Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Полтавській області Новосанжарське районне управління юстиції Порядок та підстави звернення до адміністративного суду смт. Нові СанжариСкачати 173.75 Kb.
Дата конвертації12.11.2016
Розмір173.75 Kb.
Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у Полтавській області

Новосанжарське районне управління юстиції
Порядок та підстави звернення

до адміністративного судусмт. Нові Санжари

2014

УДК 342.9

ББК 67

Лисенко Ю.С., Бончаківська В.М.. Порядок та підстави звернення до адміністративного суду. – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2014.- 21 с.


Лисенко Ю.С. - начальник Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

Підготовлено відповідно до законодавства станом на 01 вересня 2014 року.


Викладено рекомендації щодо порядку та підстав звернення до адміністративного суду. Для працівників державних підприємств, установ та організацій.

УДК 342.9

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції, 2014
Зміст

Вступ……………………………………………………….1 1. Як оформити та подати позовну заяву…….…………………………………………...7

 2. Судове засідання…………………………………..14

 3. Ознайомлення з матеріалами справи…………….16

 4. Порядок отримання копії судового рішення………

…………………………………………………………19

Список використаних джерел ……………..……………21

Вступ
Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини та громадянина захищаються державою.

Статтею 6 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожному гарантується право на захист його прав, свобод та інтересів незалежним та неупередженим судом. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена.

Відповіднодо статті 47 Кодексу адміністратив-ного судочинства України особами, які беруть участь у справах є сторонни, треті особи, представники сторін та третіх осіб.

Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України. Адміністративна процесуальна  правосуб’єктність визначена статтею 48 Кодексу адміністративного судочинства України.

До адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ визначена у главі 1 розділу ІІ «Організація адміністративного судочинства» Кодексу адміністратив-ного судочинства України.

Статтею 56 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника.

Відповідно до вимог даної статті представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини другої статті 48 Кодексу адміністративного судочинства України має адміністративну процесуальну дієздатність. Представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону.

Права, свободи та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді їхні законні представники - батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом.

Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати в суді їхні законні представники - батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі у таких справах відповідно неповнолітніх осіб, непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Також, вищезазначеною статтею передбачено, що суд з метою захисту прав, свобод та інтересів неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, та які беруть участь у справі, може залучити до участі у справі їхніх законних представників.

Законним представником органу, підприємства, установи, організації в суді є його керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом.

Як законні представники діють також органи та інші особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

У разі відсутності представника у сторони чи третьої особи, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, а також у разі, якщо законний представник цих осіб не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд зупиняє провадження в справі та ініціює перед органами опіки і піклування чи іншими органами, визначеними законом, питання про призначення чи заміну законного представника.

Організації, установи, підприємства можуть бути позивачами, якщо вони зареєстровані як юридичні особи. Від їхнього імені діють керівник чи інша особа, уповноважена установчими документами чи відповідним положенням, або за їхнім дорученням інший представник

Статтею 57 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що не можуть бути представниками в суді особи, які беруть участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок. Судді, прокурори, слідчі не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідних органів, що є стороною або третьою особою у справі, чи як законні представники сторони чи третьої особи.
 1. Як оформити та подати позовну заяву

Стаття 104 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає, що адміністративний позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції.

Форма і зміст адміністративного позову визначені у статті 105 Кодексу адміністративного судочинства України.

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою.

Письмова позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позовної заяви, наданого судом.

На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

Адміністративний позов може містити вимоги про:


 • скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

 • зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;

 • зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;

 • стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;

 • виконання зупиненої чи не вчиненої дії;

 • встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень;

 • примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

Вимоги до позовної заяви визначені статтею 106 Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема у позовній заяві зазначаються:

 • найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;

 • ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

 • ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

 • зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, – зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;

 • у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків; заява про поновлення строку звернення до адміністративного суду тощо;

 • перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості - зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.

До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб'єктом владних повноважень. Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів. До позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.

Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір» до позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Відповідно до вимог статті 107 Кодексу адміністративного судочинства України суддя після одержання позовної заяви з’ясовує, чи: • подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність;

 • має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником);

 • відповідає позовна заява вимогам, встановленим КАС України;

 • належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного судочинства;

 • подано адміністративний позов у строк, установлений законом (якщо подано заяву про поновлення цього строку, то чи є підстави для її задоволення);

 • немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі.

Якщо відповідачем у позовній заяві, щодо якої відсутні підстави для її повернення, залишення без розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі, вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суддя не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом трьох днів з дня отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд повертає позовну заяву позивачу.

У разі якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Кодексу адміністративного судочинства України.

Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви.

Про залишення позовної заяви без розгляду, відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу.

Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі невідкладно після постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з витягом про їхні процесуальні права та обов’язки, встановлені Кодексом. Відповідачам та третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Ухвала про залишення позовної заяви без розгляду може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву.

Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Позовні заяви повинні прийматися до розгляду адміністративним судом незалежно від закінчення строку звернення до адміністративного суду.

Стаття 100 Кодексу адміністративного судочин-ства України передбачає наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду.

Адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.

Позовна заява може бути залишена без розгляду як на стадії вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі без проведення судового засідання, так і в ході підготовчого провадження чи судового розгляду справи.

У разі  відсутності підстав для визнання поважною причини пропуску строку звернення до суду та встановлення факту порушення права суд відмовляє в його захисті саме з підстав пропуску строку. При цьому такий висновок суду повинен міститися в постанові, прийнятій за результатами розгляду справи. Окремо ухвала про поновлення строку звернення до адміністративного суду або про відмову в такому поновлені не виноситься.

Наслідки пропущення строку звернення до суду, що передбачені статтею 100 Кодексу адміністративного судочинства України, є однаковими як щодо загального, так і щодо спеціальних строків.
 1. Судове засідання

Відповідно до вимог статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України усі особи, присутні у залі судового засідання, при вході до нього суду та при виході суду повинні встати.

Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

Учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду адміністративної справи оголошується перерва.

Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь".

Документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника.

Учасник судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення у залі судового засідання фото і кінозйомки, відео-звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

Позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову.

Стаття 137 Кодексу адміністративного судочин-ства України передбачає, що позивач може протягом всього часу судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог, подавши письмову заяву, яка приєднується до справи. До початку судового розгляду справи по суті позивач може змінити підставу або предмет адміністративного позову, подавши письмову заяву, яка приєднується до справи.

Відповідно до частини 1 статті 51 Кодексу адміністративного судочинства України позивач по справі крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Заява про зміну позовних вимог повинна відповідати вимогам, які встановлені Кодексом адміністративного судочинства України для позовних заяв. У разі невідповідності такої заяви вимогам статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України суд своєю ухвалою повертає її позивачу. Ухвала суду, прийнята за результатами розгляду питання про прийняття заяви про зміну позовних вимог, окремо не оскаржується.

Суд за клопотанням відповідача оголошує перерву в судовому засіданні та надає відповідачу строк, достатній для його підготовки до справи у зв'язку зі зміною позивачем позовних вимог.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.


 1. Ознайомлення з матеріалами справи

Стаття 119 Кодексу адміністративного судочин-ства України передбачає, що особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть знайомитися з матеріалами адміністративної справи, робити з них виписки та копії.

Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть за власний рахунок замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Ця стаття деталізує права осіб, які беруть участь у справі, саме під час здійснення підготовчого провадження. Згідно з коментованою статтею, а також зі статтею 49 Кодексу адміністративного судочинства України, особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть ознайомитися з матеріалами адміністративної справи, робити з них виписки та копії, а також за власний рахунок замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Відповідно до частини 3 статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають право:

- знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

- знайомитися з матеріалами справи;

- заявляти клопотання і відводи;

- давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

- подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

- висловлювати свою думку з питань, які вини-кають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

- подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

- знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

- робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

- оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

- користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм Кодексом адміністративного судочинства України.

Для ознайомлення з матеріалами розглянутої судової справи слід звернутися із відповідною заявою до канцелярії суду.

Секретар суду, відповідальний за забезпечення ознайомлення з матеріалами судових справ, виконує замовлення не пізніше наступного робочого дня після його надходження. Як правило, можливість ознайомитися з матеріалами справи надається в день звернення із заявою.

У день судового розгляду справи з її матеріалами можна ознайомитись у секретаря судового засідання. В інших випадках ознайомлення відбувається у спеціально відведеному для цього приміщенні.
4. Порядок отримання копії судового рішення
Порядок проголошення та отримання копії судових рішень визначений статтями 49 та 167 Кодексу адміністративного судочинства України

Відповідно до статті 167 Кодексу адміністратив-ного судочинства України судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

На вимогу особи, яка бере участь у справі, а так само особи, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, суд у цей самий день видає копію постанови (або її вступної та резолютивної частин) чи ухвали суду. У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію постанови в повному обсязі. Суд складає повний текст постанови у строк, передбачений частиою третьою статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України.

Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі або у разі їх звернення вручаються під розписку безпосередньо в суді. Якщо копія рішення надіслана представникові, то вважається, що вона надіслана й особі, яку він представляє.

Судове рішення вважається врученим, у тому числі у разі повернення поштового відправлення, яке не вручено адресату з незалежних від суду причин, та у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою, повідомленою цими особами суду, або за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, чи для фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, за адресою їх місця проживання чи місця перебування, яка зареєстрована у встановленому законом порядку.

Якщо справа розглядається судом за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень і він не був присутній у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, суд не надсилає копії такого рішення, а лише повідомляє суб'єкту владних повноважень у порядку, передбаченому частиною першою статті 38 Кодексу адміністративного судочинства України, про можливість отримання копії судового рішення безпосередньо в суді.

Особа, яка бере участь у справі, а також особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, може отримати в суді, де знаходиться адміністративна справа, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом будь-якої інстанції.

Список використаних джерел


1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // www.zakon.rada.gov.ua

2. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VІ (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 2747-ІV (із змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua

4. Науково-практичний коментар Кодексу адміністра-тивного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

УДК 342.9

ББК 67


Лисенко Ю.С., Бончаківська В.М.. Порядок та підстави звернення до адміністративного суду. – Нові Санжари: Новосанжарське районне управління юстиції, 2014.- 21 с.
Лисенко Ю.С. - начальник Новосанжарського районного управління юстиції,

Бончаківська В.М. - провідний спеціаліст Новосанжарського районного управління юстиції.

УДК 342.9

© Колектив авторів

© Нові Санжари, Новосанжарське районне управління юстиції,

2014

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка