків, і по яким можливе виникнення податкового зобов’язання для платника податків, залишається поза увагою нормативних актів ДПА України.

3. Загальний опис та мета майбутнього бізнес-процесу "Реєстрація платників податків”
Майбутня процедура обліку та внесення змін до облікових даних платників податків має три джерела надходження інформації стосовно потенційного платника податків, що є підставою для взяття на облік (внесення змін до облікових даних) платника податків органами ДПС.

1. Взяття на облік (внесення змін до облікових даних) платників податків в державній податковій службі здійснюється на підставі відомостей, що надійшли від Уповноваженого органу з питань державної реєстрації.

2. Державна податкова служба отримує від зовнішніх організацій відомості про суб'єктів господарювання та будь-яку іншу інформацію на підтвердження фактів, пов'язаних з оподаткуванням, що також є підставою для взяття на облік таких суб'єктів господарювання як платників податків.

3. Особи, для яких не є обов'язковим проведення державної реєстрації (нотаріуси, адвокати, військові частини, договори про спільну діяльність, угоди про розподіл продукції) подають заяву про взяття на облік та перелік документів, визначений нормативно-правовим актами для кожної категорії платників податків, до будь-якої ДПІ.

Заява, перелік документів, необхідних для взяття на облік (внесення змін до облікових даних ) може надаватися заявником в електронному вигляді (on-line).

Інформація, отримана від зовнішніх партнерів ДПС та від платника податків, вноситься до Центральної бази даних (ЦБД) як облікові та реєстраційні дані платника податків. Ці дані одразу стають доступними підрозділам органів державної податкової служби в межах їх компетенції. Платникові податків надається довідка про взяття на облік та перелік податків та платежів, належних до сплати їз зазначенням ДПІ, яка буде контролювати такого платника податків.

Дані про відкриття (закриття) платниками податків банківських рахунків отримуються від фінансових установ.

Дані про ліцензії, отримані платниками податків на провадження певного виду господарювання, отримуються з Єдиного ліцензійного реєстру.

Метою розробки бізнес-процесу “Реєстрація платників податків” є виявлення потенційних платників податків за видами податків.

Бізнес-процес “Реєстрація платників податків” складається з 34 підпроцесів, реалізація яких призведе до: • спрощення процедури взяття на облік та реєстрації платників податків в органах ДПС;

 • отримання повних та точних облікових даних платників податків для забезпечення органів ДПС актуальними реєстраційними даними платників податків;

 • інформаційної взаємодії з уповноваженим органом з питань державної реєстрації, Державною митною службою України, іншими міністерствами та відомствами;

 • своєчасної видачи необхідної документації платникам податків,

Взяття на облік та реєстрація платників податків здійснюється у ДПІ.

На тактичному рівні здійснюється організація роботи та контроль за діяльністю місцевих підрозділів реєстрації

На стратегічному рівні розробляється методологія реєстрації платників податків та проводиться моніторинг діяльності підпорядкованих підрозділів низових рівнів.

Реєстраційні дані платників податків використовуються для:

забезпечення і ДПС, і платників податків інформацією про види податків, які платник податків зобов’язаний сплачувати до бюджету;

для визначення осіб, що не подали податкову звітність;

для визначення адреси, за якою здійснюється зв’язок з платником податків для вручення повідомлень про його податкові зобов’язання;

для передачі іншої інформації, як наприклад, надання платнику податків форм податкової звітності;

для визначення об’єктів господарювання (активів), що використовує платник податків в процесі своєї діяльності;

стосовно фізичних осіб - їх реєстраційні дані використовуються як підстава для видачі ідентифікаційного номеру фізичної особи.

Сегмент "Реєстрація платників податків” (RG) складається з таких процесів:

RG-01. Ідентифікація фізичної особи.

RG-02. Реєстрація платників податків.

RG-03. Облік об'єктів господарювання.

RG-04. Взяття на облік платників окремих податків.

RG-05. Аудит реєстрації.

RG-06. Видача копій та дублікатів про реєстрацію платника податків.
Зупинимось більш детально на процесах сегменту “Реєстрація платників податків”.

Процес “RG-01 Ідентифікація фізичної особи”
Фізичній особі надається персональний ідентифікаційний номер, який є унікальним на всій території України, використовується для ідентифікації фізичної особи в інформаційній системі ДПС та є обов'язковим для використання підприємствами та організаціями всіх форм власності в разі виплати фізичній особі доходів, укладення цивільно-правових угод, відкриття рахунків в установах банків.

Отримання картки фізичної особи-платника податків здійснюється фізичною особою у будь-якій державній податковій інспекції.

Для поновлення даних про фізичну особу в інформаційній системі ДПС використовуються дані, які надаються безпосередньо фізичною особою, та надходять від інших державних установ (відділів реєстрації актів громадянського стану, що підпорядковуються Мінюсту України; уповноваженого органу з паспортизації громадян, що підпорядковується МВС).

ДПА України надає підтвердження про достовірність ідентифікаційного номера фізичної особи за запитами інших державних установ.


Процес “RG-01 Ідентифікація фізичної особи” включає такі підпроцеси:

RG-01.1. Присвоєння персонального ідентифікаційного номера (PIN).

RG-01.2. Супровід даних про фізичну особу за даними зовнішніх організацій на рівні ДПІ.

RG-01.3. Супровід даних про фізичну особу за даними фізичної особи.

RG-01.4. Супровід даних про фізичну особу за даними зовнішніх організацій на рівні ДПА.

RG-01.5. Підтвердження достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи.


Процес “RG-02. Реєстрація платників податків”

ДПА України отримує інформацію про вчинення реєстраційних дій щодо суб'єктів господарювання від уповноваженого органу з питань державної реєстрації, яка є підставою для взяття на облік платника податків (внесення змін в облікові дані) в органі державної податкової служби.

Державна податкова служба отримує від зовнішніх організацій відомості про суб'єктів господарювання та будь-яку іншу інформацію на підтвердження фактів, пов'язаних з оподаткуванням, яка є підставою для взяття на облік платника податків в органі державної податкової служби.

Особи, для яких не є обов'язковим проведення державної реєстрації (нотаріуси, адвокати, військові частини - cуб’єкти господарювання, договори про спільну діяльність, угоди про розподіл продукції) подають заяву про взяття на облік та перелік документів, визначений нормативно-правовим актами для кожної категорії платників податків, до будь-якої ДПІ.

Заява, перелік документів, необхідних для взяття на облік (внесення змін до облікових даних ), може надаватися заявником в електронному вигляді (on-line).

Дані заяви платника податків, інформація стосовно вчинення реєстраційних дій, що надійшла від зовнішніх партнерів ДПС, заноситься до центральної бази даних та одразу стає доступною для підрозділів органів ДПС в межах їх компетенції.

Податкова служба здійснює облік дипломатичних місій з метою забезпечення відшкодування ПДВ.

Платникові податків надається довідка про взяття на облік та перелік податків та платежів, належних до сплати платнику податків з зазначенням ДПІ, що буде контролювати такого платника податків.

Внесення змін до реєстраційних даних платника податків, які не містяться у Єдиному державному реєстрі, але необхідні ДПС для здійснення контролюючої функції (дані про керівників, бухгалтерів) відбувається на рівні будь-якої ДПІ на підставі документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків, у тому числі відомості про керівника та головного бухгалтера – на підставі даних, що вказуються платником податків у податкових деклараціях, розрахунках, звітах.

Зняття з обліку платника податків відбувається на рівні ДПІ, яка контролює платника податків, після завершення перевірки підрозділом податкового аудиту, підрозділом забезпечення погашення податкового боргу, зняття з обліку об'єктів господарювання, відокремлених підрозділів платника податків, закриття платником податків рахунків в фінансових установах, анулювання реєстрації платника в якості платника окремих податків. Платнику податків (комісії з припинення юридичної особи або управителю майна фізичної особи) надається довідка про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах) для пред’явлення до органу державної реєстрації для подальшого здійснення процедури припинення суб’єкта господарювання.

Дані про перебування на обліку платника податків передаються до уповноваженого органу з питань державної реєстрації.

Дані про відкриття (закриття) платниками податків банківських рахунків отримуються від фінансових установ.

Дані про ліцензії, отримані платниками податків на провадження певного виду господарської діяльності, отримуються з Єдиного ліцензійного реєстру.
Процес RG-02. “ Реєстрація платників податків “ включає такі підпроцеси:

RG-02.1. Взяття на облік платника податків на підставі відомостей державного реєстратора.

RG-02.2. Взяття на облік платника податків на підставі інших відомостей.

RG-02.8. Зняття з обліку платників податків.

RG-02.9. Отримання інформації про відкриття (закриття) банківських рахунків.

RG-02.10. Отримання відомостей з Єдиного ліцензійного реєстру.

RG-02.11. Облік дипломатичних місій з метою забезпечення відшкодування ПДВ.
Процес “RG-03. Облік об'єктів господарювання”

ДПА України веде облік об'єктів господарювання (стаціонарних або пересувних об'єктів, у т. ч. транспортний засобів, використовуючи які платник податків здійснює діяльність, пов’язану з отриманням ним доходів або використовує в якості юридичної адреси). Для взяття на облік об’єкта господарювання платник податків подає облікову картку об’єкта господарювання до будь-якої ДПІ. Платник податків має можливість звернутись до органу державної податкової служби з обліковою карткою об’єкта господарювання в режимі on-line.

У разі здійснення видів діяльності, що відповідно до законодавства підлягають патентуванню, платник податків зобов’язаний отримати торговий патент. З заявкою на придбання торгового патенту платник податків може звернутися до будь-якої ДПІ, СДПІ, а також в режимі on-line. Для отримання торгового патенту платник податків повинен надати відомості про об’єкт господарювання, на якому він буде здійснювати діяльність, що підлягає патентуванню.

Процес “RG-03.1. Супровід даних про об'єкти господарювання за даними платника податків” включає підпроцеси:

RG-03.1. Супровід даних про об'єкти господарювання за даними платника податків.

RG-03.2. Видача торгового патенту.

RG-03.9. Супровід довідника вартості торгового патенту.
Процес “RG-04 Реєстрація платників окремих податків”

Взяття на облік платника податків в якості платника ПДВ, платника єдиного податку, неприбуткової установи (організації) проводиться після взяття його на облік в органах ДПС та включення до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб-підприємців.

Реєстрація платника ПДВ відбувається у будь-якій ДПІ, СДПІ протягом 10-деннного терміну з дня отримання реєстраційної заяви платника ПДВ, після обов'язкової перевірки облікових даних платника податків.

Платнику податків присвоюється індивідуальний податковий номер платника ПДВ та надається свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, яке не підлягає заміні у випадку зміни місцезнаходження платника податків та діє до дати анулювання реєстрації платника ПДВ.

Державна митна служба України отримує доступ на перегляд реєстраційних даних платників податку на додану вартість в режимі реального часу.

За номером свідоцтва платника ПДВ будь-яка юридична або фізична особа може на офіційній сторінці (сайті) ДПА України перевірити дійсність індивідуального податкового номера платника ПДВ.

Платник податків, який згідно з законодавством підпадає під визначення суб’єкта малого підприємництва, має право обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Для цього він подає до будь-якої ДПІ реєстраційну заяву платника єдиного податку. Орган ДПС перевіряє право платника податків застосовувати спрощену систему оподаткування та протягом 10 робочих днів видає свідоцтво про право сплати єдиного податку або письмову вмотивовану відмову. Свідоцтво про право сплати єдиного податку діє до моменту анулювання реєстрації платника єдиного податку, яка настає внаслідок відмови платника податків від застосування спрощеної системи оподаткування або прийняття рішення органом ДПС про переведення платника податків на загальну систему оподаткування у разі порушення ним вимог
В ДПІ, СДПІ здійснюється облік книг, які платник податків використовує для обліку операції, що підлягають оподаткуванню (книга обліку придбання товарів (робіт, послуг), книга обліку продажу товарів (робіт, послуг), книга обліку доходів та витрат). При реєстрації книги обліку їй присвоюється обліковий номер.

ДПА України веде реєстр неприбуткових установ (організацій), які згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" звільняються від сплати податку на прибуток. Рішення про включення юридичної особи до складу неприбуткових установ (організацій) приймається в ДПІ, яка контролює платника податків на підставі розгляду статутних і установчих документів платника податків в 10-денний термін з дня отримання реєстраційної заяви неприбуткової установи організації. Платнику податків надається довідка про присвоєння ознаки неприбуткової установи (організації) або вмотивована відмова.

При реєстрації платника податків у якості платника окремих податків відбувається уточнення податків та платежів, які повинен сплачувати платник податків.

Процес “RG-04 Реєстрація платників окремих податків” включає підпроцеси:

RG-04.1. Реєстрація платника ПДВ.

RG-04.2. Анулювання реєстрації платника ПДВ.

RG-04.3. Анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою органу ДПС.

RG-04.4. Реєстрація неприбуткової установи (організації).

RG-04.5. Контроль за поданням документів для перереєстрації неприбуткової установи (організації) у зв'язку з внесенням змін до установчих документів.

RG-04.6. Перереєстрація неприбуткової установи (організації) у зв'язку з внесенням змін до установчих документів.

RG-04.7. Анулювання реєстрації неприбуткової установи (організації).

RG-04.8. Реєстрація фізичної особи платником єдиного податку.

RG-04.9. Реєстрація юридичної особи платником єдиного податку.

RG-04.10. Відмова від застосування спрощеної системи оподаткування.

RG-04.11. Контроль за можливістю перебування на спрощеній системі оподаткування.

RG-04.12. Супровід довідника ставок єдиного податку для фізичних осіб-суб'єктів малого підприємництва.

RG-04.15. Отримання інформації про дозволи на користування природними ресурсами.

RG-04.16. Облік книг обліку.


Процес “RG-05 Аудит реєстрації”

Функція аудиту облікових даних, яка виконується в ДПІ, що контролює платника податків, включає: 1. перевірку облікових даних платника податків на етапі його реєстрації як платника ПДВ (проведення консультаційного візиту та виявлення податкових ризиків, пов’язаних з обліковими даними);

 2. встановлення фактичного місцезнаходження платника податків у зв’язку з неподанням ним податкової звітності, неможливістю проведення документальної перевірки , а також внаслідок повернення кореспонденції органів ДПС з відміткою відділення зв'язку "адресата не знайдено".

 3. контроль за наданням змін до облікових даних платників податків.

Процес “RG-05 Аудит реєстрації ” включає підпроцеси:

RG-05.1. Проведення консультаційного візиту.

RG-05.2. Встановлення місцезнаходження платника податків.

RG-05.3. Контроль за наданням змін до реєстраційних даних.Процес “RG-06 Видача копій та дублікатів про реєстрацію платника податків

Видача копій та дублікатів довідки про взяття на облік платника податків, торгового патенту, Свідоцтва платника єдиного податку, Свідоцтва платника ПДВ здійснюється будь-якою ДПІ, СДПІ.

Засвідчені копії документів видаються платнику податків за його заявою (відповідно до законодавства, копії деяких документів (свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість тощо), мають бути розміщені в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його відокремлених підрозділах).

Анулювання оригіналу документа платника податків здійснюється у разі його втрати за заявою платника податків. Після анулювання оригіналу документу платнику податків видається дублікат відповідного документа.

Процес “RG-06 Видача копій та дублікатів про реєстрацію платника податків” включає підпроцеси:

RG-06.1. Засвідчення копій документів про реєстрацію платника податків.

RG-06.2. Анулювання оригіналу документа про реєстрацію платника податків у зв'язку з його втратою (пошкодженням).

RG-06.3. Видача дубліката документа про реєстрацію платника податків.


4. Переваги реалізації оновленого бізнес-процесу „Реєстрація платників податків”.

Завдяки створенню територіально – розподіленої бази даних з централізованим управлінням, але фізично розташованою в областях, із забезпеченням доступу усіх органів державної податкової служби України до бази даних через корпоративну мережу буде реалізовано ряд переваг оновленого бізнес-процесу „Реєстрація платників податків”.Реінжиніринг бізнес-процесу “Реєстрація платників податків” дозволить :

 • платникові податків звертатись за отриманням документів, необхідних для здійснення його діяльності, до будь-якого органу державної податкової служби;

 • платникові податків звертатись за отриманням податкових послуг до органів державної податкової служби у режимі on-line;

 • запровадити облік платників податків на підставі отримання державною податковою службою інформації про вчинення реєстраційних дій, що надходить від зовнішніх організацій;

 • працівникам органів ДПС мати доступ до всебічної та актуальної інформації про платників податків, що дозволить краще здійснювати відбір платників податків для проведення податкового аудиту, здійснювати аналіз економічних та законодавчих тенденцій і змін;

 • максимально автоматизувати процес реєстрації та обліку платників податків;

 • визначати на етапі взяття на облік перелік податків та платежів, належних до сплати платником податків;

 • уникнути щорічної перевидачі свідоцтва про реєстрацію платника єдиного податку;

 • запровадити видачу свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, яке не підлягає заміні у випадку зміни місцезнаходження платника податків та діє до дати анулювання реєстрації платника ПДВ.

Державна податкова адміністрація України усвідомлює існуючі законодавчі ризики Проекту “Модернізація державної податкової служби України” в цілому і бізнес-процесу „Реєстрація платників податків”, зокрема. Для їх запобігання необхідно розробити проекти законодавчих змін, які мають бути проведені через Верховну Раду України до початку роботи підрядника по податковому блоку.

Література.


 1. Стратегічний план розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року, затверджений наказом ДПА України від 29.09.05 № 420 „Про внесення змін до Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013року”.

 2. Концепція операційної діяльності сегмента “Реєстрація платників податків”, затверджена 25.04.2006.

 3. Наказ ДПА України від 01.03.06 № 95 „Про затвердження загальної моделі організаційної структури”

 4. Корпоративна концептуальна модель даних державної податкової служби, затверджена наказом ДПА України від 17.12.03 № 604 „Про затвердження концептуальної моделі даних державної податкової служби”.

 5. Концептуальна архітектура, затверджена Керівником Проекту модернізації державної податкової служби України 20.08.2003.

 6. Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 1. Закон України від 22 грудня 1994 р. № 320/94-ВР "Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів".
 1. Наказ ДПА України від 19.02.98 № 80 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків”( із змінами та доповненнями).
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка